20210518
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

Bevezetés a Dák rejtélybe

Kategória: Rejtélyek
2016. október 24.
DAKÁK ERDÉLYBEN - Megismerkedvén a dákoromán kontinuitás román szerzők által kidolgozott elméletével és annak nyugati és magyar kritikájával, meggyőződéssé alakult az a tudat, hogy a dákok semmi esetre sem lehetnek a mai románok ősei. Egyáltalán, a dákoknak...
A köztudatban kialakult szemlélet szerint a Nílus-parti hieroglifás írás titkát napjainkra már megfejtették, ezt az ügyet tehát ad acta lehet tenni. Valóban! Miért is kell mindezt újra napirendre tűzni? Miért nem hiszünk a tudós egyiptológusok immár...
NYELVÉSZETI ÉRDEKESSÉGEK - A perzsák nagykirálya, Dárius, akinek a nevét a perzsák Dárajavaus, a görögök Dareiosz formában írták, elhatározta, hogy leigázza a szkítákat. A szkíták országa egészen a Duna torkolatvidékétől a Donig húzódott, de ma már tudjuk,
Drága jó igaz lelkű magyar testvéreim, honfiak és honleányok. Hogy megértsétek mondanivalómat, meg kell, hogy értsétek azt a fogalmat, hogy nemzeti önazonosság tudat. Bevezető Gondolatok Mit is jelenthet egy ember számára ez a kifejezés/fogalom? Semmi mást...

Egy segítő kéz az égből

Kategória: Anyanyelvünk
2014. január 22.
...el lett utasítva az álságos kazárosítási kísérlet Fölújítva 2014.1.26 Magyar Kultúra Napja: Elhárított kazárosítási kísérlet Meghívó rendkívüli sajtótájékoztatóra Az elmúlt években egy álcázott kazárosítási kísérlet zajlott, amelynek során megpróbálták az élő székely-magyar rovásírást a halott kazár...

Elhallgatott nyelvemlékeink

Kategória: Anyanyelvünk
2011. december 14.
1924-ben egy francia falu, Glozel közelében Claude Fradin parasztgazda és a fia földjüket szántották, miközben az egyik tehén alatt hirtelen megnyílt a föld és egy mély gödörbe zuhant. Ebben az üregben olyan írással ellátott és rajzokkal...
Magyar Adorján: Elméletem lehető legrövidebb összefoglalása Kézirat, megjelent Elméletem ősműveltségünkről címen 9-70. old. Duna Könyvkiadó Vállalat, Svájc, 1978 ... Kérdésünk tehát soha ne az legyen, hogy ez, vagy az a nép, nyelv milyen fajhoz, vagy nyelvcsaládba tartozik,
Dr. Hary Györgyné, Budapest 1977. (Elhallgatott de mindig időszerű tények)- A magyar nyelvészet, őstörténet és a hozzájuk kapcsolódó tudomány ágak súlyos kríziséről beszélhettünk. Ez irányú aggodalmaimat fejezem ki és hozom az érdekeltek és a kutatók tudomására.
A tiszta, jól érthető magyar beszéd mintha nem volna fontos, kiment a divatból. A rádióban, tévében terjed a rossz példa, nap mint nap ezt hallják, ezt utánozzák a gyermekeink. Az anyanyelv, a beszéd, illetve az idegen...

Forrai Sándor emlékezete

Kategória: Friedrich Klára
2011. július 17.
Forrai Sándor tanár, írástörténész, rovásírás kutató, református presbiter 2007 május 25.-én távozott közülünk. Fájdalmas hiányát csak úgy enyhíthetjük, ha nem engedjük elfeledni tanításait és idézzük gondolatait. Van miből merítenünk…… A „rovásírás atyja” 1913-ban született Munkácson.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások