Print this page
2012 január 17, kedd

Hivogató az abai Élet Iskolába

Szerző: Géczy Gábor

"A Gyermek nem arra vágyik, hogy ismereteket szerezzen az életről, hanem hogy élje azt..." - Az alábbi hívást nem csak a Sárvíz térségiek figyelmébe ajánljuk. Még nem tudtál róla? Hát éppen itt az ideje. Köszönjük, abaiak!

abai-gimnazium

Miért?

Mert valahol utat tévesztettünk... Tönkretesszük, kizsákmányoljuk környezetünket, mű rendszereket, korlátokat, gátakat építünk önmagunk és a természet közé. Mesterségesen gerjesztett igények határozzák meg céljainkat, kapcsolatainkat, életünket. Szétestek közös-ségeink, beteg, depressziós, magányos emberektől hemzseg világunk... Mert lépni kell!

Miért pont ÉN?

Úgy kétezer évvel ezelőtt egy ember megmutatta, hogyan lehet változtatni a dolgokon. Egész életében gyógyított, tanított, példájával mintát adott környezetének. Valakinek, valakiknek mindig követni kell őt, mert a világ várja gyógyulását. Valakinek, valakiknek mindig áldozatot kell hozni a jövőért. Bevállalós fajta vagy? Akkor pont Te!

Miért lázadok?

Mert minden gyermekkel újjászületik a világ, lehetőséget adva a megújulásra. Te még ösztönösen érzed a bajokat, a hazugságot a világban, még nem ölték ki belőled az igazság utáni vágyat. Sejted, hogy az iskolában kapott tudás zöme speciális, gyorsan avuló ismeret és azt is sejted, hogy a bölcsesség az alkalmazható, életed előre vivő tudás.

Mi a célom?

Most még semmi különös... Állandó küzdelemben állsz környezeteddel és önma-gaddal, mert keresed a helyed a világban. Közben pofonokat adsz és kapsz. Állandóan megméreted magad sportban, tanulásban, társaságban, mert tudni akarod a lehetőségeidet és korlátaidat. És mire felméred ki és mi vagy valójában, pontosan tudni fogod a céljaidat...

Mi a Gimi célja?

Egész és egész-séges, embereket szeretnénk nevelni, akik képesek közösségben élni, irányítják és nem elszenvedik életüket, a problémák alatt nem omlanak össze, szükség ese-tén fel tudják építeni házaikat, megteremtik élelmüket, ruhájukat... Embereket, akik erős gyökerekkel kapaszkodnak őseik múltjába, így erős hajtásokat növeszthetnek a Jövő felé!

Minek a rovására?

Azt amit ma egy középiskola ad, azt Te is megkapod. Nyelvvizsgázol, számítógép virtuóz leszel, több hangszeren játszol majd... A különbség az életszerű tanulásban lesz: megtanítunk hogy kell egy adott problémát megoldani, függetlenül attól, hogy az éppen a fizikában, a biológiában, vagy a valós életedben bukkan fel, így időt nyersz a többletre.

Mindezt hogyan?

Tangazdaság segíti a gyakorlati oktatást (növényekkel, állatokkal foglalkozol), régi kézműves mesterségek (kovács, fazekas, faragó, nemezes) bontják ki alkotó képességedet, barantával (régi magyar harcművészet), lovaglással, népi játékokkal segítünk tested és állóképességed fejlődésében. Észre sem veszed, és egy közösség részévé válsz – egy életre.

Milyen közösségé?

Egy olyan közösségé, amely a saját értékeid alapján ítél meg. Ahol nem számít a pénz, a szülők, a kapcsolatok, a megapixelek csak az: Te mit tudsz adni a közösségnek?

Itt nem kell pózolni, hazudozni, itt önmagad lehetsz. Felkészülsz a férfi és női szerepre, a családalapításra, barátságok, szerelmek szövődnek, melyek elkísérnek az iskolán túl is.

Ki jelentkezhet a Gimibe?

Elsősorban Sárvíz Kistérségen belüliek, hiszen az ő iskolájuk, de a legjobbakat az egész országból, sőt a határokon túlról is várjuk. „Lakva ismerszik az ember", úgyhogy felvételi teszt helyett táborban válasszuk ki a leendő „gólyákat". A gimnázium 5 éves (0+4), 2 párhuzamos évfolyam indul, ez kb. 50 ember, úgyhogy jól kösd föl a gatyád...

Hol fogunk lakni?

Ha „gyüttment" vagy, a térségbeli diáktársaid családjánál, amíg fel nem épül a kollégium. A Gimi épülete vadi új lesz, minden osztály saját termet kap, amit ő rendez be. Minden kismesterség saját tanműhelyt kap, és egy hatalmas aula ad helyet a közös rendez-vényeknek (táncház, mozi, színház). Külső helyszín a tájház, tangazdaság és tankonyha.

Mit csinálunk a szabad időnkben?

Olyan nem lesz! Esténként dalolunk, néptáncolunk (a tanárok is...), színdarabokat, drámajátékokat szervezünk, utazgatunk (erdei iskola, nyári táborok), bekapcsolódtok a térség életébe, megismeritek az országot és a Kárpát-medencét. Külföldi nyelvtanulásra megyünk Európa országaiba. Ha nagyobbak lesztek, önállóan elmentek kék túrázni stb.

Hozhatom a tesómat is?

Sőt! Számítunk a családodra, hiszen egy egészséges világ egymásra épülő közös-ségekből áll. Szeretnénk őket bevonni a szabadidős programjainkba, de akár az iskola-padba is beülhetnek. Azt szeretnénk, ha ez az iskola nem eltávolítana, hanem közelebb hozna a családodhoz, mert emlékszel: gyógyított, tanított, és mintát adott környezetének...

Mi lesz a jövőm?

Mi legyen a jövőd? Ha akarod, tovább tanulsz (legalább annyi esélyed lesz a felvé-telin, mint bárkinek) de tudnod kell: ma a világ tele van „túlképzett" munkanélküliekkel.

Itt olyan képességeket és tudást kapsz, amire mindig szükség lesz, ezért a Gimi elvégzése után önálló életbe is foghatsz: biztos munkád és megélhetésed lesz, családot alapíthatsz...

Hogy adjam be a szüleimnek?

Nem kell semmit „beadnod". Először Te döntsd el - de őszintén - hogy mit akarsz.

Ha már tudod, kérdezd meg a szüleid, hogy szeretnének-e unokát, vagy elég nekik ha 45 évesen a negyedik diplomáddal reszkető kezedben, depressziósan, kiégetten visszakapnak. Általában jól döntenek, de azért mutasd meg nekik az „Életiskola" programját:

Az Életiskola több mint pedagógiai program, egy az első lépésétől kezdve az egész életközösséget érintő élet-program: élet és iskola, amelyet a mindennapok írnak egybe. Tananyaggá válik a földművelés, a mesterségek, az orvoslás, a jog, a pénzgazdálkodás stb., az életterületekből mindaz az ismeret, amit az iskola magába tud fogadni.

I. Az Életiskola lényege:

A jelenleg megszokott padban-ülős iskolaforma könyvekből, másodlagos forrásokból adja az ismereteket, a gyermek passzívan, külső szemlélőként ismeri meg az őt körülölelő világot. Az Életiskola ezt az iskolamodellt a cselekvő tanulás felé nyitja ki. A gyermek a mindennapi életből tanulva elsődleges szintű tudást szerez, így aktívan, teljes lényével (szellem, lélek, test) veszt részt a tanulási folyamatban.

II. Az Életiskola társadalmi időszerűsége

1. Biztos megélhetést, alkalmazható tudást nyújt

A jelenlegi iskolarendszer elvégzése már nem garantál megélhetést, mert a fogyasztói társadalom világméretű válsága miatt még a diplomás munkanélküliek száma is egyre nő. Az Életiskola oktatási forma hagyományos mesterségekre alapoz (kovács, fafaragó, fazekas stb.) amely tudás nem avul el, és amelyre egyre nagyobb igény mutatkozik.

A gyermekek által elsajátított szakmák segítenek egy anyagszerűségében szerény, de szellemiségében emberhez méltó életvitelhez talán állás nélkül, de nem munka nélkül.

2. Segíti a szülőföldön maradást, és a visszatelepedést

Ez a tudásforma elsősorban az élő környezetre és a helyi hagyományokra, gazdálkodási módokra épít, és csak másodsorban az általános érvényű, horizontális ismerettartal-makra. A modern közgazdaságtan is a városokból való visszatelepülésben, személyes közösségekhez való kötődésben látja egyedül az emberiség jövőjének biztosítását.

3. A legkorszerűbb alternatív pedagógiai irányzatokkal is összecseng

A világ legismertebb alternativ pedagógiái is mind az általunk javasolt irányba mutatnak: Waldorf, Freinet, Montessori, Jena Plain, New York város iskola, Maison Familie, Erdei iskolák, keszthelyi Életfa Iskola, a szegedi Cselekvés Iskolája stb.

4. A gyermekek életkori sajátosságait messzemenően figyelembe veszi

Az életből nyert, átélt, elsődleges ismereteket nyújtó tanulásra szinte köteleznek a Gyermeki Jogokban lefektetett tételek. Az úgynevezett "projekt"-módszer ma már Magyarországon is törvényben rögzített módon biztosít lehetőséget ennek kibontására.

5. Az ember és természet harmonikus egységére épít

Mára lezárult a reneszánsz óta tartó kultúrkorszak, új világszemlélet vált szükségessé.

Nem folytatható a tudomány és művészet pár száz év alatt kialakult merev kettőssége, így az erre épülő iskolai reál és humán tárgyak rendszere sem. A jövő a holisztikus szemléleté, csak az erre épülő új/régi tudás lehet alapja élő környezetünk megóvásának, az emberiségre nehezedő ökológiai katasztrófák elkerülésének.

Elérhetőségünk: Aba Nagyközség Önkormányzata – Életiskola Program Iroda

8627 Aba, Rákóczi u. 12.

Viszontlátásra!

Megnyitva 4634 alkalommal