20220528
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2011 január 12, szerda

GENEZIS.... A fal mögött

Szerző: Jásdi Kiss Imre

A puzdra a benne található vesszőkkel, reszelővel, a tarsolylemezzel, és a nyakba akasztva hordott vaskereszttel egy hírközlő eszköz, ami Eurázsia, Arábia, és a két Amerika területén, hegycsúcsokon működő rendszer része. Alkalmas fényjelek adására a ködös magasság felet, és a felhők magassága alatt, tehát az ezer méteres csúcsok hálózatán keresztül.

Az ŐSMAGYAR leletek puzdracsövei, eddíg magyarázat nélküli okból, mindkét végükön nyitottak. A tarsolylemezek, ha kívülről aranyozottak is voltak, belső, homorú felük mindig ezüst volt, és kampós rögzítésüknél fogva, folyamatosan a mozgó viselőjükhöz dörgölődés következtében ragyogó fényesek. Ez a homorú, fényes felület, igen kiváló fókuszáló tárgy. A kinyitott, vízszintes puzdracső számára, stabil alátámasztást három vesszőből pillanat alatt lehet készíteni. Ez az állvány egykézzel is állítható minden irányba.

A reszelő a friss, tehát nem eloxidált vasreszelék készítése miatt tartozik a felszereléshez. A vaspor, vasreszelék tűzbeszórása ragyogó, nagyfényerejű jelenséget hoz létre. A csillagszórók működnek ezen az elven. Az állványra helyezett puzdracső mögött rakott, vasreszelékkel hatalmas fényűvé gerjesztett tüzet a tarsolylemez összegyűjtötte és a csőbe irányította. A cső irányát a kereszttel lehetett beállítani. A puzdracső két vége, és az érkező fény az a három pont amire szükség van a pontos irány beállításához. A fényjelenség ötven hatvan kilóméterről is látható a fókuszpontban álló szemlélőnek, de a térképek mutatják, nevükben ma is „látó, világos" hegytetők harminchat kilométerre vannak egymástól.

A Balaton-felvidék, Jásd, Pilis, Balatonvilágos, Pákozd , Sóskút, Csepel, jól mutatják a működés lényegét. A fény hosszabb-rövidebb megszakítása adja a jelentéstartalmat. Ennek rögzített formája az ÉKÍRÁS. Az ékírás leletek kormeghatározása a puzdra -hírközlő rendszer korát is meghatározza. A LEY-vonalak néven emlegetett földrajzi jelenség szoros összefüggésben van a puzdra hírközlő rendszerrel. A vonalakon , mesterségesen létrehozott hegyek, piramisok minimum húszezer évesek. Ezt a hatalmas építkezést nyilván hatalmas tudás előzte meg. A kódolás kitalálójának olyan szellemi szinten kellett lennie, ami a mai átlagot is jelentősen meghaladja.

A földrajzi ismereteknek olyan színvonalát igényli a rendszer fölállítása, amit a tudomány a műholdakkal volt képes produkálni. A tűzzel, fénnyel hírközlésre vonatkozó utalások a mai MAGYAR nyelvben is megvannak még, tehát a köznép használta. Az ŐSMAGYAR sírfeltárások is ezt igazolják. A nyakba akasztva hordott kereszt vállt szimbólumává az ŐSKERESZTÉNYSÉGNEK. Az ősnyelvből építkező, kialakuló kultúrák, nyelvi azonosságokkal igazolják, hogy Ők is részesültek a PUZDRA-KERESZTÉNY tanításból, és technikából is. A puzdra németből átvett angol megfelelője „quwiver", aminek szinonímája a pulzál, ami a mi puzdránk. Az Olasz „szkríver „írást jelent. Az ŐSNYELV, az ÉKIRÁS, a PUZDRA-KERESZTÉNYSÉG, és a mesterségesen kialakított domborzat együtesen azt igazolja, hogy az ŐSMAGYARSÁG a világ kultúrájának terjesztője. Nyakukban a kereszttel, békés tanítók, az ŐSKERESZTÉNY tanok hirdetői.

Mivel a történelem szándékos meghamisítását tudom bizonyítani a rendszeremmel, és Illig német kutató Kitalált középkor című könyvének tartalmával egyetértek, a rendszer időbeni elhelyezésére a „mai naptól vissza számítolást" alkalmazom. A Mezopotámiai kultúrát ezerötszász évvel, írással megelőző magyar kultúra semmiféle agresszív nyomot nem hagy maga után. Nadeo a Kárpát-medencei kultúra szétáramlását a kocsi feltalálásához köti. Ehhez tegyük hozzá a puzdra- hírközlő rendszert, amivel a kereskedés előre megrendelt tételek alapján folyhatott. A pénz eredetére is értelmes magyarázat a rendelés rögzítése. A kereszttel egy vonalon kapcsolódók között alakulhatott ki a keresztszülők fogalma. Az emberi minőségre a magyar nyelv elemzésével tudok következtetni.

A kifejez, és a befejez fogalmak között első hallásra nincs összefüggés. Ha a körhöz viszonyított fej állást jelenti, akkor a beszélőről szól. Tehát a saját köréhez képest milyen irányba áll a feje a beszélőnek. Míg beszél, kifele áll a feje: KIFEJEZ. Ha már nem beszél, befordítja a kör közepe felé a fejét: BEFEJEZ.Az ember köre annyira természetes, hogy nem kell kimondani. Ez OKKAL történt dolog, tehát OKOS. Mivel a magyar nyelvben mindent vissza lehet ilyen módon bontani, hamar megtaláljuk a társadalmi szerkezet kialakulásának elemeit is. A KÖR én vagyok, ahol hatni tudok az a HATÁSKÖRÖM, így alakítom a KÖRNYEZETEM, hogy a családi KÖRBEN béke és nyugalom legyen.

Ezt a szomszédom is így teszi, neki is köre van. A körök sajátja, hogy nem illeszkednek hézagmentesen, tehát kialakul a köz. Ha megyek valahová, nem gázolok bele a másik körébe, a körök KÖZött megyek, KÖZlekedek.Ha mondanék valamit, akkor is tiszteletben tartom a mások köreit, tehát a KÖZön átbeszélek KÖZlök valamit. A puzdra hatósugarát figyelembe véve egy családi kör hetven-nyolcvan kilométeren volt hatóság. /Ebben a körben élhetett több család is./A körök által képződött köz, a társaság együttműködéséhez szükséges, fontos feladatokat lát el. Tehát a köz társaság szabályokban állapodik meg. A PUZDRA-KERESZTÉNY társadalom tanítói, táltosai, bölcsei bírnak ezekkel a tudásokkal, tehát ez az Ő birodalmuk. Bárhová mehetnek, mindig itthon vannak. Gyüjtenek egy kis levelet, meggyújtják és már leveleznek is az itthoniakkal.

Nyolc-tízezer évvel ezelőttig nem történt semmi ami ezt a nyugalmat megzavarta volna. Pedig ekkorra már az újhegyre húzótt vasgolyóból kialakult a nyílhegy, az álványvesszőkből nyilak lettek, és a Szkita visszacsapó íjjak védték a határokat. A Birodalomtól délre olyan társadalmak alakultak ki, melyek nem bírtak ezzel az emberi minőséggel, feltételezésem szerint az összekötő rendszer hiánya miatt. Az ember emberelleni harca ekkor kezdődött. Az ÖSKERESZTÉNY alapokon civilizálódó magyarság mái napig képtelen beilleszkedni ezekbe az önemésztő rendszerekbe. Élő, ma beszélt nyelvünk bizonyítéka annak a világrendnek melyet magunk hoztunk létre, egy puzdra-csővel tartottunk fönn, és önzetlenül adtuk a föld bármely nemzetének.

Okosnak nevezzük azt, aminek oka van. A MAGYAR NEMZET történelmének eltüntetése, az emberiség elleni bűncselekmények bizonyítékainak eltüntetésével azonos. A PUZDRA-KERESZTÉNY világban az ember nem kirabolható, sem adóval, sem háborúval, mert a közlés, az információ a saját kezében van. A KÖZ lés az Ő saját része, és Ő maga része a közlésnek. Tehát az Őnigazgatás nem egy elkülöníthető fogalom, hanem mint a levegővétel, az értelmes élettel együtt megtörténik. Akik a rablógazdálkodó hatalmi struktúrákat az emberiségre erőltették, azoknak nyilvánvalóan érdekük eltüntetni a nyomokat. A három napkeleti bölcs a valódi kereszttel keresztény tanokat viszi Jézusnak.

A megszálló agresszor, és a kollaboráns zsidó harminchárom év elteltével a puzdra-hirközlő rendszer elemeivel meggyilkolja. A Golgota háromezer hatszázötven kilométerre van Stone Henge-től, a kereszt, a korona, a királyság emlegetése mind azt jelenti, Jézus elmondta a PUZDRA-KERESZTÉNYség lényegét. Ekkor még nem, de pár száz év múltán egyre több magyart kell hazahívniuk az itthonmaradottaknak, mert a primitív nyugati népek fosztogatják az aranyos szegeletet. A puzdrával az íjjal hamar hazazavarjuk a tolvajokat, visszahozzuk az aranykincseket, de rossz példa vagyunk az akkorra már néprablásra berendezkedett Nyugat -Európa szemében. Jézusnál bevált módszert alkalmazzák itt is.Miközben a keresztényt írtják egy hazaáruló segítségével, keresztelésről beszélnek. Túl közel esik egymáshoz a két esemény, Jézus és Koppány meggyilkolása, és mindegyik a valódi Őskeresztény hitéért halt meg, tehát a kettő közé kellett hazudni a háromszázötven évet.

Mivel a nyelvünk mai nap is használja a puzdra-hírközlő rendszerhez kapcsolódó fogalmakat/ levelez, füstbe ment terv, sok beszédnek sok az alja, hamukázik, stb/az egész nemzet eltüntetése a cél. A fejlődési szakasz hiánya miatt ezek az agresszív nemzetek a hatalommal sem tudnak mást kezdeni, mint rabolni. Vagy fegyverekkel, vagy pénzügyi csalásokkal gyarmatosítanak, beruháznak. Egyszeri alkalommal megtett történelmi tisztázással megoldható lenne, hogy saját gyermekeiket ne kelljen hazugságra tanítani, de az erkölcsi gyengeség a fent soroltak egyenes következménye.

ÜDVÖZLÖK mindenkit 1660 január 07.-én: Jásdi Kiss Imre

forrás: https://sites.google.com/site/puzdrapuzdra/genezis

Beküldte: Solymosi László


Kapcsolódó videók:
Tegez = Puzdra 1. rész

PUZDRA 1 rész

 

 

Tegez = Puzdra 2. rész

Tegez = Puzdra 2. rész

 

Megnyitva 3993 alkalommal

Hozzászólás   

#1 TARSOLYLEMEZMandala75 2022-01-11 07:49
Ősi szimbólumok - Tarsolylemezeinken.

Járjunk őseink nyomában » Visz a Szív.
Ősszavainkból épülő világképek,
A szóképek az ősiségből

Cikk:
maghun.com/hagyomany/blog/visz-sz%C3%ADv

TARSOLYAINKON A VILÁGKÉP ÜZENET:
taltoskiraly.hu/bemutato/tarsolyainkon-az-azsiai-szent-jelkep-a-dorje

A kulcsszavak és a kapcsolódó szöveges információ:
taltoskiraly.hu/content/az-istenek-fegyverzete

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások