20220705
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2018 december 22, szombat

Valójában mikor született Jézus?

Szerző: vilagfigyelo.com

A hagyomány, és az egyház úgy tartja, karácsony Jézus születésnapja, és az időszámítás mérőszalagjának a nulla pontja egyben. Valójában azonban egyik állítás sem igaz, és erre már a Bibliában is bizonyítékokat találhatunk.

A keresztény egyház a karácsonnyal valójában a pogány télinapforduló-ünnepre próbált rátelepedni, azt legkésőbb a Da Vinci-kód óta mindenki tudja.

Furcsa, hogy a kereszténység első századaiban nem fordítottak gondot Jézus születésének megünneplésére. Ha meg is emlékeztek róla, azt különböző időpontokban tették: március 25-én, április 20-án vagy május 20-án. Ez azt is mutatja, hogy Jézus születésnapja valóban nem a téli napforduló idejére esett, hanem valamikor tavaszra. Erre utalhat Szent Ambrus milánói püspök (IV. század) mondása is: „Krisztus eljövetele előtt tél volt, jött Krisztus, és nyár lett".

Ha nincs rá bizonyíték, hogy Jézus Krisztus december 25-én született, miért ünneplik ekkor a karácsonyt? A Britannica Hungarica azt írja, hogy valószínűleg a vallási vezetők „így akarták háttérbe szorítani a »legyőzhetetlen nap születésé«-nek (natalis solis invicti) pogány római ünnepét" a téli napfordulókor.

Na de akkor mikor van Jézus igazi születésnapja?

Nem egyértelmű, a hónap, és az év sem, csak az látszik biztosnak, hogy nem decemberben, és nem 1-ben történt. 0-ban meg nem is történhetett, mert ilyen év nem volt, időszámításunk előtt 1-ről időszámításunk szerint 1-re fordult a naptár.

A probléma gyökere, hogy a Biblia nem említ dátumot a Megváltó születésével kapcsolatban. Említi azonban azt (Lukács 2:7-8), hogy a születésekor a pásztorok éjjelente a mezőkön vigyáztak a nyájaikra. Ez télen egészen biztosan nem történhetett, mivel akkor Júdeában túl hideg van ehhez. Azt is írja Lukács (2:1-4), hogy a várandós Mária és József azért a római népszámlálás miatt utazott Betlehembe. A népszámlálások azonban nem télen voltak, éppen azért, mert ilyenkor a hideg és esős idő miatt az utak nehezen voltak járhatók.

A kérdéses időtartam meghatározásához Lukács evangélista ad támpontot. Az írás így kezdődik: „Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez első összeíráskor történt, amikor Szíriában Cirenius volt a helytartó".

Augustus összesen három összeírást (vagyonösszeírást és népszámlálást) rendelt el. A három összeírás Kr. e. 28-ban, Kr. e. 8-ban és Kr. e. 6-ban volt. Melyiket említi Lukács? Azt, amelyik idején Cirenius volt Szíriában a helytartó. Ez pedig Kr. e. 8-ban lehetett.

A születésnap pontos idejére a Bibliában egy elég áttételes utalás van csak: szintén Lukács írja (1:24-36), hogy a szeplőtelen fogantatáskor Erzsébet, a későbbi Keresztelő Szent János édesanyja hat hónapos terhes volt, vagyis Jézus János után kb. fél évvel született. Szintén Lukács írja (1:5), hogy az Abijah nevű ünnep alatt látogatta meg Zakariást Gábriel arkangyal a hírrel, hogy a gyermeke lesz, aki nagy dolgokra hivatott és Jánosnak kell majd elnevezniük. Abijah júniusra esett akkoriban, tehát János a következő év márciusában születhetett, Jézus pedig ezek szerint szeptember körül, vagy kicsit korábban, ha a két csecsemőnél megengedünk némi koraszülöttséget.

Mit mondanak a csillagászok

Csillagászok más úton indultak el a születésnap meghatározására: azt próbálták kideríteni, mikor lehetett olyan fényjelenség az égen, amit a napkeleti bölcsek a betlehemi csillagnak tekintettek. Azt találták, hogy ez nyáron, pontosan június 17-én történhetett, a Vénusz és a Jupiter együttállása, ami különösen fényes, sokáig látható csillagként jelent meg az égbolton. Csakhogy ez időszámításunk előtt 2-ben történt. Ami át is vezet az évszám kérdésére.

Hogy látják a történészek

Hogy Jézus nem 1-ben, vagy mínusz 1-ben született, arra szintén a Biblia nyújt bizonyítékot, ugyanis Máté evangéliumából tudjuk, hogy Heródes azért ölette meg az összes, két évnél fiatalabb gyermeket Betlehemben, hogy a Megváltó is biztosan közöttük legyen. A terv aztán nem jött össze, mert Józsefet egy angyal figyelmeztette álmában, hogy menekítse Egyiptomba a fiát. Csakhogy a történészek szerint Heródes időszámításunk előtt 4-ben meghalt. Ebből adódik, hogy Jézusnak valamikor időszámításunk előtt 4 és 8 között kellett születnie.

A sok bizonytalanság után I.(Szent) Gyula pápa 350-ben nyilvánította december 25-ét a Jézus születésnapjává

Forrás: vilagfigyelo.com

Megnyitva 1914 alkalommal

Hozzászólás   

#4 Mi az igaz?Horváth Ferenc 2018-12-23 16:10
Amit a Teremtő alkotott, az időtálló (téli napforduló, a természet törvényei, stb.). Ezt az ősi népek értették és tisztelegtek előtte.
Amit ember firkált össze-vissza, az mind manipuláció, egyéni vagy csoport érdeket szolgált. Ezeket a nézeteket erőszakkal, kínzásokkal, gyilkolásokkal terjesztették.
ÉBRESZTŐ!
"Cogito, ergo sum!" és ne "coito, ergo sum".
#3 Adiabene Királyság!ugyistudodki 2018-12-22 14:48
Lukács saul-pál "titkára" volt. Saul-pál soha nem találkozott Jézussal így a beszédeit sem halhatta. A damaszkuszi útja elött minden lehetséges módon üldözte a Jézus Hívőket. Azt diktálta le a titkárának,ami a zsidóknak megfelelt. Hogy a zsidók hogyan "tekintettek" és "tekintenek" a mai napig Jézusra, Hercegnő Anyjára és a Mágus Mária Magdolnára az az Magdalai Máriára azt tudjuk. Holott Mária Magdolnának Temploma van Jeruzsálembe a mai napig. Ennek ellenére a zsidók "könnyűvérű" nőnek hirdetik.
Hogy a "keresztény" bibliából ki-mit tart igaznak,vagy mit fogad el,azt mindenki egyénileg dönti el. Hogy hányszor írták át a zsidó érdekek szerint,az egy másik kérdés. Ahogy az is,hogy 534-ben a vatikáni zsinat miért vette ki a reinkarnációra utaló beszédek többségét. Mint ahogy az is,hogyan lett ács mester Jézus Apja. Soha NEM volt Ács!
#2 "karasun"ugyistudodki 2018-12-22 14:28
Jézus Urunk 2024.Születésnapja, 2018. augusztus 11.-én volt.
Áldott legyen a Fény Atya,a Fény Szüze, és a Fény Fia !

" a solymárok ünnepén,amelyet népi nyelven " karasun-nak" neveznek. ("Középkori Magyar Inkvizíció", Transsylvánia-Bs.As.1956,336.oldal)
"A mágushit legnagyobb ünnepe a karácsony volt.

Boldog Karácsonyt Kívánok minden Tisztességes, Becsületes Embernek !
#1 Jézus születéseMátyás 2018-12-22 11:58
Jézus születésével kapcsolatban Pap Gábor előadásait tudom ajánlani. Ő helytállónak tartja a december 24-i születésnapot. Bizonyításához a Szentírás Evangéliumait és asztrológiát használ.

Igazat adok neki.

Áldott, békés Karácsonyt kívánok!

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások