20220816
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2009 december 28, hétfő

Miért gyenge és tehetetlen a magyar nép?

Szerző: Bodor Ernő

Miért gyenge és tehetetlen a magyar nép? Mert megtagadta ősi Istenét. 

Nem mese ez gyermek. Így szólt régen az ember a fiának ha valami komolyat akart mondani. A fiú viszont ha szólott hozzá az apja mindig is ráfigyelt. Nem ám csak úgy tett, mintha, hanem valójában. És akkor aztán kezdődött a nagy tanítás.

Jelenlegi helyzetünk oka

Most én teszek így minden, magát magyarnak tekintő testvéremmel. Elmondom most, hogy miért és mióta vagyunk ilyen szánalmas helyzetben. Valamint azt is, hogy meddig leszünk így. Hozzátéve, hogy mi lesz akkor ha nem fogunk megváltozni. Mert hogy változtatnunk kell. Hacsak halálnak halálával nem akarunk halni szégyenszemre.

Mert az bíz nagy szégyen lenne. Nem ám csak nekünk magyaroknak, hanem valamennyi ősünknek. Beleértve minden nemzetünket, akik csak valaha is nyomot hagytak a Föld nevű bolygón.

A legnagyobb bajunk nekünk mai [b]HUN leszármazottaknak az, hogy egyrészt megtagadjuk szinte valamennyi ősünk és napjainkban is eltávolodunk azoktól a Magyar-Hun hazafiaktól, akik látják és érzik is zsigereikben, hogy nem jó így ahogy van.

Miért is van ez így? Egyrészt azért, mert gyávák lettünk, a másik pedig az, hogy a szülői házban egy buta bábut neveltek belőlünk. Olyat, aki mindig fél. Hogy mitől, hát hogy elveszti mondjuk a munkáját, megölik, meg mifene. Szóval tele a gatyája. Pedig azt már mindenkinek tudnia illene, hogy mindenki meg fog halni. Persze ez így ebben a formában nem igaz de ezt tanították és sokan el is hiszik. Pedig van egy régi mondás mely így szól. Jó az Isten jót ád. Na akkor itt most egy kicsit el kellene időznünk, mert úgy látszik itt valami furfang van vagy pedig egy nagy füllentés, sunyi hazugság.

Nézzük csak. Amennyiben jó az Isten, akkor valami valahogy nagyon nem jól van itt a Föld nevű bolygón. Már persze legalább is látszatra. Mert hogy én biztosan tudom, hogy ez bizony igaz. Hát akkor hogy is van ez az egész miskulancia? Ha jó az Isten miért nyomorognak az emberek? Nagyon egyszerű a helyzet. Azért, mert elárulták és megtagadták az Öregistent, a Magyarok Istenét. Persze nem most, hanem bizony már jó ezer esztendővel ezelőtt.

Aztán pedig olyan vezért, királyt tűrt meg a Hun-Magyar a nyakán, mely őt a víz alá nyomja, hogy fulladjon is csak meg. No szép magyar lehet az ilyen. Pedig volt. Nem is egy. Az egyik hol aranyért, hol vallásért, az Öregisten lecseréléséért a másik pedig simán csak halálfélelmében tette amit tett. Azt azonban egyik sem tudta, hogy mindketten, meg persze sokkal többen a pokol kénköves fenekére kerültek. Gondolták, hogy a népükre, nemzetükre kirótt nagy csapás nem számít. Sosem kéri tőlük számon senki a cselekedeteiket. Lévén mondjuk egyszer élünk. Hát mondjuk, itt van a kutya elásva. Tévedtek. Nagyot. Bitang nagyot. Viszont jó Hun-Magyar népünk is tévedett, amikor nem ölte meg őket nyomban. Persze ő sem járt jobban, hisz a gonosztól nem távolodott el, hanem inkább kiszolgálta és még a mai napig is kiszolgálja. Gyáva az istenadta. No meg buta is. Buta, mert elfeledett egy olyan apróságot, hogy az ő népe, faja, nemzete nem más, mint akitől mindig is tanult a Föld lakossága. No nem mostanában, ámbár még mindig mi vagyunk a Föld legmegzabolázhatatlanabb agyafúrt, a kettes számrendszerben gondolkodó embertömege.

Feledés, feledtetés

Egyszerűen elfeledtették az emberekkel, a magyarokkal, hogy többek között övék a legősibb és legfejlettebb írásrendszere. No meg az orvoslás is, aztán a kengyel feltalálása s a visszapattanó íj. Persze most nem fogok itt mindent leírni, mert senkit meg nem fosztanék a saját kutatómunka eredményének kifejezett örömétől. Azonban meg kell világítanom, hogy mi Hun-Magyarok nem egy alávaló, hanem a világ legmeghatározóbb faja vagyunk. Vannak persze más fajok is a világon de azokhoz nekünk semmi közünk. Bár ne is lett volna soha.

Hogy miért? Hát azért, mert minden rosszat egy olyan vallás terjedésének köszönhetünk, amely egyrészt vérben született, ráadásul maximálisan a mi kárunkra vert gyökeret nemzetünk tagjai között. Miközben pedig ez az új vallás kitörölte az emberek szívéből a Magyarok Istenét, helyébe belecsempészett egy teljesen idegent. Az az isten, akit ma a magyar és a világ több milliárd lakója éltet és szeret, az nem más, mint egy nemragozó nyelvűek istene. A neve ha tetszik ha nem, nem más mint a héberek istene.

Az a Jézus, akit imádtok nem a kutai szkíta Úr Jézus, a Magyarok Istene, hanem egy JHVH nevű lénynek a gyereke. Egy zsidó Jézus. Ilyen pedig ebben a minőségben sosem nem is volt.

A zsidó-kereszténység felvétele a magyar, hun, szkita nép életének a kerékbetörése volt. Ugyanakkor az a király, aki ezt favorizálta és népét irtotta, elárult minket.

Ezeket csak azért írom le, hogy okuljatok a több mint 1000 év szenvedéséből. Hatalmas hazugság, hogy mi ide valahonnan jöttünk hazát, hont foglalni. Mi itt születtünk, s ez az eredeti hazánk. Olyan, mint honfoglalás, csak egy hazug Habsburg mese.

Amennyiben bennünk, magyarokban valóban felébred az igény arra, hogy békében, boldogan és szabadon éljen, mindössze csak egyetlen tennivalója van. Szakítania kell a zsidó-keresztény egyházak tan és hittételeivel és vissza kell térni ahhoz az Istenhez, akit nekünk rendelt a sors.

Ezt az Istent úgy hívják, hogy az Öregisten. Utolsó testet öltésekor pedig nem más neve volt, mint a kutai szkita Úr Jézus. Mindenki, aki szeretné a világ és benne a magyarok valódi feltámadását, ehhez a Istenhez, az igazihoz kell, hogy visszatérjen. Így evvel a névvel. Nem simán az Úr Jézus vagy Jézus Urunk. Nem. Hanem úgy, hogy tudatosuljon benned a kutai szkita Úr Jézus. Ő a mienk. Nem pedig egy zsidó Jézus.

Kicsoda az Öregisten

Nem tudom, hogy miért nem nézték az emberek a régi magyarország térképét, amikor a kezükbe adták azt a könyvet, amit ma biblia néven nevez az egész világ. Amennyiben egy Hun-Magyar ember, akik egyébként mi magyarok vagyunk, megteszi, rá kellene, hogy döbbenjen arra, mily hatalmasak is voltunk mindaddig, míg el nem árultuk és meg nem tagadtuk a Magyarok Istenét, akit más néven az Öregisten néven szerettünk.

Nagyon megkérek mindenkit, hogy ne mondjon senki olyat, hogy ilyen lény, mint a Magyarok Istene nem létezett, még csak ne is gondoljon arra, hogy bárkit is be akarok csapni. Netán félre vezetni.

Most, amikor esetleg ismételten a Magyarok Istenének megtagadásán gondolkodsz, jusson eszedbe az a könyv az az ominózus biblia. Abban van egy isten, aki azt mondja. Én a héberek istene vagyok. Ez tény. Ezt nem én mondom, hanem az a könyv. Ezek után megkérdezem tőled. Tényleg el kell ismerni, hinni, hogy csak a hébereknek van istenük? Hát nem. Nem beszélve arról, hogy az az isten aki magát így nevezi, nem a világmindenség, hanem csak a héberek istene. Ezek után pedig érdekes módon miért nem tűnt fel senkinek, hogy az angyalok is mind héberek. Azok, akik ezen a néven vannak jelölve. Gabriel, Uriel, Rafael, Mihael. Ez tényleg senkinek sem tűnik fel? Miként természetesen az sem tűnik fel, hogy az Úr Jézus sosem volt sem héber sem zsidó. Miként annak édesanyja sem, aki természetesen szintén a szkita népcsaládba született. Az úgynevezett Szűz Mária. Ezeket a zsidókeresztény meséket még a szín zsidók, akik ma a világot igyekeznek irányítani, szintén tagadják. Méghozzá szent könyvükben a Talmudban. Imigyen. Jézus, azaz Jesu annak az átkozott Nimródnak a fia. Azt, hogy édesanyját milyen néven és minek írják le, már le sem írom. Javaslom inkább, hogy akit érdekel olvassa el.

Azt hiszem, hogy ennyi már elég is ahhoz, hogy észre vegyük azt, hogy valami kegyetlen eljárással azt hazudták a népnek, hogy szükségünk van erre az új zsidó-keresztény vallásra az eredetink helyett. Igaz, nyomatékként meg is öltek mindenkit, akinek evvel kapcsolatban ellenvetése volt. Ma pedig ebbe pusztulunk bele amúgy egyetemlegesen. Természetesen nem csak a magyar, hanem a világ szinte minden országa, népe, aki ezt a vérben született vallást tekinti magáénak.

Tudnia kell mindenkinek, hogy azok az imák, amiket elmondanak az emberek, nem az egyetemes, mindenek felett álló Istenhez szállnak, hanem egy Jehovának nevezett lényhez. Ezt a lényt többek között így ismerik a Földön , Jehova, Adonai, Emanuel, Tettragrammaton,… stb. Jó lesz észre venni, amíg nem késő, hogy nagyon sok ország ennek a hamis istennek a tiszteletébe, szeretetébe pusztult és pusztul bele. Lévén ez az isten csak a héberekkel kötött szövetséget. Senki mással.

Nemzetünk megmaradása

Tudom, hogy ez az írás sokaknak nem fog tetszeni. Ez engem természetesen nem érdekel. Helyette sokkal inkább érdekel a hun-magyar nemzet és faj megmaradása.

Sok mindent szoktak mondani a zsidó népre. Jót is rosszat is. Azonban az, hogy miért uralja ez a népcsoport ma a világ jelentős részét, senki nem veszi észre. No akkor én most megmondom. Azért, mert ez a zsidó nép sosem tagadta meg az istenét. Ebből kovácsolt magának erőt, és az ő istene nem is hagyta el őt sosem. Ezért mindenképp tiszteletet kell, hogy érezzünk irántuk. A többi az már hagy maga után kívánni valót.
Tehát a recept készen van. Vissza kell térnünk őseink Istenéhez. Ahhoz az Istenhez, akit még imádott Árpád nagykirályunk, és nem fejedelem, Taksony nagykirályunk, Zsolt nagykirályunk,, Attila királyunk, Mani, ki magát a Kutai szkíta Úr Jézus apostolának tudta, valamit a szintén szkita Péter apostol, ki annak idején megalapította az Antiókiai gyülekezetet.

Véleményem szerint nyugodtan levonhatjuk azt a következtetést, hogy a magyar-hun nemzet tragédiája és elárulása Taksony nagykirályunk halálával veszi végzetes kezdetét. Ekkor 972-őt írunk! Nemzetünk itt még élt és boldog volt. Fia, Géza királyunk trónra lépésével megkezdődött a nagy barátkozás a zsidó-keresztény egyházzal és innen már csak a templomok szaporodása, sokasodása és a magyar nép pusztulása zajlik. Ettől a pillanattól kezdve mind határaink, mind fizikai, emberi létszámunk folyamatos vesztésben van. Ekkor szinte minden látható jel és ok nélkül - a magyar hatalom megroppan, minden balra fordul s a hatalmas Magyarország és a magyar faj a végpusztulás peremére kerül. Mindenki vegye észre, hogy minket ki akarnak ír tani! Szó szerint.

Jézus tanítványai

Meg kell mondjam, hogy a kutai szkita Úr Jézus tanítványai nem buta halászok, hanem okos szkiták voltak. Kivéve a zsidó Júdást. Ha nekik, az ősöknek jó volt a Magyarok Istene, akkor kérden én. Miért nem jó ma nekünk? Mi rosszat tett? Megmondom. Semmit. A mi népünk Istenünk, aki mellesleg a Világmindenség Istenének gyermeke, mint egyébként mindenki más egyszerűen meg lett tagadva. Le lett cserélve. Pont úgy, mint valamikor a hajdan volt időkben EN-LIL helyét az akkád Marduk vette át. Ott is hazudtak össze-vissza. Miként ma is. Mellesleg megjegyzem. EN-LIL az Öregisten egy másik neve.

A Magyarok Istenének elrablása tehát nem mástól származtatódik, mint a híres, hírhedt I. István király apjától, Gézától. Onnan aztán már csak áthagyományozódott fiára a mindenkit legyilkoltatóra.

A mai Magyar-Hunoknak igazából nincs semmi más esélyük arra, hogy hazájukból, hazánkból kiűzzük az idegeneket és visszaszerezzük ellopott vagyonunkat, s legdrágább kincsünket az Öregistent, Csak a hozzá való visszatérés. Nincs más út!

Megkérek mindenkit, aki olvassa e sorokat, hogy nehogy arra gondoljon, hogy az országunkban oly divatos templomi keresztelőnek nincs semmi értelme és jelentősége. Megmondom, hogy igen is van. Ilyenkor ugyanis a gyermek vagy esetleg felnőtt étertestébe belekerül egy szimbólum, aminek a feladata egy mesterséges egregor energetikai feltöltése, táplálása. Ezt persze egyáltalán nem biztos, hogy a ceremóniát végző pap tudja. Azonban neked, nektek, akik olvassátok ezeket a sorokat, most már tudnotok kell. Miként azt is, hogy ebből az en energetikai adatbankból senki más nem képes energiát kivenni, mint az a nép, aki Istene felé szállt az ima. Ő viszont igen. Ezért aztán túl azon, hogy e nép sosem tagadta meg istenét, ajándékként folyamatosan óriási energetikai utánpótlást kap, hisz azt több milliárd ember élteti.

Az ilyeneknek, mármint azoknak, akik bár mindezt tudják és mégsem tesznek semmit egy sokkal mélyebb szinten található bolygórendszerben lesz majd a lakhelye. Mert hogy olyan, mint halál sosem létezett és nem is lesz. Csak a testek cserélődnek. A lélek Örök. Tehát mindenki Isten fia. Nem csak a kutai szkita Úr Jézus volt az hanem te is az vagy. Ezért aztán kutya kötelességed mindent megtenni, hogy visszaszerezd Apád, az Öregisten szeretetét.

Amennyiben nem vagy gyáva, képes vagy mindezt megcselekedni. Ha nem, elvesztél. Vigyázz és nagyon figyelj. A cselekvésre szolgáló idő hihetetlenül kevés.

Apánk az Öregisten azt mondta, hogy mindenkinek olyan mértékkel mérek majd, ahogy engem szeret. Hozzátéve. Az engem szeretők szíve az én szívem. Rajtam kívül nem ismernek senki mást és rajtuk kívül én sem tekintek magaménak senki mást.

Ezek után mélyen el lehet gondolkodni felelősséggel, hogy ki mit tesz, és mihez van bátorsága.

A kérdés nem kérdés. Tény. Élet vagy halál.

Forrás: http://www.azigazijezus.hu/php/page.php?16

Eltárolt hozzászólások

Megnyitva 5707 alkalommal

Hozzászólás   

#8 2621 Verőce, Lugosi u. 71.S. Tejfalussy András 2017-08-26 21:26
Kálisóval és hiányos konyhasópótlásra kényszerítéssel ivartalanítják a magyarokat. Ha hagyjuk, nincs esély a magyarok megmaradására. A vonatkozó hatás-mérési bizonyítékokat és a népirtás elleni biológiai védekezés konkrét személyes lehetőségeit és ezek eszközeit lásd: HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.hu.
#7 belgium/Andennenagy lajos 2017-08-18 11:36
a legutóbbi hozzászólásom ... épp a veleje valahogy eltunt. Ezért ezt most külön itt ;

ez után soha többé nem hazudok és ezt mástól sem fogadok el (±)
na ezt kellene megtennünk, ahhoz, hogy valami jövot remélhessünk magunknak, utódainknak ...
szeretettel
#6 belgium/Andennenagy lajos 2017-08-09 10:01
bocsi, hogy ezen értekezésre egy nem-hit-vallásos módon reagálok !

egy dologban teljesen egyet értek a gondolat közreadójával. Azzal, hogy mi nagyobb részt hun-magyar eredetuek vagyunk. Arpádék, akiket mi elodeinknek tartunk, mondunk ..., csak az elodeink
10-15 % -át adta ki. Tehát mi nagyobbrészt vagyunk hunok, mint "magyarok" ...

magában a cím-általi témára :
nem az osi hitünk feladása a rákfenéje a magyarságnak (itt már az éppúgy hunosnak is), hanem az igaz-hoz való gyatra hozzáállása.
Egész biztos vagyok abban, hogyha mi egy
fogadalmat tennénk, valahogy így ; , akkor az megmenthetne bennünket. Az mindenek elott egy tisztánlátást adna, amely álltal a bajaink pontos okára, majd ezek gyógyírjeire is rátalálhatnánk ...

szeretettel, Lajos
+2 #5 ébredésferwin 2013-05-11 12:45
Nem vagyunk gyengék, csak... alszunk. Túlságosan szeretünk, elfogadunk, hiszünk, ezért játszanak velünk, de félnek tőlünk, ezért mentálisan eltiporni akarnak végleg. Pillanatnyilag alszunk, de ébredezünk. Igaz lassan, de ez nem biztos hogy hiba, mert a támadóink taktikája nem teljesen átlátható, bár sokat érzünk, tudunk róla. Mi csak ébredezzünk ütemesen, a kapkodás bumm bele balázs nem biztos hogy segítene és végül az is lehet, hogy támadóink taktikája visszatámad és felörli őket. Aki másnak vermet ás maga esik bele. Ugyanakkor össze kell fognunk, önmagunkkal, magyar értékrendű embertársainkkal és szomszédainkkal (a balkánnal stb.), mert a történelem összehozott minket, amely mesterségesen összeveszített minket 48 óta intenzíven és kelettel. Ha pedig az összefogás, összstartás megtörtént, akkor pedig jöhet a szűrés, a jó alkalmazása a rossz hanyagolása.
#4 Marosvasarhely erdelyMoldovan Bela 2013-05-02 13:28
Roviden. A teremto vegtelen nevtelen nem komunikal direkt az emberekkel mint tarsalgo tars.Mivel az oszinta ima aszivbol a lelekbol ered ami nem az anyagi4 dimenzios teridoben tortenik regisztralasra talal a kronika kasaban es igy a Teremto Megvalto tudomasara jut.Isten torvenyein keresztul igazgatja teremtett vilagait aminek egy reszet ismerhetjuk. De kozbelepesevel adhat csodakat is.A zsidok igyekeztek magukat Isten valasztott nepenek beallitanji,Tulajdonkepen elloptak ezt a statust a MAG nepetol. A MAG neperol osibb mint 35000 eves bizonyitekok leteznek .A zsidok az adam-eva emberpar tortenetet 7000evre tagsoljak.Lehetsege e szerint hogy a Karpatmedenceben oslakos MAG nepe mas egitestrol telepitetett ide.A lenyeg a Lenyeg a Mi Istenunk a vegtelzumo0k teremto es megtarto Istene.Mi elkell vessuk a zsidok i9stenet az nem a mienk es az univerzumok istenet kell imadjuk.Jezusunk ennek az Istenek a szent fia.Emberi anyagi ruhaba elkuldte hozzank, hogy tanitson neveljen, de nem hogy megoljek mint az o szovetsegi aldozati baranyt.A gyilkolas a satan muve volt.Nekunki kalauzkent eleg a szentiras Uj szovetsege esetleg meg hasznalhatok a zsoltartarok.A Menyorszagban is talalhatok tobbdimenzios holografikus vetuletek . a Menyorszag is tobb dimenzios holografikus epitkezes, azonban valtozatlan az IGE (cselekvo informacio) szeretet (energia ) es az Elet (orokelet) Erol hallhatunk a Jan.ev. 1.Kezdetben volt az Ige Istenel volt,es Isten volt az Ige.....az Ige teste lett (anyaga mint holografikus vetulet) Ez a szent haromsag IGE
+1 #3 Marosvasarhely aedes Erdely.Moldovan Bela 2013-05-01 11:53
A MI IGAZI ISTENUNk A VILAGEGYETEMEKET UNIVERZUMOKAT TEREMTO ES FENTTARTO ISTENE. SZkita eredetu szuz leanyba plantalta be a Szent lelket es szellemet emberi ruhaba oltoztetve nem azzal a celal hogy a zsidok meggyilkoljak hanem azzal, hogy a legfontosabb kodokat nekunk atadja.Mind ez azert tortent mert a MAG NEPET kivalasztott nepet az irigyek kiirtottak reszben reszben meg elcsabitottak. Az erdeti valasztott nep helyebe beult a zsido gyilkolo leigazo mas egitestrol jott szurkek magja.A mi nemesi os nepunknek meg megtalalhatok a geneik amik masoknal nem talahato.Cyorsan el kell hagyni a zsido-heber- keresztenyseget mert az egy csinalmany es nem a TOKELETES VEGTELEN SZERETET TERMEKE. A mi oseink hordoztak a nem kaini hanem a KRISZTUSI termeszetet.Ehez kell visszaterni amig meg nem keso!!!!
+1 #2 Igaz bizony!JoAnOs 2013-04-24 17:42
A felhívás minden sorával egyet értek! Tényleg az okozza a vesztünket, hogy ellenségeinknek sikerült a magyarok istenét lecserélni a negatív kozmikus erőt (és entitást) megszemélyesítő Széth - Jahve- re!
A mostani kereszténység nem a magyarok kereszténysége! Egészen más, tőlünk idegen valami!
Öngyilkosság elfogadni és energiát adni neki!! Ezt az energiát úgyis tovább adja a saját választott népének!

Két példát hoznék a fenti írás igazolására! A nyirkai jóslat is említést tesz arról, hogy a nép elhagyja istenét.

"BOLDOGASSZONYUNK-at elfelejtik,
buta lúddá tekerítik.
Jaj pedig, ha ISTENÜNK ASSZONY- FELE
Elfordul tőlünk, vagy mink őtőle!"

Ez a legfontosabb üzenete a jóslatnak!
Később még visszatér erre a kérdésre:

" A megszeppent maradék
UKKO-t híjja, a BOLDOGASSZONY-t".

És:

Ekkor a MAGYAROK ISTENE őrül állítja
a zenélő sivatagok tigrisét,
és böcsületes alkuval
visszakerül, ami visszajár!

Ezen túlmenően Nostradamus hazánkra vonatkozó jóslataiban is ott áll, hogy megjelenik egy fiatalember, és ő lesz az, aki Istenhez kiált. (Helyreállítja a kapcsolatot!)

Végül a minap láttam a youtube-on egy videót a zsidókról. Feltűnt, hogy mennyire hisznek, az ő istenükben, s ezt ki is mondják! Elmondják, hogy kétségtelenül számot tévő eredményeiket a HITÜKNEK (istenükhöz kötődő hűségüknek) köszönhetik! Működik a szövetség közöttük és Széth - Jahve között, az megkérdőjelezhetetlen!

Azt nem tudom, hogy csak ennek a kapcsolatnak tudható-e be a világ feletti uralom, mely a kezükben összpontosul, vagy köze van ehhez a Kali Yugának is, de az kétségtelen, hogy ők le tudják hívni az őket tápláló kozmikus energiákat, mi viszont nem!

Egy kis gondolkodással belátható az is, hogy ha már nekünk nem megy, csak nekik, akkor számunkra az IRÁNY ROSSZ, illetve az a kozmikus entitás akihez átirányítottak minket, magasról "tesz ránk" akikkel ugye nincs szövetségi kapcsolata!

Nekünk tényleg csak az marad, hogy visszataláljunk a SAJÁT ISTENÜNKHÖZ! (A római papság átkozódásával mit sem törődve!)

Üdvözlettel minden magyar lelkületű olvasónak: JoAnOs
+1 #1 Merkurius 2012-03-19 08:09
Sziasztok .
Ajánlok egy szerintem jó oldalt amit érdemes olvasgatni , és részban tartozik az írás témájához is .
Igaz az oldal , írás már elég régi , de szerintem a lényeges mondanivalója ma is aktuális .Ugyanis a földön az ilyen dolgokra irányuló technika már régóta jelen van és érdemben nem igazán , esetleg a földi lefedettségében változott az utóbbi időben . .

"" Ezen az oldalon egy rendkívül titkos elmemanipulációs technikát kívánok önökkel is megismertetni. Olyan pszichotrónikusnak is nevezett fegyverekről, technológiákról van szó, mely által tömegméretekben valóságos zombikat, őrülteket, szellemi retardáltakat és programozott gyilkosokat-öngyilkosokat lehet gyártani. Megítélésem szerint, ezek a technológiák, az emberek szabadságát és életét is jobban veszélyeztetik, mint az atombombák. Amennyiben mindenki passzivitásba- vagy ezek valóságos voltának a megkérdőjelezésébe menekül, akkor pár éven belül Orwell világa és az emberiség fizikai, szellemi rabszolgasága elkerülhetetlen lesz. Ez a titkosszolgálatok-, rendőrség- és más különleges szolgálatok által fedetten alkalmazott titkos technika, sokkalta veszélyesebb mint az atombomba vagy hasonlóan destruktív fegyverek. Miért? Azért mert ezeket észrevétlenül, rejtetten is képesek felhasználni ellenünk. Hogy mi is célpontokká váltunk, néha csak a tünetek alapján lehet felismerni. Ha ezeket időben nem ismerjük fel, akkor ránk nézve ez végzetessé is válhat. Ennek következtében, a földön élőknek a sorából úgy is eltávozhatunk, hogy laikus embertársaink még sejteni sem fogják azt, hogy az ismerősük bizony nem természetes módon, hanem külső és rosszindulatú beavatkozás következtében távozott a világunkból. A laikusok maximum csak csodálkozni fognak azon, hogy az a régi ismerősük, aki valamikor egészséges és jókedvű ember volt, egyik napról a másikra hirtelen rendkívül ingerlékeny, fáradt, elfásult, koncentrációs zavarokkal küszködő és álmatlan éjszakákról-, fejfájásokról- és tarkó merevségről panaszkodó, egyszer csak egy rosszindulatú daganatban leli végzetét.

Mindazokat üdvözlöm, akik veszik majd a fáradságot és a jelen információkat elolvasva hajlandók is tenni valamit azért, hogy az emberiséget, embertársainkat, egy pár őrült, bomlott-elméjű és rasszista, démoni egyén – a radarozási és hasonló technikák által – ne kényszeríthesse fizikai, szellemi rabszolgaságba. Ha nem állunk ki az egy igaz Istentől kapott szabadságunk megtartása mellett, akkor előbb-utóbb akár tetszik akár nem (ez a mai technológia- és tömegek passzivitása mellett, előbb utóbb meg fog valósulni), a szabad akarat, mint olyan, csak egy fogalom lesz az elménkben és semmi több. ""

andras.110mb.com/TE/

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások