20231208
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2008 december 27, szombat

Péter Apostol Tanai

Szerző: ?

Péter Apostol Tanai

Részletek:

Itt az ideje, hogy betekintsünk - ismét együtt - abba, hogy milyenek is voltak valójában: Péter apostol tanai.

Péter Apostol Tanai Így mondta Péter:

"NEKÜNK AZ IGE ÉS A TÖRVÉNY - JÉZUS! "

A Jézusi Igazság Megtalálásának kegyelmes áhítatával fogunk hozzá e tanok közléséhez, melyek valóságban az Úr Jézus által alapított Egyház fundamentumai... vagyis a MAGYAR HIT ALAPJAI.

A Péter Tanok megértéséhez szükséges az elnevezések helyes értelmezése. Szaknyelven mondva - ennek a tanításnak is meg van a maga "vocabulario"-ja. Így:

1. Az Úr Jézus is és Péter is különbséget tesz "izraelita" és "júdai" között, minek következtében: Jézus idejében izraelita elnevezés alatt nem értendõ júdai - azaz zsidó. (L.: KIG. III. 297. oldal.)

2. Amikor Péter a "TÖRVÉNY"-rõl beszél - magát az Úr Jézust és az Õ tanítását érti és sohasem a mózesi törvényt, vagyis a zsidókét.

Péter Apostol "KÜLDETÉSI KIJELENTÉSÉNEK" töredékei

(Az alábbiakban közölt Péteri Tanításokat valóban Péter szájából elhangzottnak ismeri el a Kr.u. 180-ból származó Gnosztikus Herakleon és maga Origenes is.)

"Az Úr szól feltámadása után nemzettestvéreihez:

Tizenkét tanítványt választottam számotokra, mivel méltóknak találtam õket, hogy világgá küldetésetekkel a földkerekségen hirdessétek az embereknek az igazságot, azért, hogy van egy Isten, azáltal, hogy a belém (Jézusba) vetett hit által kinyilatkoztassátok a jövendõt azért, hogy akik meghallják és hisznek, megmentessenek.

* * *

Ismerjétek be tehát, hogy Egy Isten van, aki mindennek kezdetét alkotta és aki a Vég felett rendelkezik. Aki láthatatlan, de mindent lát. Aki megfoghatatlan, de mindent átfog. Aki igénytelen, de mindenkinek szüksége van Rá. Akinek akaratából létezik a felismerhetetlen, a mindig létezõ, az elmúlhatatlan, a más által nem teremtett, aki hatalmával mindent teremtett.

Ezt az Istent ne tiszteljétek görög módra. Mert (a görögök) tudatlanságba sodródva az Isten ismerete nélkül anyagból, amelyek használata felett nekik teljhatalmat adott: fából és kõbõl, ércbõl és vasból, aranyból és ezüstbõl, a használatukra szolgáló anyagokból - alkottak; abból, ami létüket szolgálja, készítettek és ezt tisztelik. Azt is, amit Isten eledelül adott nekik; a levegõ szárnyasait, a tengerben úszót és a földón csúszót. A földmûves négylábú barmán kívül a vadat, ürgét és egeret, macskát és kutyát és majmot és ezeket tisztelik. Azután élelmüket áldozzák, halottat a halottnak, miként isteneknek és ezzel hálátlanok lesznek Istennel szemben, mert ezek által megtagadják létét.

De ne tiszteljétek az Istent zsidó (júdai) módra sem. Mert ezek is – azon csalárd kábulatukban, hogy csak egyedül õk ismerik az Istent - tudatlanok. Mert angyaloknak és arkangyaloknak szolgálnak, meg a hónapnak és a Holdnak. És ha a Hold nem világít, nem ünnepelik az ún. elsõ szombatot (Sabbath)."

(A felsoroltakból kivehetõ, hogy bírálja a zsidók hitének "tudatlanságát", hogy az Istent dicsérni nem az Újhold tiszteletével, sem a kovásztalan kenyerek napjával, sem a sátoros ünneppel, sem a "nagy engesztelõ nappal", hanem szeretettel és imádsággal kell.)

* * *

"Ezért tanuljátok és õrizzétek meg tisztán és szent-tanként mindazt, amit átadunk Nektek.

Ezzel Istent tisztelitek az új módon - a Jézus által.

Mert a görögök és zsidók bölcselete elavult. Azért hát Ti vagytok a "harmadik nemzetség" - az Urat tudással tisztelõ Jézus-hitûek.

AZ ÚR JÉZUS MAGA A TUDÁS ÉS Õ A TÖRVÉNY IS!"

* * *

"Az olyan lélek, aki törekszik, közel van Istenhez.

Gazdag az, aki sokakon könyörül meg és Isten követésében ad abból, amije van.Mert Isten mindenkinek mindent megadott abból, amit teremtett. Ezért gondoljátok meg ti gazdagok, hogy szolgálnotok (adnotok) kell, mert többet kaptatok, mint amire szükségetek van. Lássátok be, hogy mások hiányában vannak annak, amiben fölöslegetek van. Szégyelljétek magatokat, ha idegen javakat tartotok meg. Kövessétek Isten nagylelkûségét, akkor nem lesz senki sem szegény."

* * *

Az Egyházalapítás ....->

Eltárolt hozzászólások

Megnyitva 4206 alkalommal

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások