20211018
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2008 november 01, szombat

A HUNOK VALLÁSA

Szerző: ?

A HUNOK VALLÁSA

(Ó-örménybõl /grabar/ fordította Schütz O.- Detre Csaba. 1978. Eredeti: Kr. u. 6. szd. eleje, Szurb Khács Jekegetzin, Shahreza, Iszfahán tartomány) / / jelölés között = a fordítók megjegyzései.

A hunok (sonjuk) vallása igen egyszerû és könnyen áttekinthetõ. Egy igazi istenük van és ez a Nap /Napi/. A Nap mindenek eredete, mindennek meghatározója és folyamatosan sugározza ki az egész világot.

A Nap lenyugta után az /álló/ csillagok vigyázzák az Eget, a Földet, mint a Nap követei és szemei. A Nap éjjel csillagokban szétszórja magát az égen, s napkeltekor begyûjti a csillagokat. Az Északi Madü /uralkodó, szó szerint a Nagy/ Birodalmában egy évben csak egyszer szórja szét magát a Nap egy évben - sic! D. Cs.) Az elesett harcosok a Napot követik égi útján. /"Napje outou": a Nap gyepüje /bizonyára az Ekliptikáról van szó/. A Hold a Nap felesége, csupán visszfénye (sic! - D. Cs.) minden hatalom nélkül. Ugyanilyenek a bolygók, a Nap gyermekei (sic! - D. Cs.).

A Madü a Nap földi helytartója. A Nap elõször õt és harcosait köszönti, ha leborulnak elõtte. A hunok naponta háromszor imádkoznak a Naphoz: napkeltekor, délben, napnyugtakor: a Nap felé a földre leborulva imádkoznak, homlokukat a földre szorítva. Lovon ülve a ló hátán a Nap felé elõresimulva imádkoznak.

A hunoknak ma már nincsenek templomaik, mint ahogyan kifejezik: az egész világ a templomuk, mivel a világ a Nap temploma. Az õsök, a keleti és déli sonjuk építettek templomokat, amikor több istent imádtak, ezeket a Nap tüzével elemésztette, s megtiltotta, /lehetetlenné tette/ más istenek imádását. Azóta tilos mindenféle bálvány kultusza is, ezeket a Madü elpusztíttatja. A Nap mindenféle ábrázolása, különösképpen antropomorf módon tilos. Egy Nap-szimbolum megengedett: egy kör, közepé egy ponttal.

A hunoknak papjaik sincsenek. A hunok sokféle szövetséges népe a legkülönfélébb isteneknek hódol, egyszerre többnek is.

Ezekkel szemben a hunok messzemenõen türelmesek, s ha bántalom éri e népek valamelyikét vallásuk gyakorlásában, megvédik õket, s a zavart keltõket szigorúa megbüntetik. A védelem a szövetségesek templomainak, bálványainak is szól.

Welamabiri Madü /hû szövetséges uralkodó/ kétszázt hunt végeztetett ki, mert felgyújtották a szövetséges marju nép /ma nem azonosítható egykori nép/

templomait.

A hunok vallása ugyanolyan egyistenhit mint a miénk /mármint az örmény keresztények egyistenhite/, de nincsenek szentjeik és vallásuk nem különbözteti meg embert az embertõl. A sonjuk /õsi hunok/ nyelvén több Naphimnusz létezik.

A himnuszok többsége törvényeket hordoz. Ezeket maga a nép sugározta ki, s mikor

ezeket énekelik, eggyé válnak a Nap mindent éltetõ erejével.
Megnyitva 3788 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások