20230328
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2017 november 03, péntek

Egy caporettói hőstett ("a caporettói csoda")

Szerző: Tari Tamás

Száz évvel ezelőtt, 1917. október 24-én indult meg az Osztrák-Magyar Monarchia és a központi hatalmak egyik legnagyobb katonai sikerét hozó hadművelet, a caporettói áttörés, vagy ahogy az olaszok némi iróniával nevezik, "a caporettói csoda". Az előrenyomulás számos egyéni és csapatszintű hőstettet eredményezett, melyek között nyilván nehéz, és nem is érdemes rangsort állítani, de talán az egyik legvakmerőbb mégis a budapesti 1-es népfölkelőkhöz kötődik.

Így ejtett foglyul hat magyar katona több mint száz olaszt - Egy caporettói hőstett

A háború első napján megalapított magyar királyi budapesti 1-es honvéd és népfölkelő gyalogezrednek - ahogy az egység harcait papírra vető Balassa Imre fogalmaz könyvében - "nem voltak hagyományai, nem volt múltja, nem volt története".

Az első világháború végére mindhárom lett, hiszen az 1914-18-as világégés majd minden magyar vonatkozású frontját megjárt ezred az elejétől a végéig derekasan kivette részét a küzdelmekből:

Szlatinai Ledniczer Sándor, az ezred első parancsnokavitézül harcoltak a szerbek, a románok és az olaszok ellen.

← Szlatinai Ledniczer Sándor, az ezred első parancsnoka

1917 októberében ők is részt vettek a caporettói áttörésben, ahol az első naptól kezdve kitüntették magukat helytállásukkal és kezdeményezőkészségükkel. Utóbbi szülte azt a Balassa Imre által megörökített történetet, amihez foghatót csak valóban rátermett katonaember képes végrehajtani.

Tudta? Száz éve kis híján megnyertük az első világháborút - Caporetto, az egyik legnagyobb "majdnem"

1917. október 24-én indult meg az a támadó hadművelet, melyről a hadtörténet XII. isonzói csataként, vagy caporettói áttörésként emlékezik meg. Az akció egy olyan bravúros sikersorozat kezdete volt, mely még az Osztrák-Magyar Monarchia hadvezetését is meglepte, és kis híján végleg eldöntötte Olaszország, és talán az egész háború sorsát.

Elolvasom a cikket itt: alfahir.hu >

Az ágyútűz sem tartotta vissza őket

Az 1-esek október 26-án vették üldözőbe a teljes összeomlás után fejvesztve menekülő olaszokat. A népfölkelők már ekkor több bravúros akciót is végrehajtottak, anélkül, hogy a halált megvető haditettekre konkrét utasításokat kaptak volna:

"A II. zászlóalj hírszerző különítménye Ravnétól délnyugatra eső magaslatokon rendkívüli vakmerőséggel kerül az ellenség hátába és elvesz az olaszoktól 10 ágyút. (...) Ugyanazon a napon a zászlóalj zöme Hangay százados parancsnoksága alatt megrohanja Kobileket, 600 foglyot és 4 géppuskát zsákmányolva."

A hadiszerencse azonban elpártolni látszott a magyaroktól, az elfoglalt állásokat ugyanis lőni kezdte az olasz nehéztüzérség, aminek következtében 12 hősi halottat és 37 sebesületet voltak kénytelenek hátrahagyni.

Ám "a tisztek példaadása és a legénység nyugodt szívóssága megtartják a véres elszántsággal megszerzett magaslatot", és az egység félelmet nem ismerve nyomult tovább, és űzte a taljánokat a Tagliamento folyó felé.

Vakmerő western-bravúr: a filmért kiáltó elfogás

27-én a plavai hídfőnél kissé megtört a lendület, a visszavonuló olaszok ugyanis felrobbantották maguk mögött a hidat, a műszaki alakulatok pedig nehezen haladtak a helyreállítással: egyszerre csupán egy ember tudott biztonságban átjutni a túlpartra.

felrobbantott olasz vasuti hid

Felrobbantott olasz vasúti híd

Raies Károly ezredes a hídon átérve megelégelte a hosszas várakozást: a szálláscsinálókat dolgukra küldte, majd segédtisztjével, az ezredorvossal, a tábori lelkésszel és két küldönccel felderítő vállalkozásra indult. (Mondja bárki, hogy ez nem máris jobb felállás egy történelmi akciófilmhez, mint az összes hollywoodi klisédömping... - a szerk.)

Gyalogszerrel indultak meg Quisca irányába, és amint elérték a falut, az egyik udvaron nagy tömegre lettek figyelmesek:

sikeresen belefutottak a visszavonuló olasz sereg utóvédjébe, vagy ötven-hatvan, állig felfegyverzett taljánba.

Adjuk is át a szót újra Balassa Imrének:

"Nem volt veszteni való idő: ha az olaszok észreveszik, hogy mindössze hatan vannak, vagy lelövik, vagy elfogják őket. Kerítés mögül hirtelen ugrottak be az udvarba, rákiáltottak az olaszokra, akik a visszavonulás izgalmában és ebben a zavart helyzetben nem tudták, mekkora erő ütött rajtuk, eldobálták fegyvereiket és megadták magukat."

A hatfős csapat Hum felé terelte a foglyokat, akik csak ekkor döbbentek rá, milyen könnyelműen adták meg magukat a sokkal kisebb magyar csapatnak.

Mire Raiesék elérték a másik falut, rájuk esteledett. A városszéli kocsmánál ismét meglepetés érte a vakmerő honvédeket:

az ivóban itt is egy ötven-hatvan fős, jól felszerelt olasz utóvéd várta őket, tisztek parancsnoksága alatt.

"Ha ezek észreveszik, hogy mindössze hatan vannak és fegyvertelen olaszokat hajtanak maguk előtt, okvetlenül megtámadják őket"

- írja Balassa. Ám a népfölkelőknek még ekkor sem szállt inába a bátorsága:

"Ki kellett tehát fogni az egész csapatot. De hogyan? Két ember lövésre készen tartott puskával hátra maradt a foglyok mellett, az ezredes pedig negyedmagával berúgta a kocsma ajtaját, előre tartott revolverrel beugrott és harsányan elkiáltotta magát:

"Senki se moccanjon! Fegyvereket a sarokba dobni!"

A színjáték megismétlődött. A sötétben a meglepett olaszok nem sejthették, hogy az országúton nem áll-e egész ezred? Megadták magukat, eldobálták fegyvereiket és engedelmesen kivonultak az útra, a többi foglyok közé"

- olvasható a visszaemlékezésben.

Az ezreddes a tiszteket előrelátóan a menet végére, külön őrizet alá parancsolta, hogy ne tudják fellázítani a legénységet kevés fogvatartójuk ellen.

A veszély nem volt valótlan, hiszen a száz-százhúsz főnyi olasznak nem csak számbéli fölénye volt, de Balassa beszámolója szerint az út környéke tele volt a menekülés hevében elszórt hadianyaggal, köztük rengeteg puskával és egyéb kézifegyverrel.

"Ha a tisztek összedugják a fejüket és csöndben kiadják a parancsot, pillanat alatt fölfegyverezhetik az egész csapatot és a hat főből álló fogolykíséretre támadhatnak."

Erre azonban szerencsére nem került sor, és a merész akció résztvevői minden gond nélkül elérték a foglyokkal az 1-esek elővédjét.

"Gyors előretörés napjai következtek most, a rendezetten visszavonuló ellenség nyomában rohan előre az ezred, egyre harcolva, egyre üldözve a hátráló olasz seregeket a Tagliamento felé"

- e sorokkal zárul Balassa Imre beszámolója, ami önmagában izgalmasabb, mint bármelyik fiktív akciófilm, amit ránk ömleszt az amerikai álomgyár. És tudjuk, mi a legszebb az egészben?

Ez a hőstett valóban megtörtént, ráadásul magyar honvédek vitték végbe!

Kik voltak a népfölkelők?

A hadkészültség és a katonai kiképzés foka szerint az osztrák-magyar haderő első vonalát a császári és királyi közös hadsereg és haditengerészet, második vonalát a magyar királyi honvédség, illetve császári-királyi Landwehr, harmadik vonalát pedig a magyar királyi, illetve császári-királyi népfölkelés alkotta.

nepfolkelo alakulat 1910-ben
Népfölkelő alakulat 1910-ben

Az 1886. évi XX. törvénycikk szerint minden olyan állampolgár népfölkelőköteles volt, aki sem a közös hadsereg, sem a honvédség tényleges, tartalék vagy póttartalék állományába nem tartozott, tehát nem volt hivatásos katona.

Minden férfi népfölkelőköteles volt annak az évnek az elejétől, melyben a 19. életévét betöltötte, annak az évnek végéig, amelyben a 42. életévét meghaladta.

Az első népfölkelő osztályba tartoztak a 37 éven aluliak, a második osztályba a 37 éven felüliek.

A törvény kimondta, hogy az első osztályba tartozó népfölkelők a hadsereg és a honvédség kiegészítésére igénybe vehetők, ami tulajdonképpen a katonai szolgálat 37. életévig történő kiterjesztését jelentette.

A népfölkelésben csak gyalogos és lovas alakulatok szolgáltak.

Forrás: alfahir.hu Itt nagyon sok képpel és még bővebben szól erről a csatáról !

Megnyitva 2201 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások