20230324
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2012 január 23, hétfő

A magyarság a kipusztulás útján - van-e kiút?

Szerző: Internet

Az alábbi elemzés egy számunkra ismeretlen szerzőtől származik, ráadásul nem is mai keletű. A szerző egy hosszabb korszakot tekint át, de pontos értékelést fogalmaz meg a jelen viszonyairól is. A legérdekesebb azonban, és hozzánk közel álló elképzelés a megoldási javaslata, amellyel csak egyetérteni tudunk.

1.

Hazánk jelenleg egy 60-80 milliós népességű erős európai nagyhatalom lehetne, ha a történelmünk során nem követünk el sorozatos politikai baklövéseket. Kezdve a csökönyös judeo-keresztény védelemmel a tatárjárás idején, amikor Dzsingisz kán többször is felszólította a testvérnek tartott magyar népet a csatlakozásra. Mi nem mértük fel reálisan az erőhelyzetet, egy vallásfilozófiai elv értelmében vakon nekifogtunk hazánk és a nyugat védelméhez, ami országunk lakosságának közel 80-90%-ának elvesztéséhez vezetett. Vajon megérte-e? Mindenki által tudott történelmi tény, hogy a nyugat nem először és nem utoljára hagyta cserben az országot.

Még alig tudott hazánk ebből a népirtásból magához térni, ránk támadt a török. Itt már az idegenszívű Habsburgok is kitettek magukért. Felváltva marcangolták népünket, irtva lakosságunkat, lopva javainkat. A törökök több százezer rabszolgát is elhurcoltak területeinkről, tovább gyengítve hazánkat.

A török idő beteljesülését a Habsburgok tehetségükhöz méltán betetézték különböző ellenséges érzelmű nép betelepítésével, illetve nagy német kolóniák kialakításával a Kárpát medencében. Készen állt Nagy-Boldogasszony Országa teljes gyarmatosításának előfeltétele. A megmaradt magyar nemesség saját nyelvét elfeledve németül társalog, és felhígíttatik idegen betelepült álarisztokráciával, akik biztosan nem a magyar hazáért végzett szolgálatért nyerték el a kutyabőrt. A nagyhatalmi érdekek és a magyarokról céltudatosan terjesztett hazug propaganda következtében a trianoni ország-marcangolás feltétele készen állt. A trianoni diktátum után hazánk egy végső szívdöfést kapott, amit azóta sem tudott kiheverni. Elvesztettük területeink 2/3 -át, lakosságunk felét. Magyar etnikumunk 1/3-át. Ennek a szétmarcangolásnak nem csak a magyarság issza mai napig a levét, de a lecsatolt területek más nemzetiségei is. Az egész terület szegénységben vesztegel. A Kárpát-medence Európa egyik leggazdagabb természeti területe. Hazánk évszázadokig kontinensünk egyik leggazdagabb országa volt. Ezen csak az idegen érzelmű államvezetők tudtak a történelem folyamán változtatni.

2.

A belső erők szétforgácsolásához a kommunista ideológia és a nacionalizmus ideológiája is hozzájárultak. Így lehetett a most már soknemzetiségű Kárpát-medencét a biztos felaprózódás felé vezetni. A világpolitikai törekvéseiket követő nagyhatalmak közti feszültségek eredményeként át kellett élnünk az első és a második világháborút is. A történelmi könyveket mindig a győztesek írják, így tehát a valóságban sok minden teljesen másként zajlott le, mint ahogy azt a tankönyveink hirdetik.

A második világháború utáni helyzet kialakulását nem akarom itt taglalni, csupán az ,,úgynevezett" rendszerváltás idejétől eltelt idő az, ami ennek az írásnak a fő mondanivalója. A kommunista ideológia fő célja a megszerzett országok értelmiségének legyilkolása, illetve társadalmi, és gazdasági szinten való ellehetetlenítése volt, amihez magasztos eszmék segítségével megszerzi a proletár rétegek támogatását is. Ez nyitott utat a széles tömegek teljes fokú manipulálásához és a nemzet elproletarizálásához. Ez alapul szolgált a társadalom teljes átrendezéséhez. Ennek a folyamatnak a gyümölcseit a középkorú kortársainknak még szerencséje volt megtapasztalni.

Egy nagy különbség volt a kommunista országok vezetői között. A környező országok kommunista vezetői a kifelé mutató internacionalista máz alatt mind nacionalista, soviniszta politikát folytattak. Lásd pl. a Benes dekrétumokat, vagy a Szovjetunióban és Romániában való nagyszabású nem orosz, illetve nem román lakosság népirtását. Egyetlen kivétel volt lecsonkított hazánk kommunista képviselete. Itt pontosan ellenkezőleg folyt az internacionalizmus bevezetése. A nemzetvédő tendenciákat minden szinten irtották. Miért volt ez így? Egyszerű a magyarázat. Magyarországon a kommunista ideológia nagyon megfelelt a saját internacionalista elméletével azoknak, akiknek ez az ország nem jelentett ősi hazát, hanem csak egy lehetőséget és teret érdekeik mind teljesebb kihasználásához.

Sajnos az effajta etnikumból az utóbbi 200 évben sokan költöztek hazánk területére. Ebben a Habsburgoknak is komoly szerepük volt. Ezen etnikum nem a haza érdekén keresztül fogadta el a kommunizmus filozófiáját, hanem a saját érdekeinek a megvalósítása miatt. Ez persze az emberellenesség mellett még nemzetellenességként is jelentkezett. Ezen népnek a képviselői nagy számban beépültek az úgynevezett mindenható párt berkeibe és a háború után eltelt évtizedek alatt sikeresen átvették az irányítást az ország gyakorlatilag összes fontos területén.

3.

A hetvenes évek vége felé már világos volt a kommunista vezető gárdának, hogy a hozzáférhető és átvett hatalmat jobban tudják kisajátítani a kapitalizmusra alapuló társadalmi rendszerben, így hát elkezdték szépen a struktúrák átépítését. Persze ezt nagyon gondosan előkészítették. Ők voltak a vezető helyeken, ok ismerték a gazdaság kulcs-fontosságú helyeinek a központjait, így nem volt nehéz dolguk abban, hogy úgy helyezkedjenek, hogy gyakorlatilag az egész állam tulajdonát a saját zsebükbe játsszák. Persze csak azt a részt, amihez érdekük fűződött.

Az úgynevezett rendszerváltás kapcsán végig kellett játszaniuk azt a színházat, ami az úgynevezett demokrácia elvárásainak megfelel. Kiosztották maguk között a politikai funkciókat. Előre kidolgozott terv szerint kialakították a szélső jobb oldaltól kezdve a szélső balig az egész politikai platformot. Gondosan ügyelve arra, hogy a vezető gyeplőket egyetlen párton belül se engedjék ki a kezükből. Véghezvitték az ördögi programot, amit népünk szépen be is vett.

Az úgynevezett rendszerváltás kapcsán először az Antall kormány veszi át az irányítást, amely szemrebbenés nélkül engedi (hiszen az előre eltervezett program szerint történnek a dolgok) az egész kommunista maffia struktúra átmentését a hatalomba. Egy kisujjnyit sem tesznek a társadalmi igazságosság érvényesülésének irányába. A körülötte levő vezetők jól megszedik magukat, persze vigyázva arra, hogy a látszólag ellenzéket képviselő pártok is kellően tölthessék pénztárcájukat.

Ezt követi az úgynevezett Horn-kormány, ahol ugyanez megy zöldben. Gyakorlatilag megy tovább az ország szétrablása. Ez után egy furcsa jelenség szemtanúi lehetünk. A lassan kiöregedőben levő kommunisták színpadra löknek egy fiatal gárdát, amit a Soros alapítványon keresztül pénzelnek, nyugaton taníttatnak és nagy csinnadrattával a politika középpontjába dobnak. Vagy talán el tudja valaki képzelni, hogy nagy nyilvánosság előtt, olyan embernek adják át a mikrofont, aki nem az ő saját érdekeiket szolgálja? Megalakul az úgynevezett FIDESZ.

Eleinte még nem tudnak teljesen kifordulni bőrükből, amit jól látni a parlamentben megjátszott trianoni megemlékezés kapcsán, ahol tüntetőleg kivonulnak a parlamentből. Hisz őket nem érinti gyászosan az ország-csonkítás ténye. Egy dologra viszont rájöttek, mégpedig arra, hogy a nagyon lassan, gyakorlatilag a fajfenntartási ösztönét is elvesztett nép mégiscsak ébredezni kezd. Ezt a tényt figyelembe véve, úgy próbáltak a kormányrúd mellett maradni, hogy felvettek egy nemzeti köpönyeget. Ez persze lehetőséget adott nekik, hogy egy néppárttá nőjék ki magukat. Megszerkesztenek egy csomó törvényt, s belepakolják egy nemzeti mázba, hogy könnyű legyen az elfogadhatóságát elérni, de a rablás folyik tovább.

4.

Megszerkesztenek egy úgynevezett státusztörvényt, ami természetesen ezt az agyonkínzott népet bizakodással tölti el. Már-már hinni kezdi a nép, hogy valós nemzeti érdekek kerülnek a politikumba. Tévedtek. A státusztörvény tele volt olyan jogi bukfenccel, ami szinte előreláthatóan bukásra ítélte az egész kezdeményezést. Meg is bukott. De politikai színjátékként csodálatosan működött.

A második pillanat, amikor a FIDESZ kimutatja foga fehérjét, az a MVSZ anyagi kiherélésének pillanata volt. Ugyanis miután egy csoda útján valóban demokratikus választások következtében Patrubány Miklós megnyeri a választást, végre egy olyan ember kerül a szervezet élére, aki a magyar érdekeket komolyan veszi. A FIDESZ vezetésével azonnal megszüntetik a legnagyobb magyar civil szervezet anyagi támogatását, reménykedve a szervezet összeomlásában. Itt szerencsére tévedtek. A MVSZ nem csak hogy nem ment tönkre, hanem újjászületett. Kikoptak belőle a hazaáruló, beépített kompromittáló elemek, és egyre jobban jelentkeztek olyanok, akik ennek a szervezetnek a felvirágzásán dolgoztak, akár saját anyagi erőforrásaik ráfordítása útján is. A MVSZ idáig elért eredményei magukért beszélnek. Sajnos ez az egyetlen szervezet, mely világkapcsolatokkal rendelkezik, és a valós magyar érdekeket képviseli.

Idáig még nem beszéltünk a többi politikai palettát reprezentáló pártokról. Az úgynevezett szélsőjobb oldalt képviseli a III/III-as múltú Csurka István pártja, aki abban tetszeleg, hogy ö egy radikális nemzeti párt. Miben radikális? A politizálása során egyetlen radikális intézkedése sem volt. Egy biztos. Nagy tehetséggel maga köré gyűjti a nemzetileg elkötelezett érzelmű emberek tömegeit, és gondosan ügyel arra, hogy ez a nem is olyan jelentéktelen tömeg valamilyen nemzeti érdeket valóban meg is valósítson. Aki elemezi a MIÉP párt tevékenységét, az nem is nagy megerőltetéssel felfedheti a turpisságok sorozatát.

Egy másik nemzeti párt, mely komoly hagyományokkal rendelkezett, a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt volt. Itt egy demagóg KGB ezredest tettek a mozgalom élére, aki igazán nagy tehetséggel elérte, hogy ez a nemzetileg megint csak elkötelezett társadalmi réteg a süllyesztőbe kerüljön. Persze ő maga nem anyagi vesztesként vonult ki a pályáról, csupán a nép, már ki tudja, hányadszor.

Érdekes figura az SZDSZ is. Mindenki által tudott tény, hogy ez a párt a Magyarországon élő zsidóság érdekképviselete. Hogy ez ne legyen kifelé annyira nyilvánvaló dolog, az élére egy szász származású pojácát tesznek, aki természetesen úgy táncol, ahogy azok fütyülnek. Talán ezt nem is veszi a szerencsétlen észre. Ez itt a liberális elemek gyűjtőhelye. Miért fontos ezeknek annyira a liberalizmus? Ezeknek az embereknek ez az ország nem jelenti az ősi szülőhazát, nincs hozzá érzelmi kötődésük, nem fekszenek őseik a több mint ezer éves sírjainkban, és nem ontottak annyi drága vért apáik ezért a földért.

5.

Ennél fogva számukra ez az ország csupán az érvényesülésük terepe, amit meg is próbálnak teljességgel a javukra kihasználni. Az ősi nép kategóriával, illetve a népért érzett felelősség kategóriájával nem tudnak mit kezdeni. Nem véletlen, hogy ebből a körből hangzott el olyasmi, mint: svájci sapka - értve a Szent Koronát, vagy tetem cafat - értve a Szent Jobbot, vagy artista - értve a keresztre feszített Jézust. Ezekkel a kijelentésekkel mélyen sértve hagyományainkat és a nép zömének vallását és önérzetét. Mi ez, ha nem nyílt antimagyarizmus? Vagy csak az antiszemitizmus elítélendő, sőt büntetendő? Mivel e nép szét van szóródva a világban, és az összetartásuk a vallásuknak köszönhetően jelentős, természetszerűen az internacionalista, határokon átívelő kapcsolatokban érdekeltek. Most ezt a fogalmat globalizmusnak hívják. A tartalom nem sokat változott.

Ezektől nem is várható, hogy ha a haza komoly veszélybe kerülne, pl. háború esetén, hogy akár az életüket is áldozva védjék azt. Számukra az ilyesmi csupán nevetséges hősködés. Nem egészen így működik ez Izraelben. Ott érzik a haza jelentőségének a parancsát. Mindenesetre a politikumban annak ellenére, hogy csak nagyon kis százalékkal képviseltetik magukat, mégis nagyon ügyes lobbizás útján az adok-veszek elv alapján elérték azt, hogy olyan fontos tárcákhoz jussanak, mellyel a népet könnyen lehet manipulálni. Ez pedig az oktatási minisztérium. Itt a másik csodás lehetőség a média hatalma mellett arra, hogy hogyan lehessen manipulálni a társadalmat már a kisgyermekkortól. Történelemhamisítás, elhallgatás, számukra fontos adatok kiemelése stb.

Ez a folyamat jelenleg is folyik, nem felejtkezve el a tankönyvek nyomtatásának privatizációjáról. Itt megint csak a nem magyar gyökerű és érdekű csoportok kezébe kerül a könyveink tartalmának kialakítása és ezáltal gyermekeink nevelése. Kezükben van, mint a történelem során már nem egyszer kiderült, a magyarság identitásrombolásának a legjobb módszere.

Meg kell még említeni a jelenlegi kormány pártját is. Ez már szinte egy ország vezetésének a siralmas karikatúrája. Kommunisták (kik zsírosra lopták magukat az orosz megszállás alatt), KGB-s ügynökök, Ávó-s martalócok és nemzetárulók kezében van az ország. És milliárdos bankárok mutatkoznak baloldali köpönyegben. Ez már viccnek is rossz. Itt teljesen nyíltan, már nem is törekedve a saját korrupt maffiahálózatos tevékenységük eltakarására, rabolják tovább a nemzeti vagyont. A mindenkori nagyhatalmaknak földig hajbókolva, megalázkodva, kiszolgáltatják hazánkat, ezáltal remélve jelenlegi helyzetük bebetonozását és pozícióik állandósulását. A korrupt pénzmosó barátaikat az államvezetőségi elithez tartozó korrupt ügyvédek védik az úgynevezett ,,rendőrség" asszisztálásával.

6.

Eljutottunk egy teljesen kiárult, tönkretett, kirabolt országhoz, melyben a káosz uralkodik és melynek népe már kihalóban van. A nép lezüllesztése odáig vezetett, hogy ezt már fel sem fogja, sőt, képes saját maga is ennek az öngyilkos folyamatnak asszisztálni. Jó éjszakát 35 000 éves kultúra, jó éjszakát Magyarország. Remélem az örök álmod békés és nyugodt lesz!!!!!!!!!!!!!!

Vagy van mégis remény és feltámadás?

Van erőnk egy újrakezdéshez???

Van!!! Sosem feledjük el, hogy van egy olyan jogrendszerünk, mely képes volt országunkat és népünket több mind ezer évig életben tartani. Az évszázadok folyamán népünk tehetséges politikusai kikristályosodott jogrendszert tettek a nemzet asztalára, mely nem csak a magyarságot mentette át a hosszú évszázadokon át, hanem a betelepült népeknek is békés egymás mellett élést garantált. Arra is képes volt, hogy országunkat nagy csapások idején segítse újjászervezni, talpra állítani. Összehasonlítva a környezetben levő országok életszínvonalával, bizony meg kell állapítani, hogy magas kulturális és anyagi jólétet is biztosított a Kárpát-medence népeinek, legalábbis addig, míg az országért felelősséget érző nemzeti uralkodók gyakorolták.

A Szent Korona jogrendszerről van szó.

Földgolyónk országainak államszervezeteit összehasonlítva, meg kell állapítanunk egy döbbenetes tényt. A Szent Korona jogrendszer elüt az összes többitől. Az alapjai különböznek a világ többi jogrendszerétől. Miről is van szó? Miből áll ez a nagy különbség? Bármely alkotmányt megtekintünk, azonnal feltűnik a következő. Az államszervezet egy hatalmi piramist képez. A csúcson foglal helyet egy király, maharadzsa, szultán, vagy elnök. A lényeg ugyanaz. Itt egy fölülről lefelé terjedő parancsolati hálózaton keresztül, hatalmi szóval kormányozzák az ország dolgait. Kiszolgálják az ország hatalmi csúcsának az elvárásait, anyagi elképzeléseit. Ezen az alapon működik jelenleg akár Nyugat-Európa, akár Kelet, illetve a Távol-Kelet összes országa.

Ettől teljesen elüt a magyar Szent Korona jogrendszer felépítése. Itt nem a hatalmi csúcs diktál az érdekeinek megfelelően. Nem, mert itt egy eszmei érték az, ami az ország csúcsára helyeztetik. Ezt az eszmei értéket, jelen esetben a Szent Koronát szolgálja a nemzet összes tagja, függetlenül a társadalmi ranglétrán elfoglalt helyétől. Ebben a rendszerben a becsület, az erkölcsi tisztaság, a szeretet, de mindenek előtt az ország és a nemzet érdeke, szolgálata és tisztelete az, ami ezt a felépítményt összetartja.

7.

Ebben benne foglaltatik sok olyan tényező, mely nélkül nem lehet huzamosabban úgy szolgálni a hazát és a népet, hogy ne legyünk egyben összhangban a természettel és ne tudjunk felelősséggel a gyermekeink szemébe nézni. A mi apáink által kidolgozott államszervezet képes volt az emberekben az egyenjogúság érzését kialakítani. Biztosítani a felelősségérzés kialakulását és fenntartását embertársaink, környezetünk és a jövőnk iránt.

Ezen értékrendszertől való eltávolodás indította el hazánk és nemzetünk pusztulását. Amikor a második világháború után elvették tőlünk államiságunkat, illetve félrelökték jogrendszerünket, nem kérdezték meg a népet, hogy ezzel egyetért-e! Egy nagyhatalmi terror kényszerített minket egy olyan államszervezet átvételére, mely az összes demokratikus jellemzőt hiányolta. Országunk egy illegitim állapotba került. Ezt a zűrzavaros időszakot használták ki a mindenkori nagyhatalmak talpnyalói, akiknek édes mindegy a haza és a nemzet sorsa. Kiépítették saját hatalmi struktúráikat. Ebben a káoszban eltelt annyi idő, midőn felnőtt legalább három generáció. A hatalmat magukhoz ragadók persze mindent megtettek és a mai napig megtesznek azért, hogy a nép elfelejtse ősi nemzetfenntartó eszmerendszerét. Mivel tudatában vannak abban is, hogy az országhatárok mögé rekedt és a távol külföldre szakadt nemzettársaink sokkal jobban megőrizték az identitásukat, mindent megtesznek az ellen, hogy a jelenleg felkínált kettős állampolgárság lehetőségét tönkretegyék, illetve zátonyra futtassák. Ezúttal is, mint már nem először, kimerítik a hazaárulás teljes mélységét. Tehát hazánk mai napig illegitim állapotban van!

Ennek eredménye: a nemzet gyorsuló pusztulása, az erkölcstelenség, a korrupció elburjánzása, nemzeti javaink elvesztése, a közömbösség elhatalmasodása, a kábítószerezés, a haza hanyatlása. Az ebből való kiút csak egyféleképpen lehetséges! Vissza kell helyeznünk ,,életben maradásunk garanciáját", a Szent Korona jogrendszert!

Hogyan fogjunk hozzá? Válasszunk minden tanyán, faluban, községben és városban párttól függetlenül olyan becsületre méltó, megbízható erkölcsös honfitársakat, akiket ismerünk, akikről tudjuk, hogy képesek érdekeinket becsülettel képviselni. Ezek a feddhetetlen erkölcsű, tiszta emberek azok, akik képesek lesznek egy alkotmányozó nemzetgyűlés lebonyolítására, és ezáltal megteremtik a jogi lehetőséget a Szent Korona jogrendszer visszahelyezésére. Ez az alapja a további nemzetmegtartó intézkedések elindulásának.

8.

De ezt már a nemzetért felelősséget érző, becsületes magyar emberek könnyűszerrel elvégzik. Szerencsére már most is van egy olyan szervezet, mely a nemzet érdekeit szem előtt tartva, elkötelezte magát a Szent Korona eszmeiségének. Ez pedig a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) - Patrubány Miklóssal az élén. Ott megtalálhatók azok a tisztségviselők, akik képesek lesznek ennek az alkotmánygyűlésnek a lebonyolítására.

Csak kezdjünk végre hozzá!

Isten áldja Magyarországot!

 Forrás: angelfire.com

Megnyitva 6231 alkalommal

Hozzászólás   

#11 VÁ: A magyarság a kipusztulás útján - van-e kiút?Rékabea 2012-10-12 13:04
Kedves Hungarus !
Ha te ennyire tiszteled öket, miért nem nagy betüvel irod Árpád Apánk, a Turul-dinasztia és az Árpádházi királyaink megnevezéseket ?!
+1 #10 SubartunakHungarus1 2012-10-08 08:39
Kedves subartu

Ti alapvetően nem értetek valamit az árpádházzal és a koronával kapcsolatban.

A turul dinasztiát( árpád ház ) alapvető tisztelet övezte, szkíta-hun származásuk után. Az ő idejükben, A Szent koronának nem volt annyira erős szerepe mint utánuk, miért?
Mert az árpádházi királyok, még ha követtek el is hibákat
( pl a nyugati kereszténység erőszakos terjesztése. A lázadások ez ellen főleg az ebből fakadó kötelező kényszer cselekmények pl templom,adó stb ellen szólt véleményem szerint, hiszen a magyarok ismerték a kereszténységet ez előtt is.)
ám alapvetően képviselték a ma Szent korona tannak mondott értékrendet, erkölcsi magatartást az uralkodásban. Mikor e dinasztia kihalt, félő volt hogy az idegen uralkodók nem fogják tartani magukat ehhez az íratlan szabályhoz, ekkor értékelődött fel a korona szerepe, lásd Mátyás is tett ez ügyben lépéseket.

Na mármost, az árpád lejáratása, szintén nem oly régi dolog, hiszt ezt is csak úgy mint a krónikákat a az osztrákok kezdték el szidni, befeketíteni, meghazudtolni. Megzavarni a magyar büszkeséget. ÉS ti ennek jól bedőltök.

Az árpádház annak ellenére, hogy a nyugati kereszténységet felvette, mindvégig kapcsolatban állt, a régi szokássokkal, legendákkal stb. Lásd sokszor előjött az ő idejükben, a szarvas( sokszor építettek ott templomot amit egy szarvas "mutatott") ,a turul, Atilla kultuszt volt náluk, gyakori volt náluk az iker motívum ( mint Hunor és Magor, Atilla Buda stb), de az akkori magyar kereszténység is elütött a többitől,( Boldog asszony kultusz, A sajátos magyar Szentháromság-ami a koronán is rajta volt )

A nép ezek miatt (is) tisztelte, tartotta szentnek e dinasztiát s nem azért mert az egyház egy két dolog miatt szentté avatott párat közölük.

Tehát az ezekhez hasonló dolgok figyelmen kívül hagyása a tájékozatlanság ;).

Pap Gábort, és Szántai Lajost azért idézem, kiegészítve a saját véleményemhez, hogy tudjak hivatkozni másokra is mikor a véleményem taglalom, továbbá ők elég alaposan körbe járták e témát, és elég tájékozottak e téren ( lehet még nálad is ) és egyszer se hallottam tőlük szidni a turul dinasztiát épp ellenkezőleg!

Tehát ismétlem magam, a Szent koronát, és a turul dinasztiát szidni, az olyan mint ha magát a nemzetet, és értékrendjét szidod. Max a tájékozatlanok, rosszindulatúak tesznek ilyet ;)

A zsidó legenda meg röhejes... megint a zsidók hazudtak valamit, ez nem érv.
A zsidóknak semmi közük a Szent koronához ( csak úgy mint a nyugati kereszténységnek se ) se az árpádházhoz.
+1 #9 VÁ: A magyarság a kipusztulás útján - van-e kiút?Subartu 2012-10-06 21:22
Idézet - Hungarus1:
Kedves rekabea

Az tény, és elismerem, hogy a judeo kereszténység bizony befolyásolta az Árpád házi királyokat, de véleményem szerint nem azért szent ez a nemzettség, mert az egyház annak nevezte, sokkal távolabbi - múltba gyökerező dolgok által azok.

Hisz Szkíta-hun királyok leszármazottjai, és még ha a kereszténység okozott ellentéteket kezdetben e királyi ház és a köznép körében, ám a Szent Korona tant védelmező szerepük és tetteik attól még nem elfelejtendők és nagyobb hangsúlyt kell kapniuk mikor őket említjük. Hisz még a keresztény vallásban is a Szent korona tan megtudta őrizni az ősi erkölcsi-értékrendi tanításokat, felfogást, és ez mögé az Árpád háziak vallástól függetlenül oda álltak ( utoljára pedig Mátyás )
...
Tanulmányozd Pap Gábor gondolatait a koronáról, a rajta lévő képekről stb és érteni fogod ha eddig nem tetted volna.


Kedves Hungarus,

Miért pappgáborokkal érvelsz, és nem a saját gondolataiddal vagy szavaiddal, ahogy rékabea? Nem könnyű ugyan a dolgok mélyére látni, de meg kell próbálni.

Az ún árpádházi királyok zsidó legendáját ezeken az oldalakon már jó párszor a helyére tettük, de mindig jön egy friss tájékozatlan, aki feltalálja a spanyolviaszkot. Eleink az embereket nem származás, hanem cselekedet szerint ítélték meg. Árpád vére vagy a korona semmit nem jelent, üres beszéd. Pontosabban hivatkozási alap azoknak, akik sötétségben tartották és tartják nemzetünk nagy részét. A zsidórómai egyház által "szentnek" neveztetett királyok közül egyet sem tudsz mondani, akire felnézhetnénk a cselekedetjei miatt. Akkor meg mi végre köszörülöd az egódat rékabeán? Én sem értek vele mindenben egyet, mert igen vehemensen fogalmaz. Mégis a magyar történelmet egyszer és mindenkorra rendbe kell tenni és megtisztítani a mítoszoktól, legendáktól és hazugságoktól. A pappgáborok helyett meg sokkal jobb olvasnivalóink vannak, köszönjük szépen. Majd ha megtalálod őket, akkor nem fogsz másokat okosítani vagy legalábbis tiszteletben fogod tudni tartani a zsidókeresztény demagógiától eltérő, valóban értelmes véleményeket is.

Tisztelettel,
Subartu
#8 VÁ: A magyarság a kipusztulás útján - van-e kiút?Hungarus1 2012-10-06 16:06
Kedves rekabea

Az tény, és elismerem, hogy a judeo kereszténység bizony befolyásolta az Árpád házi királyokat, de véleményem szerint nem azért szent ez a nemzettség, mert az egyház annak nevezte, sokkal távolabbi - múltba gyökerező dolgok által azok.

Hisz Szkíta-hun királyok leszármazottjai, és még ha a kereszténység okozott ellentéteket kezdetben e királyi ház és a köznép körében, ám a Szent Korona tant védelmező szerepük és tetteik attól még nem elfelejtendők és nagyobb hangsúlyt kell kapniuk mikor őket említjük. Hisz még a keresztény vallásban is a Szent korona tan megtudta őrizni az ősi erkölcsi-értékrendi tanításokat, felfogást, és ez mögé az Árpád háziak vallástól függetlenül oda álltak ( utoljára pedig Mátyás )

A nép is ezért tiszteli-tisztelte őket mert szkíta-hun származásúak és e régi rend őrzői és képviselői voltak, és nem azért mert az egyház azt mondta !!
És ez a fontos az ő megítélésükben véleményem szerint.


Ami a koronát illeti, az hogy miért nincs rajta a szent szűz anya képe? illetve idegen szentek vannak helyette? Kérdezd az osztrákokat, ők cserélték le, ám ennek ellenére a korona még nem idegen tőlünk és a rendeltetése ugyan az továbbá miért görög és latinul vannak a nevek?
Annak számtalan oka lehet, pl hogy a kereszténységben e két nyelv volt a hivatalos, akkor is mikor a koronát készítették. ( ami persze nem a vatikánban, se bizáncban volt)
Hiába hívták pl Szent Istvánt Istvánnak, az okleveleken a latin Stephanus alak volt írva, ugyan ezen logika okán lehet pl a koronán lévő szentek neve is latinul ( ám ez saját véleményem ).

Továbbá azzal sincs probléma hogy kereszténységgel is van kapcsolata a koronának, hisz a magyar népek jóval korábban ismerték már e vallás egy bizonyos fajtáját.Valamint a rajta lévő szentek is az miatt kerültek rá amit képviselnek, és annak is oka van milyen sorrendben stb.

A koronának éppen az a "varázsa" hogy szimbolizálja a kereszténységet, és az ősi világot is amit magába foglal és így egy "fúziót" alkot a "régi" és az "új" között egy magasabb értékrend megtestesüléseként

Hidd el, nem idegen tőlünk, ha nem épp ez ősi értékrend legszebb képviselője ( mind fizikai mind szellemi téren ).

Tanulmányozd Pap Gábor gondolatait a koronáról, a rajta lévő képekről stb és érteni fogod ha eddig nem tetted volna.
+1 #7 VÁ: A magyarság a kipusztulás útján - van-e kiút?Rékabea 2012-10-06 08:24
Kedves Hungarus !!
Nem, nem vagyok férfi ellenes ,- söt a szó legnemesebb értelmében kimondottan szeretem
a férfiakat.
Tudok arról, hogy valamikor a szkita szüz, Mária
képe is a koronán volt, - de most nincs ott !!
Mit gondolsz miért nincs ott !! - És van helyette
egy zsidó-keresztény szent ?! - Az lehet, hogy hunmagyar volt-e szentek származása, de a nevük
zsidó-keresztény - hunmagyar nevüket nem tudjuk-
már pedig, hogy valakit hogyan hivnak az nem mindegy kedves Hungarus - Mit gondolsz miért a mondás : Nevezd nevén a gyereket !!!
Sajnálom a de az Árpádháziak az én véleményem szerint- a zsidó-keresztények által szentnek nevezett Istvántól kezdve - felhigitott vérü(német-római eredetü anyák- köztudottan az anya is örökit nem csak a turul nemzetségbeli apa !!!!!), agymosott, manipulát királyaink voltak,- akiket zsidó-keresztény német római papok neveltek, irányitottak és neveztek el nekünk szenteknek - mindazért a szolgálatért, hogy irtottak bennünket magyarokat, irtottak bennünket kunokat.
Ez az egész a koronával és a turul nemzetséggel
nem egyéb mint PORHINTÉS !!!!
+2 #6 VÁ: A magyarság a kipusztulás útján - van-e kiút?Hungarus1 2012-10-04 22:33
Kedves rekabea

Már több helyen találkoztam, a valószínűleg elnyomottság érzésből fakadó, férfi ellenes hozzá szólásaidat, ezt tőled meg szokott, és ezen ellen nem is szólok.

De hogy a magyar Szent Koronát becsmérelni mered, zsido-kereszténynek nevezed, ezáltal idegennek népünktől, egy újabb átverésnek az már több a soknál.

Ezzel egyrészt alá írod azon diplomád, hogy semmit nem értesz, nem tudsz a Szent koronáról. A helyedben inkább csöndbe maradnék e téren.

Biztosan tudod, ha nem most elmondom neked, hogy a Szent koronán, kicserélt képek is vannak, helyettük pl rajta volt hátul a Szent szűz anya képe
( egy nő! tehát nincs nő elnyomás ), és mielőtt mondanád, hogy de hátul van, tanulmányozd Pap Gábor ezen előadásait, hogy milyen fontos szerepe van annak a képnek.

Továbbá miért is nevezed zsidó kereszténynek? Mikor azok a Szentek akik rajta vannak, mind azon régióban éltek, tevékenykedtek ahol a Szkíta-hun népek éltek( így nem köthetőek se rómához, se bizánchoz ).
Tehát közük van hozzánk e tekintetben,és bizonyára azt is tudod, hogy a magyarság jóval a nyugati kereszténység felvétele előtt ismerte már a kereszténység egy fajtáját, ami nem a zsidó kereszténység volt. ( lásd Szántai Lajos kutatásait )

Következtetés, amit leírtál az abszurdum, és kikérem magamnak ezt fajta becsmérlést a Szent Korona kapcsán, és az eszmeisége kapcsán.

Illetve, hogy az Árpád házat, ( inkább mondjuk turul nemzettségnek ) rágalmazod hogy magyar ellenesek voltak, mikor ők voltak az egyetlen uralkodó család akik e tant, rendíthetetlenül oltalmazták, védték.
Nem hiába adták a legtöbb Szentet a világnak, férfit és nőt úgy szint. ÉS az külön röhej, hogy a férfi ágat szidod, de ismét a női ágat, a nőket meg véded.

Egyrészt szót emelsz a "férfi felsőbbrendűségen" ( csunya szó ) , másrészt meg épp az ellenkezője mellett kardoskodsz, hogy bezzeg a nők.

Nem esik át kegyed a ló túl oldalára???

TEhát még egyszer, kérlek többet ne vedd a szádra becsmérlő szavakkal a Szent Koronát, illetve az Árpád házat( turul nemzettséget ), az ilyen szöveg más médiába való.

Üdv Hungarus
#5 rekabea 2012-01-27 20:00
Kedves Leszerelt,

nem egeszen, hanem ugy gondolom, hogy a szentnek mondott koronan csupa zsido-kereszteny es görög szent talalhato
a hivatalos allaspont szerint, egyetlen egy hunmagyar sem. - Ezert pontosan ez az eszmeiseg jelenti azt, hogy ez nem a mi koronank, ez a korona a zsido-keresztenyek
koronaja nekik "dolgozik". Ha ez egy hunmagyar korona lenne, akkor szkita-magyar szentek lennenek rajta, de ilyenek nincsenek.
#4 leszerelt 2012-01-25 05:54
Idézet - rekabea:
... szentkoronás maszlagot,


Kedves rekabea,

A Szent Koronát illetően, vigyázzunk, ne keverjük össze a tárgyat a fogalommal, se a fogalmat annak hamisítványával. A jelen "tárgy" egy tájékoztató jelkép, míg a fogalom egy sokezer éves emberiséget fölemelő, embercsoportokat országokká alkotó, műveltségeket fenntartó, uralkodókat túlélő és ezáltal folytonosságot biztosító társadalmi eszme, melyet a magyar-hun mágusok föltételezhetően világszerte, de biztosan Eurázsiában (pl. Kína, India) már legalább ötezer évvel ezelőtt tanítottak: "Huang Di, aki az újonnan feltárt meghökkentő tények alapján minden bizonnyal magyar-hun királyi mágus volt, ötezer évvel ezelőtt tanította meg a kínaiknak a Szent Korona eszmét." (Grandpierre A, de Groot, Schafer, Mair, Harper nyomán, Királyi mágusok ősnépe a magyar, Bp., 2008 magyarmegmaradasert.hu/szerzok/grandpierre-atilla/item/2207). A jelen koronánkhoz hasonló de sokkal régebbi eredetű keresztpántos koronákat több ásatások során is találtak.

Az, hogy egy koronát valaki egy ember fejére vagy feje fölé helyez jelentéktelen mind addig, amíg az ekként megkoronázott király föl nem fogja azt az eszmét, és magáévá nem teszi azt az értékrendet, melyet a korona jelképesen sugároz. Az, pedig, hogy István és Magyarország királyai a jelen Szent Koronával meglettek-e koronázva vagy sem, vagy hogy mit tettek azután, magyar szempontból nézve semmit sem változtat a Szent Korona eszmén, vagy az ezen eszme forrásán, állandóságán, hívatásán, hatalmán, vagy hatásán. A Szent Korona eszme a leghatásosabb az emberiség fölemelésére és a legegészségesebb társadalmi recept - az ismert eszmék közt. Ésszerűtlen lenne elítélni azért, mert azt valaki meghamisítja és azt a meghamisított változatot erőszakolja egy társadalomra.

Ha jól értem, avval, amit Te "szentkoronás maszlag"-nak nevezel, a Szent Korona eszmét fölforgató, Magyarországot leigázó királyok, a Szent Koronával hamisan kapcsolatba hozott de avval több szempontból ellentétben álló fogalmát érted. Ezen utóbbit én is mindenestül elvetem, de inkább fondorlatos csalásnak hívnám.
-2 #3 furesz007@citromail. 2012-01-24 20:39
Bravo "rekabea"
#2 Tengezin 2012-01-24 12:12
Kedves Rekabea,

Ezek nagyon bátor gondolatok, de szerintem a mostani magyar társadalom még nem érett rájuk. Ha nem szentistvánozol ezerrel, rögtön megkérdi egy hazafi jelölt hogy nem-e vagy ügynök vagy zsidó. Óvatosabban egy kicsit.
Amúgy a cikk pontosan hogy lerántja a leplet a nyugatról, és nem védelmébe veszi, ahogy én olvasom. Nyugatról annyit írnak, hogy cserbenhagyott minket, meghogy ott fejlesztették ki orbánviktort és bandáját sorosgyuri pénzen.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások