20230401
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2011 február 11, péntek

A megbocsájtás ekerülhetetlen feltételei

Szerző: Charles Sucsan

Aki egy ilyen elméletben hisz elfelejti, hogy a rablónak csak akkor lehet megbocsájtani, ha visszadja, amit elrabolt. De még akkor is próba időre kell itélni, hogy bebizonyosodjon a bocsánatnak érdemessége.

Raffay Ernő Úrnak

Kedves Ernő,

Meghallgadtam "A Szabadkömívesek, Trianon előtt" előadásodat, ami páratlanul rávilágitott a szabadkömíves páholyok kialakulására Magyarországon a trianoni idők előtt. Nem tudom mennyire ismered tevékenységünket idegen nyelven -(francia és angol)- a Trianon felülvizsgálasi követelésben, minden esetre kiegészti ismeretségemet a körülmények kibontakozásárol. Az általad említett történelmi események ismertetése természetesen nagyon fontos, azért hogy mindenki tisztába legyen velük, ne téves itéletekkel tévesszék meg az igazság keresőket. Ebben a Te munkád felbecsülhetetlen, legalább is előttem.
Ami Trianont és annak tragikus és drámai hatásait illeti egész a mai korszakig, sajnos a látszatok és az EU határok ellenére nem tompult ha tárgyilagossan elemezük.

Én mint laikus véletlenül bukkantam a trianoni szerződés angol nyelvü szövegére egy franciáúl irt magyar történelem esze fogalmazáskor. Nem kell mondjam felháborodásomat, amikor olvastam, hogy egy mondattal elkobozták a Magyar Királyság külföldi ingatlanait és sok más rabló szellemben fogalmazott szöveget.
A tevékenységem annak idején ennek okábol indult, szonban az évek folyamán világos lett előttem, hogy a politikusokon kívül a magyarság sem akart hallani a felülvizsgálási követelésről, mivel jobbsorsra való fordulását az EU-tol remélte. Ezért mindenki próbálta fedő alatt tartani a kérdést. Azonban a gyakorlattal világossá vált, hogy az EU-ban való reményekben csalódttak az emberek és felmerült a félelem a politikusok között, hogy az emberek mégis csak Trianont és a Párizsi szerződéseket okozzák újból a mindig elviselhetetlenebb nemzeti és gazdasági nehézségeik végett. Ez szerintem is kétségtelen, ezért nem csodálkozom a különböző kisérleteken, csitítani a magyarokat és a szomszéd népeket, hogy "Magyarországnak nincs területi követelése.".

Végül is elemezve az európai gazdasági és pénz problémákat, az értékrendet, ami viszi a társadalmakat, akarva, vagy nem, elkerülhetetlen megkérdezőjelezni az EU federácioós törekvést, mert nem egyezik a nemzeti egyediség védelmével, ami mégis motorja a kultúrális és gazdasági versenyképességnek:tehát összeférhetetlen a haladó gondolkozással.
Ebben az elképzelésbe világossá válik mindig erősebben, hogy a Magyar Királyság területi egységének felbontása Trianonba és velejáró gazdasági elgyengülése egész Európa elgyengülését is okozta és okozza ma is, mivel a kis szomszéd államok hitelképességük korlátolt a gazdasági fejlesztés igényeihez. Most már káros az "oszd meg és uralkodj" elmélet, ezért a magyarságnak erélyesen kell kilátásba helyezni helyreállítani a Magyar Királság területi egységét, akár mennyire is, ez a mai helyzetben elképzelhetetlen.
Ennek megvan az alakja, csak hát nem meri senk sem felvetni és kényszeriteni az érdekelt hatalmakat a tárgyalásra. Azonban az előbb, utóbb elfog jönni mint természetes kialakulás az élet törvényei alapján. Egy akadájozhatja meg: a demografikus sorvadás, ami úgy látszik folyamatba van a mesterségesen szőt gazdasági állapotokkal, ami megy Magyarországon a "rendszerváltás" óta.

Sokan remélik, hogy a rabló bűnös szomszéd népeknek megbocsájtásval lehetséges lesz a Közép Európa gazdasági képességét felemelni, oda ahol lehetne már, ha nem lett volna Trianon. Ez az elmélet magában ellentmondó. Itt mellékelek egy írásomat, amiben jelzem a megbocsájtás ekerülhetetlen feltételeit. Lehet, hogy utopisztikusnak néz ki, de logikus.
Neharagudj, hogy zavrlak írásommal, de az előadásod adott erre alakalmat. Kivánok erőt és egészséget ebben a nagy tárgyilagos munkádban, ami végül is szolgálja az igazságot és a Magyar Nemzetet.

Üdvözlettel,

Charles Sucsan
Idegenbe született szabad gondolkodó


Düledező Európai Unió/Magyarországnak nincsenek területi követelései...!?

Figyelemmel kísérve a magyarországi történéseket, egyre sűrűbben hallani, - most már nemcsak a baloldalról, de egészen a radikális jobboldalig,-hogy Magyarországnak nincsenek területi követelései...A csodálatos gyógyhír, hogy fogjunk össze a szomszéd népekkel és hopp! Helyreáll az egyensúly a düledező Európai Unió közép-európa kis nemzetei és a nagyok között. Megindul az igazi felfelé ívelés. Brüsszelben beindították a gépezetet és megkezdődött az éjjel-nappali szajkózás. Ki-ki a maga szerepében. Követői is vannak szép számmal. Végül is, ha a szélsőjobb is ezt vallja, akkor hát jó úton vagyunk testvérek. A magyar ember azonban gyorsan rájön, hogy megint rá akarják szedni.

Tisztelt politikus urak és úrhölgyek! Párizsban születtem. Montreálban élek 55 éve. Szüleim oltották belém magyarságomat. Művész ember vagyok. A politika és a történelem második szerelmem. Trianonnal különösen az utóbbi 15 évben foglalkozom behatóan, magyar, francia és angol nyelven. Nem vagyok sem baloldali, sem jobboldali. Nem voltam soha párttag. Az én magyar eszem azt diktálja, hogy amikor kenyéradóik azt várják maguktól, hogy Magyarországnak nincsenek területi követeléseit hirdessék, akkor az inkább azt jelenti, hogy Magyarországnak igenis vannak jogos igényei az elrablott területek visszaszerzésére. Ennek szükségessége egyre inkább a nemzetközi porondon is előtérbe kerül. Ezt egyébként, többek között Margaret MacMillan, PARIS 1919 c. 2002-ben kiadott könyvében is említi: “1945-ben ugyan visszaállították a trianoni határokat, de ez még nem egy befejezett tény...!”

Ha jól belegondolunk és ellemezzük mik rejlenek azon gondolatok mögött, hogy Magyarországnak nincs területi követelése, világossá válik, hogy Trianon óta, a kérdés a megrögződött mélységekből kezd felül kerekedni az agyakban, mivel az abból eredö óriási, gazdasági, nemzeti és politikai problémák hátráltatták a közép-európai népek egységét 91 éven át. Ezt a hátrányt most már a nyugat -európai országok is érzik és az EU-ba való betereléssel remélték, tompitani azt a kárt, amit Trianonba okoztak. Persze a jelenlegi helyzetben ez egy gordiuszi csomó és idővel ezt a csomót valakinek, vagy valakiknek el kell vágni, ha érvényesíteni akarják a közép-európai népek gazdagodási képességét, ami egész európának hasznára lehetne.

Egy azonban máris bebizonyosodott: az EU ebben a Liszaboni tákolmány formában csődöt mondott. Az államok által biztosított hatalmas hitelek, csak ideiglenesen háritják el az igazi problémakat, ami dominó módra csődbe fogja vinni a tagországokat. Végül is akárhogy csűr-csavarják az európai gazdasági problémák megoldását, mindig oda jutnak ki, hogy Magyarország megcsonkitása helytelen rövidlátó politikának az eredménye, aminek kárát most már mindenki érzi.

Ezen szempontból érthető, hogy lassú agymosással megkezdték terjeszteni a szomszédokkal való megbékélést a Trianoni büncselekmény végett. Úgy gondolják, hogy a magyarokkal mindent tehetnek, mert már annyira megtörték nemzeti önérzetét, hogy könnyen megbocsájt az ősi hon rablóinak, akik áldozatainak még nemzeti azonnosságát sem tűrték és tűrik el. Tehát az új elmélet: bocsássunk meg és minden rendben fog menni az összefogásban.. Az „okosok”ebben tévednek.

Aki egy ilyen elméletben hisz elfelejti, hogy a rablónak csak akkor lehet megbocsájtani, ha visszadja, amit elrabolt. De még akkor is próba időre kell itélni, hogy bebizonyosodjon a bocsánatnak érdemessége.

Gyakorlatban pedig a szomszédnépekkel való megbékélés, csak akkor lehetséges, ha visszaállítják az ősi Magyarországot, amiben ezer éven keresztül boldogultak a magyarok védelme alatt és magukévá tehették azt a kultúrális magasságot, amit a magyarok évezredeken keresztül kialakítottak a Kárpátmedencében.

A megbocsájtásnak ez a feltétele, amire sajnos nem létezik kompromisszum a jelenlegi Európai keretben. Ezért nincs erkölcsi alap a megbocsájtásra a szomszéd népekkel szemben, mindaddig amig a területi rablás rendezése nem történik meg. Addig lehet beszélni ideglenesen „modus vivendi-ről” de megbocsájtásról nem. A megbocsájtás rendezés nélkül először is hazaárulásnak minősül, ma, holnap, egy, tíz vagy száz év múlva is. Másodszor pedig nem lehet feloldani a bűntől a rablót megbánás és jóvátétel nélkül. Egyetemes törvény az emberiség fennállása óta.

Jól gondolkozzanak azok akik hírdetik, hogy Magyarországnak nincs területi követelése, vagy azok, akik megbocsájtásra ösztönzik a magyarságot jóvátétel nélkül, mert az ilyeneket a nemzet előbb,vagy utóbb kitaszitja testéből.
Charles Sucsan
Képzőművész és szabad gondolkodó
www.sucsan.com


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 3860 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások