20230604
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2022 február 28, hétfő

Putyin és az új világrend

Szerző: Korona Igazsága

Kik a háttérhatalom urai? Oroszország sem most, sem korábban nem akart háborút. Belekényszerítették. Putyin sehol nem kezdeményezett „proxyháborúkat”, mint az USA. Amit most élünk át, az nem véletlenül történt meg!

Oroszország sem most, sem korábban nem akart háborút. Belekényszerítették.

Ezt a háborút előre eltervezték,-vagy elkerülhetetlen volt?

Putyin számított rá, készült rá,-és felkészült a leszámolásra.

Az USA is évek óta készülődött, ennek része volt a NATO bővítése és a pénzügyi hálózat, médiahálózat kiépítése is.

Amit most átélünk, meg sem történhetett volna egy normális világban.

Egy normális világban az ENSZ elismerte volna a Krím, Donyeck, Luganszk, Székelyföld, Kárpátalja, Felvidék, Skócia, Katalónia önrendelkezési jogát az autonómiához. Elvégre ez a feladata, hogy biztosítsa ezeket a jogokat és felügyelje érvényesülésület. Vagy nem?

De egyik esetben sem ezt történt! Ukrajna esetében, ami nem NATO- tag, - hogyan lehetséges, hogy fegyvereket szállíthat oda a NATO, az EU, holott nem tagja egyiknek sem? Hogyan lehetséges, hogy az ENSZ nem békefenntartókat küldött oda már 8 évvel ezelőtt, hanem ehelyett szemet hunyva hagyta, hogy az ukrán nacionalisták évekig gyilkolásszák a civil orosz anyanyelvű lakosságot? Miért akarnak mindenáron háborút? És hogyan lehet megtenni, hogy önkényesen agressziónak minősítve Oroszország lépését az autonómia elfogadásával, egyszerűen zárolják az ország bankjait, és lekapcsolják az oroszokat az internetről, le, és kitiltják őket mindenhonnan? Milyen alapon, és jogon nyilvánították Putyint agresszornak? Ki jogosította, vagy kérte fel őket erre?

2 héttel ezelőtt a kanadai elnök lovasokkal tapostatta szét a békés tüntetőket, törvénytelenül veszélyhelyzetet rendelve el.

Miért nem tiltakozott ezek ellen senki?

Mi történt a világunkkal??? Mi történik az emberiséggel?  

„A mai mocskos civilizáció felülmúlja az ókori Róma züllött társadalmát”   ⇒

Putyin sehol nem kezdeményezett „proxyháborúkat”, mint az USA. putyin-katonai-szemle.jpg

Amit most élünk át, az nem véletlenül történt meg!

Ezt a háborút előre eltervezték,-vagy elkerülhetetlen volt?

Putyin számított rá, készült rá,-és felkészült a leszámolásra.

Az USA is évek óta készülődött, ennek része volt a NATO bővítése és a pénzügyi hálózat, médiahálózat kiépítése is.

Amit most átélünk, meg sem történhetett volna egy normális világban.

Egy normális világban az ENSZ elismerte volna a Krím, Donyeck, Luganszk, Székelyföld, Kárpátalja, Felvidék, Skócia, Katalónia önrendelkezési jogát az autonómiához. Elvégre ez a feladata, hogy biztosítsa ezeket a jogokat és felügyelje érvényesülésület. Vagy nem?

De egyik esetben sem ezt történt! Ukrajna esetében, ami nem NATO - tag,- hogyan lehetséges, hogy fegyvereket szállíthat oda a NATO, az EU, holott nem tagja egyiknek sem? Hogyan lehetséges, hogy az ENSZ nem békefenntartókat küldött oda már 8 évvel ezelőtt, hanem ehelyett szemet hunyva hagyta, hogy az ukrán nacionalisták évekig gyilkolásszák a civil orosz anyanyelvű lakosságot? Miért akarnak mindenáron háborút? És hogyan lehet megtenni, hogy önkényesen agressziónak minősítve Oroszország lépését az autonómia elfogadásával, egyszerűen zárolják az ország bankjait, és lekapcsolják az oroszokat az internetről, le, és kitiltják őket mindenhonnan? Milyen alapon, és jogon nyilvánították Putyint agresszornak? Ki jogosította, vagy kérte fel őket erre?

2 héttel ezelőtt a kanadai elnök lovasokkal tapostatta szét a békés tüntetőket, törvénytelenül veszélyhelyzetet rendelve el.

Miért nem tiltakozott ezek ellen senki?

Mi történt a világunkkal??? Mi történik az emberiséggel?

„A mai mocskos civilizáció felülmúlja az ókori Róma züllött társadalmát” ⇒ 

Vlagyimir Putyin nézetei 2013-ból arról az euro-atlanti hatásról, amely a keresztény európai gyökerek határát próbálja ezoterikus megközelítéssel kelet felé tolni. Nicolas Bonnal-al folytatott beszélgetéséből egyértelmű, mit gondol az oroszok első embere erről a „világrendről”.

Vlagyimir Putyin az euroatlanti erőkről beszélt, amelyek ki akarják szorítani a keresztény gyökereket Európából és Nyugatról. Először is ott van a Heartland, a keresztény Európa az Atlanti-óceántól az Urálig - és azon túl is - ahogy de Gaulle mondta. Hagyományokban gazdag föld, amely büszke magas és ősi civilizációjára, amely évezredek óta képes volt átalakítani és megújítani kultúráját és örökségét.

Aztán ott van a másik oldal: a modern euro-atlanti világ sötét erői, amelyek térben és időben is egyaránt pusztítanak. Ahogy Putyin mondta, nem arról van szó, hogy ez a világ tisztán sátáni, hanem az, hogy egy szintre helyezi azt, aki a kereszténység iránti hűségét vallja, és azt, aki a sátánizmushoz.

Az orosz miniszterelnök szerint a kereszténység bölcsője az Atlanti-óceántól az Uralig terjed

Mostanra azonban, a hagyományokban bővelkedő, büszke kontinens teljesen átformálta és felforgatta több ezer éves kultúráját.

Putyin így fogalmazott: Ezt a világot olyan sátáni erők irányítják, amelyek elkötelezett hívei a kereszténységnek.

Ebben a kultúrában Lady Gaga, az Android, Tim Burton, stb. képviselik az értéket, lesöpörve Mozart, vagy Tolsztoj által teremtett kultúrát. Ez az új nyugati világ a kereszténység álarca mögött, a fehér emberek nyakába zúdít minden rosszat, az új pápa pedig hátat fordítva a heteroszexualitásnak, szemet huny a homoszexualitás növekvő térnyerése felett.

Elutasítja a fehér embereket, a keresztény vallást (ahogy maga az új pápa teszi euforikusan), a szexuális dichotómiát; visszautasít minden utalást a természetre, vagy a keresztény Nyugat múltjára, – amelyet lelkileg meg kell tagadni, majd majd eszközzé, vagy jószággá kell alakítani.

A keresztény nyugat itt egy olyan fogalom, amely természetesen magában foglalja az orosz ortodox lelket és birodalmat is, amelyet a szovjet időszak során eltörölt, és végre meg kell érteni, hogy Andrej Roublev nyugati része Szent Bernát nyugati része és Giotto nyugati része.

Nem tesz különbséget jó és rossz között, átlép az ősi nyugati keresztény hagyományokon.

De az euro-atlanti civilizáció, amelyet három ártalmas nagyhatalom vezérel : az USA (végül inkább mátrix, mint nemzetállam), Anglia (intellektuálisan a legveszélyesebb a három közül, Bacon vagy Locke óta) és Franciaország (1789 óta a hasznosan idióta tagja a pokoli hármas szövetségnek ) makacs elmék és lázadó angyalok civilizációja, akik a Bibliát használják.

Ez a tudós lázadók transzgresszív civilizációja, egy transzhumán és mefisztói napirend, és spirituálisan egy olyan civilizáció, amely hajlamos pusztítására, felbomlására és önmaga paródiájára. Ez a szociáldemokrata utópia abszurd állapotba kerül, amikor a 300 gazdagabb amerikai birtokol 2300 milliárd dollárt, és amikor ennek a pedáns oligarchiának a humanitárius túlkapásai mindenhol veszélyeztetik a világbékét és az emberi lelket.

Az egyetlen napirendjük, hogy a világot eszközzé és pénzautomatává alakítsák. Ahogy Hamlet megjósolta, ez a világ „kiszakadt”.

Ez a bűnös civilizáció felelős a tudományosan megtervezett rendbontásokért, lázadásokért és olyan parádés napirendi pontokat dolgoz ki, amelyek az embereket megosztják, lelküket felaprózzák, majd megsemmisítik.

A világot fenekestől felfordítani, megosztani és bankautomatákat gyártani, ez az egyetlen programjuk. Ez az egész, ami zajlik, Hamletbe illő zakkant színjáték.

Gustav Flaubert a Salammbo c. könyvében, írt erről az oligarchikus világról és a keleti civilizációról. Leírja, hogy a nyugat mennyire a pénz megszállottja, hogyan képes manipulálni az embereket degenerált, mocskos tervének végrehajtásához.

Leginkább Karthágóhoz hasonlítható ez a trend, ahol a vallás rendszeresen szedte emberi áldozatait, különösen a gyermekeket kínozta kifinomult kegyetlenséggel.

Napjainkban a gyermekek éppen ilyen gyötrelmeknek vannak kitéve, gyakran pusztán árut jelentenek az interneten.

A mai nyugati mocskos civilizáció felülmúlja az ókori Róma züllött társadalmát, amelybe beletartozik a mai Róma és Vatikán is.

Karthágóban a pénz volt az úr, ahol az oligarchák szabad kezet kaptak a hatalomhoz és a közvélemény megvásárlásához, ennek lett a következménye a kaotikus politika.

Oroszország mindezt tapasztalhatta már Jelcin idején, de ugyanez mondható el a globalizáció, mint az új világrend alapítóiról, a francia Sárközyről és az amerikai Bushról is.

A II. világháború után felépített Bilderberg Európa Amerika autokrata vezetését követte, a Rousseau-féle menetrend azonban értelemszerűen nem volt képes megőrizni a szociális, kulturális és nem utolsó sorban a lelki, de még a demográfiai örökségeket sem.

A szemlélet igazán a 90-es évekre bontakozott ki, ma pedig azt tapasztalhatjuk, hogy a vezető német és francia politikusok köpnek saját zászlóikra.

Merkel a legutóbbi választási győzelmével végképp hátat fordított a német zászlónak, emellett meg kell említeni, hogy választóinak átlagos életkora 60 év.

Itt lenne az ideje, hogy ezek a kiöregedett választók tartózkodjanak a szavazástól.

Az euro-atlanti erők baljós szerepe már Lovecraft rémálmaiban is szerepelt. Mostantól az európaiaknak semmi köze Ázsia ősi hagyományaihoz.

A múltban, őseink féltek a nagy óceán hullámzásának irányától, de ez semmi rosszat nem jelent.

Putyinnak nagy kihívással kell szembenéznie: ugyanis valóban léteznek a tengerben szörnyek, de úgy tűnik, ő nagyon is tudja, kik foglalkoznak velük.

AZ ÚJ VILÁGREND SÁTÁNI TERVE-PSZICHOPATÁK VEZETIK A VILÁGOT A VESZTÉBE

Video itt: https://www.youtube.com/watch?v=NQfPgiS6ZXg

Amint kialakultak az első emberi civilizációk – vegyük legalább 8000 éve – máris kialakultak olyan csoportok, bennfentesek kisebb-nagyobb közösségei, akik a háttérből irányították a folyamatokat. Úgy tűnik, hogy szinte természetes módon jönnek létre zárt kasztok, amik tagjai magukat kiválasztottnak vélik és saját eszményeiket, ideológiájukat, a világot érintő elképzelésüket rá akarják erőszakolni mindenki másra. A háttérhatalom létezése immár tagadhatatlan és egyre kevésbé tartható a szkeptikus álláspont. Működési mechanizmusába egyre mélyebb betekintést nyerünk, részben azért, mert több évszázadnyi tapasztalat bírtokában vagyunk, másrészt azért, mert egyre merészebben, nyíltabban lépnek fel, alig titkolva valódi szándékaikat. Korunk igazi origójának az Illuminátus Rend megalakulása tekinthető és azóta a háttérhatalom elképesztő, hihetetlen mértékű világuralomra tett szert. Ez a globális háttérhatalom hihetetlen türelemmel, kiszámítottsággal elszántsággal és pontossággal formálta át az egész emberiség, illetve civilizációnk természetrajzát, arculatát. Hogyan jutottunk idáig? Hogy sikerülhetett egy kvázi maroknyi embernek leuralnia mindent és mindenkit?

HELYZETELEMZÉS :

Ahogy a mai Magyarország sem azonos a kádárival, úgy Putyin oroszországa semazonos a Szovjetunióval!

Forrás: Korona Igazsága.

A kiemelések és a külalak Zolitól

Megnyitva 1933 alkalommal

Hozzászólás   

#1 Oroszország 36 ország légitársaságaira korlátozza a járatokatR Zoltán 2022-02-28 16:42
MOSZKVA, február 28. – RIA Novosti. Oroszország megtiltotta légterének használatát azon országok légitársaságai számára, amelyek egy új szankciócsomag részeként lezárták az eget – közölte a Szövetségi Légiközlekedési Ügynökség.
"A nemzetközi joggal összhangban, válaszul az európai államok orosz légi fuvarozók által üzemeltetett és/vagy Oroszországban bejegyzett polgári repülőgépek repülési tilalmára, 36 állam légi fuvarozóinak járataira korlátozást vezettek be" – áll az ügynökség sajtóközleményében.

A korlátozások olyan országok légitársaságaira vonatkoznak, mint Ausztria, Albánia, Anguilla, Belgium, Bulgária, Brit Virgin-szigetek, Egyesült Királyság, Magyarország, Németország, Gibraltár, Görögország, Dánia (+ Grönland, Feröer-szigetek, Területi-tenger), Jersey, Írország, Izland , Spanyolország, Olaszország, Kanada, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Finnország, Franciaország, Horvátország, Csehország, Svédország, Észtország.

ria.ru/20220228/polety-1775600364.html

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások