Print this page
2021 január 25, hétfő

A jogászok felelősségéről

Szerző: Geri Tibor

Ezt a magyarországi – KÜLSŐ hatalommal megvalósított, alkotmányellenes, jogilag ÉRVÉNYTELEN – DIKTATÚRÁT, csak JOGGAL, a Magyar Állam (ideiglenes nevén a Magyar Köztársaság) hatályos jogával (ideiglenes Alkotmányával, a 89-90-ben többször módosított 49. évi XX. törvénnyel) lehet felszámolni. Vagy BÉKÉSEN, vagy egy győztes 4. szabadságharc eredményeképpen.

Ezért nagyon fontos szerepük van/lesz a jogászoknak ebben a folyamatban. Ezt kellene megérteniük a jogászoknak és a társadalom nem jogász tagjainak is. Ezért született ez a jegyzet.

2011-ben (az akkori tudásommal) írtam egy vitaindítót az Alaptörvény jogi érvénytelenségéről, amiben végkövetkeztetésként azt állapítottam meg, hogy „Magyarország Alaptörvénye új alkotmánynak jogilag érvénytelen, alaptörvénynek meg alkotmányellenes (lenne a formai érvénytelenségi hibák kijavítása után is)”. Elküldtem minden alkotmányjogi tanszéknek, jogi intézetnek, volt igazságügyi minisztereknek, neves alkotmányjogászoknak. Azt kértem, hogy vagy cáfolják meg az állításomat, vagy támogassák, ha igazam van. A célom egy VITA szervezése volt a címzettek részére, ahol egyértelműen kiderülhetett volna az Alaptörvény jogi érvénytelensége, és csírájában el lehetett volna fojtani a diktatúra létrejöttét, meg lehetett volna akadályozni azt, ami az elmúlt 7 évben történt.
Ez volt a címzettek felelőssége.

A jogász (alkotmányjogász) „elit” akkor megszólított tagjai MEGAKADÁLYOZHATTÁK VOLNA az évezred politikai és jogi bűncselekményének megvalósulását. Megakadályozhatták volna a magyar állam felszámolási kísérletét, ezrek halálát és milliók nyomorba döntését, az ország és a lakosság kifosztását, az élet lehetetlenné válását a nagy többség számára. Megakadályozhatták volna azt is, hogy a megélhetés miatt az 56-ban külföldre távozottak háromszorosa kényszerült külföldre!!!

De NEM TETTÉK!!!

Se érdemi cáfolat, se támogatás nem volt! Így vita se volt, ahol kiderülhetett volna az IGAZSÁG.
Mert ők is abba a kis többségbe akartak tartozni, akik a jogellenes, jogilag érvénytelen diktatúrát működtetik, akik a többség nyomora által jobban élhetnek. Inkább szemen köpték saját szakmai tudásukat, önbecsülésüket, miközben egy új szabadságban, egy új magyar államban ugyanezt elérhették volna, emelt fővel, a diktatúrát megakadályozva, a társadalom tiszteletétől övezve.
Tettük nem marad következmények nélkül a diktatúra felszámolása után, a felelősséget vállalniuk kell a cselekményük súlyának megfelelően. És nem csak azoknak a jogászoknak, akik tevékenyen segítettek megalkotni az érvénytelen Alaptörvényt, hanem azoknak is, akik TUDTÁK, hogy jogilag érvénytelen, de a hallgatásukkal járultak hozzá az Alaptörvénnyel létrehozott diktatúra felépítéséhez.
Ők megszegték jogi esküjüket, szégyent hoztak hivatásukra, büntetésük súlya ezzel lesz arányban.

És akkor összefoglalom, hogy mi a többi jogász felelőssége MA és a közeljövőben Elsősorban mi a felelőssége a jogászoknak abban, hogy a magyar nép egy jogilag érvénytelen, külső hatalommal megvalósított diktatúrában él, annak minden hátrányát viselve. Ahelyett, hogy a nemzetközi jogban is biztosított, alkotmányos jogát gyakorolva, egy magyar nép által létrehozott, a nép által irányított, és a nép érdekében működő magyar államban, jólétben, boldogan élne.

Egyszerűen és közérthetően leírom, hogy ne csak a jogászok érezzék a saját felelősségüket, hanem a társadalom is lássa, hogy mit tehetnének a jogászok a diktatúra felszámolása érdekében. És azt is lássák, hogy a jogászok nem teszik, amit tenniük kellene, ezért leginkább nekik köszönhető, hogy ez a jogilag érvénytelen diktatúra még működik.

Egy jogásznak ahhoz, hogy a munkáját el tudja látni, tudnia kell, hogy melyik államban él, melyik állam joga hatálya alá tartozik, és melyik állam jogát alkalmazhatja munkája során, mi annak az államnak az érvényes és hatályos joga. Ezt szakmai tudása alapján EGYEDÜL el kell tudnia dönteni. Tehát egy jogásznak pontosan tisztában kell lennie azzal, hogy a jog, amit alkalmaz, az érvényes-e, hatályos-e ott és arra, amire használni akarja. Azon most ne kezdjünk el vitatkozni, hogy az ezer éve jogfolytonos, magyarnak nevezett állam (ideiglenes nevén a Magyar Köztársaság) – melynek jogfolytonosságát a trianoni békeszerződéssel, külső szuverenitással állították helyre, amit 47-ben újra megerősítettek – ideiglenes alkotmányként működő állami alaptörvénye, (a Magyar Köztársaság Alkotmánya) az állam jogrendjének az alapja, az jogilag érvényes-e és hatályos-e.
Mert az. Érvényes és hatályos.
(Aki vitatja, annak szívesen elmagyarázom, elsős tananyag a jogi egyetemeken…)

Egy jogásznak azt is kell tudnia, hogy egy törvényt hogyan és mivel lehet hatályon kívül helyezni.
Ha egy törvény önmaga nem utal a hatályára, akkor a jog általános szabályai szerint egy hasonló jogszabállyal.
A jogi TÉNY viszont az, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya PONTOSAN LEÍRJA, hogy KI helyezheti hatályon kívül (kinek van alkotmányozó joga), feltételhez köti, hogy MIKOR veszti hatályát, és leírja, hogy hogyan (milyen jogszabállyal) helyezhető hatályon kívül.
(„az Országgyűlés - hazánk új Alkotmányának elfogadásáig – Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg”. „A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé,…” .)
Ebben a két sorban MINDEN BENNE VAN, ami alapján egy jogász DÖNTENI TUD az alkalmazandó jogról. (Ha tetszik ez valakinek, ha nem. „Ez van odaírva” – mondogatta Földvári professzor úr)

Tehát az ideiglenes alkotmány előírása szerint az ideiglenes alkotmány egy nép (MINDEN hatalmával, tehát alkotmányozó) hatalmával megalkotott, Új Alkotmány elfogadásáig marad hatályban!!!
Vagyis az Országgyűlés képviselői NEM RENDELKEZNEK a HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉS JOGÁVAL!
Mert nem rendelkeznek azzal a joggal, mellyel olyan jogerejű jogszabályt alkothatnának, amivel ezt megtehetik. Azzal a joggal csak a magyar nép rendelkezik!
Ha meg nem rendelkeznek joggal a hatályon kívül helyezésre, akkor a jogszabály (az ideiglenes alkotmány – a Magyar Köztársaság Alkotmánya) még ma is HATÁLYBAN VAN!!!!!
Az érvényes és hatályos Magyar Állam a Magyar Köztársaság, a hatályos állami alaptörvénye (ami egyben ideiglenes alkotmány) amin az egész állami jogrendszer áll, az a Magyar Köztársaság Alkotmánya. Csak állami intézményrendszere nincs, mert azt a diktatúra használja a maga javára.
És ezt minden jogásznak tudnia kell, ha jogot akar alkalmazni a magyar állam területén!!!

Csak abból tudnia kell, ha minden külső segítség nélkül elolvassa és értelmezi az ideiglenes alkotmány előírásait. Tehát minden jogásznak kapásból tudnia és értenie kellett 2011-ben, hogy Magyarország Alaptörvénye jogilag csak egy érvénytelen dokumentum lehet, ami NEM ALKALMAS ARRA, hogy a képviselők (arra hivatkozva) hatályon kívül helyezzenek vele bármilyen jogszabályt, főleg az állam jogrendszerének alapját adó állami alaptörvényt!!!
(Jogászoknak mondom: Nem az Alaptörvény megalkotása volt az igazi hazaárulás és alkotmánysértés, mert az csak egy érvénytelen jog maradt volna, amit 2012. január 1-től sikeresen meg lehetett volna támadni az Alkotmánybíróságon. Hanem a 2011. december 30-án megalkotott Átmeneti Rendelkezések, amiben a képviselők alkotmányellenes, befejezett KÍSÉRLETET TETTEK az ideiglenes alkotmány hatályon kívül helyezésére. És ezt olyan aljas módon tették, hogy a megalkotott törvény, kihirdetése után 12 órával hatályba is lépett. Tehát a népnek 12 órája volt arra, hogy megtámadja a törvényt az AB előtt. Az megtárgyalja, és hatályon kívül helyezze. Vagyis a népnek esélye se volt jogi úton megakadályozni a jogászok és képviselők hazaárulását!)

Ezen kívül minden jogásznak tudni kell, hogy ha a magyar állam és annak joga hatályban van, akkor a jogilag érvénytelen Alaptörvénnyel létrehozott Magyarország nevű diktatúra NEM LEHET a Magyar Állam, csak egy jogilag érvénytelen, KÜLSŐ hatalommal megvalósított diktatúra a magyar állam és a magyar nép fölött. És akkor a diktatúra érvénytelen Alaptörvényre épített „jogrendszere” egyetlen betűje se érvényes jog, a diktatúra egyetlen intézménye se rendelkezik joghatósággal senki és semmi felett, különösen nem a magyar állampolgárok felett.

Ennyire egyszerű és ennyire nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy a jogász a szakmáját tisztességgel gyakorolhassa, ezt TUDNIA KELL. És az a baj, hogy a jogászok többsége pontosan tudja is, hogy az Alaptörvény jogilag érvénytelen, és hogy a Magyarország nevű diktatúra nem a magyar állam, hanem egy jogilag nem létező diktatúra. És azt is pontosan tudják, hogy a diktatúra joga nem jog, a bíróságai nem bíróságok. Mégis eljátsszák, mintha az lenne.
Az a kérdés, hogy MIÉRT TESZIK???

Egy részük fanatizmusból, mely tudatlansággal és lustasággal párosul. Ezek a Fidesz jogászai, akik kritika és ellenőrzés nélkül elfogadják a Fidesz hazugságait az Alaptörvényről. Pedig mint írom, ezt a hazugságot 3 mondattal meg lehet cáfolni. Főleg egy jogász könnyen megteheti.
Másik részük rosszul értelmezett egzisztenciális félelemből. Azt gondolja, hogy ha ő szól elsőnek, akkor elveszti állását, hivatalát, eddig nehezen megszerzett egzisztenciáját, jövedelmét. És lehet, hogy rövidtávon gondolkozva, még igazuk is van. Csak nem rövidtávon kellene gondolkozniuk.
Sajnos egykori tanáraimat is ide kell sorolnom, akik megtagadták szakmai tudásukat, szemen köpték önmagukat. És nem érdekel, hogy mivel és hogyan zsarolták meg, vagy kényszerítették őket erre a lépésre. Mert amelyik egyetem alkotmányjogi-tanszékvezetője 2011-ben kimondta volna, hogy az Alaptörvény jogilag érvénytelen, az megakadályozta volna a diktatúra létrejöttét, és ma ő lenne az új magyar állam államfője. Vagy igazságügyi minisztere, hatalmas tisztelettől övezve.
És a jogászoknak ma hatalmas társadalmi elismertsége lenne, mert megakadályoztak egy diktatúrát, vagyis bizonyították volna, hogy a segítségükkel és felügyeletükkel működik a jogállam.

DE NEM TETTÉK!!!

És van egy réteg, aki tudja, mi történt, érti az egészet, csak úgy van vele, hogy tegye meg más az első lépést, és akkor majd csatlakozik. Addig meg úgy tesz, mint aki nem tud semmit, és éli a maga életét – a diktatúra értelmiségieknek biztosított, társadalmi átlagtól magasabb - anyagi jobb létében.

Mit tehetünk, kire számíthatunk a jogászok közül a diktatúra felszámolásában?

Csak azokra, aki hajlandóak szembenézni a VALÓSÁGGAL!
Akik befejezik az önmaguknak és környezetüknek való hazudozást, akik jogászként - az esküjükhöz híven - tudásuk és a jogszabályok előírásai szerint járnak el, és KIMONDJÁK az Alaptörvény JOGI ÉRVÉNYTELENSÉGÉT!

Mert EZ a JOGI TÉNY!!

Mit kell tegyenek a jogászok, ha kimondták az Alaptörvény érvénytelenségét?
Elsőként azt kell megértsék, hogy a diktatúra két év alatt épült ki, a felszámolása nem egy mozzanat, hanem egy FOLYAMAT lesz. Ez a folyamat két részből fog állni. Első részben közzéteszünk egy Jövőképet, hogy milyen lesz az új magyar állam. Majd EGY SZERVEZETBE szervezzük azokat, akik felismerték, megértették a valós jogi-politikai helyzetet, és TENNI akarnak a diktatúra felszámolása érdekében. A folyamat ezen részének a végén a szervezet 100 ezer tagja kimondja az Alaptörvény érvénytelenségét, és felszólítja a diktatúrát a hatalom BÉKÉS, tárgyalásos úton való átadására a népnek. Ezek után vagy tárgyalás következik, aminek a végén egy ideiglenes kormány levezényli a diktatúra lebontását és az új állam ideiglenes alkotmányának megalkotását, vagy kénytelenek leszünk megkezdeni a magyar történelem 4. –immár győztes – szabadságharcát. És utána már nem tárgyalunk a diktatúrával, hanem felszámoljuk.
Tehát a jogászok kijelentése nem jelenti azt, hogy utána nem lehetnek jogászok a diktatúrában, hogy nem kell megfeleljenek a jelenlegi diktatúra elvárásainak, érvénytelen jogszabályai előírásainak. És azt se jelenti, hogy másnap már nem képviselhetik az ügyfeleiket a diktatúra bíróságnak hazudott intézményeiben. Mert a felszámolás egy FOLYAMAT. A kijelentésük után csináljanak mindent úgy, mint eddig. Csak TUDJANAK RÓLA, MONDJÁK KI, hogy a diktatúra rendszere egy jogilag érvénytelen rendszer, és amit tesznek, azt KÉNYSZERBŐL, a diktatúra erőszaka miatt teszik. És nem azért, mert NEM TUDJÁK, mi az igazság. És KÉSZÜLJENEK FEL ARRA, hogy ezt a diktatúrát a magyar nép vagy velük, vagy nélkülük, de fel fogja számolni. És ezért sokkal jobb volna velük, mert a diktatúra felszámolása után rengeteg tisztességes jogászra lesz szükség, hiszen egy új állam teljes jogrendszerét kell felépíteni a diktatúra felszámolása után.

almosvideo1

Letölthető akták:
HPSC ⇒
Vakcinázás utáni dokumentáció Pfizer ⇒
Peranyag a Google és a többiek ellen ⇒

Beküldte: Gaáli Andrea

Megnyitva 447 alkalommal