20221205
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2017 május 13, szombat

Nincs Tovább ! Reformok Kellenek !

Szerző: v Kövér György

2016/04/06 - „Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt megérdemel. Ha valami oknál fogva ostoba, vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarább a pokol fenekére küldi. De, ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba." (gróf Széchenyi István.)

Ha forradalmi változtatásokat akarunk elérni Országunkban, célszerű létrehozni egy „agytrösztöt”.   Hazánk nem szűkölködik kimagasló okos magyar koponyákban .

     Egy ilyen „agytröszt” reformcsoportosulásnak a következő megnevezés felelne meg:     MMP MK =Magyarországnak Magyar Parlamentet Magyar Kormányt, vagy csak MMP, vagy MMK.   Vagy csak egyszerűen Magyar Magyarországot!    Tavaly kaptam egy hosszú listát a kormány  és a parlament zsidó tagjairól. Itt a nem magyar nemzetiségűek többségben vannak.

     Gondolkodjunk el: az emberiség megmaradásának feltétele a mindent legyőző (még az egyén életösztönénél is erősebb) fajfenntartási ösztön. Az édesanya gondolkodás nélkül, visszatarthatatlanul, ösztönösen az égő házba veti magát kimenteni az édes gyermekét, a nevelt (idegen/mostoha) gyermekéért aligha. De ugyan az az anya képes kockára tenni a fia életét, akit áldásával küld háborúba a hazája, a nemzete (magyar faj) védelmére.

. Természetes, hogy egy nem magyar (azaz idegen) nemzetiségűtől nem számíthatunk olyan odaadásra, áldozatkészségre, mint a magyaroktól.

   A változtatásokat felűről kell kezdeni!

   Mi, a nép választjuk a sorsunk meghatározóit – az országgyűlési képviselőket-, hát jogunkban áll alaposan megismerni a képviselőjelölteket (a teljes pártlistásokat is). Nem lehet titok előttünk a nemzetiségük, származásuk, párttagságuk, vallásuk, szakmájuk, foglalkozásuk, kapcsolatrendszerük, múltjuk, szabadidős kedvtelésük, stb. Régi magyar bölcsesség szerint: „zsákba macskát ne vásároljunk”! Kettős állampolgárok (a külhoni magyarok kivétel) nem lehetnek kormánytagok, sem képviselők, és nem állhatnak magyar állami intézmények élén. Hisz idegen országnak esküdtek hűséget!.

A haszon orientált politikusoktól is meg kell szabadulni, mégpedig a gazdasági tevékenységük átvilágításának segítségével!

  Tehát, kezdeményezzünk népszavazást a következő kérdésekkel:

A) Akarja-e, hogy Kettős állampolgárok (a külhoni magyarok kivétel) nem lehessenek kormánytagok, sem képviselők, és nem állhassanak magyar állami intézmények élén?

B) Akarja-e, hogy a képviselőjelöltek adatai közt a választásokon legyen feltüntetve:

  1. a származása a dédszülőkig
  2. a vallása a dédszülőkig
  3. régi és jelenlegi párttagságuk
  4. iskolai végzettsége
  5. jelenlegi és múltbeli foglalkozásai
  6. kapcsolatrendszere át legyen világítva
  7. szabadidős kedvtelésük meg legyen nevezve?

C) Akarja-e, hogy a képviselők, kormánytagok/tisztviselőkösszjövedelme ne legyen nagyobb, mint a minimálbér 5(?) – 7(?)-szerese? (Hisz mi szerződtettük őket, mi termeljük ki az őket fenntartó anyagiakat, minket szolgálnak, tehát mi állapítjuk meg a bérüket.)

D) Akarja-e, hogy a képviselők ne élvezzenek mentelmi jogot?

    Magyarország a formaságok, a bürokrácia terén, a világ élén van. Bárki rengeteg bizonyítékot szerezhet arra,   hogy az igazságszolgáltatás insztrumentalizálva van, vagyis kézivezérléssel működik: a kormány és párthűség, meg a párhuzamos társadalomhoz való kötödés függvényében. Ezek mérhetetlenül megkeserítik az életünket, jobban, mint a brüsszeli terrorakciók, vagy mint a migráns problémák. Egy sor hibás, ártalmas döntésért eddig még senkit nem vontak felelősségre, és ha nem változtatunk, akkor a jövőben sem fognak soha senki politikust, állami intézmény vezetőjét felelősségre vonni. Ebből következik, hogy a jelenlegi politikai elit felelőtlen egyének gyülekezete!

    Az embereket elsősorban a helyi megoldandó feladatok, folyó ügyek foglalkoztatják, és csak másodsorban az országos aztán meg a nemzetközi problémák. Az embereket nem nagyon foglalkoztatja, hogy a településük képviselői melyik párt szolgái, és nem érdekli őket a pártok közti acsarkodások. Inkább az tart érdeklődésre számot, hogy mennyire gondoskodnak a helyi közösségről. Egy polgármester nem attól jó vagy rossz, hogy melyik párt képviselője, hanem pártszimpátiájától vagy tagságától függetlenül mennyire rátermett, becsületes, igazságos, lokálpatrióta.  Tehát a helyi önkormányzatokat depolitizálni, “párttalanítani” kell.  De a kormányt is! Nem politikai, hanem pártfüggetlen szakkormányokra van szükség.

     Vagyis megérett az idő a jelenlegi államigazgatás átfogó megreformálására, új “izmust” kell kitalálni.  Miért is ne lehetne országunk világpélda?

     Vajon elgondolkodott valaki is azon, miért is települt nemzetünk ide, Európa kellős közepébe, s a sok közeli-távoli, olykor nagyobb lélekszámú, rokon nemzetségek közül pont a magyar kapta és vállalta a vezető szerepet? A társnemzetek meg beolvadtak a magyarságba. Az emberiség fejlődésében, előre haladásában nincs semmi spontán, véletlen. Mintha előre beprogramozott terv szerint történne e folyamat.  Minden népnek megvan (előirt) a saját rendeltetése.  Egyes nemzetek (népesebbek, mint a magyar) eltűntek (gótok, dákok, trákok stb.), beolvadtak, asszimilálódtak. Mi pedig vagyunk. Hajlíthatatlanok, büszkék, bátrak. Hazaszeretetünk, önfeláldozó patriotizmusunk példamutató.

Toldalék:

Egy parlamenti párt ereje kellene ahhoz, hogy a MTA-t ki lehessen takarítani végre a nemzetellenes erőktől. A nagytakarítást a NIF-en többször, sőt unos-untalan, közölt erőszakmentes ellenállás eszközeivel kell elkezdeni. Pl. fekvő tüntetés a MTA székháza előtt. Azért fekvő, hogy az akadémikusok érezzék mit jelent a testünkön átgázolva jönni-menni, nem értünk, de általunk finanszírozva cselekedni.

A megalakítandó "Gondolat-Műhely" (Think Tank) csoportnak a nevére is javaslatokat lehet beküldeni.
Az én személyes javaslatom: PT nélküli Magyarország. (PT=Párhuzamos Társadalom).
Angolul: Hungary wo. PS (PS= Parallel Society).
Németül: Ungarn ohne PG (PG=Parallel-Gesellschaft).
Várom a visszajelzéseket úgyis, mint hozzászólás és/vagy, mint szerkesztőségbe küldött e-levél: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
v. Kövér György a csoport nevére, korábban, 3 javaslatot tett:
Magyarok Magyarországért (angolul: Hungarians for Hungary)
Magyar Magyarország (For a Hungarian Hungary)

Talpra Magyar

v. Kövér György, Ungvár

Megnyitva 2223 alkalommal

Hozzászólás   

#3 Magyarok !úgyistudodki 2018-09-28 12:17
A forradalmak, reformok, sorra elbuktak a történelem során. Csak is a lázadás segít,mert az gyökeresen szakít a múlttal. A jelenlegi rendszereket megrenoválni ,foltozni,toldozni már nem lehet. Régen megérett rá az idő, hogy a szemétre kerüljön,ki kell dobni. Ahogy az összes eszméket,ideológiákat,beidegződéseket és a jelenlegi politikai "elitet" Is. Az összefonódásokkal a cionista bankárdinasztiával együtt! Benne a virtuális hatalmat gyakorló hatalmaskodókkal,hivatalokkal,akik ezt a maffiát szolgálják. Ma már minden ki van találva,semmi új nincs a nap alatt,csak alkalmazni kellen,de különböző érdekek nem óhajtják a változást,mert jó nekik a jelenlegi állapot, szó szerint, az Igazságot,a Tudást felszínre kerülni. Észre kell térnie az Emberiségnek! A világon semmit nem tudnak az Ember ellen tenni! Csak a testét tudják elpusztítani,de magát a " lényeget" amiben hisz, amit képvisel, aki vagyok,azt SOHA! Mert az már volt a világ kezdete előtt is,és a világ végezete után is lesz. Minden ami körülvesz,benne a rokonok, emberek,tárgyak , kacatok, csak kölcsön kaptam. Semmi sem az anyém, ahogy jöttem,úgy is távozok, akkor mit veszíthetek? Mitől vagy kitől kellene félnem ? " mert egy a vége az eszesnek,a bolondnak,a szegénynek,a gazdanak. Egyik nemzet jön a másik után, ez is hiábavalóság! "
A "Rendezőnek" mindegy,hogy milyen "szerepet" szánt neked a sors,dehogy hogyan játszod,az nem mindegy. Ha nem tetszik neki,lehív a színpadról. Te döntöd el,hogy érdekek,vagy értékek mentén érvelsz,haladsz az utadon,de minden tetteknek következménye van és minden következményekből új cselekedetek lesznek a világ végezetéig. Akkor......!
#2 Magyarok MagyarországértNagy Lajos 2017-05-16 14:54
Vagy : "Magyarok Magyarországa" felelne meg leginkább a csoport elnevezésének, amely egyben kizárólagossá tenné a tagok nemzeti hovatartozását és célját. Örömmel tölt el a kezdeményezés , mivel véleményem szerint nagyon sokan vagyunk (magyarok ), akik a megoldást keressük és azonosan gondolkozunk. Söpörjük ki az országot.
#1 Rendszeren belül nincs megoldásID. KISS LÁSZLÓ 2017-05-14 19:42
Valóban - e rendszeren belül nincs megoldás, mert nem engedi népszavazásra amit leírtál - itt pártokat el kell felejteni - valóban magyar tudás központot, kell melyben csak magyarok lehetnek egy ideiglenes kormányt - un, indító szakértőkormányt kel alakítani - senkinek nem szabad elmenni szavazni - ez egyértelmű - hóhérainkat többet nem szavazhatjuk meg okán! ez egy ötlet tőlem - tisztelettel id. Kiss László

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások