20230530
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2012 február 03, péntek

Elaludtak? Interjú Kásler Árpáddal a TV1-n

Szerző: Kásler Árpád

Akadozik az elnyomó hatalmi gépezet? Hogyan lehetséges, hogy a multik és a bankok uralmát szolgáló kormányzat televiziójában szóba kerülhetett a bankokat elmarasztaló birósági döntés? Mi több, nem fojtották Kásler Árpádba a szót, hanem hagyták beszélni! Köszönjük a műsorvezetőnek, és reméljük, nem esik bántódása a történtek miatt.

Túlságosan azért nem szabad örülnünk, hiszen a "szólás szabadsága" gőzlevezető, figyelemelterelő művelet is lehet. Másrészt nincs végleges bírósági döntés. Mivel a bankoknak nem érdeke visszafizetni a jogtalanul bezsebelt százmilliárdokat, ezért számítani lehet rá, hogy a végsőkig küzdeni fognak. És arra is számítani lehet, hogy erre nem lesz szükség, mert idejében fognak találni egy kövér, magyarul beszélő bíró(nő)t, aki majd a bankok számára kedvező végső döntést meghozza. Addig is, hadd rágják a körmüket a népek, hogy egyszer szerencséjük lehet. Ha már kenyerük nincs, legalább cirkusz legyen.

Megnyitva 10684 alkalommal

Hozzászólás   

#5 " jászváros "Cyrano 2013-02-15 11:41
Kedves Leszerelt !
Köszönöm az észrevételeidet !
Sajnos,ahogy írtam, igen erősen kondicionálódott félelem, iszonyat és harag a témakörrel kapcsolatban a Magyar Honfitársaim között, mert alapvető ellentmondásokat nem képesek feloldani...
Ezzel szembe kell néznünk.

Sokan már csak e tárgykörben végzett információ dömping által okozott zavar miatt sem mernek belevágni a szálak bogozásába
( e zavarkeltés az idegenek kedvenc időtöltése a kapálás,szántás-vetés,majd azt követő aratás helyett ), nem még a megfejtésébe,ráadásul ha merészelik, azonnal jön a bunkó...erre utaltam.

Nem jelenti ugyan ez azt, hogy immunrendszerünket megtagadva, elnyomva, ne tegyük meg az önvédelem legfontosabb dolgait, vagy nyomjuk el ezen ösztön szinten szabályozott mechanizmusunkat, mert akkor fizikailag is végünk.

Számomra is világos, hogy NEM LEHETNE középút Jézus és az Ábrahám által az "övéinek" igért megváltó között, de az is világos számomra, hogy csak Jézust vagyok képes követni...és sokan tennék ezt, ha nem hoztak volna létre egy "középutas" egyházat, SZERVEZETET, ahol a HÍVEK LÁTHATJÁK, HOGY A lelki pásztorokról nap mint nap gondoskodik a "jótevő" ahogy azt Ők maguk a híveknek fel is olvassák, LÉTÜKKEL HITELESÍTVE A HIRDETETT IGÉT.

A "középutat" - mint fogalom- számomra ez érzékelteti és bizony tudtommal közel egymilliárd ember járja ezt.

Sajnos sem a Jézusi - Mártír Mindszenti Bíboros Urat, sem az Ő tudós jobbkezét, Dr.Zakar András műveit bizony a tömeg nem olvassa és a papság nem hirdeti,
+3 #4 Kölcsönösen kizáró elvek közt nincs középútleszerelt 2013-02-12 05:40
Kedves Cyrano,

Másképp megvilágítva szeretném e témát kedves figyelmedbe és megfontolásodra hozni.

"Zsidó" az, aki a júdaizmus elveit magáévá tette, mely tettet magatartása és viselkedése bizonyítja. A "zsidó" nem egy vallás, mert a júdaizmus nem ember őszinte isteneiránti érdeklődésének eredménye, hanem egy materialista élősködésideológia. A "zsidó" nem egy faj (a sémi faj többsége nem zsidó), bár a zsidóság túlnyomó többsége egy zárt, főként sémi génállományból származik. Származástól függetlenül, "nemzsidó" az, aki sohasem részesült júdaista nevelésben, sohasem tanulta, gyakorolta, tanította, terjesztette, támogatta vagy védte a júdaizmust, annak elveit, szervezeteit vagy intézményeit, és mindenkor elhatárolta magát a zsidóságtól, a júdaizmustól, annak elveitől, szervezeteitől és intézményeitől, és akiről magatartásából vagy viselkedéséből nem lehet zsidó gondolkodást következtetni.

Ha nagyjából elfogadjuk ezt a meghatározást, akkor szerintem igenis érdemes "zsidóságról" beszélni épp úgy, mint ahogyan érdemes - sőt, létkérdés - minden más magyar (és egyben az emberiség) létet veszélyeztető veszedelemről beszélni.

Ésszerűtlen bármelyik zsinagógábajáró zsidóra mondani, hogy asszimilálódott magyarrá, mert a magyarrá asszimilálódás, azaz, azonosulás a magyar értékrenddel (a magyar erkölcs alapjával) kizárja az azonosulást a gyűlöletre, fajgyűlöletre, bosszúra, és általában az erkölcstelenségre alapozott, júdaizmus néven ismert ideológiákkal, melyeknek fészkük a zsinagógák. Egy Hazánkban tartózkodó zsidónevelésben (gondolkodás és viselkedés) részesült személy magyarrá asszimilálódása avval kezdődik, hogy az illető mindenek előtt elveti a judaizmust, annak minden elvét, és elhatárolja magát a zsidóságtól - bármilyen (mindig pillanatnyi érdekei szerint váltózó) meghatározást kiált az ki önmagára -, annak minden intézményétől és társadalmi szervezetétől, és aktívan törekszik a júdaizmust terjesztő, gyakorló, védelmező és támogató elemek kitoloncolására Hazánkból.

Nem lényeges, de a történelmi Ábrám jóval a sémi népek folyamközi beszivárgása előtt élt Haránban (ma Törökország), és valószínűleg europoid hurri volt, nem sémi. Ezt a nevet a héberek szokásuk szerint egyszerűen eltulajdonították(*), és - saját bevallásuk szerint - Ábrahámra hamisították (1 Mózes 17:5). Az ábrahámista "vallások" irományain kívül semmiféle Ábrám nevű sémi személy sem létezett, se az irodalomban, se a történelemben, se a tudományokban.

A Babilonban élősködő ateista héberek kitalált és jehova, jahvé, stb., néven terjesztett gyűlölködő, bosszúálló tömeggyilkos "istenét", még saját népük gondolkodó asszonyai is elutasították (Jeremiás 44:16-19), annak - szintén kitalált - "sátán"-nevű fiával, és hóhérangyalaival együtt. Tehát ha a mai, sémi fajból származó családok, saját népüket fölemelő néphősöket keresnek saját fölmenőik soraiban, akkor jól teszik, ha nem a hamisított sémi-héber Ábrámok-Ábrahámok, Dávidok, vagy a saját népükön is élősködő zsidó Jeremiások vagy a ma is gonosztevő rabbik élősködő gondolkodást és viselkedést tanulmányozzák és utánozzák, hanem azon babiloni (Kr.e. 6. sz.) őseiket, akik a judaizmus elveit elutasítva az emberiséggel és a természettel összhangban - s nem azon élősködve - próbáltak élni, még akkor is, ha az a héber-zsidó társadalomban életveszélyes volt.

(*) épp úgy, mint ahogyan besettenkedésükre Egyiptomba (nemhéber) "izrael"-nek hazudták magukat (Mózes 35:10); vagy ahogyan a sumír Eget Földdel egybefonó hatágú csillag jelképet (BJF nyomán) a 16-18. sz-ban elkezdték önmagukra vonatkoztatni; vagy ahogyan saul rabbi, a zsidófelkentek (júdeokrisztiánok) "Szent Pálja" és utódai Máriát is Jézust is zsodóvá hamisították az Újszövetségben; stb., stb.
#3 jászvárosCyrano 2013-02-10 13:23
Hé !!!
Ne engedjük magunkat csapdába csalni !
A magyarság lényege a szeretet valláson túl, a mellérendelő hatalom gyakorlás, továbbá, hogy sorsközösséget vállal egymással ( Árpád és Szent István örökösei).
Bajunk a hazánkban ezzel ellentétes magatartást tanúsítókkal van, különösen, hogy idegen értéktelenségünket ránk próbálják erőltetni, a közhatalmat is kirekesztővé és a diktatúra, továbbá terrorizmus irányába viszi el.
Nem érdemes "zsidóságról" beszélni, mert ez ellen a faji vagy vallási elhatárolás ellen már a hitleri időkből erős köznépi ellenállást építettek ki az emberi lelkekbe ugyanazon sötét eszmeiséggel,amit ezen az úton alig fogunk birni legyőzni.
Ráadásul nem is igaz, főleg, ha a sarki zsinagógába járó fűszeresre, avagy Radnóti Mikósra gondolunk, akik tökéletesen asszimilálódtak magyarrá.
Őket persze elhurcolták...
Nevezzük tehát azokat, akikkel bajunk van, idegen szívűeknek, avagy kabalistáknak, mert egy sötét eszmét szolgálnak attól függetlenül, hogy sok hitelhagyó zsidó vallású, sémi származású van közöttük.Vannak közöttük olyanok, akik sem nem zsidók, sem nem szemiták, mégis kirekesztők a többi magyarral szemben.
Őket, mi magyarok miért védenénk ( emlékezzünk az ellenállási záradék parancsára ! )
Ugye jól tudom, hogy az Egyiptomból kivonuló és a sumer törzseket elnyomó sémik ( Hamurabbi idején )
még Ábrám előtt, nem azonosak az Ábrám leszármazottaival,akik Jahvéval szövetségben a történelmi zsidóságot alapították később ?
+1 #2 Ithaka. 2012-06-27 01:06
Megkell hogy törjön már a hatalmuk ezeknek a zsidóknak. a világnak betelt a poharuk a kegyetlen zsaroló hatalmukkal, ök kiáltják minden igaz szivü emberre, hogy terolista, elterelve magukról ennek a szónak az értelmét, ök hozták be a gyilkosságokat, a szekszuális aberációt, a fiatalság elferditését, drogtól kezdve ami csak rossz és ártalmas az emberiságre, a pénz sovárgásukból kifolyolag. Nam kell az emberiségre rászabadulni a fenevadnak, kikell zavarni mint a veszettkutyát az életböl, hogy az utódunk véletlenül se ismerje meg a rodhatt férget.. Kell nekünk Ilyen kormányfök akik alamizsnáért eladták a rájuk bizott nemzetiségeket ??? HAT NEM !!! - takaritsák ki magukat óda ahová valók a TRÁGYA DOMBRA. !!!
+1 #1 Ithaka. 2012-06-27 00:44
Vegyük annak, hogy elterelö figyelem, de nagyon szorul a bot másik vége is az izraelitáknak a kezükben, egyre nehezebben ütnek már vele a más fejére, hanem az a bot teljes mértékben reájuk fordúl már. Tudjuk, hogy a botnak kátvége van. A zsidóság mindég elszámolta magát a túl okos agyával, aminek a 90-százalékát másoktól rabolták el, és azzal ékeskedtek eddig is ! Az Istennek a profétái megjövendőlték, hogy ad az Úruk hatalmat ideig óráig a hazug nemzetnek, hát most telt le az i-óra !!! Lelesznek láncolva a söték mélységes mély verem fenekére, hogy még a hangukat sem tudják hallatni 1000, az-az ezerévig, és addig béke hónol a földön, hogy Isten tudjon gyönyörködni a teremtett igaz nemzeteiben.
:-*

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások