20230324
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2009 november 27, péntek

Végérvényesen behódolunk a világkormánynak?

Written by

Bevallom, először azt hittem, hogy az itt feltűnő adótoronyhoz vezet ez a jó út. De aztán észrevettem, hogy itt nem egy, hanem számtalan adótorony van! És ezek egyáltalán nem mobiltelefon tornyok! Azokat ismerem, felteszem az olvasó is, és ha majd megnézi a képeket, láthatja, hogy mennyire különböznek ezektől. Nem beszélve arról, hogy egy ilyen kistelepülésen, ugyan már mire szolgálna ennyi mobiltelefon impulzus?

Minek ide ennyi NATO támaszpont? Tán nem háborúra készülnek kendtek? (Korábban már foglalkoztam a témával, de itt az emlékeztető.)

Itt látható az a videó, amelyből megtudhatjuk mivégre történik minden rossz Magyarországon - Link -

Ha maradnak a hatalomban azok a pártkatonák, akik kormányzás helyett mindenféle paktumokat kötnek hazánk belső és külső ellenségeivel és ellenfeleivel, akkor egyszer csak azt vesszük észre, hogy már nincs is olyan ország Európa szívében, hogy Magyarország.

Lesz helyette NATO támaszpont 11 körzetre osztva hazánk területét. E körzetek mindegyikének 10 km-es körzetében a NATO fog rendelkezni a mi drága jó anyaföldünkkel.

Ezek a körzetek a következők:

Logisztikai központok és térségek:

I. Nyugat-dunántúli körzet Sopron (részközpont: Szombathely).
II. Észak-dunántúli körzet: Győr - Gönyű.
III. Közép-dunántúli körzet: Székesfehérvár (részközpont: Dunaújváros, Veszprém).
IV. Dél-dunántúli körzet: Baja (részközpont: Mohács).
V. Budapest körzet: Dél-Pest (Soroksár), Dél-Buda (Nagytétény), Csepel Nemzeti Szabadkikötő.
VI. Közép-alföldi körzet: Szolnok.
VII. Dél-alföldi körzet: Szeged (részközpont: Kisszállás).
VIII. Észak-keleti körzet: Miskolc vagy Tiszaújváros.
IX. Észak-tiszántúli körzet: Záhony (részközpont: Nyíregyháza).
X. Délnyugat-dunántúli körzet: Nagykanizsa.
XI. Közép-tiszántúli körzet: Debrecen.

Mit is jelentene az ezeken a területeken élők számára egy "logisztikai központ"?

Vegyük példaként Budapest, Dél-pesti részét. A csodálatos Soroksári-Dunaágat és a folyót szegélyező kis hétvégi házakat, horgásztanyákat. Mint egy felfűzött gyöngysor, olyanok ezek a munkásemberek által épített kis házak. Nos, ezt akarják logisztikai központtá alakítani!

Hogyan tehetik ezt meg?

Az úgynevezett Országos Területrendezési törvény-tervezet (Ad T/5311) alapján, mely tervezetet az Országgyűlés a 2008. április 22-i keddi parlamenti ülésen "általános vitát folytatott róla és lezárására" került sor az Országos Területrendezési Terv 2003. évi XXVI. Törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5311.sz.) keretén belül. A T/5311. sz. törvényjavaslatot a Magyar Köztársaság Kormánya megbízásából Bajnai Gordon, önkormányzati és területfejlesztési miniszter terjesztette elő.

Mit tartalmazott egészen pontosan ez a területfejlesztési törvénybe bújtatott törvényjavaslat - amit egyébként megszavazott 2008. április 22-én a magyar parlament

A T/5311-es számú törvényjavaslat előterjesztési anyagában az 1. § tartalmazza a fogalom meghatározások pontjait.
A 9. pont arról szól, hogy mi számít honvédelmi területnek. A honvédelmi terület kiemelt térség és megyei területrendezési tervben megállapított övezet, amely a Magyar Honvédség alapfeladatait rendeltetésszerű ellátásához szükséges objektumok elhelyezésére, illetve tevékenységének végzésére szolgál.

A 11. pontban folytatódik a kiemelt fontosságú honvédelmi terület-meghatározás. Mely szerint, az számít kiemelt fontosságú honvédelmi terület amelyikről az "Országos Területrendezési Tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyen a Magyar Köztársaság védelmi képességeit alapvetően meghatározó, vagy a NATO tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességei teljesítésére hivatott objektumok elhelyezésére szolgáló területek találhatók,..."

Milyen egy ördögi terv ez, hogy az Országos Területrendezési Tervbe bújtatva akarják megszavaztatni a képviselőkkel Magyarország egész területének NATO támaszponttá változtatásának törvényes feltételeit??? Milyen előkészítéssel készülhettek fel a képviselők az április 22-i parlamenti ülésre?

A T/5311. sz. törvényjavaslat mellékletein 1:500000-es kicsinyítésű térképeken és CD-n, vagyis sehogy sem nézhették meg. Pedig, ezek a mellékletek tartalmazzák a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezeteiről készített térképeket, melyeken a települések feliratai oly kicsik, hogy még nagyítóval sem lehet elolvasni. Pedig, nem kevesebbről fognak a képviselők majd dönteni, mint pl ami a 37. § -ban olvasható: "Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a kiemelt térségi és megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra jogosult államigazgatási szervek körét."

A 38. § szerint az OTrT. 1/1-10 sz. melléklete, a 2- sz rajzi melléklete és a 3/1-10. sz. rajzi melléklete helyébe a jelen törvény 1/1-13. sz. melléklete, 2. sz. melléklete és 3/1-11. sz. melléklete lép. (Ezeken a mellékleteken Magyarország térképe látható 1:500000-es kicsinyítésben.)
Felhívnám a figyelmet az 1/13. sz. mellékletre, melynek témája a Térségi övezetek és azok kapcsolata. Ezen belül két nagy csoportra osztják az övezeteket. Egyszer az Országos Területrendezési Terven belüli felsorolás tartalmazza a Kiemelt fontosságú honvédelmi terület-eket.

Második része a táblázatnak a Kiemelt és megyei területrendezési terv, melyben szerepel a "Rendszeresen belvízjárta terület", és itt is a "Honvédelmi terület". 20. § (3/9. sz. melléklet)

Az OTrT a következő 16/C §-al és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
"Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 16/C. § (1) A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben a tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés kijelölt területeket a településszerkezeti tervben beépítésre szánt, vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület felhasználási egységbe kell sorolni!

A/35 §-hoz:

Az OTrT a következő 27/A §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
"Honvédelmi terület övezete 27/A § A honvédelmi terület övezetét a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület terület-felhasználási egységbe kell sorolni."

Meg kellene kérdezni a köztársasági elnököt, hogy mit tud erről? Szerintem, semmit, mert akkor nem lobbizna az egyetlen radar ellen - hegyre futkározós versenyekkel - hülyítve a népet!!!
Lehet, hogy Táborfalván is egy ilyen logisztikai központ kiépítése vette kezdetét?

Táborfalva 2009. 03. 02. - Szabad Riport helyszíni felderítés (részlet) (A képek itt is megtekinthetők: - Link -)

NEM TALÁLTUNK, IDEGEN HADSEREG JELENLÉTÉRE UTALÓ MOZGÁST - Sőt, semmilyen hadsereg aktív jelenlétét nem tapasztaltuk -

Viszont találtunk érdekesnek tűnő momentumokat:

- AZ ÁTLAGOSNÁL JOBB UTAKAT
- ADÓTORNYOK HÁLÓZATÁT
- FRISSEN FELÉPÜLT ÓRIÁSI BÉRKASZÁRNYÁT, A RÉGI LAKTANYÁVAL SZEMBEN

2009. március 02. délután 4 óra. Táborfalva, ez a Budapesttől délre fekvő kistelepülés, Örkény és Lajosmizse között, az 5-ös út mentén, - első pillantásra egy teljesen átlagos magyar kistelepülés képét mutatja.

2. ADÓTORNYOK HÁLÓZATA

Bevallom, először azt hittem, hogy az itt feltűnő adótoronyhoz vezet ez a jó út. De aztán észrevettem, hogy itt nem egy, hanem számtalan adótorony van! És ezek egyáltalán nem mobiltelefon tornyok! Azokat ismerem, felteszem az olvasó is, és ha majd megnézi a képeket, láthatja, hogy mennyire különböznek ezektől. Nem beszélve arról, hogy egy ilyen kistelepülésen, ugyan már mire szolgálna ennyi mobiltelefon impulzus?

Ezek nagy valószínűséggel katonai kommunikációt szolgáló tornyok, bár szemmel láthatóan nem őrzik őket. De ki tudja. Ha valamelyiket esetleg belülről szeretnénk látni, - akkor biza eldőlne ez a nyitott kérdés is. Lásd a fotókat is: - Link -

A legnagyobb torony pedig Táborfalván kívül, Tatárszentgyörgy irányában van, egy hihetetlenül lepusztult épület komplexumban. Volt laktanya ez, - és az ember föl sem figyelne rá, - a tudat alattijában konstatálva, "Na ezt is jól hagyták tönkremenni!" - föl sem figyelne rá, ha a rozoga kapuban nem látna egy Uniós zászlót! Mögötte pedig ott tornyosul a tekintélyes adótorony. "Mosoda." - Ez van kiírva a kapu előtt lévő buszmegállóra.

Aztán van egy másik lepusztult laktanya is, beljebb a településen, a lakóteleppel szemben, az 5-ös út mentén. Néptelen, kihalt, semmi mozgás, - ám a felirata ennek teljesen ellentmond! "EU TERMINAL" - Szép kék és csillagos, ahogyan ennek lennie kell. (Lásd a képet: - Link -) Bár lehet, rosszul spekulálunk, - és ez valami logisztikai terminál... De akkor viszont hol vannak a kamionok?

3. VADONATÚJ BÉRKASZÁRNYA - Link -

A fenti videón is láthatják, ha dél felé indulunk, Tatárszentgyörgy irányába, akkor bal oldalon van egy az egyik kihalt laktanya , (kapuját lásd a képen: - Link -) - jobb oldalon, pedig egy hatvanas, hetvenes években épült kis tiszti lakótelep. Rendbehozva. - Ám a két régi épület mögött van egy vadonatúj óriási bérkaszárnya, - a cimkézett ablakokon látszik, hogy még nem igazán lakik ott senki. De jól el van kerítve!

Nos, vajon kinek is építették ezt az épületet? - Nos az önkormányzat illetékese bizton adna rá elfogadható magyarázatot, - valami olyasmit, hogy a szociálisan rászorultaknak, vagy valami hasonló, - ám ez a frissen elkészült nagy épület, ehhez túl jó minőségű. (Lásd a képet: - Link -)

Mindezen dolgokat egybevetve, - felvetődik bennünk az a kérdés, - hogy a látszólagos nyugalom mögött, vajon mi is lehet Táborfalván? Ha egyáltalán van valami. - De azért van jó néhány véletlen, - amiről azért látszik, hogy nem véletlen, - s ezek mellett nem lehet csak úgy elmenni."

(Szabad Riportból a részlet vége.)


2009. őszén...

Kiegészítés a SzR anyaghoz, a későbbi látogatás alapján.

1. A néptelennek tűnő katonai objektumokat, többféle biztonsági cég őrzi. Az egyik feltehetően egy HM közeli vállalkozás, a másik pedig az In-Kal.

2. A "Bérkaszárnyának" - melyről a polgármester levele alapján kiderült, hogy "Apartman ház", eléggé módos befektetői háttérrel, - nos ennek az épületnek, az átlagosnál jobb a védelme. Teljes mértékben elüt, a környezettől. Olyan beléptető kapu van, mely lényegében egy különálló épület - amely feltehetőleg helyet biztosít, a biztonsági őrségnek, teljes felszereléssel, kamera központtal, (vagy akár fegyver szobával?) együtt.

A régi nagy gyárakban volt ilyen bonyolult beléptetés, - ahol még motozó szoba is volt, mint pl. Chinoin-, Ganz, Láng-, Csepeli Vas és Fémmű-vekben, stb. A fonalkikészítőgyárban is, ahol én is dolgoztam három műszakban, mint betanított munkás...

MIT AKAR A BILDERBERG-CSOPORT?

Többek között a következőket. (Lásd a csatolmányban mellékelt, a Nemzeti Hírhálóról letöltött írást!)

NATO terjeszkedés
NATO a világ hadseregévé válhat.
Egy jogi rendszer
Egyetlen, egységes jogi rendszer az összes országnak.
Egy szocialista jóléti állam
A Bilderbergek víziója szerint az engedelmes rabszolgákat megjutalmazzák, az ellenszegülőket pedig kiiktatják.

TUDATMÓDOSÍTÓ TECHNOLÓGIÁKKAL valósíthatja meg az engedelmes rabszolgák előállítását. Lehet, hogy ehhez kellenek a táborfalvi és más logisztikai központokban felállított antennák?

Dr. Oliver Lowery által katonai használatra fejlesztették ki a Georgiai Norcrossban és leírják az US Patentben # 5,159,703
-- "Silent Subliminal Presentation System" 1992-es kereskedelmi használatra. A nyilvánvaló kivonat olvasható is a cikkben. "Egy csöndes kommunikációs rendszer amiben nonaural szállítók, *a nagyon alacsony* (ELF) vagy nagyon magas audio-frekvencia (VHF) tartomány vagy a szomszédos ultrahangos frekvencia spektrumban, vagy amplitúdó-, vagy frekvencia-modulálódott a kívánt intelligenciával és akusztikailag vagy rezgésileg szándékosan az agyba terjedt, tipikusan a hangszórók, fülhallgató, vagy piezoelektromos jelátalakítók használatán keresztül.

A modulált szállítókat közvetlenül, valós időben közvetíthetik, vagy kényelmesen felvehetik mechanikusan, mágnesesen vagy optikai médiákon a hallgatónak.

Ez az eszköz a csend hangja egyszerűen számításba veszi a speciális gondolatok szavatolatlan beültetését, érzelmeket, ráadásul a gyanútlan emberi lényekbe testi tetteket ír elő. Röviden itt a meglévő technológia, az igazi képesség, hogy merő bábukká váljunk bizonyos vezérlők kezeiben, vagy másképp bábukká változtassanak emberi lényeket. Itt a technológia amivel egyetlen golyó nélkül az összeesküvő emberek átvehetik az egész Föld fölött az uralmat.

1991. március 23-án egy hírkivonatot bocsátottak ki az ITV News Bureau Ltd.-n (London) szolgáltató közleményben:

"High-Tech Psychological Warfare Arrives in the Middle East."

Ez a sivatagi vihar hadművelet alatt volt George Bush adminisztrációja alatt, és leír figyelemre méltó részletességgel egy US pszichológiai hadviselést egy (psy-ops) titkolt operációt, amit sikeresen az iraki csapatok ellen vetettek be Kuvaitban.

Azt, ami történt, hogy egyetlen lövés nélkül megadták magukat az iraki erők az amerikaiak cenzúrázták. Csak a brit sajtóban jelent meg: "egy hihetetlen és nagyon osztályozott psy-ops programot, ami a Silent Sound technikákat hasznosítják, sikeresen bevetettek. A lehetőség, hogy használják ezt a módszert akkor történt, amikor Saddam Hussein hadseregeinek a parancsnoki és ellenőrző rendszereit megsemmisítették. Az iraki csapatokat akkor arra kényszerítették, hogy arra használják a kereskedelmi FM rádióállomásokat, hogy folytassák a kódolt parancsokat, amiket a 100 MHz-es frekvencián sugároztak. Az US spy-ops csapat felállította a saját hordozható FM adóját, miközben ugyanazt a frekvenciát használta Al Khafji elhagyott városában.

Ez az amerikai adó legyőzte a helyi iraki állomást. Hazafias és vallásos zenével egyetemben psy-ops "homályos" megtévesztő és ellentmondó katonai rendet és információt közvetített. Egy sokkal erőteljesebb technológia mindazonáltal dolgozott. Ez a kifinomult elektronikus rendszer arra lett tervezve, hogy közvetlenül a hallgató elméjének beszéljen; belépve az agyhullámokba, kezelve az agy elektro-enkefalogrammikus (EEG) mintáit. Így beültetve mesterségesen a negatív érzelmeket - élénk félelem, aggodalom, kétségbeesés és reménytelenség érzéseit hozták létre az iraki csapatokban."

Összeállította: Bóna Mária Ilona
Bp. 2009. márc. 26. és 2009. november 25.


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 9614 alkalommal

Hozzászólás   

#1 VÁ: Végérvényesen behódolunk a világkormánynak?Tengerszem 2012-11-15 00:33
Nemtalálok leközölt képeket ! Elfelejtettétek felrakni a netre, vagy ezeket is letörölte a figyelmes gyilkosaink. Nekem, ha fentlenének ezek a képek akkorsem lennének meglepöek, mert nem egy helyen láttam már felujitott közintézeteket, amelyek kimondhatatlanul zsidó megjelenitésre lettek felujjitva sött ujjá épitve, épitési engedély nélkül, és nincs megnyitva az egész épület a lakosság számára. Azzal a , fehér stogával takargatják, hogy évente egyszer van kéthétig benne tüdöszürö vizsgálat, mitgondolsz kinekvan fettartva az objektum a Magyarnép adóforintjukból annak örülök hogy egyszer még tudok annak örvendezni, hogy a magyarság fogja végérvényesen használni, nem azok akiknek szánta a polgármester. Ébredjetek már ti régi ösmagyarok vérei, az ösapáink nagyon nyuhhatatlanok már sirjukban, vagy ti is odavágytok, hidjétek el igy mihamarabb elnyeritek méltóságotokat, mert éhen posztulunk ! :sigh:

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások