20210510
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2009 július 23, csütörtök

A Föld bolygó és azon belül a magyarság helyzete 2009-ben

Szerző: Többen

Az egész mai tanított történelem iszonyatos hazugságokra épül. A csúsztatásokkal és hamísításokkal leginkább a magyar történelem van átszőve. Nyugodtan elfelejthetjük a tankönyvekben szereplő egész őstörténet elméleteket, ezeket mára teljes mértékben megcáfolta több tudományág is (nyelvészet, régészet, genetika, stb.)

A Föld bolygó és azon belül a magyarság helyzete 2009-ben

Akkor most következzen egy rövid összefoglaló magyar szemszögből a jelenlegi emberiség helyzetére vonatkozóan. Csoportokba szedjük a témákat, de az egészet egyben kell látni. Ideje felébredni emberek! Elég legyen a tömegembereket gyártó népbutító médiák hatalmából!
A kétkedőknek csak annyit mondhatok: „aki nem hiszi, járjon utána”.

A FÖLD
Bolygónk beteg. Ez egyértelműen érzékelhető. Alapvető, elemi szinten mutatkoznak a jelek: tűz-vészek, víz-áradások, föld-rengések, levegő-viharok. Ezek az anomáliák jelzik, hogy lázas, beteg bolygón élünk, és mi tettük azzá. Pontosabban az a materialista, profithajhász, világuralmi eszme, amit nyugodtan tekinthetünk az emberiség és a Föld bolygó rosszindulatú rákjának.
Az erőforrások jelenleg már nem tudják eltartani az egyre mohóbb, szüntelenül fogyasztó és pazarló emberiséget, legalább 6 Föld kellene a jelenlegi erőforrás étvágyunknak! A fejlett nyugati ember ökológiai lábnyoma egy kisebb várossal egyenértékű!
Kitermeljük a bolygónk bőrének zsírpárnáját, az olaját, és hálából visszapöfögjük a levegőbe létrehozva az üvegházhatást, pusztítva az ózonpajzsot, beengedve a kozmikus sugarakat.
A mértéktelen fogyasztás következtében akkora mennyiségű hulladékot termelünk, amit már lassan nem lehet feldolgozni. Szemétdombot csinálunk a saját lakóhelyünkből. Naponta halnak ki állatfajok.
Nem elég nagy a baj, de folyamatosan tetézzük. Alaszkában épül a HAARP projekt, ami a bolygónk elsődleges elektromágneses védelmét, az ionszférát vette célba, már megint katonai és gazdasági célok elérése érdekében!!!
Az emberiség gyorsvonatként száguld a végzete felé. Talán még nem késő, hogy visszatereljük az EMBERT addig az elágazásig, ahol még tudta a helyes utat. Mert az már nem kérdés, hogy lesz-e valami nagy pusztulással járó megtisztulás a közeljövőben, hanem, hogy mikor és milyen formában megy végbe. Ez az anyagias, profithajhász-pénzközpontú, természetromboló világ így nem mehet tovább! Úgy néz ki, hogy a természet és az ember küzdelméből az ember semmiképp nem kerülhet ki győztesen, legfeljebb magával rántja a pusztulásba az Föld-anyánkat is.
Szakirodalom:Hetesi Zsolt, Tóth Ferenc

A KÁRPÁT MEDENCE

Szülőföldünk, a Kárpát-medence a Föld bolygó egyik, de inkább a leggazdagabb területe az élet minden vonatkozásában. Egyes kutatók szerint, ha a bolygón kipusztulna minden élet, ez a kis bárka akkor is tudná biztosítani minimum 25 millió ember és a szükséges állat és növényállomány túlélését. Édesvíz készletünk 200 millió embert képes eltartani (ehhez hozzá kell tenni, hogy minden vizünk a trianoni határokon kívülről származik, ami alapján az egyik legveszélyeztetettebb ország vagyunk ma)! Itt van a legvastagabb termőtalaj, és a legtermékenyebb. Hatalmas gázmezők vannak alattunk (Makó, Hajdúság, Somogy, stb.) Itt megtalálható szinte mindenféle kőzet-típus, ásványok (arany, bauxit, stb.), itt terem a legtöbb féle növényzet a mediterrántól a tűlevelűekig, itt a legváltozatosabb zöldség-gyümölcstermés, itt a leggazdagabb a gyógynövény flóra, gyógyvíz, itt található a legváltozatosabb táj a pusztától a magashegyekig, itt található a világ legjobban elérhető padlófűtése: a geotermikus hőenergiák és a termálvíz. Kitűnő adottságokkal rendelkezik a napsütötte órák számát tekintve (se nem kevés, se nem sok). Zárt hegyláncokkal körülvett ökológiai csoda ahol élünk! Egy teremtett Szentföld, egy valóságos földi paradicsom a Kárpát-medence! És nem véletlenül fáj a foguk erre bizonyos köröknek!
Ezek után tudnunk kell, hogy a magyar nép őshonos a Kárpát-medencében. A legelső honfoglalást nyugodtan visszatehetjük a vízözönt követő időszakra, bár elképzelhető hogy pont itt élte át ősnépünk a vízözönt, és menekítette át a tudását, ami még régebbi eredetű. Anyaföldünk egyértelműen bárka tulajdonságokkal rendelkezik, ami lehetővé tette, hogy a civilizáció akár többszöri kihalása esetén is az emberiség túlélte és innen kiindulva újra kezdhette. Egyes elméletek szerint ez már többször megtörtént a bolygón (gondoljunk az atlantiszi legendára).
A tibetiek szerint itt található a Föld szívcsakrája a Pilisben, Dobogókőn. Az egész Pilis egyébként is egy szív alakú terület, de aki járt már ott tudja, hogy micsoda megtisztító energiák áramlanak az emberbe ezen a vidéken.
Egy távoli-keleti ország, a Himalájában elterülő Nepál Királyi Fehér Kolostorának vezetője hozzánk intézett szavai: „Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben (Dobogókő) található. Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél! … Most vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt.“
Trianon sok mindent elvett tőlünk, de a legfontosabbat szerencsére nem tudták. Azt, hogy a magyarságnak elsőrendű küldetése a Föld szívének védelme! Azt is meg kell akadályoznunk, hogy lakóparkokat, szórakozó központokat építsenek ide külföldi kegyes befektetők!
Szakirodalom:Géczy Gábor, Aradi Lajos, Lajdi Péter

TÖRTÉNELEM
Az egész mai tanított történelem iszonyatos hazugságokra épül. A csúsztatásokkal és hamísításokkal leginkább a magyar történelem van átszőve. Nyugodtan elfelejthetjük a tankönyvekben szereplő egész őstörténet elméleteket, ezeket mára teljes mértékben megcáfolta több tudományág is (nyelvészet, régészet, genetika, stb.)
Az, hogy a magyar nép az orosz sztyeppekről származó finnugor eredetű primitív nép és megveretve menekült be a Kárpát-medencébe a legnagyobb történelemhamisítások egyike, mellyel sikerült teljesen elvágni a magyar nemzetet a gyökereitől. A hivatalos „magyar” álláspont azonban még mindig ezt a nézetet erősíti, és a tankönyvekben is ez szerepel! A látványosan magyarellenes történettudósok (pld. MTA) még ma is egy keletről érkező népvándorlás következtében ide sodródott barbár pogány hordának tartja a magyar népet. Más vélemények szerint a magyarok eredetét belső-Ázsiában kell keresnünk. Tulajdonképpen mindenkinek igaza van és egyiküknek sem. A magyar nép őshonos a Kárpát-medencében, és innen rajzott ki több irányban. Ezért található meg maghar nevű nép Kazahsztánban, ezért találtak magyar eredetű népcsoportot Afrikában, ezért találtak Dél-Amerikában magyar nevű településeket, ezért vannak rokonaink szerte a világon.
A „legfrissebb” nagy történelemhamisítást, azaz a finnugor elmélet kidolgozását a Habsburg dinasztia kezdeményezte, hogy teljes mértékben lerombolja a magyar nemzet hősi múltját, ezáltal büszkeségétől megfosztva, kiszolgáltatottá tegye. A Habsburg-háznak annak idején nagyon jól jött finnugor rokonságunk elmélete, mert az alapján hangsúlyozhatták, hogy a mi rokonaink gyűjtögető, halászó, vadászó primitív népek voltak, és örüljünk neki, hogy befogadott bennünket a fejlett Európa.
Előtte Szent István korától találhatunk egy hamisítás réteget, amikor is eltörölni igyekeztek a hon(vissza)foglalás előtti időszak tényeit, a szkíta-hun őskeresztény (!) múltat.

A magyarság őstörténete felfoghatatlanul messzire nyúlik vissza az időben. Nem csoda, hogy ahány tudós, annyi féle eredet elmélet létezik ránk nézve. A történelemmel foglalkozó embereket, ha megkérdezik, mi érdekli leginkább őket, mindegyik azt feleli, hogy a honfoglalás előtti időszak, a magyarok őseredete.

Erre az időszakra néhány napjainkban keringő elmélet:
- Az egyik szerint a törököktől származunk
- A másik szerint a turáni népcsaládtól
- A 3. szerint a hunoktól
- A 4. szerint a szkítáktól
- Az 5. szerint a suméroktól
- A 6. szerint a mezopotámiaiaktól
- A 7. szerint a pártusoktól
- A 8. szerint a káldeusoktól
- A 9. szerint Jeruzsálemből (Hierosolyma, azaz Szent Sólyom)
- A 10. szerint az egyiptomiaktól (a hieroglifák magyarul értelmezhetőek!)
- A 11. szerint a mayáktól
- A 12. szerint Mu szigetére települt Szíriuszbeli földönkívüliektől… (mióta Mu szigete elsüllyed, azóta Csendes az óceán)
Ebből is látszik, hogy ez még nem egy eldöntött kérdés. Mindenesetre mindegyik kutatásnak van valami alapja, és valószínűleg azért nem találják a közös nevezőt, mert fenti népek mindegyikével kapcsolatba került az az ősi, és sok néven illetett nép, melyet ma magyarnak neveznek.
A finnugor elmélet a legnagyobb kitaláció, semmi alapja nincs, a finnek 2004-ben kivették a történelemkönyveikből. Semmilyen kulturális közünk nincs nekünk, a Turul és a Csodaszarvas népének a medvekultuszú északiakhoz.

Létezik egy „kitalált középkor” nevezetű elmélet, ami szépen bebizonyítja, hogy szándékosan betoldottak mintegy 300 évet a középkori történelembe, melynek két oka volt:
1. Annak érdekében hamisították az időszámítást, hogy az indoeurópai népek létrehozhassák a Nagy Károly féle nem létező ősi hősi múltjukat, amire az egész fejlett nyugati világ épül.
2. Ezáltal sikerült egy akkora szakadékot képezzenek az Atilla féle hun birodalom és a hon-visszafoglaló Árpád magyarjai közé, amivel meg tudták cáfolni a magyar krónikákat, és a legfontosabb, hogy így el lehetett szakítani az ősi szkíta-hun folytonosságtól a magyart.
A magyar Képes Krónikáink szerint az Árpád-ház visszavezethető Atilla királyig mindössze öt generáció révén, és onnan vissza lehet vezetni a családfát egészen Nimródig, onnan meg csak két lépés Noé.
Na, ez az a családfa, amit nagyon el akar feledtetni egy bizonyos népcsoport!
A történelmet ma már a régészet, nyelvészet, népzenekutatás, genetika társtudományok szépen alá tudják támasztani. Ez alapján kimondhatóak a tények:
- Az emberi test genetikai állományában szereplő úgynevezett jelzőgén a magyar emberekben található meg a legnagyobb mértékben ~60%-ban. A többi népcsoportban sokkal elenyészőbb ez az arány (igaz, hogy az un. magyar nép több genetikai csoportból áll össze, jászok, kunok, stb., és nem mindegyiknél ilyen magas ez az arány).
- A székely-magyar rovásírás szinte teljes mértékben megegyezik az ősi mezopotámiai sumér írással. Bármennyire is próbálnak minket „elfinnugorosítani”, vagy „eltürkösíteni „ a magyar nyelv 60%-át ismeretlen eredetűnek tartja a hivatalos nyelvészet-tudomány. A mi nyelvünk írja le egyedül a környezetét ahogy megéli, tapasztalja. Az angol nem angolozza, a francia nem franciázza, a magyar viszont magyarázza! Pld. a hegy szó két értelme egyértelműen ugyanarra a formára utal. Ez a képleíró nyelvképzés a többi nyelvben nincs meg. A teljes szókincsünk több mint 2 millió szó!
- Régészeti leletek sokasága bizonyítja, hogy az eddig megtalált nyelvi emlékek közül a magyar a legrégebbi eredetű. Pld. a Tatárlaki leletek, a kb. 7000 éves rovással írott táblák, amik 1.500 évvel régebbiek, mint az eddig talált legrégebbi Mezopotámiai agyagtáblák, a magyar rovásírás ismeretében szinte egyértelműen megfejthetőek. A Francia Tudományos Akadémia ennek alapján kimondja, hogy az emberiség bölcsője és az emberi írásbeliség és kultúra NEM Mezopotámiában, hanem Európában, Erdélyben, kezdődött! Ezt később a Párizsi Nemzetközi Orientalista Kongresszus is elfogadta, ami igazi világszenzáció volt. S amit csak a nevében magyar sajtó, óriási egyöntetű lelkesedéssel ELHALLGATOTT. A Tigris és Eufrátesz völgyében végzett ásatások során napvilágra került szobrocskák tanúsága szerint a sumir nép állatai – racka juh, pulikutya, kuvasz, komondor, ridegmarha kísértetiesen egyeznek a magyar nép állataival, rajtunk, magyarokon kívül SENKI másnak nincsenek ilyen állatai a világon. A sírfeltárások szerint a szkíta nép bizonyítottan a legrégebbi nép a Földön, régebbi, mint az egyiptomi. Krónikáink pedig egyértelműen szkíta ősöktől eredeztetik a magyart.

- A Boszniában talált piramisok 35.000 évesek, és székely rovásírást tartalmaznak!
- Számítógépes kutatásokkal, összevetésekkel alátámasztották, hogy az összes eurázsiai népi zenék alapja megtalálható a magyar népzenében.

- A TAMANA kutatás bebizonyította, hogy magyar eredetű nevekkel (helységek, folyók, hegyek, nevek, stb.) hemzseg a bolygónk összes kontinense. A magyar szó több névalakja (magor, madjar, maghar, stb.) szinte minden kontinensen megtalálható. A MAYA szó sem véletlenül hasonlít ennyire. A pártus maniteista ősvallás alapítójának neve, Mani, kísértetiesen hasonlít a Manitu indián istenre. Egyes elméletek szerint az özönvíz vagy a jégkorszak utáni kirajzás és népvándorlás okozza ezeket a feltűnően hasonló elnevezéseket, csak az a különös, hogy mindegyiknek van magyar megfelelője! Akkor honnan is indult ez az őskirajzás ki?
- A sumér nyelv 56 nyelvtani sajátosságából a magyar nyelvben 53 szerepel. A Párizsi Sorbonne egyetem kutatói állapították meg azt is, hogy a világ mai nyelvei közül a magyar az Egyetlen nyelv mely szavaiban 68 % -ot őrzött meg az ŐS-ETIMONOKBÓL, azaz az emberiség ősnyelvének őselemeiből. Érdemes megemlíteni hogy:
Az angol nyelv 4 % -ot
A latin 5 % -ot
A tibeti 12 % -ot
Az őstörök 26 % -ot őrzött meg ezekből.
A magyar nyelv mondhatni az ŐSNYELV. Ezért van az, hogy a világ összes nyelvében feltalálhatóak magyar szavak, de nem mi vettük ezeket kölcsön, hanem mivel a mienk az emberiség ősnyelve, világos, hogy minden nyelv örökölt belőle.
A történelmünket folyamatosan hamisítják, hogy még véletlenül se ébredjen öntudatára ez az ősi nép, akit a tudás és a mag népének is neveznek. A Habsburgok után jött a zsidók által kitalált bolsevik-kommunizmus, ami szinte teljesen kiirtotta a gondolkodás szabadságát. Szerencsére az internet segítségével szinte bárki megismerheti ma már az igazságot, napról napra derülnek ki az iszonyatos hazudságok, amivel etetik a magyart ki tudja mióta már.
A jelenlegi alkotmányunk is az 1949-es kommunista alkotmány jogfolytonossága, amelyik teljesen kizárja az ezeréves Szent Korona jogkörét.

Szakirodalom:
http://www.magtudin.org MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
http://dobogommt.hu
http://magyarostortenet.gportal.hu/
http://www.szentkoronaorszaga.hu
http://magyartortenelem.linkpark.hu/
http://osmagyar.kisbiro.hu
http://www.hunmagyar.org
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/
http://www.naput.hu/
http://www.mariaorszaga.hu

EU
Történelmünk során a „nyugati fejlett államok” tulajdonképpen mindig cserbenhagytak minket. Mohács, Trianon, 1956. Nem kell kommentár.
Biztosak lehetünk benne, hogy az EU-t már azok a pénz elitek irányítják, akik a teljhatalmat tűzték ki Európa felett, ezért az EU egyre kezd hasonlítani a Szovjetunió modelljéhez, a Európai Parlament ugyanolyan bábszínház, mint a hazai.
Nyugodtan kijelenthetjük azt is, hogy az EU-s csatlakozásunk nemhogy javította volna, de sokkal inkább rombolta a magyar nemzetet. A szigorú minőségügyi és termelési szabályozások bejöttek a gazdaság elfolytására, de a jólét nem akar begyűrűzni! A sok betarthatatlan és logikátlan rendelettel teljesen padlóra küldték a mezőgazdaságot.

Az oktatás sosem látott zuhanórepülésben van. Az iskolák menedzsereket, üzletembereket képeznek valódi, tényleges szakmát elsajátító szakemberek helyett. A multinacionális cégek térhódítása tökéletesen kiölte a magyar őstermelők megélhetését. Európa éléskamrájából Európa konyhamalaca lett, mi esszük meg a szemetet. A mai gyerek nem bírja meginni a házi tejet, és nem kívánja a házi süteményeket, mert helyette vegyészeti úton kikísérletezett ízfokozókkal ellátott chips, cola, reggeli ital van.

A gyümölcsöt távoli országokból importáljuk és vesszük, ahelyett, hogy a szomszéd falu termését ennénk. Lassan de biztosan jönnek a GMO (genetikailag módosított organizmus) gabonanövények, energianövények, stb., melyek aztán tényleg az emberi hülyeség csúcsát jelentik, amikor megpróbál teremtőt játszani, ezáltal veszélyeztetve az egészségünket. EU-s csatlakozásunk elősegítette, hogy megépülhessenek azok a bizonyos gigaberuházások, melyek érdemi hasznosságát jelentős mértékben felül kell vizsgálnunk! Ilyenek a völgyhidak, szántóföld-alagutak, 4-es metró, stb.

Mivel lett jobb Magyarországnak az Európai (szovjet)Unióhoz való csatlakozásunk óta?
- A multinacionális tőkebirodalmak szabadon garázdálkodhatnak az országban, és eltekintve a lobbisták által megkent képviselőktől, politikai szereplőktől a nemzet csak szegényebb lett.
- Hatalmas vízfej nőtt az így is túlburjánzott bürokráciánk fölé, még messzebbről, Brüsszelből próbálják megoldani az ország gondjait, fogalmuk nem lévén a tényleges helyzetről
- Az magyar reálbérek továbbra is a negyedei, ötödei az EU-s átlagnak. Általános a csalódás az EU-s csatlakozás óta, a „segítséget” csak újabb hitelekkel tudják elképzelni. Köszönjük, nem kérünk újabb eladósítást!


Prev Next »

Megnyitva 13116 alkalommal

Hozzászólás   

+1 #1 anonymus 2012-05-14 10:43
Tudjuk és ismerjük: minden igaz ami a cikkbe került. A III. vh is közeledik, ez lesz az Armageddon. Angolul tökéletesen érthető szó, csak bontsuk fel: arm-aged-on=fegyverek korában.
Mindezt meg fogja előzni a különböző nemzetek polgárháborúja, közöttük a miénk is. Itt már több, mint 3 millió ember él mélyszegénységben és teljes kilátástalanságban. Petőfi régen megírta: forradalom akkor lesz, amikor az emberek már csak a "láncaikat veszíthetik" - egyre gyorsulva rohanunk ebbe az irányba.
Azonban mielőtt bárki arra gondolna, hogy ez megoldás lesz, ki kell ábrándítsam. Sajnos '56-ban is a hazafiak közül került ki a legtöbb áldozat, most sem lenne másképp...mi hát a megoldás? Én a passzív ellenállásra szavazok. Ki kell dolgozni, hogy mivel lehet a legnagyobb kárt okozni a lakosságot sarcolóknak. "Földalatti" titkos ellenállási mozgalmat kell létrehozni és kidolgozni a tiltakozás és önvédelem különböző alkalmazható formáit. Már túl vagyunk az utolsó órán is. A népszavazásokkal nem lehet megoldani a problémát, mert teljesen mindegy kire szavazol, ugyanaz a brancs.
A helyzet előállt és sürgető. Ez van...

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások