20220527
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2015 július 25, szombat

Beözönlők: a cionista nagy terv megvalósítása folyamatban!

Szerző: Madarász László

Az Európai Unió tudatosan olyan béna kacsa állapotába került, ami ugyan hangosan hápogni még tud, főleg ha valami nem tetszik neki, de egyéb cselekvésre képtelen. Különösen igaz ez utóbbi, az Európát megszálló menekültek vonatkozásában!

Migránsok: a cionista nagy terv megvalósítása folyamatban!

menekültek1

Migráció = beözönlés bevándorlás (>Zoli<)

Azt, hogy az EU vezetése tulajdonképpen egy vízfej a ma még többé-kevésbé szuverén országok felett, eddig is tudtuk, de hogy a liberalizmus oltárán feláldozzák a fehér emberek hazáját: Európát – magával a fehér emberrel együtt – ráadásul a multikulturalizmus jegyében, az vagy közveszélyes (ön)gyilkos hajlamnak, vagy valami „magasabb rendű célnak” tudható be. Úgy gondolom, egyértelműen az utóbbiról van szó, a liberalizmus mindössze egy törékeny álarc, ami most még tökéletesen megfelel a valódi szándék elkendőzésére, igaz itt-ott már repedezik!

Azt mindannyian látjuk, hogy Hazánk irányába egyre inkább felerősödik a menekültáradat. A migránsok túlnyomó többsége a 17-40 éves – ereje teljében lévő – férfiakból  idegen hatalmak szervezik kerül ki, akik csak kizárólag biodíszlet gyanánt, esetenként magukkal hozzák családjuk egy részét is. Ezek a férfiak jó kondícióban, nemegyszer márkás ruhában teszik meg a több száz-, esetleg több ezer kilométeres utat – mobil kommunikációs eszközökkel a zsebükben – miközben anyagiakban sem szűkölködnek. A fősodratú média hamis állítása szerint ők a szülőhazájukban eladtak mindent, hogy Európában új, boldogabb életet kezdjenek. Azt már nem közli a média, hogy akkor az elhagyott otthonukban oly nagy a használt lakásra, bútorra, stb. a fizetőképes kereslet, hogy a kapott pénzből ki tudják fizetni a csempészeket, meg is tudnak élni az út alatt, sőt olyan anyagi tartalékokkal bírnak, amiről egy naponta 8-12 órát robotoló magyar dolgozó legfeljebb csak álmodozhat?! És ha el is tudják adni mindenüket, hátramaradt – népes családjuk – hol él lakásuk értékesítése után? Az őserdőben, sziklákon? Talán erről is írniuk kellene! De nem teszik, mert így is kilóg már a lóláb! Nem is lehet mást gondolni,  mint azt: Európát sújtó modern népvándorlást idegen hatalmak szervezik és anyagilag bőségesen finanszírozzák! Vajon milyen célból?

Idővel a migránsok száma el fogja érni a kritikus tömeget, felélik az EU tartalékait, a közép európai országokban előbb, a gazdaságilag erősebbekben valamivel később, de közben ugrásszerűen nőni fog az egész kontinensen a bevándorló ellenesség.

 Kik is ezek?

Növelni fogják a feszültséget a különböző helyeken történő merényletek, terrortámadások, melyek a megfélemlítés eszközei. Kitervelőikről, szervezőikről sohasem tudjuk meg valódi kilétüket, de a háttérhatalom gondoskodni fog arról, hogy a terrort az iszlámmal hozzuk összefüggésbe! Végül ki fog robbanni a fegyveres harc az őslakók és bevándorlók egésze között, ami a katonai irányítás bevezetése követ! A demokratikus jogokat, mint pl. gyülekezési jog, szólásszabadság, stb. felfüggesztik és a NATO (amerikai) katonák elkezdik a rendteremtést, melynek keretében először a nemzeti erőkkel számolnak le, majd sor kerül a bevándorlókra is! Mindezek után megalakul az Európai Egyesült Államok, és a nemzetállamok eltűnnek! A helyzet stabilizálása után, cionista uralkodó veszi át a hatalmat a nemzetek felett, és nem csak Európában! Azaz megalakul a cionista világkormány! Szerintem ez a cél! A migráns áradat ugyanolyan áldozat lesz, mint mi magunk, hiszen kevesebbet jelentünk így velük együttvéve is, mint egy parasztfigura a sakktáblán! A NATO fellépéséig viszont legyilkoljuk/legyengítjük egymást. Ha belegondolunk, talán már érthető, hogy a NATO vezetése miért “bontakoztatta szét”, elsősorban az amerikai katonaságot szerte Közép-Európában, nem létező orosz veszélyre hivatkozva? A végső céljukra a “veszélyt” mi magunk jelentjük, és nem az oroszok, akikre feltehetően élethalál harcunkban sem számíthatunk!

Európa népei és a migránsok is, olyan helyzetbe kerültek, ami csapda a javából! Az utóbbiak még maguk sem tudják, hogy magát mindenek felettinek tartó erő, már akkor kimondta róluk a halálos ítéletet, mikor elindultak hazájukból!  Kiutat egyelőre nem látok: ha majd tűrünk: meghalunk, ha fellázadunk: meghalunk. Mindössze választhatunk: birkaként vágnak le bennünket, vagy felemelt fejjel küzdünk – ha eljön az ideje – Hazánkért, családunkért, unokáinkért a végsőkig, esetleg összefogva a Szent Korona országának népeivel?! Ez utóbbi adhatna némi reményt…

A cion bölcseinek jegyzőkönyvéből idézek, mely magáért beszél:

„Kényurunk elismerésére sor kerülhet már az alkotmány lerombolása elõtt is; ez akkor fog bekövetkezni, amikor a nép, miután a végsõkig kifárasztotta uralkodóinak – általunk elõidézett – szabálytalankodása és tehetetlensége, így fog felkiáltani: “Távolítsátok el õket és adjatok nekünk egyetlen világuralkodót, aki egyesít minket és megszünteti a viszályok okait – a határokat, a népi hovatartozást, a vallásokat, az államadósságokat -, ki békét és nyugalmat ad nekünk, melyet nem találhatunk meg mostani uralkodóink és képviselõink alatt: Mint önök azonban nagyon jól tudják azt, hogy az összes nemzet kifejezést adjon ilyen kívánságoknak, csak úgy érhetjük el, ha minden országban megzavarjuk a nép és kormány közti viszonyt, annyira összetörve az emberiséget egyenetlenséggel, gyûlölettel, veszekedéssel, irigységgel, sõt még sanyargatások alkalmazásával, éhínséggel, betegségek beoltásával, nyomorral is, hogy a gójok ne lássanak más kivezetõ utat, mint azt, hogy menedéket keresnek a mi teljes pénzbeli és minden egyéb vonatkozású fõhatalmunknál.”

A migráns áradat, továbbá az európai államok kormányainak-, és főleg Brüsszelnek az árulása, kifejezetten alkalmas a cion bölcsei fenti tervének megvalósítására, mely szerintem az orrunk előtt folyik! Ezt a célt szolgálják egyes magukat baloldalinak tartó politikusaink is, akik a menekült táborok felállítását szorgalmazzák, a kerítésépítés és határzár helyett. (Támogatom a liberális elképzelést én is, sőt, ha kell szűkös keretemből anyagilag is hozzájárulok a táborok létesítéséhez, ha azok Budapest belvárosában a Síp és Dob utca környékén, valamint a Rózsadombon épülnek fel!) Ha Önök figyelemmel kísérik a politikai eseményeket, olvashatták, hogy Juncker – az Európai Bizottság elnöke – az Európai Egyesült Államok megalakítását szorgalmazta, majd ugyanezt megismételte a francia elnök és Merkel asszony is! A háttérhatalom szekértolóin – mondhatnám: árulókon – kívül, ugyanezt minden nemzet állampolgárainak többsége ellenzi! Ezért a cionisták és hazaáruló kiszolgálóik elképzelése csak úgy valósítható meg, ha egyszer és mindenkorra leszámolnak a nemzeti oldalakkal, és a gondolkodó értelmiséggel! Csak a rabszolgák maradhatnak, persze ha egyáltalán életben maradnak!

A magát Istennek képzelő háttérhatalom olyan országokból importálja hozzánk is az úgynevezett menekülteket melyekben, „hála” az USA “”demokrácia”” exportjának, az emberi élet mára már semmit nem ér! Szíriából, Irakból, Afganisztánból, Szudánból, Líbiából, stb. Ezen országok lakói, az amerikai érdekek miatt, szinte modern kori barbárokká váltak, hiszen annyi értelmetlen halált láttak már, hogy immúnissá lettek az emberi érzésekkel szemben, ugyanakkor gyűlölhetik azt a fehér fajt, aki milliónyi kínt, szenvedést és halált hozott népükre a történelem folyamán, és mostanság ismét! A szándékosan félremagyarázott iszlám hit még jobban fel fogja tüzelni, fanatizálni őket ellenünk, amit persze ellenségeink kihasználnak!  Ha egyszer itt Európában beindulnak, nem fognak kíméletet tanúsítani, sem nővel, sem kisdeddel szemben. Ha tudnak, kiirtanak bennünket. És erről mégsem ők tehetnek, a korábbi- és mai gyarmatosítók hozták, hozzák ellenünk őket, a háttérhatalommal kéz a kézben! De nekünk, Közép – Európa lakóinak, mi közünk van a nyugat korábbi, és mai gyarmatosításaihoz? Nekünk miért kell pusztulni?

A fősodratú médiában hallható, hogy csak a magyar – szerb határon át kb. 200 ezer migráns fog hazánk területére érkezni összesen ebben az évben. Pontosabban ez a szám csak azokról szól, akikről tudunk. És akikről nem? Ebből a kb. 70-80%, azaz úgy 150 ezer fő a fiatal, életerőtől duzzadó férfi. Létszámukat tekintve egy hadsereg! Európába más szárazföldi és tengeri útvonalakon is érkeznek. Felszerelve kommunikációs eszközökkel, melyen majd alkalomadtán megjön a parancs…

 hatalmas nemzetbiztonsági kockázat

Amiről fentebb írtam, „csak” egy lehetőség, ha úgy tetszik: vízió, de a migránsok Hazánkba történő beengedése, hatalmas nemzetbiztonsági kockázat, akkor is, ha bárki bármit mond!

Tudom, hogy a liberális beállítottságúak, továbbá azok, akik még nem olvasták az 1901.-ben kézre került cion bölcseinek jegyzőkönyvét, azt mondják az általam elmondottak mindössze: egy rosszul sikerült „összeesküvés elmélet”! Nagyon remélem nekik lesz igazuk! Amíg ez kiderül, kérem, számoljunk együtt! A magyar kormány a 2015 esztendőben kétszáz-ezer migránssal számol. (Ebben nincsenek benne azok, akiket a határon, vagy az ország más pontjain nem „kaptak el”, vagyis nem kerültek nyilvántartásba.) Ha azt feltételezzük, hogy egyetlen menekült számára – alaphangon számolva – legalább öt-ezer eurót kellett biztosítani a vándorlás alatti megélhetésre, az embercsempészek kifizetésére, és sok egyéb (telefonhasználat, orvos, gyógyszer, ruha, mosószer, stb.) költségére, akkor a végösszeg 1.000.000.000.- euró! De érkeznek migránsok Olasz- és Spanyolországon keresztül is! Egyes nyugati hírforrások két millió, Európába tartó menekültről beszélnek. Irdatlan összegről lehet szó. Aki az Európába induló migráns áradatot dotálja, az tulajdonképpen befektet azért, hogy az általa beinvesztált pénzt valamilyen módon visszakapja, reményei szerint kamatostól, vagy az a pénz más, pl. politikai célt szolgál, mint jelen esetben. Nos, ha az általam fentebb vázoltak összeesküvés elméletnek minősülnek, mégis miként nyeri vissza pénzét, vagy valójában mi mást akar elérni a befektető? Ha ezt az összeget csak a helyben maradásért áldozza be, ebből a mai migráns saját hazájában legalább 10-15 hónapig vidáman megél akkor is, ha nem dolgozik! 

Súlyosbítja gondjainkat, hogy Európa nyugati feléből Hazánkba fogják visszaküldeni azokat a menekülteket, akiket itt vettek nyilvántartásba! Tehát úgy tűnik, Magyarországot jelölte ki nyugat egy nagy menekülttáborrá. Ha élethalál harcra kerül sor, az sajnos nagy valószínűség szerint Hazánkban fog elkezdődni, és innen terjedhet el szerte a kontinensen.

gróf Széchényi István Végül a migránsügy kapcsán gróf Széchenyi István, a főrendiházban 1841.10.01. -én elmondott beszédéből idézek a liberálisok kedvéért. Igaz, a legnagyobb Magyar a felszólalásában a kazár zsidókra célzott, de szavai a “szerencsétlen menekültek” beáramlására ugyanúgy érvényes:

“Ha egy bárkában ülök és abban van gyermekem és más gyermeke, és ha a bárkába bejő a víz, s előttem apodictice áll, hogy ezen két gyermeket benn nem tarthatom, az igaz, ha a magamét lököm ki és a másikat benn tartom, azt az újságban fogják hirdetni, de bizén inkább a magam gyermekét conserválom és a másikat kilököm. E tekintetben tehát a liberalismus egyenesen a nemzetiség rovására történik, és ez nem vélekedés, mert apodictice szám szerint be lehet bizonyítani, hogy minden ilyféle kedvezés csorba a nemzetiségre nézve.”

A kormányunk figyelmébe ajánlom gróf Széchenyi István szavait! Fogadják azt meg, amíg nem késő! (Ha egyáltalán az un. “magyar kormány” bármilyen lépést meg tud még tenni saját elhatározásából!)

A fenti véleményemben nagyon remélem tévedek, és nem úgy alakul mint írtam, de anyagi képességed szerint készülj fel, hiszen azzal semmit sem veszthetsz, mert őket már akár fel is készíthették!

Madarász László

Az eredeti forrás megtalálható ITT→

Megnyitva 4825 alkalommal
A rovat további cikkei: A Rothschild ház története »

Hozzászólás   

#8 Találtam, közzé teszem!sagi 2015-08-15 21:27
Kerion2015. augusztus 5. 10:49
Szóval vannak a régi migránsok, most meg itt vannak az újak. A régieket jól ismerjük, hiszen velünk együtt létezve mára már ők "uralják" Egész Magyarországot. A magyarok nyakára ülő mindenféle gyarmatosítók azonban jó 500 év alatt sem tudták kiirtani a magyart a Kárpát medencéből. Szinte hihetetlen ez a dolog hiszen a sokkalta nagyobb területű Észak-Amerikát szinte "gond nélkül megtisztították" az indiánoktól. Valami oknál fogva minden - nyugati, oszmán, habsburg, kisantant, zsidó, cigány szekta-orientált - magyar-ellenes akció a végeredményében kudarcba fulladt. Mind a mai Nap-ig.
Most - még utoljára - az új, főként muszlim és szemita identitású, direkte bevándoroltatott és úgymond "dublini" nyilvántartásba vett, tehát ide vissza-toloncol6ó migránsokkal próbálnának minket elveszejteni. Oly módon hogy a magyarokat a - terv szerint a volt laktanyákba betelepített, majd ott kiképzett és felfegyverzett - migránsokkal szembe-fordítanák, ami már persze folyik is ezerrel. Hogy aztán a masonic-illuminati 6almi óhajra kibontakozó "armageddonban" egyaránt elvérezzen a magyar is meg a behívott migráns ellen s ég is.
De megint csak AZ van hogy a magyar - már a valódi - a végidőben egyáltalán nem ellen-menetelő. Pláne fegyveresen nem az, és ez nap mint nap látszik is. A másik meg az hogy a látszatra védtelen magyar mára már egy nincstelen senki, tehát már nincs semmi lényeges anyagi ami tőle elvehető. A migráns meg természetesen azonnali aranyat, suskát, rózsadombi villát meg persze léhűtő életmódot akar. Nem pedig esetenként egy kiskertes kulipintyót ahol ráadásul még a földet verejtékkel megművelve dolgoznia is kéne. Azaz az új migráns, ha egyáltalán nekimegy valakinek akkor a régi migráns 6alomnak és siserehadának fog nekimenni a magyarok helyett az illuzórikus materiális dolgokért- ez teljességgel logikus és természetes. Tehát egy szemita stb. belháború bontakoz6 ki csupán ahol az Isten óvta szeretetelvű magyar felül-emelkedve szemlélődik az eseményeken.
mazsolameseszoba.blogspot.hu/2015/08/napiszer-2015-augusztus.html#more
#7 H-5213 Szapárfalu Angolkert út 2/Akovacs.laszlo 2015-08-12 09:24
Kedves Sági!
Sohasem tudhatjuk, hogy melyik mérkőzés megnyerése jelenti egyben a bajnokság megnyerését is. Felvetésedre (dimenzióváltás, tehát hogy másik, azaz új dimenzióban élünk tovább.) Az aratás (fényfelszabadítás) olyan új dimenzió megnyitását jelenti, amely eddig mindig is körülvett bennünket, csak nem vettük észre. (De az emberiség nem megy máshová, itt maradunk. Itt kell megoldani a problémákat.) Az Arató Szűz állatövi jegye a Rejtett Magyar Évkörben (RMÉ) 1920-1980-as időszakra utal. (Egyik végpontja Trianon, a másik pedig az MSZK hazajövetele, ill. a fénykorona-szertartások kezdete.)

Teljesen igazad van a vajúdásban. Trianonnal a magyarság – egyébként teljes joggal – csak a vajúdás fájdalmát érzi még egyelőre, de a jó hír, hogy új minőség keletkezett. A Képes Krónikát elemezve Pap kimutatja, hogy „az idegenek tizenkettessége” a védőburkot hozta létre a magyarság hetessége (hét magyar honfoglaló törzs) körül. (Mai nyelven védőoltást kaptunk.) Trianonban ugyanez történt sokkal magasabb szinten. Az „idegenek tizenkettessége” az „idegen nemzetek tizenkettességét” jelenti. Ezeket az idegenekből álló nemzetrészeket a magyarság a saját keresztáldozata (Trianon) révén eljövendő nemzetközössége részeivé tette. [Ma ennek az új államszerveződésnek (az újjászületett történelmi magyar királyság) egyelőre még csak a jövőbeni körvonalait látjuk, tehát nem annyira mindenki számára nyilvánvaló, de azért jól érzékelhető. Annyi bizonyos, hogy hétszerte szebbek és erősebbek leszünk, mint Árpádnál és Álmosnál.] Én ezt komolyan gondolom.

S visszatérve a hozzászólásaink alapjául szolgáló eredeti írás megvitatásához. Úgy tűnik, úgy sejthető (legalábbis a beözönlők ideérkezése ezt sejteti), hogy ma a Trianonban nagy-nagy fájdalmak közepette megszületett új minőség ismétlődik immár világkeretekben. (Ez a folyamat a kínaiak ideérkezésével kezdődött 1990-ben.) Mivel még olyannyira a kezdetén vagyunk ennek a folyamatnak, s mivel Trianon fájdalma még mindig sajog, s a beolvasztás is nagyüzemben továbbfolyik az elszakadt magyar területeken, ezt egyelőre csak nagyon kevesen látják. Gondolom persze, hogy ezzel nem vagyok egyedül, erre biztos más is rájött. [Egyébként a „magyar mint világnemzet” fogalma-gondolata az internet megjelenésével-elterjedésével bukkant fel a 90-es évek közepén. Azóta húsz év telt el. S immár ez a fogalom (a „magyarság mint világnemzet”) most nyert teret, most van kibontakozóban, ez nyilvánvaló kell legyen mindenki előtt. (S ennek a helyzetnek inkább előnyei vannak, mint hátrányai.) Amit mi tudunk, azt semelyik másik nép a világon nem tudja, még a zsidók sem. Pedig azért ők is szét vannak szórva a világban rendesen.]

Senki félre ne értsen: nem szeretek szenvedni. S talán ha újra kellene kezdenem az életem, az eddig átélt fájdalmak miatt nem is nagyon szeretnék megszületni. De vagyok, s élek. Túl vagyok a fájdalmakon. S velem együtt van s él sokmilliónyi nemzettársunk.

Akik innen elmennek, csak felerészben vesznek el, igazából persze utódaikba oltott fénymagként ők is mennek tovább. De a fele részükben (50 %) tapasztalatban s anyagilag gyarapodva s lelkükben megerősödve s méltóságukban kiegyenesedve térnek haza. (Én is ez utóbbi csoporthoz tartozom.) Ez is, az is az elem (azaz az egész) fele-fele. A „fél-elem”nek ilyen értelme is van a magyar nyelvben.

Végül arra válaszolva, hogy a csonkaországon kívülre szakadtak nálunk jobban megőrizték a magyar műveltséget. Igen, de ez így csak részben igaz. Az igazság úgy teljes, hogy mi, csonkaországbeli fényfelszabadítók (Pap, Molnár, Németh, Szántai, s valahol a sor végén jómagam is) adtunk-adunk értelmet ennek a magyar műveltségnek. Pedig mi valamennyien, jómagam is, ittmaradtak-ideszakadtak vagyunk. Mi is szakadtunk, csak ide. S ez a teljesítmény egyenértékű a műveltség megőrzésével. Ha nincs, ami megmaradjon, akkor nincs, ami értelmet nyerhetne. Ha lenne is, ami megmaradjon, de nincs, aki annak értelmet adhasson, akkor ott lennénk, ahol a part szakad.

De szerencsére mindkettő van. Műveltségmentő és értelmező egyaránt. Mi (bévül rekedtek s kívül rekedtek) együtt újra összeforrunk. S most már nem hagyjuk, hogy bárki is újra szét akarjon bennünket választani. K.L.
#6 Fél-elem a költözés előttsagi 2015-08-12 03:10
Nem kellene félnünk, mert a félelem megtör, megbénít bennünket. Mégis félünk, mert Istenben már nem bízunk. Ezért félünk adni is, mert csak abban vagyunk biztosak, hogy tőlünk mindig, mindenki csak elvett, holott az ellenkezője is bizonyítható lenne. De nem azt szoktuk meg, hogy büszkék is lehetünk. Mindenkit befogadtunk és őket magyarrá desztillálta kultúránk, egészen addig, amíg - látván a felhígítás eredménytelenségét - köztük a magyarsággal való szembenállást nem kezdte erősíteni a politika. Ennek eredményeképpen országunkat saját egykori hazánk területei és elszakított testvéreink vesznek körül. Elszakított testvéreink, akik közül sokan a másik nemzethez húznak, de akik nem, azokat pedig az anyaországiak tekintik tótnak, románnak, szerbnek, ukránnak. Hiába őrizték meg kultúránkat jobban nálunk, mégis, a különbözőség gondolata éket vert közénk. Így a magyarság is megosztott. Félünk, hogy a sok hazátlanná vált idegen elidegeníti a mi hazánkat tőlünk, miközben magának megteremti azt. Félünk, magunk leszünk hazátlanok a hazánkban, ahogy a jelenlegi félmilliónyi magyar ember aki külföldön keresi boldogulását, már hazátlanná vált.
Apám még arra tanított bennünket: fiam, legyen egy jó szakmád, abból megélsz! Ma már több szakma sem elég a megélhetéshez, és hazádat ott találod, ahol a megélhetést. Nagyon gyors a változás, nem vagyunk ehhez szokva. Ezért is viseljük nehezen, mert a hitet is elvették tőlünk Istennel együtt!
Végül magunkat tesszük/tettük istentelenné, mert ezt kívülről csak gerjeszteni lehet.

Az alábbiakat Kovács László egy korábbi hozzászólásához szántam válaszként, de nem küldtem el, mert többre sikeredett és befejezetlennek is találtam. Nem neki szól elsősorban, csak az apropót szolgáltatta hozzá, amint a mostani és előző gondolataimhoz is. Köszönöm!.

Közeleg a történelem vége, írod. Ha megnézzük anyagi világunk helyzetének forrongó, túlfeszített állapotát, a kisemmizett, háborúkkal és megélhetési gondokkal szorongatott milliárdok helyzetét, nem nehéz megjósolni mire is számíthatunk. A társadalomtudományok reneszánszára semmiképpen!
Azonban az idők végezetét az "aratás" idejének is nevezi a bibliai hagyomány. Aratás alatt itt a lelkek érettség szerinti szelekciója értődik. Azonban az aratás előtti helyzet a mag-zat világrajövetel előtti állapotával hasonlítható össze. A magzat készül elhagyni a védelmező burkot - ha megérett az életre! Ha nem érett meg, akkor is elhagyja a fészket, de az élet helyett ismét a szamszára/létforgatag körforgása várja. Ebben az értelmezésben az élet a szellemi valóságot jelöli. Véleményem szerint világunk túlfeszítettsége a vajúdás előzménye. szükséges feltétele. Az érett mag is könnyedén pereg ki a pelyva közül. Tehát az aratás ideje közeleg, érdemes kicsit elgondolkodni! Mi is lesz várhatóan az érettség kritériuma? Jézus azt mondta: Én és az Atya egyek vagyunk. Ezt a kijelentést a filozófusok úgy fordítják, hogy a teremtett világ önmagában egység. Azaz egyek vagyunk. Te és én, és még ő is MI vagyunk! Na de mit is látunk éppen? Hatalmas erőfeszítéseket arra, hogy az emberiség egyes csoportjait vallás, bőrszín, életfelfogás, nemzet és nyelv, politikai nézetek szerint megosszák és egymás ellen fordítsák. És működik, dübörög ezerrel a terrorizmus, a háború, a terroristák kiképzése és zsoldosként való foglalkoztatásuk. Mindezt azért, hogy a globális vérfürdő végeztével a túlélő emberiség békésen az ÚJ VILÁGREND (NWO) aklába vonuljon. De ezt éppen nem akarjuk, ezért is harcolunk, ezt jelenti a világfelfogásbeli különbözőség! Mi ellen harcolunk? Mit akar az NWO? Megszüntetni a nemzetállamokat, megszűntetni a nemzetiségi különbségeket, elmosni a nemek közti különbségeket. Totális ellenőrzést az egyén élete és halála felett. Ki az az egyén? Te vagy Én, vagy MI? A testünk vagy a lelkünk? A testre lehet rabláncot verni, a lélekre/tudatra nem! Na de ezt is elfeledtették velünk, hogy nem csak test vagyunk!
Ha csak test vagy, akkor magad vagy az egész világ ellenében, ahogy ezt civilizált világunk elfogadtatta veled, de az egység iránti vágyadat a családban, a nemzetben, a vallási közösségben véled megtalálni. Ezért aztán harcolsz a családodért, hazádért, nemzetedért, vallásodért, meggyőződésedért. Bármilyen nemesnek is tartod harcodat, mégis az elkülönültség harcosa vagy! Ha túlélsz, akkor beterelnek az NWO aklába és megkapod mindannak a technikai utánzatát amit a FÉNY világa amúgy is nyújtana neked. Mondhatnád, ez az érvelés defetizmus, nem szabad a harci szellemet ilyen defetista gondolatokkal megtörni! Igazat is adnék neked, ha nem éppen egy újfajta megközelítés fontosságára kívánnám felhívni a figyelmedet! Tegyük fel, megnyernénk az NWO elleni háborút. Megszakítanánk az NWO 1776-os zászlóbontása óta tartó sikersorozatát. Egy győztes mérkőzéssel bajnokságot is tudnánk nyerni szerinted? Ugye nem tartod valószínűnek te sem. Mit is nyernénk meg? A lehetőséget egy forrongó világban való újjászületésre? Esetleg egy atomháború utáni kőkorszakban? Talán akkor nagyobb eséllyel fogadnánk el a teremtett világ egységének gondolatát?

Eddig a korábbi gondolataim!
Azt tenném még hozzá, hogy az idők vége azt is jelenti, hogy egy másik tér-idő dimenzió lesz az emberiség új hazája, tehát mindannyian költözni fogunk. Ezért a nagy felfordulás a világban, mert eljött a válogatás ideje. Mi az amit értékként magunkkal vihetünk, és mi az aminek a kukában a helye!
Eredményes válogatást kívánok mindenkinek!
#5 H-5213 Szapárfalu Angolkert út 2/Akovacs.laszlo 2015-08-11 21:52
Kedves Magyar Testvéreim!

Jézus nekünk szóló példázata a kenyér s halosztás. Ságinak igaza van. Azt a keveset még tovább kell osztani, amink megmaradt. De aki ismeri a szeretet törvényét, az tudhatja, hogy amit az ember önzetlenül másnak átenged, azt a Jóistentől abban a pillanatban visszakaja. Tehát ne féljünk. Közel a történelem vége. Ha eddig .kibírtuk s megnyertük a történelmet, legyünk önmagunk. Vegyünk példát a Zrínyiről, s a Hunyadiakról, akik harcban kemények, de békében galamblelkűek voltak.

Az ide özönlő áradatnak én sem örülök, de először is ez nem az első eset. A rendszerváltás (1990) után a vízumkényszer megszűnésével annyi kínai jött ide, hogy meg sem tudjuk mondani, hogy hányan vannak. Mert nem hagyjál magukat megszámolni. Adót javarészt nem is fizetnek. Próbálnánk ugyanezt megtenni Kínában.

Csak a nagyságrendek érzékeltetésére: a nálunk élő nemzeti kisebbségek átlagos létszáma kb. 10 ezer fő. S a jelenlegi (2012-es) Alkotmány szerint valamennyien államalkotó tényezők. Gondoljunk csak bele. A görögöknek vagy a rumánoknak (oláhoknak) 3-3 államuk (hazájuk) van: Görögo. Ciprus, Magyaro. Rumánia (Oláhföld), Moldova s Magyaro. Hát nem furcsa? Méltók rá?

S az ideözönlöttek száma már most az idén 100 ezer fölött van. Ez a csonka hazánk lakosságának az 1 %-a.

Az ázsiai országok hihetetlen népesek. Pakisztán 150 millió, Vagy Afrika: Nigéria úgy szintén 150 millió. Európában az oroszokat nem számítva a németek a legnagyobbak (80 millió). Még egy ideig. De 2025-re már a törökök lesznek (120 millióan).

Ha ezek az ázsiaiak s afrikaiak elözönlenek bennünket, leshetünk. Imádkozzunk, mert csak a Jóisten tudja a megoldást, s tud segíti. K. L.
#4 MenekülőkBeke László 2015-08-11 15:10
Kedves Kovács László!

Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Én csak képen láttam a menekültek áradatát, de a szerencsétlen emberek, családok láttán úgy érzem, hogy az alutasításunk nem helyénvaló.
Más kérdés azonban a köztük megbuvó olyan elemek, akik egészen biztos hogy nem menekültek, hanem határozott céllal jönnek. S megint más, hogy a letelepedők, túlszaporodva az őshonos népet előbb-utóbb saját országot akarnak maguknak szakítani. Tehát nem könnyü kérdés ez, s nem valószinü hogy lehetséges helyesen dönteni úgy, hogy a menekülteket mind egykalap alá vesszük.
Mi mindig mindenkit befogadtunk. S mi lett belőle? Együttérzek a menekültekkel. Ugyanakkor kétség gyötör. Talán szűrni kellene. De igazából nem tudom mi volna a helyes megoldás.
#3 Gondolatoksagi 2015-08-11 09:22
Talán ott van a baj, hogy ellentétben a középkori viszonyokkal, ma már jobban átlátjuk a világ működésnek azt a részét, ami a felszín alatti erőkre vonatkozik, miközben nem gondolunk Istenre, nem kutatjuk szándékát.
Így tisztában vagyunk a világot uraló erők szándékaival és világfelforgató tetteivel, melyeket teljes joggal elutasítunk, de ezzel az elutasítással a következményeket is hárítanánk. Mert nem a menekültek emberi sorsa feletti részvét és a segítség gondolata lesz uralkodó, hanem a világfelforgatás elutasítása, amelyről - talán épp ezen erők jóvoltából - már nagyon is sokat tudunk, és amely okozója ennek a népvándorlásnak. Az információs forradalom pedig nem csak tudást, de indulatokat is közvetít, ezzel pedig megoszt bennünket.
Elhitették velünk, hogy a jólét elérhető. Ennek reményében és némi kényszer által is hajtva az önellátás mint életforma megszűnt, ezzel pedig megszűnt a felelősségvállaló gondolkodás és cselekvés által irányított életforma is. Eredményeképpen egyre nagyobb tömegek váltak kiszolgáltatottá anyagi és szellemi tekintetben is, miközben az áhított jólét délibábja is szertefoszlani látszik. Azt a keveset pedig, amit még nem loptak és sikkasztottak el jólétünk alapjából, most még tovább kényszerülünk osztani. Többfelé osztódik, úgy, hogy a tolvajok kezére sem volt mód odacsapnunk.
Eközben egy negatív diszkrimináció figyelhető meg a magyarsággal szemben mind napi politikai, tájékoztatási szinten, mind pedig történelmi viszonylatban. Folyik a magyarság leértékelése, nemzeti múltunk elhazudása és átértékelése, és ez ellen sem elég hatékonyak eszközeink. Ez állami szinten tűrt és támogatott folyamat. Talán nem méltó hozzánk a megnyilvánuló idegenellenesség, de sok tekintetben érthető, mert a vázolt körülmények magyarázzák, az ismert szándékokkal szembeni ellenszenv pedig indokolja!
Nem akarom az idegenellenességet magasabb szinten magyarázni, de talán felfogható úgy, mint a legadekvátabb elutasítását a jelenlegi bel-és külpolitikai viszonyoknak, folyamatoknak.
Talán végre ébrednek a népek és a bevándorlókat nem hagyják maguk ellen kijátszani, mint amire már facebook-os kezdeményezések vannak, és amely szándék a bevándorlás gerjesztése mögött is ott van.
#2 H-5213 Szapárfalu, Angolkert út 2/Akovacs.laszlo 2015-08-11 01:13
Az én tanárom, akitől tudásomat 33%-ban nyertem, Molnár V. József volt (a másik 2/3 nekem s sokan másoknak vitéz mezőkövesdi s vitéz nagykőrösi volt). Fenn van az interneten Jóska bácsi Felvidéken készült videója („Trianon”), amelyben elmeséli, hogy a középkorban özönlött a nép hozzánk, mert mi voltunk a béke s remény szigete. (Persze közben mindig le akart bennünket rohanni az éppen ügyeletes megalomán uralkodó, pl. német-római császár.) Az afgánok – akik szkíta vértestvéreink s így is tartanak bennünket számon - a Nyugatiban a fejükből néztek ki, amikor a minap reggel munkába menet rájuk tekintettem. (Tehát egyáltalán nem tudták azt, hogy mit csinálnak. Tehetetlenül sodorja őket az élet.)

Nem tévedés, a történelem ismétlődik, s joggal tegyétek fel a kérdést vitéz mezőkövesdinek (Szántainak) s vitéz nagykőrösinek (Papnak), hogy ezek szerint a magyar nép szenvedéstörténete mégsem ért véget? (Az Interneten bárki számára hozzáférhető Jézus kálváriajárása egyes stációi s a magyar nép szenvedéstörténete egyes csomópontjainak egymással való megfeleltetése. Dicséretre méltó nemes vállalkozás kettejük részéről. (De vajon a világ összhangban van-e azzal, amit tanítanak?)

A válasz a nemzet számára a Jóistenben keresendő. Révai Péter koronaőrtől tudhatjuk, hogy a magyar nép legfontosabb célja Isten megismerése volt. (A magyar s vele az üdvtörténelem e köré szerveződött.) Azt már én fűzöm hozzá, hogy Isten lelkülete bizony szimmetrikus, s kezét a derekára téve, velünk szembe nézvén joggal kérdezheti tőlünk számon kérőleg: „Ti, mikor általam keresztre voltatok feszítve ’56-ban, s a világba futottatok, Ti, őseitek, vagy ismerőseitek, valaki is orrotokra koppintott-e vala, hogy gyávák voltatok? Pedig ha elolvassátok 1956 igaz történetét, tudhatnátok, hogy a beözönlő szovjet tankokat simán legyőzhettétek volna. Csak a Ti hitetek volt kevés, de nem azoké, aki fegyvert emeltek az agresszorra. Mégis befogadtak Titeteket, a népemet, az enyémet, máshol a világban. S én mit fogok majd mondani, ha kukoriczán fogom térdepeltetni a világ népeit az Utolsó Ítéletkor, hogy Ti sóherek voltatok velük, a most világba futókkal, mint a Titeket megszállva tartó zsidók, az emberiség ellenségei? Ezen gondolkodjatok el.

A magyarországi czigányok, akik Bengáliából menekültek el, mert senki tőlük ott el nem tűrte, hogy másokat meglopnak, ma Magyarországon életüket a külszíni szénfejtésből nyerik (l. Ózd környékén). Pedig a Polgár-alapítvány (esélyteremtés, rk. kedvezményes kamatozású, esélyteremtő hitel) pénzeit 90%-ban elsikkasztják. Holott a bengáliai rokonaik, akik ide futnak, mert más reményük a megmaradásra az öngyilkosságon kívül nincs, a bangladesi Nobel-díjas közgazdász rendszerében a banki kölcsönöket 90 %-ban nem elsikkasztják, mint a magyarországi czigányok, hanem mind, az utolsó centig visszafizetik, mert hálásak, hogy esélyt kaptak az egzisztenciális (megélhetési) felemelkedésre.

S azt már csak én, vitéz szapárfalvy Kovács László, aki nemzetem szenvedéstörténetét megfeleltettem a precessziós világhónapokkal, teszem hozzá, hogy mi, magyarok a világ (azaz a Fény urai) vagyunk. S ha az Isten egyszer szimmetrikus, hogyan is várhatnánk el, hogy a világ urai legyünk, ha mi nem adjuk meg másoknak azt, amit mi (országuk igazgatását) tőlük (más népektől) kérünk (földünket, otthonunkat, vendéglátásunkat)? Pedig ez a küldetésünk. (Ezért születtünk a világba.)

Gyula bácsi, gondold át, mit mondasz. Te mit tennél, ha elmebeteg politikusok szétbombáznák a földünket (Afganisztán), vagy esélyünk sem lenne az emberhez méltó életre (fekete Afrika)? Kovács István ökölvívó (Kokó) kampányt szervezett az etiópok vízellátásának javítására. S jómagam, ha nem is önszántamból, minden nap utcai kútról hordom a vizem. Hogy miért? Mert ilyen világban élünk.

Tegyünk inkább együtt azért, hogy kipenderítsük az elmebeteg politikusokat a kormány-székükből. (Hidd el, hogy örülni fognak, s megváltásként fogják átélni. Ők is érzékelik, hogy nem oda valók.) Nem kellene a NATO-ban lennünk, mert az lőtte ripityára Afganisztánt. S a Pakisztán elleni háborúról pedig még csak semmit sem tudunk, mert be sem jelentették a rádióban. (Pedig ott is folyik a háború.) Sajnos világháború van. Tavaly óta. Vegyük észre. S imádkozzunk, hogy a világ megmaradhasson. Kedves, Magyar Testvérem. K.L.
#1 migránsokGyulabácsi 2015-08-09 15:38
Elég életerős emberke jön ahhoz, hogy megnyissák a szénbányákat és az uránbányákat. Dolgozzanak meg azért amiért itt lehetnek.
Ha ennek híre megy, pánikszerűen elmennek innen!

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások