20240725
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

A SZLÁVOK RÉGÉSZETI KUTATÁSA HAZÁNKBAN / A Kárpát-medence természeti gazdagsága az emberi életre rendkívül kedvező volt a távoli őskortól mind a mai napig. ... A múlt névtelen, majd a történeti korokba érkezvén immár névvel is ismert...

Umbriától Ungriáig

Kategória: Kitalált középkor
2012. november 29.
A most következő gondolatok akkor kezdtek megfoganni, amikor újra kezem ügyébe került Szádeczky-Kardoss Samu Az avar történelem forrásai c. munkája. A szerkesztő rendkívüli alapossággal gyűjtötte össze mindazokat a főleg bizánci szövegrészleteket, amelyek e rejtélyes koraközépkori népről...

Zalán futása

Kategória: Kitalált középkor
2011. október 10.
Korábban láttuk, hogy a Krisztus utáni hatodik század derekának eseményei a magyar honfoglalás korára rímelnek. Az 549-es és 558-as utigur támadás a besenyők 895-ös támadásának feleltethető meg. A gepidák megfelelnek az Erdélybe behúzódó székelyeknek, a kutrigurok...

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló