20210119
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

hétfő, 26 november 2018 14:37

Az úgynevezett honfoglalók csak hazatértek őseik földjére,

Szerző: vilagfigyelo.com

Egy DNS vizsgálat nem várt fordulatot hozott: kimutatták, hogy a magyarok nem honfoglalók voltak: hazajöttek!

A vizsgálatot azóta is sokan kérdőjelezik meg, heves viták folynak róla.

Egy olyan vizsgálatról van szó, mely nem árt DNS elemzéssel zárult. Az eredmények ugyanis olyan dolgokat derítettek ki az ősi magyarokról, amikre senki sem volt felkészülve.

Ezen eredmények alapján ugyanis kijelenthető volt, hogy a magyarok nem voltak honfoglalók.

Éppen ellenkezőleg. ők HAZA jöttek...

A 2000-ben elvégzett Semino féle kutatás heves viták tárgyát képezi még ma is, de nem született komoly cáfolata, így sokan hitelesnek tekintik, ez pedig megváltoztathatja a teljes magyarság történelmét.

A magyar férfiak 93,7 %-a négy ősapától ered, és a jelenleg itt élő magyar férfiak 73,3 %-a már a kőkorszak legelején is itt élő férfi populáció leszármazottja.

2000-ben, a világ egyik legautentikusabbnak elismert folyóiratában, az USA-ban megjelenő Science-ben, Semino és 16 genetikus munkatársa közös közleményt tettek közzé. A magyar népesség vonatkozásában komoly, és messzemeő megállapításokat tettek.

Az egyik az volt, hogy a magyar nép ősei 30-40 ezer évvel ezelőtt az Európában elsőként megjelent europidok között voltak. Az is kiderült, hogy populációnk genetikáját tekintve az egyik legjobban elkülönülő nép vagyunk.

A magyar nép legközelebbi – genetikai szinten igazolható – rokonai, a lengyel, az ukrán, valamint a horvát nép.

Genetikailag olyan, hogy "indoeurópai" nem létezik. Nincs "szláv" sem, csak "európai", és értik ez alatt éppen a magyarságra legjellemzőbb haplotípusok csoportjával jellemezhető népeket. A magyar nép genetikailag európai, sőt, "őseurópai".

Akárcsak a nyelvünk és íz írásunk is, mely sokak szerint egyébként a sumer írásképet is megelőzi az időben, bár ezt nem sokan ismerik el.

A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es haplotípus alapján – őskőkorszakbeli – ősapa leszármazottja.

A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18, -11 %-a az EU-7, – és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda.– A magyarokból teljesen hiányzik az urali népekre jellemző TAT (EU 13 + EU 14) gén.

"A recens minták azt mutatják, hogy a 132 magyarországi és 99 székelyföldi férfitól, valamint ugyanolyan 113, illetve 84 nőtől nyert minta összetétele nem különbözik egymástól, és valamennyiüknek jó kilenctizede az európai őslakosságéval egyezik meg.

Ezek alapján a székely és magyar nem különbözik egymástól.Tehát megállapítható, hogy az úgynevezett honfoglalók csak hazatértek őseik földjére, vérrokonaik közé.

Forrás: vilagfigyelo.com

kiemelések: >Zoli<-tól

Megnyitva 1291 alkalommal

Hozzászólás   

#2 Komoly történeti tényekJéga Szabó Ferenc 2018-12-01 19:34
A "hazatérés" - komolyan gondolkodó, és kissé tájékozódó ember számára soha nem lehetett kétséges. A termékeny Kárpát-medence olyan túlnépesedést eredményezett a nagyállattartó népesség körében, mely maga után vonta, és egyetlen megoldása volt a helyzetnek.Ennek okán kisebb nagyobb nemzetségek (nem törzsek!!!) vonultak keletre, a tágas legelők, a bővizű folyók - és folyóközök! - csábításának engedve. ezek a nemzetségek különféle néven szerepelnek a krónikákban, de egy nyelvvel bírtak. Egyik komoly csoportjuk volt a "Folyamközben" letelepedett, s ma sumírnak nevezett "káld-szkíta" nép.(ld. Rawlinson, Hayce, Oppert, stb. nyilatkozatai) Berossos leírja ősmondájukat. miszerint első tanítójuk Hany Oannes minden reggel a mocsárból jött elő, tanította minden tudományra a népet, s este ugyanoda tér vissza. (A helyet nem tudták még beazonosítani, de az fennmaradt, s az agyagtáblákon is látható, hogy "halruhában" működik. Nekünk van egy "HANY"-unk, ami egyúttal mocsár is (volt). (Tévedés ne essék, az nem "han", hanem "hany", erre ad adatot a néprajzi lexikon, valamint Várkonyi Nándor is) A Oannes névnek pedig semmi köze sem a göröghöz, sem a latinhoz. A név jelentése - megtisztítva a görögös formától - : " II. rendű égi öltözék" (tehát nem uralkodói pld., hanem hercegi), az ePSD szótár alapján. Őseink"belakták" az ARAL környékét is, ld.: Az ősi Khorezm c. Tolsztov munkát. Őközülük szakadtak ki pld. a kabarok, s az izmaeliták is. A folyamközi népesség szemita elnyomás elől menekülő része alakította Subartut, aminek jelentése a fenti szótár szerint: " a kötelezettségeik alól megszabadultak", s a népet szabar-nak, szabírnak nevezték. A szabar jelentése:"a REND DÍCSŐÍTŐI", bár a fogalomkör sokkal tágabb. Ez a "szab" mai napig élő szóalkotó elemünk, s a "szabadság" fogalmilag azt jelenti: " a SAJÁT REND szerint élni". Ezek a szabar emberek bejárták egész Szíbériát, s komoly tudósok szerint a földrész neve is utánuk neveződött. Innen származnak a sovány analógiák a finnugor törzsecskék nyelveiben,miket oly nagy zászlóra varrva lobogtatnak némelyek. (Csak az a "feneség", hogy generális azonosságokat még soha nem tudtak felmutatni!: egyik népcsoportból ezt a párat, a másikból azt a párat, de ezek már egymással sem találnak.)
Az idők folyamán szétvándorolt nemezetségek - vagy részeik, idővel visszaszármaztak klf. oko folytán a Kárpát medencébe, s hozták magukkal "saját" magyar nyelvüket. Kompakt telepedtek le, s" KIALAKULTAK A Nyelvjarasok.
Elromlott a billentyum, befejezem.
#1 Az úgynevezett Honfoglaló vezéreinkrőlR Zoltán 2018-11-28 10:46
Neparáczki Endre: Honfoglaló vezéreink vegyes szkíta-hun és kelet-ázsiai származásúak voltak.

pestisracok.hu/.../

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló