20231208
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2008 július 29, kedd

Móricz János munkásságáról

Szerző: Sipos György

Móricz János szerint a klasszikus történetírás nem ad átfogó világszemléletet; az Özönvíz után az úgynevezett Amerikai Új Világ vált a civilizációk szülõanyjává, amiknek az alapja az õsi Magyar kultúra volt. Az Európai és a Közép Keleti kultúrák váratlanul a fejlõdés kihagyhatatlan evolúciós lépései nélkül tûntek fel. Ezek a civilizációk az Amerikai kontinensrõl kerültek át ahol az evolúciós elõzményeik megtalálhatóak. Azok a csoportok, akik túlélték az Özönvizet, késõbb az Andok magasabb fekvésû területein az Özönvíz utáni kultúrákat hozták létre.

Idõszámításunk elõtt között megérkeztek Alsó-Mezopotámiába tutajokon, amik balsafából készültek olyan faanyagból, amit csak Dél-Amerikában lehet találni. Ecuadorban, Azuay tartományban, olyan nevek találhatóak, mint Shumir, Zumir, Shammar, Mosul és még sok más, amik arra utalnak, hogy ez a régió volt az õsi Sumérok, vagy Zumirok szülõföldje, akiknek a nyelvét egy õsi un. proto-Magyarból lehet származtatni.

Móricz elmondása szerint a Kárpátok magyarjai amerikai eredetûek ugyanis az Andok elhagyása után áthozták a magyar nyelv atlanti jellegzetességeit, a legendákat, tradíciókat és hiedelmeket. Ecuadorban, és másutt Amerikában, a Cayapos, Jibaro-Shuar, Tschachi, Saraguru, Salasaka és más törzsek az õsi magyar nyelv változatait beszélték.

A kulturális erózió és erõszakos külsõ beavatkozás ellenére számos magyar helynév és dialektus megtalálható Ecuadorban.

A régi magyar és a sumér nyelv közötti hasonlóság nem lehet véletlen, mondja Móricz, mindezt nyelvészeti hasonlóságokon túl (pl. nap, Úr, Isten) etnográfiai, vallási, mûvészeti és néprajzi kapcsolatok igazolják. Az 8. század (AD) végén, a magyarok, a Karák (más néven király szkíták vagy fehér hunok) Indiából hazavándoroltak az anyaországukba Dél-Amerikába. Ezek ugyanazok a Carák, akikrõl a késõ 18. századi ecuadori történész, Pablo Juan de Velasco beszél, hogy megérkeztek a 8. században és a helyet, azóta is Bahia de Caraqueznek hívják Manabi tartományban.

Nagyon keveset tudunk errõl a bámulatos emberrõl (Juan Moricz a szövegben mindenhol) aki Móricz Jánosként született Magyarországon 1923-ban, mivel nagyon keveset írt. Õ minden nap megélte azt az élményt, amiért más kutatók életre szóló expedíciókat szerveznek.

Egy briliáns, elbûvölõ ugyanakkor egy nehéz és akaratos ember volt. Mielõtt bárki egy egyszerû kalandornak hinné, álljon itt egy szakértõi lista, (látszólag ismeretlenül a nyugati szakavatott számára), akiknek az érdeklõdését felkeltették a lehetséges Magyar-Quecsua kapcsolatok, egy lista, amit Móricz János kért és kapott az Ecuadori Külügyminisztériumtól. Az együttes reagálásuk nem kevésbé megdöbbentõ, mint a munkájukkal kapcsolatos teljes csend.

Magyar szakértõk

Dr. Kósa Barna / Melbourne, Ausztrália: Mezopotámia, Palesztina és Anatólia kultúráinak szakértõje. Igazolta és jóváhagyta Móricz János hipotézisét az amerikai kulturális diffúzióról, a magyarok amerikai eredetérõl. Félévszázad publikációinak listáján szerepel Móricz János felfedezésérõl írott cikke is.

Dr. Rimanóczy László / NSW, Ausztrália: A belga tudományos társaságok tagja. Sumerológus, Amerika és Mezopotámia közti kulturális kapcsolatok szakértõje. Tanulmányai jelentek meg az õsi Kitus (Quito) királyságot irányító királyi dinasztiákról. Igazolta Móricz János állításait.

Szentirmay Gyula / NSW, Ausztrália: A híres kutatónak, Kálmán Patakynak jó barátja, szakmai közvetítõ Pataky és Móricz János között. 50 év fordítói munkásság a magyarok amerikai eredetérõl.

Turmezei László / Kutató, a Magyar Akadémia hajdani tagja. Kiemelt Polynézia, Malayzia stb. szakértõ. Móricz János tanulmányait felülvizsgálja, és egyetértését adja, hogy Móricz felfedezése az Amerikai kontinens történelmét illetõen kinyitja a kapukat egy teljes revízió számára.

Alexander Csóke / Schlossberg, Ausztria. Nyelvész, Kaukázus, Ural és az Altáj nyelveinek specialistája. Móricz János felfedezése óta az idejét az ecuadori pre-kolumbián nyelveknek szenteli, igazolta Móricz János elméletét az amerikai kulturális diffúzióról és a magyarok amerikai eredetérõl.

Dr. Baráth Tibor / Montreal, Kanada. Több éven át történelem és geográfia professzor a Sorbonne egyetemen Párizsban. Sumér és egyiptomi kultúrák vezetõ kutatója. Mezopotámiáról szóló publikációjában foglalkozik Móricz felfedezéseivel, úgy, mint amik segítenek a történelem elõtti idõk eseményeit tisztábban látni.

Dr. Gergely Dénes / Ontario, Kanada. Kitûnõ nyelvész, aki sok évet töltött Közép- és Dél Amerikában a magyarok eredetének vizsgálatával. Igazolta Móricz elméletét, miután vele egyezõ következtetésre jutott, amikor összehasonlította a magyar nyelvet a kolumbiai köztársaságban élõ Kolumbusz elõtti népek nyelvével.

Dr. Szólloósy S. Said / Németország. Kutató, Közép- és Dél Amerika kultúráinak szakértõje. Dél-Amerika Európai és Közel-Keleti kulturális kapcsolatainak elemzõje. Megerõsítette Móricz kulturális diffúzióval kapcsolatos elképzeléseit.

Homonnay Elemér / Cleveland, Ohio, USA. Történelem és geográfia professzor. A pre-kolumbián kultúrák magyar kapcsolatainak szakértõje.

Mások, akikkel Móricz levelezett: Dr. Gosztonyi, Sorbonne, Párizs; Dr. Alfredo Tegliabue, történelem és geográfia professzor, Universidad de la Plata, Argentina; Dr. Alfredo Kolliker Freers, történész, elnök Universidad Argentina de Ciencias Sociales

Fordította: Sipos György A fordítás alapja és további információ:

Tayos Gold Library

The Odyssey of Stan Hall: Architect of the Tayos Caves Expedition of 1976

Megnyitva 8533 alkalommal

Hozzászólás   

#1 joó ferenc 2012-03-11 20:59
:roll: Kitünő

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások