20231206
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2017 október 07, szombat

Kapcsolat Katalónia, Erdély és a cigány népszavazási kezdeményezés között

Szerző: Madarász László

Az utóbbi napok történései miatt fokozott figyelemmel kísértem végig a 100. kormányinfót.

Legfőként Katalónia elszakadásával kapcsolatos kormányálláspont érdekelt, elsősorban azért, mert az Opre Roma Cigány Demokrata Néppárt 2017. szeptember 27. –én az alábbi népszavazási kezdeményezést juttatta el a Nemzeti Választási Bizottsághoz: „AKARJA-E ÖN AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ROMA TARTOMÁNY ELNEVEZÉSŰ TERÜLETI AUTONÓMIA LÉTREJÖTTÉT BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG, NÓGRÁD ÉS HEVES MEGYÉKBEN?” (Forrás: http://www.valasztas.hu/hu/nvb/734/734_4.html )

Nem csalódtam, Lázár Jánosnak feltették az alábbi kérdést: „Ha a katalánhoz hasonló függetlenségi mozgalom indulna Erdélyben, akkor egy ilyen eseményt román belügynek tekintene-e a magyar kormány? A válasz: „Hagy ne nyilatkozzak Katalónia ügyében!” … „Ami Spanyolországban történik, abban a magyar kormány nem kíván állást foglalni.” Megnézhető: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/videok/kormanyinfo-100-a-kotelezo-kvota-megbukott kb.: 2:14:55-től. Lázár János rendkívül diplomatikus választ adott a feltett kérdésre, de nem is igazán volt más választása, ha a magyar országvezetés ismételten nem akar beletenyerelni egy számára a későbbiekben akár kínossá is válható belügybe, mint tette ezt az első Orbán kormány (1998.07.06. – 2002.05.27) idején Szerbiával szemben! Feltételezhetően a kormány Magyarország egységének megőrzése miatt kényszerül most hallgatni Katalónia ügyében, hiszen ha elismerné az ottani függetlenségi törekvések jogosságát, alapot adna arra is, hogy Hazánkat egy újabb Trianonnak tegye ki, a cigányság „jóvoltából”!

Röviden elevenítsük fel a Szerbia elleni agresszió magyar vonatkozásait:

Az 1990 –es évek végén az albán szeparatizmus megerősödött és a Koszovói Felszabadítási Hadsereg tömegesen hajtott végre terrorakciókat a tartomány elszakadása érdekében! Szlobodan Milosevics, akkor még Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (tagok: Szerbia és Montenegró) államfője a rend helyreállítása érdekében kemény rendőri-katonai akciókkal válaszolt. Viszont csak ez utóbbinak volt nemzetközi visszhangja, míg az albán atrocitásoknak nem! Végül is 1999 januárjától megkezdődtek a tárgyalások ENSZ csapatok telepítésére, amit a szerbek is elfogadtak. Végül meglepetésre, az egyezményhez olyan kiegészítést csatoltak amerikai javaslatra, mely Szerbiát gyakorlatilag NATO által megszállt országgá tette volna. Ez a függetlenség feladását jelentené, így elfogadni nem lehetett! Ezek után a NATO 1999. március 24.-én – ENSZ felhatalmazás nélkül – bombázni kezdte Szerbiát! Az Orbán kormány a NATO számára engedélyezte a magyar légtérhasználatot, a taszári és ferihegyi repülőtereink használatát (tartalék repülőterek: Kecskemét és Pápa), valamint az agresszoroknak lehetőséget biztosított a honvédség kommunikációs berendezéseinek igénybevételére is! (határozat szövege) Dr. Bimbó József szerint: „Voltak azonban jelei annak, hogy a magyar kormányzat nemcsak teljesíti, amit a NATO-parancsnokságok kértek, hanem megkísérelték azokat túlteljesíteni. Némely körök részéről kérés nélkül is hajlandóság mutatkozott a harci cselekményekben való esetleges magyar részvételre (egyes sajtóhírek szerint ilyen tapogatózás történt, de azt a NATO-parancsnokság nem fogadta el),…”. Vagyis az akkori magyar kormány –NATO tagság (belépés: 1999.03.12.) ide, vagy oda – aktívan beavatkozott a vele szomszédos állam belügyébe, melynek az lett az eredménye, hogy Koszovó – amit a szerbek bölcsőjüknek tekintenek – független állam lett, vagyis kiszakadt az anyaországból! (Ez olyan, mintha nekünk az EU követelésére végleg át kellene adnunk a Pilist, Esztergomtól Visegrádig, beleértve Attila – hajdani nagykirályunk várát Fehérvárt, amit a korabeliek németül Etzelburgnak neveztek – a muszlim “menekülteknek”!) Ezt a függetlenséget el is ismerte a 2. Gyurcsány kormány idején Magyarország, 2008.03.19.-én. (Talán nem csoda, hogy Szerbia pert fontolgat Hazánk ellen is, a NATO bombázások miatt!)

További problémák:

Az első Orbán kormány Szerbia bombázásához való hozzájárulásával mintegy segítséget adott az iszlám európai terjeszkedéséhez! Ugyanis Albánia – mely elviekben ateista ország – lakossága nagyobbrészt szunnita muzulmán! Így nem csoda, hogy Koszovó lakosságának 90%-a szintén szunnita muzulmán, köszönhetően az EU és az USA által hallgatólagosan eltűrt, koszovói albán nemzetiség etnikai tisztogatásainak! Mára, a háborúban megsemmisült mecsetek helyett, a szaúdi vahhábita (legszélsőségesebb iszlám ág) támogatással ezek a mecsetek újra épültek, illetve épülnek ma is! (Nem tartozik közvetlenül a tárgyhoz, de pár héttel ezelőtt Bosznián keresztül vezető utam során személyesen tapasztaltam, hogy vadonatúj mecsetek állnak ott is minden nagyobb településen! Megjegyzem: egyformák, tehát úgy tűnik pénzt nem kímélve típusterv alapján sorozatban készülnek. Ki lehet találni, hogy az ottani mecsetek építését melyik arab állam finanszírozhatja?)

– Spanyolország és pl. Románia is, a mai napig nem ismerték el Koszovó államiságát, tartva attól, hogy az országokban élő kisebbségek szintén függetlenségi törekvésekkel állhatnak elő! Mint ahogy a Katalánok már évek óta lebegtetik az elválást a spanyol államtól, úgy Románia szempontjából fennáll annak a lehetősége; a viszonylag gazdag Erdély – román vezetés alatt(!) – is elszakadna a Bukaresti vízfejtől! Ez utóbbi törekvések csak felerősödhetnének, ha a „Nagy Románia” (a szegény Moldávia beolvasztásának) terve a megvalósulás stádiumába lépne.

– Nekünk meg itt van a Cigány Néppárt népszavazási kezdeményezése! Már évekkel korábban is szóba került roma berkekben Észak-kelet Magyarország és a Felvidék (Szlovákia) egyes területeiből létesülő önálló cigány állam megvalósítása, így a területi autonómia úgy látszik az első – demokratikusnak látszó – lépés lehet egy újabb Trianon felé! Sajnos ezt elviekben (politikailag) lehetővé tette az Orbán és Gyurcsány által vezetett Magyarország, Koszovó kapcsán tett cselekedetei! Csak önmagát hitegeti az, aki kizárólag nevetne a dolgon, annak okán, hogy egy „cigányország” úgy sem lenne életképes! Azt kell, mondjam: ez nem feltétlen igaz! Akadhat majd olyan arab gazdasági erő, aki látszólag hittérítési célból, valójában az európai nemzetek megosztásának szándékával, de finanszírozná ezt a bábállamot! Ha “egy tál lencséért” cigány szavazatokat lehet venni, vajon mennyibe kerülne, hogy muszlimmá váljanak?

Belpolitikai következtetések:

Orbán nagyot hibázott akkor, amikor támogatta az amerikaiak törekvését Koszovó elszakítására! Ennek hatása lehet Magyarország jövőbeni esetleges felosztására is, de közvetlen következménye az iszlám balkáni terjedése! Ezt nem ellensúlyozza a déli határon húzódó kerítés felállítása, amit amúgy csak helyeselni tudok! Viszont egyéb cselekedetei miatt, már nem tudok hinni Orbánnak! Ugyanakkor látni kell azt is, hogy a miniszterelnök az utóbbi időben túlontúl szívesen jár Erdélybe, ami a román vezetésnek nem feltétlen tetszik! Könnyen elképzelhető, hogy az az állam, melynek számolnia kell a székelyek – történelmileg is teljesen jogos – autonómia követelésével, állhat az Opre népszavazási kezdeményezése mögött, vice versa alapon! Orbán, sajtó által feltételezett cigány származása, Farkas Flóriánért való kiállása, stb. ugyanakkor meredek feltételezéseket gerjeszthet, hiszen az Opre Roma szervezet működésének, programjának, anyagi hátterének átfogó vizsgálatát máig nem rendelte el, mint ahogy Farkas Flórián sincs a rácsok mögött! Orbán, “cigány” mentalitása miatt, a választási kampányban bizonyára megkísérli egymás ellen fordítani a különböző roma szervezeteket, újabb milliárdos támogatásokat ígérve nekik. Az adóforintjainkból! Ezzel azonban legfeljebb egy pirruszi győzelmet könyvelhet el, mely a jelenlegi miniszterelnök politikai túlélését jelentheti ugyan, de hosszabb távon végzetessé válhat a magyarság számára! Emlékezzünk! 2011 első felében Magyarország először látta el az Európai Unió Tanácsának soros elnöki feladatait. Orbán akkor az unió romastratégiájának kidolgozását és elfogadtatását jelölte meg elnöki tevékenységünk egyik prioritásának! Azóta temérdek magyar adóforint vándorolt a különböző roma felzárkóztatási programok feneketlen zsákjába, minden eredmény nélkül! Az eredménytelenségnek mégis van eredménye: egyfelől a FIDESZ újabb választási győzelme és a 3. Orbán kormányzat megalakulása, másfelől újabban a cigányság területi autonómia igénye! Kellet ez nekünk?

Ha Magyarországot a FIDESZ meg kívánja tartani egységes és viszonylag független államnak, elhibázott, átgondolatlan lépései miatt Orbánnak mennie kellene! Helyette jöhetne pl. Lázár, aki a szerbiai bombázások idején még nem sározta be magát, hiszen akkoriban „csak” országgyűlési képviselő volt. Talán Ő nem habozna megvizsgáltatni az Opre Roma Cigány Demokrata Néppárt pénzügyi hátterét, és kiderülhetne áll-e más állam, a szervezet területi autonómiai elképzelése mögött? Feltehetően szigorúbban ellenőriztetné a romák felemelkedésére szánt pénzek felhasználását is.

Még talán nem késő!

lásd még: Kamarás István interjú

Madarász László

Forrás: http://magaspart.hu

Megnyitva 3046 alkalommal
A rovat további cikkei: « Miért is? VNTv bölcseletek »

Hozzászólás   

#4 belgium/Andennenagy lajos 2017-10-24 10:15
köszönöm, kedves Madarász úr, hogy megválaszolt a hozzászólásomra. Ezzel persze utat is adott arra, hogy ez folytatódjon, folytatódhasson ...

ami a délszláv eseményeket illeti, nem kivánok vitába állni Önnel. Ugyanis nagyon helytelenek az Ön ismeretei (van sok jó, de a rosszak ... miatt). Amikor ilyen van, lehetetlenség lenne mindezeket tisztázni így levélben. Lehet nem is kivánná, hagyná magát meggyoznie ...
tehát ezt hagyom ...

illetve itt csak azt, hogy az albánok, a szerbekhez viszonyítva oslakosok. Amikor az elso szerb állam (Rácia ?) megalakult, akkor ezek már ott éltek. Tehát ezért teljesen jogtalan az o esetüket a katalánokéval párhuzamba tenni ...
ugyanúgy a minket is érinto cigányok esetével sem. Azok is csak jövevények. Az egy már több évszázada létezo magyar állam (4-5 évszázada ?) területére ...

ezen cucc miatt írtam az Ön értekezése ellen, kedves László ... és épp erre nem, ill. alig reagált ...

a természet(anyánk) törvénye az, hogy egy jövevény alkalmazkodjon a környezetéhez (a kaméleon esete, pl-ul) és nem a fordítottja. Amikor
a jövevények nem akarnak illeszkedni, asszimilálódni ..., akkor ezek gyarmatosítók, ill; azok akarnak lenni ...
ha a cigányaink elég erosek lesznek, mint a többi volt jövevényeink (minden szomszédunk végül is)
egy darabot kivánnak majd a csonka M.o. -ból is.
Ezt azért, mert mi még ma sem értjük meg, hogy a
jövevényeket nekünk kötelességünk magunkba olvasztanunk. Még akkor is, ha ezek nem igen akarnák ezt ...

még egyszer Madarász úr : a jövevénynek KÖTELEZETTSEGE az asszimilálódás, a teljes integráció, miközben az oslakosoknak (akik nem
jövevények azon ország területén, ahol élnek), azoknak NEM !!! Az oslakosságnak TELJES JOGA van megtartani azonosságát (nyelvét, kultúráját ...)
...
mégha ez nincs is így, ilyen módon 'kimondva', ezt mindenütt így is teszik, tetetik ...
egy példával :

nyugat-Európában ezen okból, célzattal 'kitojtak' egy 'elvet'. Ez a "pozitív megkülönböztetés" elve. Ezzel a befogadó társadalom, állam ... egy hatalmas anyagi, emberi-erot ad ahhoz, hogy a
jövevényeket a leheto leggyorsabban, a legjobban
beillessze a társadalomba (asszimilálja oket). Egy
iskolában, egy osztályban, ahol sok ilyen gyerek van, olyan nagy kedvezményeket adnak, hogy az csuda !

na ugyanezt Mo. is átvette és alkalmazza (azt hiszem ezt az EU rájuk-kényszeríti). Ugyanúgy, mint nyugaton a magyar társadalom hatalmas erofeszítést tesz ebben ...
az a baj csak, hogy ez nyugaton arra szolgál, hogy
egy jövevénybol egy franciát (a Fr.o. -on élo jövevényekbol) csináljon, alkosson, amíg Mo.-on épp az ellenkezot, azt, hogy ezek megmaradhassanak cigányoknak. Ugyanis a
magyar politikum ezeket elismerte, mint nemzeti
kisebbség (és ezzel az egy fennmaradás jogát is biztosítva) ...

na ez azért történik így, kedves László, mert a magyar politikum SEM érti meg (lehet nem is akarja) azt, hogy a jövevényeknek integrálódniuk,
beolvadniuk kell a befogadók közé !!!!!!!!!!!!
ez okozta Mo. megcsonkulását is. Mert bennünket nem érdekelt az, hogy a hozzánk betelepedett népek integrálódnak, asszimilálódnak vagy sem. Na ezért egy nagy buntetést kaptunk ... és még ez sem lett elég ahhoz, hogy tanuljunk belole ...

még egyszer ; a jövevényeknek kötelezettsége az, hogy beilleszkedjenek, beolvadjanak (ezzel sok olyan azonosító tényezorol le is kell mondaniuk, amelyek nem egyeztethetok össze a befogadókéval). Azok, akik otthonukban idegenbe kerülnek (akik fölött a határ 'átszáll') azoknak teljes joguk van fenntartani azonosságukat (elsosorban a
nyelvüket) ...
()

sziv. üdv.; Lajos
#3 Kapcsolat Katalónia, Erdély és a cigány népszavazási kezdeményezés közöttMadarász László 2017-10-18 15:51
Nagy Lajos úr hozzászólására az alábbiakban reagálok:
Sajnos hozzászólása megtévesztő, és a délszláv háború történéseivel mossa össze Koszovó Szerbiától történő elszakítását! Ezért Nagy Lajos figyelmébe ajánlanám:
1. A daytoni békeszerződést 1995. december 14. -én írták alá Párizsban. Ezzel a horvát - szerb, szerb - bosnyák és a horvát - bosnyák háborúk lezárultak. Kétségtelen, hogy ekkor még a szerbek voltak az agresszorok, de a horvát - bosnyák háborút tudtommal a horvátok kezdték!
2. Mint írtam, Szerbia NATO általi bombázása 1999 március 24.-én kezdődött, tehát közel három és fél évvel a délszláv háború lezárása után! Akkor miként kerül a csizma az asztalra?
3. A hozzászóló egyszerűen megfeledkezik arról, hogy a koszovói albánok terrorcselekmények sokaságát követték el a szerb lakosság ellen, még mielőtt a szerbek katonailag felléptek volna ez ellen! A nyugati sajtó bűne, hogy uszított a szerbek ellen, de elhallgatta a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (albánok) korábbi rémtetteit! Az utóbbi tehát nem bűn, de ha az agyonhallgatott mészárlásokra hasonló módon válaszolnak az már bűn? Tételezzük fel: ha egy Észak-Magyarországon önhatalmúlag kikiáltott cigányország öldösni kezdi az ott élő magyarokat, mire a magyar kormány - népe védelmében - fegyvereseket küld oda, elfogadható, hogy a NATO szétbombázza Budapestet?
4. A hozzászóló azt is elfelejtette, hogy a szerbek hajlandók voltak elfogadni az ENSZ csapatok érkezését, de az amerikaiak az utolsó pillanatban olyan kiegészítést is alá akartak íratni velük, ami egyszerűen elfogadhatatlan egy független országnak! Így lett az ENSZ mint béketeremtő helyett, a NATO-ból agresszor!
5. Amúgy tisztelt uram: A 6. században települtek Koszovó területeire a szerbek. (Az albánok eredete máig vitatott, a legnépszerűbb elmélet szerint állítólag az illírek leszármazottai.) A török megszállásból (részlegesen: 1385, teljesen:1455-1912) következően, kerültek Koszovó területére az iszlám hitű albánok. Tehát az Ön állítását (félre)értelmezve, jogos lenne, ha Magyarországon tömegével élnének, vagy települnének be muszlimok, hiszen több mint 150 éven át tartó török megszálltságunk erre jogot adna!
Üdvözlettel: Madarász László
#2 belgium/Andennenagy lajos 2017-10-16 14:20
Madarász úr cikkéhez :

egy nagyon rossz, részrehajló, helytelen tanulmány ez.

-1) a délszláv háború esetén csaknem kimondottan szerb-felfogású (nem az a baj, hogy szerb, hanem az, hogy igaztalan, igazságtalan !) ...

- 2) a komolyabb az, hogy két olyan esetet hasonlít össze, amik egymással szöges ellentétben állnak

az "1" ; amikor a NATO és a csonka ENSz közbelépett a délszláv civódásba, akkor már 220-230 Ezer áldozata volt ennek (foként fegyvertelen lakosok). Nem beszélve a rengeteg nemi-eroszakosságokról. Egy hivatalosan, nemzetközileg elismert állam, demokratikus kormánya nemzetközi segítséget kért és várt több, mint 4 éven keresztül és SENKI sem jött segítségére. Egy terrorista banda ez alatt körülfogta a fovárosát és halomra bombázta ezt ...

itt maga az USA, a NATO ..., az ENSz volt a ludas. Egyszeruen nem akartak közbelépni. Bosznia-Hercegovinát hagyták a szerb szakadárok álltal bombázni, területébol szaggatni ..., miközben ez volt a nemzetközileg elismert kormányzat ...

de már elotte is ! Az EU kiküldött a képviseletébol néhány megfigyelot Horváto-ba. Na ezek számolták azt, hogy az ún. szövetségi hadsereg mennyi bombât is küld ezekre. A horvátok ezen megfigyeloket a fehér ruhájuk miatt fagylaltosoknak nevezték el. Hát tényleg semmit sem tett sem az EU, sem a NATO, sem az ENSZ se Ho.o., sem Szlovénia érdekében. Egy idegen hatalom agresszív támadása és ez ellen ezek kérése ellenére SEMMIT nem tettek ...

na ezért volt ideje annak, hogy a nemzetközi hatalmak végre megállítsák a vérengzo kezeket.
Ha a NATO nem lép közben Kosovóban ..., hát talán egyetlen albán nem maradt volna ott meg
(már több tízezer, talán százezer is elmenekült,
mielott elkezdték bombázni Szerbiát) ...

NEM a bosnyákok, az albánok, a horvátok, szlovének ... támadtak Szerbiára !!!!!!!!!!!

na ami magát Koszovót illeti és ott a szerbek elsobbségét ..., na ott ... tudjuk, hogy a Balkán egyik legosibb népe az albán. A szerbek még másfél évezrede valahol az északi Kárpátok északkeleti oldalán (azon túl !) éltek ...

a "2" ; egy alapveto nemzetközi jog (sajnos keveset beszélünk errol) az, hogy a jövevényeknek beilleszkednük kell, amíg az oshonos népeknek joguk van fenntartani az azonosságukat. A jövevénynek alkalmazkodniuk kell, a befogadóknak
NEM ...

ne ezért ez egy ronda, igazságtalan dolog, hogy a jövevények esetét összehasonlítjuk az autochtonokéval !!!!!!!!
egy Katalónia létezett mielott Sp.o. megalakult. A katalonok ott éltek már jóval, mielott Sp. o. megalakult. Hogyan lehet akkor összehasonlítani a cigányok helyzetével, esetével ez !?

egy jövevénynek SEMMI JOGA és közben KÖTELEZETTSEGE van !!!
az, amikor egy jövevény nem hajlandó beilleszkedni a befogadó társadalomba, azt nevezzük a gyarmatosításnak. Amikor ma Katalóniában egy csomó kasztíliai, valenciai
él, ezek ott mind jövevények. Ugy mint a szerbek, akik Szlovéniába, vagy máshova (hozzánk is)
betelepedtek, azoknak SEMMI joguk nincs ezen területhez .
amikor Szerbia, a Szerb Királyság megalakult, egész biztos hogy ott, ennek foként délirészein az albánok már ott-voltak, éltek. Ezen nem jövevények ott. Viszont Szerbiában is vannak, élnek cigányok. Na azok jövevények ...

na ezt kellene egyszer és mindenkor megjegyeznünk ! Akiken, akik felett egy határ átment, TELJES JOGUAK, akik egy határon ATKELTEK, azoknak asszimilálodniuk KELL !!!

egy példával. Belgiumba, az ország hívására többszázezer (250 ?) olasz telepedett le. Ezeknek soha semmi joguk nem volt olasznak megmaradniuk. Ezzel szemben egy kis-marok német, akik NEM jöttek be, hanem a határ ment át felettük ..., azok mégha valami 74 000-en is vannk,
csaknem teljes jogúak. Belgium hivatalosan 3 anyanyelvu miattuk. Ezen németeknek nem csak
közösségi, hanem helyi (egy kantonuk van !) autonómiájuk van ...

nagyon kell vigyáznunk amikor írunk, beszélünk ilyesmikrol. Sok kárt tudunk önmagunknak is okoznunk, a mellett, hogy igazságtalanok is lehetünk ...

szeretettel, Lajos
#1 LÁTHATATLAN ERŐ TERVEIid Kiss László 2017-10-08 13:47
„…A Magyarok Háza, ahol a Magyarok Világszövetsége székel, korábban a Szovjet Kultúra Háza volt, közismertebb nevén „KGB-központ” (egy a sokból).
Mikor az ott megindított Árpádhír TV-be beinvitált a műsorvezetetéssel Patrubány által megbízott Kubinyi Tamás, ő is jelezte, hogy a „falnak is füle van”. Oda jól össze lettek terelve a „magyar nemzeti érzelműek”. Tamás azt is mondta, hogy Patrubány-nak nem tetszik, hogy én ott vagyok, s bár kérdeztem az okát, nem tudott, vagy nem akart válaszolni erre. Bevallom, akkor még nem figyeltem én arra, hogy kiről is van szó. Tudomásul vettem. Közben nagyon hamar megszűnt a TV, igen különleges körülmények között….”


”….D’rábik és Patrubány?
Drábik- és Patrubány-előadás Csíkszeredában
Létai Tibor | 2010.11.22. [17:34] | Utolsó módosítás: 2010.11.22. [18:46]
Dr. Drábik János és Patrubány Anna előadására kerül sor péntek délután a csíkszeredai városházán.

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szervezete és Csíkszereda Polgámesteri Hivatala szervezésében november 26-án, pénteken 18 órától kerül sor a dr. Drábik János A nemzetközi pénzrendszer működése és az új pénzügyi világrend – a magyar nemzet megmaradásának lehetőségei a XXI. században és Patrubány Anna Helyi kibocsátású pénzek működése és alkalmazási lehetőségei témájú előadásokra. Helyszín: a csíkszeredai polgármesteri hivatal gyűlésterme.
www.szekelyhon.ro/aktualis/drabik-es-patrubany-eloadas-a-varoshazan
Aztán kibújik a szög a zsákból!

MVSZ: Új magyar nemzetfogalom kell, melyben a cigányok is helyet kaphatnak
[2012.02.29. 21:51:09] - Hírmester
Az MVSZ Sajtószolgálatának híradása: 2 millió cigány Magyarországon. Feltűnően nagy érdeklődés övezte a Magyarok Világszövetségének mai napon megtartott sajtóértekezletét, amelyen ismertették a Magyarok VIII. Világkongresszusa keretében megtartandó, Eltörött a hegedűm... című konferenciát, amelynek középpontjában a magyarországi cigányság szerepel majd….”

OLVASD EL ITT AZ EGÉSZET:
magyarnemzetikormany.com/pi-klub/news.php?readmore=6878&c_start=0

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások