20231205
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2009 november 24, kedd

Mese-mese-mátka 2012-ről és a fenntartható fejlődésről

Szerző: Szufi

Mindössze azért érdekel ez a téma, mert épp tegnap láttam a 2012 című filmet! NEM CSAK asztrológia korszakvég, hanem akár a végítélet is lehet, lásd: Jelenések könyve stb. James Redfield a ,,perui felismerések" kapcsán írt arról, hogyan is kell energiaszintünket emelni, hogy a negatív élethatásokat kivédjük.

Sok ,,ezo" ember szerint minden ettől függ, és bárkit bármikor láthatunk a ,,másik oldalon" is, ha megfelelő szintre tudjuk tornászni energiaszintünket. De bármennyire ,,révülök" is, nekem még annyit se sikerült elérni, hogy az engem ért sok igazságtalanságot kivédjem. Egy dologgal tudtam elviselni eddig életemet: a vidámsággal! Redfield ír arról is teljesen közérthetően, sőt, kimondottan vonzón, hogy a magasabb energiaszint hatására nemhogy mélyebb/rosszabb erkölcsiségbe süllyed az emberiség, ha megmarad, hanem egyre ,,ezóbb" lesz, ami a szeretet, a megértés, a béke stb. formájában lesz megnyilvánult!

De ott van a Grandpierre Attila-féle valós csillagászat, amit, ha Baktay Ervinnél is utánanézünk, csakis a teljes pokol fog jellemezni, mert a Vízöntő Időszak jellegénél fogva is LENT van, tehát szemben az Oroszlánnal, ami az Ekliptika felső (fehérrel ábrázolt) részének a közepe!! (A Vízöntő pedig az alsó rész (feketével ábrázolt (tehát pl. ezért juthatott tudomásunkra az egyre nyilvánvalóbban létező FEKETE ANYAG is!) közepe!!) És hiába minden hermeneutika, az ,,Ami lent, az fent", mi és az utánunk következők éljük majd meg a legsötétebb időszak (még véletlenül sem New Age!!) borzalmait!!

Én szívesebben hinnék James Redfieldnek, de az oly szép meseszerűség, annyira megkapott engem, hogy amikor elolvastam A mennyei próféciát, azt írtam barátaimnak, hogy ,,úgy élek, ahogy abban a könyvben le van írva"! Hiszen ott is a derű által lehet csak magasabb energiaszintre jutni! De R. is arról ír, hogy az inkák nem kiirtattak, nem eltűntek, hanem ,,magasabb dimenzióba" emelkedtek, mert a Mindenható így akarta szent és archaikus létmódjuk okán!

R. azt ,,prognosztizálja", hogy a most csakis önnön korrupt és önző mocskában (pénzéhség, látens sorozatgyilkosságok, az emberiség 2/3-a milliárdosok és milliomosok spekulációs pénzelvonása miatt éhezik!!) STB.!) fetrengő ember a pólusváltás hatására megváltozik, és emelkedett, intelligens, szeretetre képes, befogadó és önfeláldozó lény leszen! KÍVÁNCSI VAGYOK!

Már régebben elolvastam egy elég hosszadalmas, de boldogító könyvet a maja (maya) kultúráról és a próféciákról, de azóta is úton-útfélen (vagyis az internet csábos oldalain) a ,,megnyugtató" pólusváltásról írtak inkább. És tegnap jöttem rá, hogy nem FELÜLRŐL/KÍVÜLRŐL érkezik a Nap végzetes sugara, hanem - és ez a film valós geológiai alapja! - közvetve, de a Föld legbenső mágneses magját/magmáját hevítik túl a Nap-kitörések valamilyen módon (tényleges és veszélyes sugárzás és mágnesesség miatt), tehát BELÜLRŐL önmagát szétvető tűzgolyóvá leszen a Föld, ha így folytatjuk!! (Ezért kérdés sok fizikusnak is, hogy valóban ,,mi" (emberek) globalizáltuk a melegedést, vagy az egyébként is minden bolygóját bekebelezni ,,rendelt" Nap okozza az egész eltérést ,,szelíden" és ,,fokozatosan". Ha viszont eképp fordul át a pólus, akkor naívitás azt remélhetni, hogy bárki is túléli (rossz sugárzásról, mint pl. az atombombánál (!), nem is volt szó!!), mert vagy a Föld-felszín gyűrődik át elképesztő módon, vagy az akár 15000 méteres cunamik okoznak mindent elborító ,,víztöbbletet", amiből ,,kiúszni" képtelenség.

Márpedig ilyen történet már volt egy párszor e Nap-rendszerben és ezen a csodás (általam a ,,Legnagyobb véletlennek" hívott) bolygón. Párhuzam: a hatalmas dínókat a 400-800 méteres felhőkarcolókkal érdemes összevetni, és mint a könnyed kártyavár, úgy omlottak össze!!! (Az igazi EZOTERIA az, amikor J. A. Christian, a magát Jézusnak mondó, igen különös embör azt mondja: mindegy, hogy mi történik, csak más dimenzióba kerülünk, és így jártak a dínók is, tehát ha kellő mértékű az energiaszintünk, akkor ezt bármikor láthatjuk is, hiszen a James Redfield-i értelemben vett, tényleg hatalmas energia dimenzió-bóklászásra tesz képessé! Igen ám, de amint a Föld-i ,,paradicsomba"/pokolba (?) visszatérünk, szerintem azonnal meg is őrülünk!! Főleg, ha a Föld ,,átváltozását" sohe tudnánk megszokni!!)

A film azt sugallta, hogy ,,visszatérünk" a jó öreg Afrikába, azaz, kb. a Jóreménység-fok tájékára, ami legföljebb jobban kiemelkedik az óceánból! Vagyis újra ama Gondvánán kezdődik az új emberiség?? (Ezt már én kérdem!)

Szerintem már rég határhelyzet a ,,való világ", mert minden vízió, ha úgy tetszik, HIEDELEM - ami már valahol és valahogy megtörtént!! De az Ekliptika ,,fehér mezőjébe" érni mégiscsak 4 nagy korszak kell, azaz kb. 8460 földi év! Ekkor, a Skorpió-időszak végén, ami ím jelképesen is jelzi az ÁTVÁLTOZÁST, jutunk túl a negatívumokon, ill. jutnánk, ha lesz még akkor ,,emberiség"!"

Hozzászólások az előző oldalról itt olvashatók

Megnyitva 9903 alkalommal

Hozzászólás   

#2 Baktay Ervin könyve: „Asztrológiai világszemlélet” című fejezetMandala75 2022-01-19 12:26
Skorpió = szurkálás analógia?

Szántai Lajos egyik előadásában hangzott el a fenti kijelentés.

Ehhez kapcsolódik az alábbi könyv:

Baktay Ervin:
A NÉGY SARKALLATOS PONT:

" Baktay „világhoroszkóp” ábráján „a négy sarkalatos pontot az Oroszlán, a Bika, a Vízöntő és a Skorpió foglalja el. Ezek a világhoroszkóp és a precessziós ciklus, a Nagy Napév fordulópontjai, kiemelkedő jelentőségük van.
A precesszió az Oroszlánban a nap-erő érvényesülés, az ’aranykort’ fejezte ki;

....amikor aztán a precesszió eléri a Bikát, újabb fordulóponthoz érkezik.
A Bikát a Skorpióval összekötő tengely választja el a Nagy napciklus világos félívét, az ég világos felét, a sötét éjszakai félívtől.

A NAP ÉGI HÁZA, az OROSZLÁN, a tetőponton van, az ég világos felének csúcsán; vele szemben, az éjszakai félív mélypontján a Vízöntőt látjuk.
Az Oroszlántól a Vízöntőig terjedő precessziós út a Nagy Napciklus álászálló félíve, a Vízöntőtől az Oroszlánig terjedő rész pedig a felemelkedő félív.

Amikor a precessziós Nap elhagyja égi házát, az Oroszlánt és lefelé ívelve a Bika felé halad, misztikus értelemben hanyatlóra fordul, alászáll.

A BIKÁBAN aztán eléri a világéjszaka félívének határát, jelképesen sötétségbe merül, elbukik.
A Bika anyagias erői látszólag elnyelik, leigázzák a Napot, amely itt az éjszakába hanyatlik. De a Nap tovább folytatja útját, eléri idővel a Vízöntőt, s ezzel újabb fordulóponthoz jut a Nagy Ciklus útján.

A VÍZÖNTŐ egyben a hanyatlás mélypontját, de a felemelkedés, újjászületés felé ívelő út kezdetét is jelenti. S amint a Nap a Nagy Ciklusban a felemelkedő íven tovább halad,

.... végül eléri a SKORPIÓT , amelyben kiemelkedik a halál, a sötétség éjszakájából és a világosságba, az ég világos felébe szárnyal, mint a sas, hogy aztán ismét elmagasztosulva elérje égi házát, trónját, a dicsőség teljességét az Oroszlánban.

Ennek a négy sarkalatos pontnak mélységes értelme van, titokzatos, ÖRÖK TÖRVÉNYSZERŰSÉGET HORDOZNAK. "

„ARANYKOR"

Minden ősi műveltségű nép mítoszai tudnak az ’aranykorról’, amikor a földi élet még összhangban volt az égi törvényekkel, az ember még nem szakadt el a természet egyszerű, de tévedhetetlen útjának követésétől.

Ez az aranykor arra az időszakra vonatkozik, amikor a Tavaszpont, vagyis a precessziós Nap a maga égi házában, a természetének legjobban megfelelő
Oroszlán csillagképében vándorolt 2160 esztendőn keresztül. A rákövetkező korszakban a precessziós Nap 2160 évig a Rák csillagképében járt, s ebben az időben az ’aranykor’ ősi tisztasága és egyensúlya már veszendőbe ment. Helyét a Rák hatásai váltották fel: az embereket elfogta az ismeretlen utáni vágyódás, nyughatatlanokká váltak, vándorolni kezdtek, kialakult a család, majd a nemzetség csoportszövetsége, ezekből törzsek alakultak és a megnehezedett, bonyolultabbá vált életben megindult az emberi szervezkedés. Ebből a korszakból származnak a minden ősi népnél ismeretes Hold-kultusz emlékei, hiszen a bölcsek már akkor is tudták, hogy a Rák csillagképe éppúgy a Hold égi háza, mint az évi Nappálya állatövében a Rák jegye. A matriarchátus – anyauralom – is valószínűleg ennek a korszaknak a csökevénye, s némely kezdetleges népnél ma is fennáll. Mindez a Rák hatásának felel meg. "

BIKA = gazdaság, kereskedelem, pénzforgalom

"Azután Baktay is azt mondja, hogy „a történelmileg is már többé-kevésbé ismert korszak akkor kezdődött, amikor a precessziós Nap az Ikrekből a Bika csillagképbe jutott. A Bika hatásaira az élet sokat vesztett szellemiségéből, a földies, anyagias elemek előtérbe kezdtek lépni;
.... a gazdaság, kereskedelem, pénzforgalom fejlődésnek indult, a szellemiség pedig szintén anyagi formában kereste kifejezését: magasra lendült a művészi alkotás, mégpedig elsősorban mindenütt a Bika lényegének leginkább megfelelő anyagformálás: a plasztika, a szobrászat. A kultuszok jelképei is megváltoztak és a régebbiekhez a Bika szimbólumai járultak. "

.... A kisázsiai Mithras-kultuszban is megjelenik a Bika; Mithrász maga a Nap, ki ifjú képében legyűri, megöli a Bikát; az ’ifjú’ már az ELJÖVENDŐ VÍZÖNTŐ-korszak jelképe, amikor a Nap elindul felemelkedő útjára, s kiszabadul a sötétségből, amelybe a Bikában hanyatlott.”

SZEMKÖZTI JEGYEK HATÁSAI EGYMÁSRA:
" .... az állatövi hatások „megfejtésének” ...minden jegy, illetve csillagkép titokzatos, belső kapcsolatban áll az őt polárisan kiegészítő, vele szemközt álló csillagképpel vagy jeggyel… ez a szimbolikus kettősség, poláris kiegészítés. "

Forrás:
57 oldalas pdf-ben weben megtekinthető itt:
Magyar Mesék és Mondák Ismerete
Darai Lajos által:

epa.oszk.hu/.../...
+1 #1 mea culpaMaya 2012-08-11 18:17
8 nappal ezelőtt végig maileztem barátaimat
"2012 augusztus 8-n nézzék az olimpiát,hisz meg fog történni a sokak által vár kapocsolatfelvétel"
Semmi :((
Kiváncsian várom 2012.december 21.k napját.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások