20231205
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2008 november 26, szerda

Mennyi időnk van 2012-ig? Globális sorskorrekció

Szerző: Internet

2012 és a dimenzióváltás az ezoterikus hitvilágban összefonódott fogalmak. A bűvös évszám közeledtével ugyanakkor megkerülhetetlen a kérdés: őszintén magunkba nézve mennyire reális, hogy pár év múlva kollektíve az ötödik dimenzióba lépjünk?

Vagy ez a dátum már csak szimbóluma az emberiség majdani feljebbjutásának? A Lélekhíd Szellemi Központ vezetői, illetve az általuk közvetített Szentlélek üzenete szerint – bár az eredeti terv korrekcióra szorult – az esélyt még nem szalasztottuk el.

Az emberiség felemelkedésén számtalan csoport és egyén dolgozik a világon. Minden spirituális út, szellemi iskola, amely az embert a tudati kiteljesedésben és a szeretetben való növekedésben segíti, és minden egyéni törekvés, amely a legfelsőbb értemben vett Önmegvalósítás felé visz, ez irányba hat.

A budapesti Lélekhíd Szellemi Központ azon kevés műhelyek egyike, amelyek egészen konkrét tanításokat közvetítenek a felemelkedés isteni tervéről. Vezetői, Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó könyveikben, találkozóikon és már honlapjukon is rendszeresen beszámolnak a „tervteljesítés” állásáról, vagyis hogy az égiek útmutatása alapján mit kell még tennünk e ritka lehetőség megragadásához. Csoportjuk egyébiránt a Solara által koordinált bolygószintű fénymunkás-hálózat egyik horgonyzó egységeként közreműködik a magasabb dimenziós tudatmezők földhöz kapcsolásában is.

2007 végén nem mindennapi üzenetet tettek közzé a www.yahunagaia.hu oldalon, közös sorskorrekcióra hívva ország-világ fényküldötteit. Részletes magyarázattal és eligazítással szolgáltak a miértre és a hogyanra is. Az üzenetből megtudjuk, hogy a Felemelkedés Isteni Terve 1987. augusztus 17-én, az ún. Harmonikus Konvergencia kapcsán fűződött le bolygónk terébe. Ez a terv szinte évekre lebontva tartalmazta azokat a lépéseket, amelyeket sorban megtéve a felemelkedést választó egyének 2012-ben átléphetnek az 5. dimenzióba, a szeretet és kreativitás létsíkjára. Ahhoz, hogy ez a folyamat bolygószinten is megtörténjen, szükséges a földön egy legalább 144 ezer lelket számláló kritikus tömeg, akik e jeles dátumig átlényegítik önmagukat a Krisztus-tudatosság állapotáig, s fényszövetségük szíverejével megépítik a hidat egy kollektív dimenzióváltáshoz az emberiség emelkedni vágyó hányada számára.

4070

Az égiek az ütemezésnél feltételezték, hogy a terv súlyát vállukon viselő fényküldöttek az egyik lépcsőtől a másikig kitérők nélkül, az optimális úton haladnak majd. Nem számoltak az emberi gyengeséggel és engedetlenséggel. A közlés szerint 2006-ban 145 ember érte el a Krisztus-tudatosság szintjét a világon, amely szám a tavalyi évben talán megduplázódott. Az emelkedés útján elindultak közül nagyon sokan megtorpantak, célt vesztettek, és letértek az élettervük által kijelölt ösvényről. Fellázadtak sorsuk ellen, és talán már le is mondtak arról, hogy vállalásukat beteljesítsék. A Gondviselésnek ezért korrekciós programmal kellett közbelépnie. 


A sorskorrekció arról szól, hogy ha teszünk érte, akkor a Kegyelem révén kapunk némi plusz időt a lemaradásunk behozására. Az üzenet úgy fogalmaz, hogy a ballépéseink vagy mulasztásaink okozta sorscsomók egy gyorsuló időspirált idéztek elő, amit egy egyre követhetetlenebb életritmusként érzékelünk. De ha feloldjuk ezeken a csomókat, azaz visszatérünk eredendő sorsösvényünkre, akkor időt nyerünk az önbeteljesítő munkára. „Vagyis az Isteni Sorskorrekciós Terv szerint egy relatív, lokális Földi időhurok kapcsolódhatna a Földhöz.

Ez azt jelentené, hogy míg a Galaxis szintjén minden a korábbi ritmusban zajlik és halad a nagy keringési ciklusok végpontja felé, itt a Földön látszólag több idő telik el, mint ahogy most számlálva a napokat megélnénk azt. Ez talán egyrészt azt eredményezheti, hogy már nem lesz annyira feszített minden napunk, vagy pedig egyszerűen számunkra úgy tűnik majd, hogy mondjuk nem 2012-ben lesz a Felemelkedés, hanem 2013-ban, 2017, vagy éppen 2021-ben. … Valójában egyáltalán nem tudhatjuk, hogy ezen új életlehetőség és időhurok kapcsolódásával mennyi időt kaphatnánk pontosan, talán úgy fogalmazhatjuk meg plasztikusan, hogy minden egyes sorscsomó feloldásával egy-egy lélegzetnyivel több percünk lehet. A sorscsomókból felszabaduló élet és energia újabb életet teremt, és az élet által időt.” (Dr. Czeizel B. - Greskó A.)

A Globális Sorskorrekció aktusa 2007. december 29-én és az azt követő napokban megtörtént. A Lélekhíd-csoport vezetésével világszerte több mint 3000 ember meditatív hangolódása, szívbéli, gyógyító erejű összefogása teremtette meg a módját annak, hogy az új időhurok a korábbi földi időhöz horgonyzódjon. Hátradőlni azonban még korai volna… „Az Égi üzenetek szerint ez az időhíd egyenlőre még úgy néz ki, mintha finom szeretetarany fércszálakkal lenne csak egymáshoz illesztve és még igen labilis a két világ közötti átjárhatóság.

A következő három-hét hónapban tud majd stabilizálódni attól függően, hogy hányan indulnak el az Új Idő felé. … a Csillagnemzetségek Küldöttsége felhívta a figyelmünket arra, hogy a következő három, illetve hét hónapban valóban rendkívül fontos mindannyiunk szerepe! Nagyon fontos tudatosítani azt, hogy ezen az Új Idősíkon valóban járnunk kell, ezzel az új idővel élnünk kell – ebbe az új időbe kell átemelnünk az életünk hétköznapi és szellemi valóságát is! És ezt csak úgy lehet megtörténtetni, ha az ország és világ különböző pontjain átélt Sorskorrekciós meditációk felismerései nyomán ki-ki egyszerűen elkezdi bepótolni az egykori mulasztásait, életre kelti, megvalósítja az egykor elengedett álmait. Visszahozza és életté teszi az egykori reményeit, újra a kezébe veszi az egykor hibásan, vagy méltatlanul elengedett kezeket, és valóban tesz azért, hogy az élete megváltozzon. Ezt ugyanis senki más, az univerzum egyetlen létezője sem teheti meg rajtunk kívül – kizárólag mi magunk! Nem kevesebb a feladatunk és nem kevésbé nemes a kihívás, minthogy valóban kezdjünk el élni az eredendő legmagasabb rendű Sorsunk és élettervünk szerint, a Szentlélek belső vezettetése által!” (Dr. Czeizel B. - Greskó A.)

Hát így. Idő van. Ideje annak, hogy – akár fényküldöttek vagyunk, akár nem – néhány kényelmetlen kérdést feltegyünk magunknak. Például, hogy igazán boldogok vagyunk-e az életünkben? Átjárja-e a lelkünket az a mélységes megnyugvás, hogy a helyünkön vagyunk és tesszük a dolgunkat a mindennapokban? Vagy hiszünk még a jövőbeni cselekvés illúziójának, hogy „holnaptól majd minden másképp lesz”? Érezzük-e a súlyát annak, hogy az itt és most dédelgetett képzeteink, motivációnk teremtik a holnapunkat? Vagy ámítjuk még magunkat azzal, hogy azért ragaszkodunk áporodott árnyékminőségeinkhez, mert azok is részei a teljességnek? Elégedettek vagyunk-e emelkedettségünk / tudatosságunk / szeretetképességünk jelenlegi fokával? Ha most jönne értünk a halál, büszkén lépnék-e saját ítélőszékünk elébe?

Idő van. Ideje nekilátnunk, hogy kibogozzuk és elsimítsuk azokat a sorscsomókat.

A teljes üzenet, valamint a dec. 29-i Fényünnep átéléseinek beszámolója a Lélekhíd Szellemi Központ honlapján olvasható: www.yahunagaia.hu

Könyvajánló:

Dr. Czeizel Beatrix - Greskó Anikó: Csillagnemzetségek - Lélekcsaládok
OmSatya & Dalinada: Az Átlényegülés Kapujában
OmSatya & Dalinada: Az Átlényegülés Kapujában II.
http://www.csillagsziv.hu/index.php?mod=news_read&newsid=75

Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 12349 alkalommal

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások