20210225
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

2011 július 25, hétfő

Titkok és összefüggések

Szerző: Dr Papp Lajos

Magyarság története meghamisításának kizárólag egy célja volt - jelentette ki egy német történész csoport:megszerezni, és elvenni a Magyaroktól a Kárpát medencét!? Magyarország a földi paradicsom!  

 Dr. Papp Lajos: Titkok és összefüggések, amit minden magyarnak ismerni kell! A Kárpát-medence földrajzi elhelyezkedése pontosan Európa közepe. Az égtájakat figyelembe véve teljesen mindegy, hogy egy átutazó milyen irányból jön és milyen irányba folytatja útját. Ezt a területet központi helyzetéből adódóan mindenképpen érintenie kell. Vagyis mi jelentjük Európa közepét.

A múlt és a jelenkori történelem azt bizonyítja, hogy mindig idegen népeknek volt és van szüksége erre a területre, az itt lévő tudásra és nem fordítva ! Az energiaközpont: A Nasa kiadásában megjelent Gaia elmélet című munka azt írja, hogy Földünk szívcsakrája ( föld szíve ) a Kárpát-medencében, a Pilisben(Pólus) található. Központja Dobogókő, mely a szakrális beavatás központja.

A középkorban a Pilis olyan védett és zárt területi rendszert alkotott, melybe idegen be nem hatolhatott, a bejárás tiltott volt. (jól ismert Gertrudis királyné sorsa, aki a tiltás ellenére betette a lábát a tiltott területre. Az életével fizetett ezért.) A dalai Láma 22 évvel ezelőtt kinyilatkozta, hogy a Földön a magyaroknak energiaközpontot védő szerepük van. Brezsinszki nemzetbiztonsági tanácsadó a 70-es években leírta: "Aki a világ fölötti uralmat meg akarja szerezni, annak el kell foglalnia a Föld szívét. Aki elfoglalta a Föld szívét, az birtokba vette Európát. Aki birtokba vette Európát, az ura az egész világnak." Murád szultán kijelentette, hogy aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak. Vagyis, akié az energetikai központ, az a világ ura.

Bonfini, Galeotto és IV. Béla leírják, hogy Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért gyűlölet veszi őket körbe . A középkorban úgy emlegették Magyarországot, hogy itt a leggazdagabb a föld, bő a hal-áldás, nagy mennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló . A hazánkat örök idők óta jellemző gazdagság ma is fenn áll. A bőséget jelenleg nem mi, hanem egy megszálló, idegen csoport élvezi. 2006 tavaszán a médiában bejelentették, hogy Magyarország a Föld 25 leggazdagabb országa közé tartozik! Ezt a hatalmas mértékű jövedelmet mi nem az olaj kitermelésének búsás hasznából értük el. Ez az előkelő hely a magyarság kemény munkájának eredménye. A hazánkra jellemző kedvező adottságok miatt nem véletlen, hogy a történelem során folyamatosan a Kárpát-medence volt mások számára a megszerzendő és vonzó földterület .

Nagy Sándor hódító hadjáratának célja valószínűleg a Kárpát-medence és ezen belül a Pilis elfoglalása volt. A Pilisben akarta felépíteni a Nap palotáját . Tudta, hogy a Kárpát-medence megszerzésével a világ legnagyobb uralkodójává válhat. Szerencsénkre nem ért célba, útközben meghalt. A tatárok, a törökök, a Habsburgok, a németek, az oroszok mind ugyanezzel az irigységgel és sokszor gyűlölettel gondolkodtak és cselekedtek földünk megszerzése érdekében. És ez ma sincs másképp, a helyzet semmit nem változott.

Trianon átkaként megszüntették a királyságot, az ősi földeket a nemességtől elkobozták, majd államosították. A parasztság földön futóvá vált. Az egy kézbe került állami földeket ezt követően könnyű volt (az elaltatott és elvakított néptől) privatizálni, kiárulni . Privatizálás: A jelenlegi kiárusítással végleg ki akarják húzni lábunk alól a talajt, a magyar anyaföldet. Az idegenek folyamatosan megkaparintják földjeinket és minden fontos, központi intézményünk irányítását. Ma a magyar föld megszerzése, kiárusítása idegen népek számára potom áron történik. Ami nem kerül a privatizáció kalapácsa alá, azt az idegen tulajdonban lévő bankok szerzik meg a föld jelzálog terhelésével. Olyan helyzetet teremtenek, melyben minél többen kényszerülnek hitelfelvételre, földművelő gazdáknak több tízmilliós hiteleket adnak gépvásárlásra, majd manipulálják a jövedelmezőségüket a mezőgazdaságból, mindezt az UE kézi vezérlésével, aminek eredményeként az elszegényedés miatt egyre többen kénytelenek megválni földjüktől és azt az idegenek kezébe
átadni.

A gazdák fizetésképtelenségük esetén elveszítik földjeiket, melyet őseink vérükkel védtek és arról soha, semmilyen körülmények között nem mondtak volna le. 2006 őszén a gazdákkal megkötött szerződések ellenére nem vették át a megtermelt kiváló minőségű gabonát. Feltételezhető, hogy szándékosan történt szerződésszegés. A 2007 évi kevés termést látva, a magyar gazdák abban bíztak, hogy a maradék 2006 -os termést ( amit az állam és az EU 2500 ft-ért vásárolt fel és tárolt be ) feletetik az állataikkal, a kevés megtermettet pedig 5-7 ezer forintért el tudják adni, amivel fellélegezhettek volna az EU megsemmisítő nyomása alól. Ehelyett az illetékesek azonnal utasítást adtak a 2500 ft-os gabona erőművekben történő elégetésére, tették mindezt akkor, amikor tudták, hogy néhány hónap múlva ugyanezt dupla áron eladhatta volna a paraszt!

Bizonyára abban gondolkodtak, hogy a hús árának meghagyása mellett a paraszt ember képtelen a háromszoros áron adott gabonából egy disznót is megtartani! De ez azt okozta, hogy a termelők elestek az éves árbevételtől és csődbe, vagy csőd szélére jutottak. Csődhelyzetben pedig a jelzálogterhelés miatt az idegen kézben lévő bankok kaparintják meg földjeiket, házaikat, autóikat. A szőlősgazdákat arra buzdítják, illetve kapnak EU támogatást, hogy vágják ki ősi szőlőültetvényeiket és adják el földjeiket. A termelőket olyan megélhetési nehézségek gyötrik, hogy végső kétségbe esésükben a pénzt választhatják.

Ha így döntenek, ezek a földterületek is idegen kezekbe kerülnek. A gazdálkodók tudatos ellehetetlenítésére az őszi szüret idején, folyamatosan helikopterek köröztek az ültetvények fölött. A gazdát és a segítő rokonságot, a barátokat azzal a felkiáltással büntetik meg, hogy ők munkavállalóknak minősülnek és ezért kötelesek adót fizetni . Ez egy újabb olyan trauma a földtulajdonosoknak, mely a földtől való megváláshoz vezethet. A parlagfűről elterjesztették, hogy minden allergiás megbetegedés fő okozója, holott valójában "teljesen ártatlan". Helyette bármelyik más mezei növényt is kikiálthatták volna főbűnösnek. Aki földdel rendelkezik, az tudja, hogy bármelyik nap bármikor és bárhol kidughatja fejét a növény a föld alól. Képtelenség egy nagyobb területen folyamatosan ellenőrizni feltűnésüket. Akinél parlagfüvet találnak, az akár több milliós pénzbírságra is számíthat.

Ezzel újra elérték céljukat: a gazdák nem bírják a büntetést kifizetni, nem érdemes a földet a nevükön tartani, így megválnak tőle. Nem, vagy keveset beszélnek az allergia valódi okairól: pl. a vegyszerezett élelmiszerekről (70 %-ban felelős az emberi szervezetben lerakódott mérgekért, ami az allergiás megbetegedések fő oka!), a génkezelt szójáról, a rákkeltő levegőjű városokról, arról a hatalmas mennyiségű kemikáliáról, melyet naponta használ és kozmetikumként magára ken az emberiség, ideértve a bőrön keresztül felszívódó ruhaöblítőket, a vegyi parfümöket, dezodorokat, különféle kozmetikai szereket, stb.

Ez utóbbi mérgeket naponta, folyamatosan, hatalmas összegeket áldozva reklámozzák, kínálják a kereskedő hálózatok. Becslések szerint, amennyiben a kiárusítás, a földtől történő el-és megválás, a kényszerűségből történő eladások üteme a közeljövőben a jelenlegi tempóban folytatódik, ill. nő, abban az esetben a megmaradt
magyarországi földek többsége rövid időn belül, akár néhány év alatt idegen kézbe kerülhet! A felvásárlások gőzerővel történnek.

A magyar lakosság túlnyomó része még ma sem gondolta végig ennek katasztrofális következményeit!

Holnap-holnapután a térképek idegen földtulajdont jelezhetnek. Somogyban már van olyan terület, ahol falustól együtt külföldi tulajdonban vannak még az utak is! A térképeken a Magyarország feliratot szándékoznak eltörölni! Ne adjuk oda őseink földjét! Hatalmas árat kell fizetnünk érte!

Mi a baj velünk, miért fél tőlünk a világ? Könnyen megkapjuk a választ.

A montreali McGill Egyetem kiváló professzora, Wilder Penfield, évekkel ezelőtt (1960-65 között) megbízatást kapott a Rockefeller alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be melyik a földünk alapvető génje. A ki nem mondott valódi célja a kutatási feladat-adásnak az volt, hogy a szemita (felsőbbrendű) gént találják meg.

Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. Hosszú évek után meg is találták a keresett gént, de nem egyet! Kettőt!

Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy az egyik az amerikai Indián vidékeken, a másik tisztább vérvonal a Kárpát-medencében élő, magukat magyarnak nevező népcsoport, de hozzátette végső jelentésében, hogy ez a vérvonal Japántól Kínán át Afrika felső részéig, majd Közép Európa és az Urálon inneni terület egészen Skóciáig megtalálható! Ez - a szemita barát - Rockefeller Alapítvány reményét tönkretevő eredmény következménye volt, hogy az alapítvány azonnal törölte a támogatását. Megvonta a szubvencióját, 40 évre pedig megtiltotta a jelentés közzétételét és annak kinyomtatását.

Érdekesek a közelmúltban napvilágot látott történelemhamisítások is, melyeknek elsőrendű célja a Magyarságtudat megsemmisítése! A történelemtudósok azt tanítják, hogy a Magyar nép pusztai vándorló műveletlen faj és a kárpát medencébe 896-ban érkezett. Ennek ellenére az 1961-ben talált Tatárlaki leleteken, melyek már bizonyítottan legalább 6000 évesek, és az ősi Magyar rovásírással írottak! Ne felejtsük, ekkor még a piramisok sem léteztek!

De máris 15000 éves Magyarságnál tartunk, ha a glozeli köveket tekintjük induló pontnak, melyek kora 15000 év! Amivel nem tud mit kezdeni a világ tudományos köre, mert azt nem szeretnék elismerni, hogy a Magyaroké az első írástudás, hiszen abban az időben még nem létezett írás! Ezért csak egy kis múzeumban porosodik az egyébként érdekes lelet.

Talán fél a világ a Magyarok dominanciájától, fél a magyarság alapvető képességeitől, nehogy azokkal más népek fölé kerekedjen. Gondoljunk csak arra, hogy a Magyar találmányok érvényesülését éppen a mindenkori kollaboráns magyar vezető réteg akadályozza meg! Gondoljunk csak bele, a sok Nóbel-díjasunk közül hányan érvényesültek Magyarországon! Ott van a világ szenzációnak számító művér, Dr. Horváth István professzor találmánya, vagy a szintén világ szenzációnak számító antigén, mely a vérerekből 5 hét alatt eltávolítja a koleszterint, ami az érszűkület, magas vérnyomás, azaz a halálozás 67%-os okozója! E kettő találmányból Magyarország annyit profitálhatna, hogy a teljes adósságát pár év alatt képes lenne visszafizetni! Ez viszont ellentétes lenne a globalizmus szándékával, ugyanis a Magyarság elnyomására megkezdődött a betelepítés:

A közelmúltban hazánkban nyilvánosságra hozott betelepítési terv és a milliós-több milliós nagyságrend valós információ. A keletről érkezőkre való hivatkozás miatt sokan, túlnyomóan csak a kínaiakra gondolnak, és ez eltereli a figyelmet arról a fajról, melynek betelepítése már megkezdődött. Az 500.000 zsidó betelepítésére vonatkozó megállapodást Medgyessy Péter, Mádl Ferenc, Hiller István, Dávid Ibolya, és Kovács László Izraellel 2004. április 14-én aláírta. Jelenleg ennek a számnak többszörözése a tényleges terv. A milliós nagyságrend erről szól. Szó nincs arról, hogy itt bárki is a magyarság 50 év múlva esedékes nyugdíjellátását akarná megoldani az újonnan betelepítettek munkájából. A 2007-es betelepülési törvény szabad utat biztosít ezeknek a bevándorlóknak. Az erdélyi magyarság mégis ki van zárva, számukra különböző előírásokkal gátolják és nehezítik a betelepedést.


Prev Next »

Megnyitva 30359 alkalommal

Hozzászólás   

+1 #6 Miért fél tőlünk a(z a bizonyos) világ?Nosza 2013-01-05 14:21
Nem a tehetségességünk miatt, hisz azt jól megfizetve mindig a maga hasznára tudta és tudja fordítani.
Aki látta az Emberek aranyban c. kiállítást és végigolvasta a táblák feliratait, annak nem kell magyarázni. A szkíták olyasmi miatt voltak nagyok és erősek, ami miatt mostanában hülyének szokás nevezni annak gyakorlóját: ez bizony a megingathatatlan jó erkölcs, ami a tehetséggel, a szorgalommal, a mértékletességgel párosult.

A rendes emberekben ketyegő tisztességtől félnek és attól hogy kiderül, ez a tisztesség, lelkiismeretesség a normális, nem pedig az ehelyett kreált humbug, amit jognak neveznek és úgy forgatnak, ahogy éppen a szél fúj.
-1 #5 nincs@nincs.hunimmy 2013-01-05 12:38
-1 #4 Hortobágy Jókai Mór 6.Pataki Ferencné 2012-11-02 20:33
A legfőbb probléma az, hogy a magyar lakosság 70%-át még mindig birkaként megvezetik. Így, aki még gondolkodni képes a jövőjét illetően csak az veszi észre, hogy bizony itt nagy baj van Magyarországon. Melynek a legfőbb oka: az információk szándékos elhallgatása. Ezért az a kevés magát magyarnak valló ember, akinek nem mindegy, hogy kinek az igáját húzza, akár bele is zakkanhat a jó akaratába. Akarj tehát többet tudni a jövődről - a családod jövőjéért! Javaslom hallgasd meg Posta Imrét a neten. Ő elmondja neked az igazat. A Te feladatod, hogy továbbá, hogy mit teszel ezután.
#3 Pachamama 2012-01-23 03:48
Kedves Tengezin!

1. Egyet ertek Veled, es hozzatennem a vegere, hogy sajnos ... (marmint sajnalatos, hogy regen meg ismert volt, ma mar sokkal kevesbe)

2. Mindenfele politikiai iranyzat alkalmazza a tomegmanipulacios eszkozoket, nem kell csak az egyik oldalt "kituntetni" azzal, hogy azt teszi ...

3. Ez mar hit kerdese szerintem. Az pedig, hogy ki miben hisz, mindenkinek a maganugye. Bar hozzatennem, hogy sajnalatos modon tul kevesen hisznek az egyes pontban. Viszont a szoveg elferditesevel tovabbra sem ertek egyet, mert epenseggel ez is egy manipulacios eszkoz. Mi lenne ha irodalmi muveket, egyeb tudomanyos ertekezeseket is igy szabadon atirnanak? Persze irhatod a tovabbiakban, hogy meg is teszik, csak nem tudunk rola. Es ebben is egyetertek, de csak addig lehet ezt tenni, mig valakinek fel nem tunik. De ugy latom, ma mar az is bun, hogy valaki felhivja ilyenkre a figyelmet ...
#2 Tengezin 2012-01-16 10:42
Idézet - Pachamama:
Nem tudom, James Lovelock mit szolna hozza, ha latna, hogyan forgattak ki a nevehez fuzodo Gaia elmeletet. Nem irt semmifele chakrakrol, meg a Pilisrol. Ez egy komoly tudomanyos ertekezlet a foldi kemiai, biologiai, fizikai egyensulyokrol. Sajnalom, de ez van. A cikk iroja, ugy tunik meg a Wikipedian sem nezett uatana ...


1. A Gaia elmélet, miszerint a Földünk egy önszabályozó élő entitás, a Lovelock nevű ember előtt már évezredekkel ismert volt. Mondhatnám, hogy régen még ismert volt, de aztán jött a korszerű tudomány...

2. Az általad kiemelt apróság nem a cikk lényege, de hozzáteszem, hogy van egy elmélet a tömegeknek, és vannak elméletek az uralkodó osztálynak, hatalmuk fenntartására. A játékelméletnek, amelyet a tömegek manipulálására kezdtek kutatni több mint 100 éve, szintén vannak olyan részei, amelyről átlagember soha nem fog hallani.

3. Ha már addig eljutottál, hogy a Föld egy élő rendszer, hogy nem tudtál továbblépni ahhoz, hogy minden élő rendszernek van egy energetikai hálózata, amelynek erőközpontjai a csakrák. Ez nagyon új? Szerinted? Ha meg vannak csakrák, tőlem aztán akár lehet a Pilisben is, bár nagy összeggel nem fogadnék rá.

Egy biztos: ha a Föld él, akkor vannak csakrái, függetlenül attól, hogy mit hozott nyilvánosságra az elméletéből a Lovelock nevű.
#1 Pachamama 2012-01-16 05:25
Nem tudom, James Lovelock mit szolna hozza, ha latna, hogyan forgattak ki a nevehez fuzodo Gaia elmeletet. Nem irt semmifele chakrakrol, meg a Pilisrol. Ez egy komoly tudomanyos ertekezlet a foldi kemiai, biologiai, fizikai egyensulyokrol. Sajnalom, de ez van. A cikk iroja, ugy tunik meg a Wikipedian sem nezett uatana ...

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások