20231203
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2015 november 02, hétfő

III.-VH 1956 / 12 szög a cionizmus koporsójában (1. 2. 3. 4. 5. 6. szög)

Szerző: Nagykun-Kovács László

Az okt. 23-i Forradalmat első menetben az írószövetség s az egyetemi ifjúság csinálta. Október 23-a fénypontja a Sztálin-szobor (tömeghipnózis jelképe) ledöntése volt: Sztálin fejét a Szabad Nép elé (a komcsi ideológia legfőbb szócsöve) hurczolták Csepel teherautókkal. A fegyveres harczok 1956. X. 26-án Szent Demeter napján hátak tetőpontjukra. [Ez a szent a zárt közegbe vitt s üdvözítő evangélium (jó hír) diadalünnepe.] Majd X.28-án első menetben a METESZ egyik követelésének teljesülésével (többpárt-rendszer) győzött, majd második menetben (X.30.) a másodikéval (az MDP betiltása) s a Szabadság-téri pártház ostromával győzött. Ez utóbbi volt a vízválasztó a korábbi kőkemény komcsik, pl. Nagy Imre szemszögéből is. Számukra már nem maradt nem volt visszaút.

A forradalom 2. hullámában a főszerepet a munkásság (főleg Csepel) vitte (egyébként ők vívták a legelkeseredettebb s katonai szempontból legértékesebb utóvédharczokat is.) Ez a második hullám nov. 1-én, Mindenszentekkor kezdődött a Munkástanácsok sztrájkjával. Ez a forradalom is győzött, mert egyszer s mindenkorra megbuktatta a komcsi osztályharcz ideológiáját, mert mindenki számára egyértelművé téve, hogy az a legkegyetlenebb zsarnokság fügefalevele. (A forradalom ezen második hulláma a Munkástanácsok vezetőinek , pl. Rácz Sándor s Bali Sándor, letartóztatásával ért véget Advent idején.)

A Forradalom mindkét hulláma győzött tehát, s bár a Szabadságharcz átmenetileg csatát vesztett, a 200 ezeres magyar menekülthullámmal gyakorlatilag Világforradalommá alakult át. 1990-ben a szovjet csapatok kivonulásával részleges győzelmet ért csak el. Végleges győzelmét akkor könyvelheti el, ha a Forradalom harmadik követelése is teljesül (semleges Magyarország) s hazánk kilép a s a bolsevik rendszert titokban felépítő és 70 évig irányító USA politikai és katonai gyűjtőszervezetéből, a NATO-ból. Ez történelmi mérczével mérve már csak órák kérdése. Az ehhez s a Szabadságharcz békés győzelméhez szükséges minden eszköz már most rendelkezésünkre áll. Nem kicsit, hanem nagyon.

Az ünnep mindig felidézi a korabeli eseményeket, s jellegénél fogva az ma is hat.

III. Világháború – 1956

Tizenkét dicsőséges nap 12 szög  a cionizmus koporsójában

 1. Maga a fegyveres felkelés gondolata nyilván a nemzet derékhadát jelentő politikai foglyok imáiból fakadt. Nemcsak ők imádkoztak, de ők főleg, hiszen aki pokoljáráson van, s pl. a recskiek, a Hortobágyra kitelepítettek, az ÁVÓ (ÁVH) Andrássy úti börtönét megjártak embertelen kínzásnak voltak kitéve. Az 1948-ban létrehozott czionista állam maga a pokol volt. Csak egy kiragadott szemelvény – az ifjú nemzedékeket felvilágosítandó s – a 2002-es budapesti államcsínyt követően „történelem" tantárgyban megjelentetett érettségi felkészítő könyvből (a feladatsorra adott válaszból). Az egyébként „Körmös" Bauerként elhíresült szadista állat az egyik fogoly herezacskójának tűvel való szurkálása közben felváltva olvasta a Mein Kampf-ot és a Lenin összes műveit. Mi ez, ha nem a Pokol? S mi ez, ha nem Jézus nagyszombati pokolra szállása a magyar nemzet történelmére vetítve. (Az évkörben ott volt 1956-ban, ahol Nagyszombat.)

Nekünk is borzalmas ezt leírni, de mit mondjunk arról a kínzásról, amelyet a mai szadista állatok művelnek az 1-7 év közötti kisgyerekek lelkével, akiknek a TV-ben naponta kb. 100 embergyilkosságot kell végignézniük? Molnár V. J-tól tudjuk: a halál fogalmába a gyerekeket 7 éves korukban külön szertartás keretében avatták be. Mert csak úgy szabad.

Fontos tanulság: 1956 idő előtt pattant ki: (virágnyelven) a Kormorán is megénekli: „megszakadt az Égbolt", tehát nem „megnyílt az Égbolt". Akik imádkoztak, sokat imádkoztak, de nem eleget. Fontos tétel: nem a semmiből,de idejekorán pattant ki a felkelés. Andrásfalvy B. is elmondja: készültek a felkelésre.

A magyarság hármas megaláztatása tette elkerülhetetlenné a fegyveres felkelést. (1) Szellemileg a kommunista ideológia a jézusi szeretetvallás egyes elemeit használta fel más köntösben (ezt mondja a dalai láma is), de köszönő viszonyban sem voltak azzal. (Egyszer a komcsik kálváriát dózeroltak be.) (2) Lelkileg az emberi nem megalázását jelentő lelki kínzások (pl. szájbah..gyozások). S végül, de nem utolsó sorban a testi kínzások: az állítólag uralkodó osztály munkásság s parasztság kiéheztetése, testi sanyargatása.

2. Dióhéjban a többi. A felnövekvő magyar ifjúság nem lát tisztán, s így nehezen várható el tőle, hogy 1956 lángját őrizze. Ha bármely magyar középiskolást megkérdezünk, hogy győzött-e a magyar forradalom s szabadságharc, rávágják, hogy nem, mert hiszen az oroszok nov. 4-én lerohanták az országot s vérbe fagyasztották 1956-ot. Ez a hamis valóság. (Az üzenete: a kevesebbség ne nagyon merjen szembeszállni a többséggel, mert eleve reménytelen s kilátástalan a küzdelme.) Az igaz valóság azonban más.

1. szög

(1956-2015. október 24.)

A veres csillag elvásik (Wass Albert)

 A leszereltek mindig visszafelé számolnak, mielőtt leszerelnének. „Megyünk kifelé mint a maczi a málnásból…” – szoktuk volt mondogatni, mikor Szögeden (Szöged-Csanád vármegyében) szolgáltunk a seregben, s elkezdtük vágni a czentit, mikor annak ideje elérkezett (fiatal fejjel mi nem kértünk orvosi felmentést, mint a sidoúk). Az elkövetkezendő 12 szöggel (szösszenettel) – akárcsak 1956-ban – szándékaink szerint térdre fogjuk kényszeríteni a Vörös Sátánt.

Countdown starting: twelve… Higyjetek nekünk, … ugye emlékeztek „…. a kimondott szavak ereje…” jelszavára, a magyarság varázsigéjére? Nem fogunk megcsalni benneteket!

1. Ígértük: a sátánfajzatok minden egyes hozzászólásunkat szőnyegbombázásként élik meg. S joggal. Téphetik a szakálluk, jó szokásuk szerint, hamut szórhatnak a fejükre, akár a fejüket a Sirató falba is verhetik, s akár öngyilkosok is lehetnek, miként a Jézust ártatlanul elítélő Kajafás s Annás főpap, miután a feltámadott Jézus megjelent nekik, ill. a Jézust 30 ezüstpénzért elítélő Iskariótes Judás, mert a történelmet nem ők csinálják, hanem a magyar nép: „A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása.”(vitéz Mezőkövesdi)

A történelemírás sohasem mentes a szubjektivitástól (személyes s ez által egyéni látásmódtól), de talán mi magyarok felismerni véljük egymás soraiban saját gondolatainkat. Mintha Isten ugyanazon kaptafára teremtett volna bennünket. Ugyannak örülünk, s ugyanaz fáj. S most nagy-nagy öröm ideje érkezett el, a világtörténelem legnagyobbjáé.

1956 sokáig tiltott szó volt Magyarországon. Anyai ágon sógorom ült Rákosi börtönében, apai ágon a Bugyin lakó Barabás ((N.B. !!!) Guszti (édesapám féltestvére) volt forradalmár, s csak késő este, sötétben lopva mert hozzánk becsengetni, hogy meg ne lássák, apámat keresve. (Édesanyám mondta el 1991-ben, mielőtt 1992-ben meghalt volna. Apám erről sohasem szólt nekünk. A szüleim nem mertek nekünk mesélni 56-ról, csak édesanyám már a rendszerváltás után.) Édesapám forradalomhoz való viszonya is csak másik nagybátyám (féltestvére) temetésén derült ki 2005-ben. Édesapám szeme felcsillant, amikor mesélte, hogy a Forradalom híre 13 évesen Szigeten (Szigetszentmiklóson) érte apai nagyanyámmal. Többet nem nagyon sikerült megtudnom tőle. S ez volt a szerencsém, mert az életpályámat nem sikerült volna befutnom, ma már tudom, mert ha beszélnek róla, a fejemet még az előtt levágták volna, mielőtt eljött volna az én időm. [Az erdélyiek úgy mondják szépen, hogy mielőtt „időm (s hozzáteszem: a fényem) betelt volna”.]

[S milyen az élet, keresztre feszített Jézusként kora hajnalokban kellett Szigetre (Szigetszentmiklósra) zarándokolnom kb. féléven keresztül, hogy meg tudjam becsülni azt a hőstettet s véráldozatot, amit 1956 jelentett a magyar s egyben világtörténelemben.]

Jómagam 1993-ban történetesen a Dohány utcában laktam (nem vagyok sidoú) rövid ideig albérletben, s kíváncsiságból többször is próbálkoztam benyitni az utcza elején található 1956-os Intézetbe. Persze hiába. (Ma már tudom, de már csak deresedni kezdő fejjel, hogy nem véletlenül hiába.) Később egyszer, mikor arra jártam 1994-ben, félig nyitva volt a kapu, s három (TV-ből jól ismert) titkóros beszélgetett egymással a küszöbön. (Na ezért volt mindig zárva a kapuja.)

Ennyit a személyes élményekről, s ezt is csak azért, hogy a nemzet tudja, kivel van dolga. Joga van tudni, kik verik le a veres csillagot. Nem kicsit, hanem nagyon.

2. 1956. október 24-én a virradat a Forradalmat s a szovjet (ruszki) pánczélosokat már Budapesten érte. S már patakokban folyt az ifjak magyar vére s persze a ruszkiké is, váratlanul érte őket a magyar ellenállás. Minden férfi életében a legfontosabb áldozat, ha a vérét áldozza a hazájáért. Mert abban a fénymag, amely egyszer majd elkezd világítani, mint most VÉRVÁD formájában. (Míg a nőké az anyatejben rejlik.) A magyar anyák a háború alatt (különösen 1943-ban s 1944-ben, amikor már lehetett tudni, hogy elvesztjük a háborút) azért szülték a fiakat, hogy visszaszerezzük vérrel, amelyet hitszegéssel s aljas módon eloroztak tőlünk előbb Trianonban, majd a II-VH után. Az 1944-ben szült gyerekek 1956-ban 12 évesek voltak. (Apai nagyanyám édesapámat 43 évesen szülte.) Forgótársas fapuskáikkal világtörténelmet csináltak. A nemzet 12 évnyi böjt és imádság az alatt, ami alatt semmi sem sikerült neki, érlelte ki azt a „dicsőséges” 12 napot, amikor minden sikerült. Még ma is ebből élünk. K.L.

(Csatolmány: 01 Szám 01.mp3) „Aki magyar velünk tart ma…” (Kormorán együttes). Letölthető: mp3. Ezzel reklámozzuk a szabadságharczos művészeket! Vegyük meg az eredeti lemezt is, ezzel támogatva őket, tényleg maradandót alkottak!!!

2. szög

A Molotov-koktél s a Kennedy-koktél

(1956-2015. október 25.)

Említettük, hogy a sátánfajzatok minden egyes szösszenetünket szőnyegbombázásként élik meg. S joggal. Téphetik a szakálluk, jó szokásuk szerint, hamut szórhatnak a fejükre, akár a fejüket a Sirató falba is verhetik, s akár öngyilkosok is lehetnek, miként a Jézust ártatlanul elítélő Kajafás s Annás főpap, miután a feltámadott Jézus megjelent nekik, ill. a Jézust 30 ezüstpénzért elítélő Iskariótes Judás, mert a történelmet nem ők csinálják, hanem a magyar nép: „A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása.”(vitéz Mezőkövesdi)

A Sztálin szobor eltávolítása

A Sztálin szobor eltávolítása a METESZ 16 pontjának egyik lényeges követelése volt Forrás: Fortepan

1956.

Jöhet a következő szőnyegbomba. 1956. X. 23-án este a „czionista államberendezkedők” (értsd Gerő s társai, s velük Nagy Imre is) joggal érezhették, mintha „kihúzták volna a lábuk alól a szőnyeget”. Ugyanis a fővárosba vezényelt magyar pánczélosok csöveibe piros-fehér-zöld magyar zászlók voltak tűzve, s a szabadság erejébe belekóstolt s attól megmámorosodott tömeg engedélyük nélkül érvényt szerzett a hirtelen semmiből támadt forradalom egyik követelésének: a zászló közepéből egyszer s mindenkorra kivágta a Rákosi-czímert. Az önjelölt kiskirályság megtroló haderő nélkül maradt, s nagyvártatva előkerítette Nagy Imrét, akit időközben visszavettek a pártjába, hogy csitítsa le a tömeget.

Az origo.hu (http://www.origo.hu/itthon/percrolpercre/20151023-szellobol-lett-tortenelmi-szelvihar-orarol-orara.html) (ld. ORIGO 18:00 (1956) Nagy Imre jöjjön, a Sztálin szobor menjen) hazudik, amikor azt állítja, hogy Andropov nem akarta teljesíteni Gerő kérését, hogy a SZU küldjön csapatokat. („…Eközben Gerő  Ernő katonai segítséget kér a szovjet nagykövettől, de Jurij Andropov megtagadja…”.) A Wilson-intézet interneten angol nyelven bárkis számára hozzáférhető anyagai ennek ellenkezőjéről tanúskodnak. A Moszkvában ülésező SZKP PB négy főt küld repülővel Budapestre, akik néhány órán belül meg is érkeznek. [Mikojant és Szuszlovot (az SZKP két elnökségi tagját), Szerov altábornagyot, a KGB elnökét s Malinyin vezérezredest, vezérkari főnök-helyettest.] De – szemszögükből sajnos, a mi szemszögükből szerencsére – már elkéstek, időközben megszületett a Forradalom három „ütős hangszere”:

 1. a Molotov-koktél

 2. a (forradalmi czélokra használt) Csepel-teherautó s végül, de nem utolsósorban

 3. a forgótáras fapuska.

2015. október közepe

Az elmúlt héten – az általunk különösen mélyen tisztelt Korvin-köziek emlékének adózva – kikevertük a Molotov-koktél korszerűsített (updated and revised) változatát, a „Kennedy-koktélt” is. A prototípus házilag elkészített változata nagyot szólt, a hanghatás meglepte s hosszú időre gondolkodóba ejtette a szomszédokat, s bizony komoly, de azért nem eltüntethetetlen nyomokat hagyott a lakásunkban. Annyit kell róla tudni, hogy a könnygáz-gránáttól eltérően a Kennedy-koktél nem az emberi szembe ágyazott könnyzacskókat ingerli, hanem az emberi szervezet nevetőizmait (pl. a rekeszizmokat) mozgatja meg, s a fékezhetetlen nevetés által teszi hatástalanná az ellenséges katonákat. [S hangsúlyozottan környezetbarát, nem tartozik a mérges gázok (üvegházi gázok) kategóriájába, tehát nem gyorsítja fel a globális felmelegedést, hanem éppen ellenkezőleg, lassítja azt.]

1956.

Visszatérve 1956. október 25-i „véres csütörtök”-re, a Kossuth-téri vérengzésre. (A sortűz eredménye: 60-70 halott, több mint 100 súlyos sérült.) 56-os kutatók kiderítették, hogy a vérengzést Szerov altábornagy, a KGB elnöke indította be, aki a térre érkezvén, elhűlve tapasztalta, hogy a szovjet katonák – tényleg nincs jobb szó rá, amely hívebben leírná az igaz valóságot – szó szerint „enyelegnek” a Kossuth téren csoportokba verődött s a frissen visszanyert szabadság szerelmi mámorában-boldogságában szinte föld fölött lebegő magyar fiatalokkal. Azonnal lőparancsot adott, amelyet a meglepettségükből felocsúdó orosz pánczélosok a Kossuth-tér túloldaláról azonnal viszonoztak. S patakokban folyt a magyar vér, s az ott kiomlott vérben rejlő fénymag azóta is világít, minden évben egyre fényesebben.

2015.

Ne nagyon legyenek illúzióink: a CIA műveleti igazgatója is már Budapesten van egy ideje. (A zsebében hasonló lőparancs van.] Ezt John Perkins írja le a „Gazdasági bérgyilkos vallomásai” (Confessions of an EHM, Economic Hitman) című könyvében.

 1. Első körben rajtuk (EHM – „Economic Hitmen”) van a sor, de a 2010-es kormányváltás után az IMF kénytelen volt távozni Magyarországról.

 2. Következő kör a RHM (Real Hitmen) akciója: felforgató tevékenységet folytatnak, ezt csinálta Goodman a tavalyi választások után.

 3. Ha ez sem megy, akkor jön az US Army s Navy. Erre nem kerül sor, mert 1956 miatt félnek tőlünk, s szükségük van ránk az oroszok ellen, mivel 1956-ban mi győztük le a ruszkikat.

Megjegyzés: A 2002-es államcsínyt (amelyet azért szerveztek, hogy megakadályozzák a választásokon 20 %-ot kapott MIÉP kormányra kerülését) is azzal a fenyegetéssel érték el, hogyha nem engedi Magyarország a komcsikat (MSZP-SZDSZ) vissza a hatalomba, akkor szétbombázzák az országot.

1990-es évek:

Egyrészt Pongrátz Gergelyék titokban megtanították a szabadságharczosok felnövekvő nemzedékeit arra, hogy hogyan kell akár a falon is átmenni s az ellenség hátába kerülni, azt vállon veregetni, s amikor az megfordul, „Korvin-puszit” adni nekik úgy, hogy két hétig ne keljenek fel. Másrészt pedig mi már az a nemzedék vagyunk, aki – magunktól tanultuk meg, hogy kell-lehet – bemenni a kulcslyukon is úgy, hogy észre sem veszik. Jártunk mi már az amcsi követségen is, úgy hogy észre sem vették. Hát igen, a dölyf vakká teszi a tiszavirág életű kiskirály nagyhatalmakat.

2010-2015

[Csak a nagyságrendek érzékeltetéséül: amikor 2010 novemberében az USA beindította Magyarország ellen a média-háborút, egyszer csak a semmiből, mint 1956-ban, beindult a Wikileaks-úthenger s még az amcsi elnököt is maga alá gyűrte: 12 napig nem mert nyilvánosság előtt mutatkozni. „Korvin-puszit” kapott. S aléltan elhevert a rezidencziáján mint azok a ruszki katonák, akiket a 12-16 éves pesti sráczok forgótáras fapuskáiból kilőtt golyóikkal találtak el, amelyek még az atombiztos bunker betonfalát is átütik.]

Megjegyzés:

Rácz Sándor, a Nagybudapesti Munkástanács elnöke, a Forradalomról írott önéletrajzi könyvében leírja, hogy amikor a Forradalom kórházban éri, kiszökik onnan az utcára, s ott 12 éves kölykökkel találkozik, akiknek „fapuska” (!!!) van a kezében. Megkérdezi tőlük. „Mit akartok gyerekek Ti itt, fapuskával a kezetekben? Menjetek haza. Nem nektek való ez.” Mire a gyerekek azt válaszolják neki: „A bácsi ehhez nem ért.”

Rácz Sándor leírja könyvében azt is, hogy ezek a pesti srácok „a fapuskáikkal” háromszor kényszerítik fegyverszünetre a világ legerősebb szárazföldi erejét, a Vörös Hadsereget, melyet még a német Wehrmachtnak sem sikerül legyőznie.

Pesti srác puskával

A következő Korvin-puszit a Rubik-koczkát reklámozó Snowdentől kapta. (Újabb 12 nap.) A Kennedy-koktél nagyobbat üt, persze nem személyválogatós, ha esetleg a mindenkori elnököt éri, akkor azt, akárki lett légyen is az. Nem kötelező elé állni. (J. F. Kennedy volt az egyetlen szabadon megválasztott amcsi elnök a XX.ban. A szentség erejével bír az amerikaiak körében.) A Korvin-puszit ki lehet heverni, de a Kennedy-koktélt nem. Ellenséges katonákat örökre hatástalanítja: megsemmisítő erejű.]

Fotó Magyar Nemzeti Múzeum

Visszatérve Szerov-ra. Beszélő név. Oroszul a szérij (jobb híján így írtuk át az orosz „серый” szót) azt jelenti magyarul, hogy szürke. Az orosz szabadságharczosok (így hívjuk az igazság –tanulmányaikat interneten közzétevő – bajnokait, ha azok a hazugságot leleplezik, még ha történetesen a legnagyobb ellenségeink soraiból kerülnek is ki; s leírtuk: a muszkák azok) elég nagy figyelmet szenteltek annak, hogy a világuralmat bitorlók titkóros társaságok körében elég gyakran dokumentálhatók a reptoidok (hüllő-emberek), akiket az oroszok „szürkéknek” hívnak. Mivel nekünk ez nem fő kutatási területünk, ezt nem ellenőriztük, s nem is fogjuk. (Higyjen mindenki, amit gondol, Lelke rajta. Mi az igaz valóságot kutatjuk, s a reptoidok, ha léteznek is, lételemüket a hamis valóságban lelik meg, s ott tanyáznak.) 1956 (a forgótáras fapuska, Molotov-koktél, Csepel-teherautó) nem kitalált történet, hanem élő történelem, az igaz valóság immár megmásíthatatlan része. S ma is hat.

Szösszenetünk letölthető zenei aláfestése:

 1. Szürke, szürke emberek”: Kormorán-09 Szám 09.mp3

 2. Aléltan elheversz” (üzenet önjelölt kiskirályoknak): Kormorán-02 Szám 02.mp3

 3. szög

(1956-2015. október 26.)

Beüt a ménnykű

Említettük, hogy a sátánfajzatok minden egyes szösszenetünket szőnyegbombázásként élik meg. S joggal. Téphetik a szakálluk, jó szokásuk szerint, hamut szórhatnak a fejükre, akár a fejüket a Sirató falba is verhetik, s akár öngyilkosok is lehetnek, miként a Jézust ártatlanul elítélő Kajafás s Annás főpap, miután a feltámadott Jézus megjelent nekik, ill. a Jézust 30 ezüstpénzért elítélő Iskariótes Judás, mert a történelmet nem ők csinálják, hanem a magyar nép: „A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása.”(vitéz Mezőkövesdi)

Pedig a harang érettük szól. (The bell is ringing for you, Yankees.)

kl4Többen kérdezték tőlem, amikor a magyar zászló precessziós évköri értelmezéséről írtam, hogy mi ez a több mrd voltnyi feszültségű villám? Nos, nem titok. A több mrd voltnyi feszültség az igaz valóság (Nap) s a hamis valóság (Hold) közt feszül, amelyet egyébként a magyarság kapott derült égből villámcsapásként Trianon (1920-21) után. (Miket össze nem hazudoztak tótok, ráczok, oláhok, osztrákok stb.?) Szépen elosztva s a nemzet Istenünkbe vetett megingathatatlan hite próbája volt az elcsatolt területükről elmenekült s pl. a Nyugati Pályaudvaron, összezsúfolt vagonokban elszállásolt s a meneküléskor éppen hogy becsomagolt s magával ragadott bőröndökből s táskából élő magyar tisztviselők számára, de még inkább azok számára, akik „kint ragadtak”. A nemzet áldozatainak a vére az Égbe kiált.

Most gyakorlatilag küszöbön áll Trianon lebontása az éppen ügyeletes megszállók elzavarásával párhuzamosan. Írtuk, megismételjük: történelmi mérczével mérve mindez órák kérdése. Hisszük? Nem hisszük? Majd meglátandjuk, ahogy még a Hunyadiék idejében mondták. „Türelem rózsát” terem, nem is milyent: minden képzeletet felülmúlót.

A több mrd voltnyi feszültség akkor is érezhető válik, amikor a „hamis valóság” lebomlik, nagy mennydörgéssel s amit elleneik 95 éve építenek, nagy döngéssel s robajjal leomlik. Csak most nem mi kapjuk, hanem azok, akik nekünk csinálták. Hogy egy életre megjegyezzék az Újszövetség alapgondolatát: hogy „Ne csináld azt másnak, amit magadnak nem kívánsz!” S mondjuk-írjuk ezt úgy, hogy az a bizonyos villám ártatlanul úgy ütött belénk a múltban (ifjúságunk színe-javában) derült égből, hogy utána hosszú időn át kiskanállal szedegettünk össze a szerteszét fröccsent lelkünk cafatait a földről. (Aki magyar, tudhatja, mi rejlik szavaink mögött.) De nagyvilág, Trianoni Hiénák, rossz hírünk van számotokra: összeszedtük. S ez a lényeg. Most már nem menekülhettek.

Az a villám sokakat szíven fog találni elleneink közül. (Mesélik, hogy amikor 1940-ben a oláhoknak (rumánoknak) vissza kellett adniuk Észak-Erdélyt, a román külügyminiszter elájult. (Ezúttal Dél-Erdélyből egyetlen éjszaka leple alatt fognak elmenekülni, ha sietnek, mint a ráczok Horvátországból idestova tizenegynéhány éve. S a pánik nagy úr.) Az illető oláh külügyminiszter nem lesz fehér holló, s nagyon sokan fognak kapni szívszélhűdést, agyvérzést, stb. Miniszterelnökök, államfők. Nem kicsit, hanem nagyon. Annyi bizonyos, hogy nem fog a szívünk megszakadni érettük. Nem kötelező ugyanis gonosznak lenni.)

1956

Mint ahogyan a muszkák közül is 1956. október 26-án reggel felébredve észrevették, hogy a bilibe lóg a kezük, mert „… a fasiszták hordák 24 órán belüli szétkergetéséhez…” fűződő 1956. okt. 23-i reményük szertefoszlott s 1956. október 26-án, Szent Demeter napján (az MSZK zománcképe) rá kellett döbbenniük arra, hogy olyan heves harcokba ütköztek, amelyekbe Berlin elfoglalásakor sem. 1956-ról készített történelmi jegyzeteimbe ezt írtam 1956. október 26-ról:

A pártvezetés viszonya a forradalomhoz

szog28

Meg kell hagyni, hogy a Budapestre küldött összes szovjet közül Mikojan volt a legrealistább, azaz a helyzettel legőszintébben szembenéző ruszki politikus. A többi még a saját szemszögükből nézve is megbukott.

2015

kl5Persze a Wikileaks-et böngészgetve a ruszkik nagy ellenfelei (sorstársai), azaz az amcsik, ill. az EU-tisztviselők sem különbek, vagyonhajhász szerencsevadász mind, vagy, ahogy Kerényi Imre szokta volt mondogatni: mindössze még a középszert közelről sem megközelítő s minőség nélküli aljanép. Az USA KÜM-ben (State Dept.) ismeretlen a TQM (Total Quality Management)? Hogy lehet ez? Ennyire igénytelenek? Ha már egyszer világuralomra törnek, akkor nem kellene valami színvonalat tudni produkálni? Illene. Akik még egy kócerájt sem tudnak eligazgatni, hogyan akarnak maguknak világuralmat? Még a Kennedy-koktél is kineveti őket, nem hogy a világközösség. Elég nagy szégyen.

Yankees, go home. The sooner, the better. The more you delay your surrender, the worse defeat you’ll suffer. I promise. So beware.

4. szög

(1956-2015. október 27.)

 Korvin-puszi #01 Magyarország nem is tagja a NATO-nak

Említettük, hogy a sátánfajzatok minden egyes szösszenetünket szőnyegbombázásként élik meg. S joggal. Téphetik a szakálluk, jó szokásuk szerint, hamut szórhatnak a fejükre, akár a fejüket a Sirató falba is verhetik, s akár öngyilkosok is lehetnek, miként a Jézust ártatlanul elítélő Kajafás s Annás főpap, miután a feltámadott Jézus megjelent nekik, ill. a Jézust 30 ezüstpénzért eláruló Iskariótes Judás, mert a történelmet nem ők csinálják, hanem a magyar nép: „A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása.” (vitéz Mezőkövesdi) De akár meg is térhetnek. Elvégre, legalábbis elvileg, az üdvtörténet az ő megtérésüket szolgálná. Ha hajlandóak lennének azt végre-valahára észrevenni. Surrender.

Kevesen tudják, csak akik stratégiai kérdésekben járatosak, hogy Magyarország nem is tagja a NATO-nak. Egészen pontosan tagja is, meg nem is. Hogy ez hogyan lehetséges? Úgy, hogy amikor Bill Clintonnak alá kellett volna írnia a Magyarország NATO-csatlakozásáról szóló dokumentumot, akkor cselhez folyamodott: alá is írta, meg Rubik-koczkanem is. A nemzetközi sajtó jelenlétében nagy csinnadrattával nevének minden egyes betűjét külön tollal írta alá. Ez nemzetközi jogi szempontból nem tekinthető hiteles aláírásnak, mert ahhoz annak (az aláírásnak) egyetlen lendületből fakadónak kell lennie. S mi sem mutatja jobban Magyarország különleges státuszát, hogy ilyen hókusz-pókuszt (angolul: hoax) az USA semelyik másik NATO-országgal nem csinált. Akkor miért volt erre szüksége? Mert 1977-ben az akkori magyar követséggel folytatott levelezésükben azon a jogcímen adták vissza az MSZK-t (s gyorsan hozzá is tesszük, hogy Magyarország legalább 1000 éves államfőjét), hogy a kommunisták a II. VH után nem vonták vissza az ezer éves jogrendet. Ebben a levelezésben benne volt két jóval későbbi külügyminiszter: Somogyi s Horn.

Vagyis az amcsik kezdettől fogva tudták-tudják, hogy óriási gondok vannak a magyar jogrenddel, s ha tesznek is elkötelezettségeket, pl. a NATO-ban, csak úgy, hogy azt bármikor később visszavonhassák, ha fordul a koczka, már pedig a Rubik-koczka éppen az MSZK hazajövetele óta forog. (Csak összevetésül a Wikipédiából: „Rubik Ernő 1975. január 30-án adta be igényét a kocka szabadalmaztatására, de csak 1977. december 31-én kapta ezt meg.” A Korona 1978. Vízkeresztkor (január 6-án), tehát néhány nappal később érkezett haza amerikai fogságából.) S azóta is forog, de nemcsak Snowden kezében, ami az amcsik fájó pontja. S ha hazánkban végre-valahára a „de jure” s „de facto” jogi állapot fedésbe kerül egymással, s nemcsak úgy, mint a jelenlegi 2012 óta, a kb. a Békemenet megszületésekor hatályba lépett Alkotmány, amely nyilvánvalóan a lopott s külföldiek kezére átjátszott vagyon számonkérését hivatott elodázni, akkor az amcsik nyilván kezüket fogják mosni, mondván: „Na, de hát mi nem ismertük el hitelesnek a jogbitorlókat, mi nem is írtuk alá Magyarország NATO-csatlakozását! Miért, szerintetek az aláírás volt?”

S visszatérve a NATO-ra. Az események a törvényes jogrend helyreállásának az irányába mutatnak, s már most lehet tudni, hogy egyszer a NATO is meg fog szűnni, mivel okafogyottá válik. Eredetileg azért hozták létre, hogy az amcsikat Európában tartsa, a németeket elnyomatásban, s hogy az oroszokat kiszorítsa (távol tartsa) Európából/-tól. (…. to keep the Americans in, to keep the Germans down and to keep the Russians out…) Amit nem tesznek hozzá, hogy velünk kapcsolatban ugyanaz az USA szándéka, mint Németországgal: (to keep the Hungarians down). Csak hozzánk később jöttek be. S legrosszabb az, amikor a nagyhatalmak ostobasága kitartással párosul: elfelejtették, hogy járt velünk az orosz medve. Örökké sajgó végzetes sebet kapott, s ha időcsúszással is, de birodalma recsegve-ropogva összeomlott. Na, majd Jenkik, mi, Pongrátz Gergelyék szellemi örökösei, leczkét adunk nektek demokráciából. De az ám, hogy arról koldultok. S a Ti birodalmatok is összeomlik, recsegve-ropogva, mint az orosz medvéé. Nem kicsit, hanem nagyon. (Hiába van akkora hadseregetek, mint a világ összes többi országa együttvéve.) S nyalogathatjátok majd a Korvin-pusziktól kapott sebeiteket, s utólag majd lesz időtök elmerengeni a világban sodródó-örvénylő politikai eseményekről s a Szabadságról. S mi nem sírni fogunk, hanem nevetni. Működésbe hozzuk a rekeszizmainkat, s a szánk sarkából még a nyálunk is ki fog csordulni jókedvünkben.

kl7Yankees, Meet Mr. J. F. Kennedy. The only President of the US elected in free elections in the 20th century and assassinated for the same reason. Listen to him talking about democracy and best practices back at home in the country of the World Champions of Democracy in the USA that is. It is interesting, isn’t it?

thanks to Wiki, the free encyclopedia, for the photos we’ve used.

https://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy

[Jenkik. Ismerkedjetek meg J. F. Kennedy elnökkel, az USA – XX. században egyedüliként szabadon megválasztott – elnökével, aki éppen ezen okból vált politika gyilkosság áldozatává. Hallgassuk meg, amint a hazátokban, a Demokrácia Világbajnokának számító USA-ban uralkodó állapotokról s a demokráciáról beszél. Ugye, érdekes?]

Meghallgatható: JFK-Secrecy_And_Secret_Societies_And_MI_complex.mp3

Quote

«The very word "secrecy" is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and secret proceedings.»

"For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence--on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations."

Unquote

Az az érzésünk, hogy ha nincs 1956, az amcsik nem tudták volna Kennedyt megválasztani. Ne legyenek illúzióink. Ő is olajban utazott, s minden hájjal meg volt kenve, akárcsak a többi politikus. De a népe, amely megválasztotta, már az életében a szentség erejével ruházta fel, s mi ezt nagyon is méltányoljuk.

A sors egyik különös fintora, hogy megválasztása után eltelt mindössze röpke két évnyi elnökségére esett feltételezhetően az az atomháború, amelyet a háttérből politikai ellenfelei éppen az ő megbuktatására robbantottak ki a SZU ellen. Az orosz szabadságharcosokat (főleg Alekszej Kungurovot, a kérdés elmélyült szakértőjét) nagyon komolyan kell venni, mert az internetre feltöltött videóin mutatja, hogy az általa megtalált és leltárba vett kráterekben hol s mekkora sugárzás mérhető, mind a mai napig.) S még ha nem is lenne igaza, nagyon ellentmondásos a kubai Disznó-öbölbeli válság lefolyása, s különösképpen a végkimenetele. Az észszerűségnek ellentmond. A megállapodás semmiből sem következik, ha valóban úgy történt volna minden, ahogy állítják.

A sors másik különös fintora, hogy Marilyn Monroe-t (Norma Jeane Mortenson-t) JFK szeretőjét a CIA azért ölte meg, mert lefeküdt Fidel Castro-val is, a Disznó-öbölbeli válság egyik főszereplőjével. (Erről a gyilkosa beszélt halálos ágyán, ha hinni lehet neki, s persze a sajtónak, amely erről beszámolt.)

Tehát a Kennedy-ügy s 1956 nagyon is összefügghet egymással. A szabadság az összekötő kapocs, s 1956 a hiányzó lánczszem a Kennedy-aktákban.

Yankees, go home. The sooner, the better. The longer you delay your surrender, the worse.

 5. szög

(1956-2015. október 28.)

Korvin-puszi #01 Magyarország nem tagja az EU-nak sem

Említettük, hogy a sátánfajzatok minden egyes szösszenetünket szőnyegbombázásként élik meg. S joggal. Téphetik a szakálluk, jó szokásuk szerint, hamut szórhatnak a fejükre, akár a fejüket a Sirató falba is verhetik, s akár öngyilkosok is lehetnek, miként a Jézust ártatlanul elítélő Kajafás s Annás főpap, miután a feltámadott Jézus megjelent nekik, ill. a Jézust 30 ezüstpénzért eláruló Iskariótes Judás, mert a történelmet nem ők csinálják, hanem a magyar nép: „A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása.” (vitéz Mezőkövesdi) De akár meg is térhetnek. Elvégre, legalábbis elvileg, az üdvtörténet az ő megtérésüket szolgálná. Ha hajlandóak lennének azt végre-valahára észrevenni. Surrender. The sooner, the better. Say – „Jesus, give us mercy. Please do.”

 1. 1956 Ez a győzelem napja volt. (Első hullámban)

Erről a napról, október 28-ról ezt írtuk be történelmi jegyzeteimbe.

A forradalom győzelme (1956. X. 28 – 1956. XI. 3).

forradalom győzelme

 

Az EU-ról ezt írtuk be történelmi jegyzeteimbe.

1956 külpolitikai helyzete

1956 külpolitikai helyzete

Magyarország nem tagja az EU-nak sem. Még a szűkebb értelemben sem, ha is elfogadjuk (persze nem fogadjuk el), de ha elfogadnánk az akkori „műalkotmányt”, amikor Magyarország csatlakozott az EU-hoz. A népszavazás 2003 Húsvétja előtt volt. Sidoú szombaton Paszkakor. Mi, magyarok voltunk az áldozati bárányuk. A döntés Magyarország s a 9 többi ország csatlakozásáról Nagyhéten, szerdán született. (Tehát 4 nappal később.) Vajon miért nem a többi 9 ország valamelyikében tartott népszavazás után? Vajon miért nem, mondjuk a csehekhez, vagy a lengyelekhez igazították ezt a valóban történelmi döntést? [S emlékezzünk, hogy ez egy évvel a 2002-es budapesti államcsíny (puccs) után volt.] Mert a Magyar Alkotmánybíróság jogi döntést hozott arról, hogy a Paszkára kiírt népszavazás törvénytelen, kicsúsztak ugyanis az erre adott határidőből. Nem kicsit, hanem nagyot. S erről a tényről Wittner Mária 56-os halála ítélt a lakóhelye szerinti szavazókörzetben (Dunakeszi Zöld Iskola) fénymásolatot nyújtott be, s jegyzőkönyvbe vetette. A szavazó biztosok kővé dermedtek. Persze nem történt semmi. A rablógyilkosok (mert azok, ölnek is, ha érdekük fűződik hozzá, mondván: The show must go on) nem vettek róla tudomást, vagyis nem történt semmi. Pedig nemzetközi jogilag a nemzeti szuverenitás kérdéséről volt szó, s itt a népfelség joga ne gyerekjáték. Azzal nem szabad játszani. Tehát még a szűkebb keretek (1989-es Alkotmány) közt sem tartják be a játékszabályokat. Pedig mindig a joggal takaróznak.

Ez azért érdekes, mert így Magyarországnak (a magyar szabadságharczosoknak hatalomra kerülvén) jogi lehetősége van arra, hogy

 • egyrészt EP-képviselők már ma is jogellenesnek nyilváníttassák a magyar EU-csatlakozást,

 • másrészt pedig Magyarország pénzügyi kártérítést kérjen az EU-tól az immár 11 éves gazdasági-politikai megszállásért. S ez nagyon sokba fog nekik kerülni. Nagyon sokba. Akik állandóan azt papolják, hogy nincsen ingyen ebéd, az általuk ingyenesen, a mi kárunkra elfogyasztott reggelijük, ebédjük s vacsorájuk árát ki fogják fizetni.

A kérdés szakértői azt állítják, hogy hazánk mindössze 2-3 %-át kapja vissza EU-támogatás alakjában annak, amit az elmaradt vámok, s adók alakjában elveszít. S közben azt hazudják, hogy nélkülük összeomlana a magyar gazdaság. Persze a levéltetű is azt mondja, hogy a fa összeomlana, ha ő nem szívná el a fa többi részének (pl. a leveleknek) szánt éltető tápoldatot, nedvet. Csak éppen nem mond igazat.

A politikusokkal nem vitázni kell, fölösleges, nem érdemlik meg, hanem jogi útra kell terelni a kérdést. Az EP-ben ülnek állítólag nemzeti érzelmű képviselők. Nosza, rajta, ucczu neki. Minden eszköz a rendelkezésükre áll, hogy érvényesítsék a magyar érdekeket. (Erre alkalmas az EP, másra nem nagyon.) Feltéve persze, hogy tényleg magyar nemzeti érzelműek.

Hogy mit fog ehhez szólni az EU-Bizottság? Nem fog tudni szólni semmit. Ha Magyarország kinyitja a száját, akkor abba belereng az egész világegyetem, s hosszú évek szívós kamarilla-politikájával (1956 óta) lassan felépített világbirodalmak dőlnek össze kártyavárként nagy döngéssel s robajjal egy pillanat alatt. Mi személyesen ismerjük Junckert (nem kell rólunk rosszat gondolni), s ez csak azért érdekes, mert lelki szemünkkel látjuk azt a pillanatot, amikor az arczizma megrándul, amikor Korvin-puszinkat benyalja. (Ökölvívó nyelven így hívják a találatot. A Korvin-puszi nem koki, nem saller, hanem ökölcsapás. Fájdalmas, nem lehet kiheverni.) Látjuk azt a pillanatot, amikor Junckerbe s csapatába belehasít a tudat, hogy a magyarokkal szemben tehetetlen. Ahogy Jézus mondja tanítványainak: „Ti (azaz Mi) nem e világból valók vagytok (azaz: vagyunk).” Életét-életüket arra a téves feltevésre alapozta-alapozták, hogy a történelmet ők csinálják. Hát nem.

A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása.” (vitéz Mezőkövesdi) Tehát nem az EU történelme a világmindenség fényének a működésrendje, hanema magyar történelem.

Hogy ez mit jelent?

Azt, hogy édesapám nemzedéke még forgótáras fapuskákkal futamította a ruszkikat, s egy ilyen 12-16 éves fapuskás siheder kb. 1000 orosz hivatásos katonával ért fel, addig ezt a szerepet ma már az óvodások töltik be, mivel 12 éves korára a média (pl. TV) a gyerekek lelkét tömeghipnózissal (indoctrination) megöli, megmérgezi.

Édesapám dédunokáinak a nemzedéke (az óvodások) 2011-ben a magyar elnökség idején, majd után, amikor az EU-Bizottság és az IMF bennünket támadott, vízi pisztollyal lövöldözték a TV-ben mutogatott politikusokat, mert egész nap az ő nevüket hallották a rádióban is. S tudták, hogy gonosz emberek. S nem mondtuk nekik azt, hogy „Gyerekek, mit akartok azzal a vízi pisztollyal, menjetek haza, játszatok mást.” Mert tudtuk Rácz Sándortól, Magyarország sokáig egyetlenegy hiteles, mert Forradalom által választott politikusától (vezetőjétől), hogy erre úgyis azt válaszolták volna, hogy „A bácsi ehhez nem ért.” S nekik lett is igazuk: az IMF rövid időn belül elkotródott s az EU is el fog. Nem kicsit, hanem nagyon.

Ja, majd el is felejtettük: a Lisszaboni szerződés lehetővé teszi, hogy az EU vezető politikusai személyes vagyonukkal feleljenek a törvénytelen cselekedeteikkel okozott kárért.

The game is over, Mr Juncker and the Gang, surrender. The sooner, the better

Zenei aláfestés: meghallgatható: Győzünk, győztünk, tavasz lett az őszünk. Ez a győzelem napja volt. Kormorán 12 Szám 12.mp3

 6. szög

(1956-2015. október 29.)

Korvin-közi „Gitár" #01 Operation „Fort Knox" (No Hungary, No Cry)

Skulls & Bones! A történelmet nem Ti csináljátok, hanem a magyar nép: „A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása." (vitéz Mezőkövesdi) Akár meg is térhetnétek. Már éppen itt lenne ideje, elvégre, legalábbis elvileg, az üdvtörténet a Ti megtéréseteket szolgálná. Ha hajlandóak lennétek végre-valahára már észrevenni. Surrender. The sooner, the better. Say – „Jesus, give us mercy. Please do."

 1. 1956

1956-ban erről a napról történelem-jegyzeteimbe ezt írtam.

1956 külpolitikai helyzete

szog31aszog31bszog31c

1956-ban a fegyveres harczok kipattanásakor a szovjetek közül csak kevesen tudták-sejtették, de hamarosan megtudták, hogy a magyar felkelőknek (szabadságharczosoknak) milyen nehézfegyvereik vannak. Először jöttek az ütős hangszerek (forgótáras fapuska, Csepel teherautó, Molotov-koktél), majd amikor az ellenfél lankadt, s azt gondolta, hogy Pongrátzékkal s csapatával ha nem is olyan hamar, mint amilyen hamar eredetileg szerették volna, de azért még így is viszonylag könnyedén elbánnak, előkerültek a pengetős hangszerek, pl. a „gitár”. S nagyon sok ruszkit puszilt át a túlvilágra, úgy hogy azt sem tudta, hogy most hol van: Szuezben-e vagy Budapesten. (Katonaság részéről öreg hiba alábecsülni a polgári lakosság harczi ütőképességét. S a ruszkik ebbe a hibába estek.)

 1. 2015

A két Korvin-puszi után a „GitárA két Korvin-puszi után a „Gitárt” is megszólaltatjuk, hogy hadd szóljon, mert a világ lélegzetét visszafogva figyel, hogy megtudhassa, szól-e még „Amerika hangja”: „Tartsatok ki, tartsatok ki, közel már a szabadság. Tartsatok ki, tartsatok ki, fel nem adni, véget ér a rabság.” Mert most számon fogjuk kérni rajtuk a saját Alkotmányukat (az USA-ét), s kapzsi politikusaik mohóságát. S lesznek még később billentyűs hangszerek is („orgona”) (nov. 4-ig belefér), nem is egy (három fokozat, s előre bejelentjük, mert egyik fokozatnak sincs ellenszere. A három fokozat emelkedő ütőerőt képvisel).

Most 2015-ban már nem „Amerikai hangja” szól, hanem „Magyarország hangja”. Üzenjük az amerikai szabadságharczos barátainknak: „Tartsatok ki, tartsatok ki, közel már a szabadság. Tartsatok ki, tartsatok ki, fel nem adni, véget ér a rabság.” Mert mi valóban elhozzuk a segítséget, mihelyst tudunk, küldünk az USA-ba 310 millió forgótáras fapuskát. 310 millió Csepel teherautót. S 310 milliárd Kennedy-koktélt. Azért Kennedy-koktélt, hogy emlékeztessük az amerikai népet arra, hogy mi is a „szabadság” szó igazi értelme, s hogy megtudhassák, ki is volt az egyetlen igazi elnökük.

Csak a stratégiai kérdésekben jártas szakértőknek van betekintésük a világpolitikai igazi bugyraiba. „A ma érvényben lévő Vegyifegyver-tilalmi Egyezménya Genfi Leszerelési Értekezleten 40 állam részvételével 24 éven át tartó tárgyalási folyamat eredménye. 1997. április 29-én lépett hatályba, amikor a 65. ratifikációs okiratot – ami éppen a magyar volt – letétbe helyezték az ENSZ főtitkáránál.” Eddig a Wikipédia. 1997 óta létezik tehát az ún. Vegyifegyver-tilalmi Szervezet, amelyet N. B. Magyarország léptetett életbe. Ha hinni lehet az internetnek, az amcsik s az oroszok köpni-nyelni nem tudtak, mert nem szerették volna még hatályba léptetni. Hogy miért nem? Mert a szerződés olyan hatalmat biztosít a benne részes tagállamoknak, amely révén 1997 óta a Földön gyakorlatilag nem létezik többé rejtett hely. A részes államok ugyanis vállalják, hogy a többi részes állam hivatalos képviselői bármikor bármely helyre bebocsátást nyernek, hogy megnézzék, nincs-e ott vegyifegyver előállítására alkalmas anyag. S gyakorlatilag két mosópor kombinációja már annak számít. Tehát bárhova kérhetnek bekukkantást. S nem kell indoklást tenni, hogy miért oda kér a szemlét végző ország s nem máshová. Ez a kártya stratégiai jelentőségű.

Hogy jön a képbe a III. Világháború és 1956? Nos, úgy, hogy az már az Interneten nincs fenn, csak az élet titkaiba „tiszta forrásból” (értsd pl.: Pap Gábor „Csak tiszta forrásból” c. művéből) beavatást nyerő szabadságharczosok tudhatják, s a „Skulls & Bones” is azért nem tudott köpni-nyelni, s most sem fog tudni levegőt kapni, mert ez a tény (már mint az, hogy Magyarország léptette életbe az egyezményt) bizony azt jelenti, hogy ebben az egész politikai cirkuszban (a stratégiai Vegyifegyver-tilalmi egyezmény körüli politikai játszma) egyszer majd Magyarország fogja játszani a főszerepet. S ezt a szerepet nem nekünk szánták, de mennyire hogy nem. Hogy hogyan? Türelem, türelem, rózsát terem. Íme, tessék továbbolvasni. Máris kiderül.

A következő pengetős hangszerünk lágy hangulat-varázsló eleme az, hogy kezdeményezzük Magyarország kormányánál, mit több, egyenes felszólítjuk rá, pl. a nem létező külgazdaság felelősénél (nincs is olyan, hogy külgazdaság, mint ahogy külhon sincs, a hon mindig belül van, s magyarul úgy hívják: haza), illetve a külügyek tárczagazdájánál, Szíjjártó Péternél, hogy egyszer az életben már ne a nem létező külgazdaságot képviselje, hanem a miénket, magyarokét. Azaz gyalogoljon át azon a keskeny pallón, amelyről azt állítjuk, hogy ha több mint 50 éves késéssel is, de az 1956-os Forradalom és Szabadságharcz ügyének győzelméhez vezet s nagyvártatva ugyan, de kivívja a szabadságot. A szabadságharczról a nemzeti ünnepeken a dugig tömött köztereken, amikor hullámzik a magyar zászló s a vezető politikusok nevét éljenzi a tömeg, s ezzel azokat a szentség erejével ruházza fel, amint ez történt JFK-vel is, nem beszélni kell, hanem gyakorolni is kell azt (mármint a szabadságharczot), ha annak ideje érkezik el. S elérkezett, mert az USA azt tervezi, hogy télvíz idején (januárban-februárban) hazánkat belerángatja az ukrán-orosz konfliktusba azzal, hogy Kárpátalján is lövöldözni kezd, mint a Majdanon. A szó, akárcsak a hírnév, elszáll, de az Írás, az üdvösség koronájának letéteményeseként, örökké megmarad. S az Úr számon fogja kérni, mire használta fel a magyar külügyminiszter a magyar nép által reá ruházott szakralitást.

S ez a győzelemhez vezető keskeny palló nem más, mint az Operation „Fort Knox”.

 „Fort Knox”.

Elvileg az a hely, ahol az USA aranykészleteit tárolja. Elvileg, mert ha lehet hinni az amerikai szabadságharczosoknak, a mohó s kapzsi amcsi politikusok kilopták onnan az aranyat, s már csak arannyal futtatott fémtömbök vannak, amelyek belsejében az aranynál súlyban könnyebb, de jóval értéktelenebb fém van. Erre szoktuk mondani azt, hogy a termeszek belülről kirágják a termést, csak a belseje marad. Az aranykészlet eltűnéséről állítólag a helyi lakosok számoltak be. Arról, hogy a sötét éj leple alatt „valakik” titokban megrakott teherautó-konvojokkal távoztak onnan. S belső emberek állítják, már nincs meg az arany. [Az „állítólag” a „jólértesültség” varázsigéje (jelszava). S mi elvetjük a jólértesültséget.] Nem tudjuk bizonyítani, akár igaz is lehet, de azt viszont már igen, hogy az USA aranykészlete elsikkasztásához (ellopásához) kiknek s milyen érdeke fűződhetett.

Azoknak az USA-elnököknek, akiket – Kennedy-től eltérően – nem szabadválasztásokon, hanem az USA alkotmányának sárba tiprásával, az eredmények manipulásával (meghamisításával: ugye ismerős a magyar történelemből, a magyar „Skulls & Bones” az ÁVÓ börtöneiből), s vele az amerikai nép szembeköpésével választottak meg. Nekik fűződhetett hozzá érdekük. Ugyanis az MSZK ottlétekor (1944-1977) megolvasztotta az ott lévő aranyat. Az összest. Az MSZK nem evilági s nem tárgy, hőt képez, ezért is tartották mindig zárt helyen, ládában, a legszigorúbb biztonsági intézkedések közepette elzárva 1000 évig, hogy senki sem láthassa. Konkrétan a Bush juniorról tudható (emlékszünk rá, ő szervezte a 2002-es budapesti államcsínyt), hogy amikor Budapesten járt, egész egyszerűen beleőrült, amikor tudatosult benne az MSZK és a magyar történelem kapcsolata. (Abból, hogy junior őrült, Hollywood nem csinált titkot, s ha ők nem csinálnak belőle, mi miért tennénk?) Az MSZK veszélyes üzemmód, nem „kiskirályoknak” való, hanem csak tiszta lelkű embereknek. Magyarország államformája nem kiskirályság, hanem nagykirályság. A földkerekség, sőt a világegyetem legnagyobbja.

A sidoú jog szerint, s ők csak a saját jogukat nézik, az MSZK a többi aranyrúd megolvasztásával „birtokba vette” az ott lévő aranyat, tehát Őt illeti. Egy dologról viszont híresek. Amire egyszer ráteszi a kezüket (mármint a sidoúk, közülük is a megátalkodottak), inkább meghalnak, mint hogy azt onnan (mármint a markukból) kiengedjék. Most kénytelenek lesznek, mert Magyarországot, a nemzetközi jog alanyát, kártérítés illeti meg azért, hogy az USA a nemzetközi jogba ütköző módon másik ENSZ-ország államfőjét gyakorlatilag 33 évig föld alatt rabságban tartotta. [S 1978-ban nem jó szántukból adták vissza, hanem mert rádöbbentek arra, hogy a háborúikat (pl. a vietnámit) sorra vesztik el.]

Tehát, nem lenne meglepő, ha már nincs ott az arany, mert a véges hatalmuk (értsd kiskirályságuk) égbekiáltó jeleit-bizonyítékait tüntették volna így el.

Azért fontos az Operation „FORT KNOX”, s most a NATO-ábécével is betűzzük, hogy még az amcsi követség is, amely hivatalból olvassa ezt a szösszenet is, megértse a számukra rossz hírt (Operation Fort Knox, that’s right Letter F for Foxtrott, Letter O for Oscar, Letter R for Romeo, Letter T for Tango, Letter K for Kilo, Letter N for November, Letter O for Oscar again and finally X for x-ray.) Mert a világot megrengető 1956-os Forradalmat s Szabadságharczot véghez vivő magyar népnek joga van szobrot állítani azon a helyen, ahol államfőjét az állítólag „szövetséges s baráti állam (az USA) 33 évig tartotta fogva.

Letter K (Kilo): az USA aranykészlete, ha igaz a netes pletyka, már csak egy KILO, a fémtömbök befuttatott felülete mindössze már csak egy kilót (1000 grammot) tesz ki.

Letter N (November): mindig Novemberben vannak a választások, J. F. Kennedy-t is novemberben választották meg, mint ahogy az 1956-os forradalmat is novemberben fojtották vérbe.

Csipkelődő megjegyzés. Nem lennénk meglepődve, ha az elnök már most kiállna a Fehér Ház (White House) erkélyére s két pontban bejelentené, hogy (1) egyrészt a 2016-os választások okafogyottá válnak, mert már most lehet tudni, hogy azt úgy is Pongrátz Gergely fogja megnyerni (pedig már nem is él, tesszük hozzá), illetve (2) másrészt pedig, hogy Alkotmánymódosítást fog kezdeményezni, hogy Washington D.C. nevét Csepelre módosítsa a Kongresszus, New Yorkét pedig Soroksárra (itt folytak ugyanis a legelkeseredettebb harczok). Jó hír: az USA fővárosa új nevet kaphat. (A piaczi verseny jelszava az állandó megújulás. S ha ezt valakinek, nos, az amerikaiaknak feltétlen tudniuk kell.) Nosza, rajta, ucczu neki. Hajrá Kongresszus. Az 1956-os magyarok (Amerikai Magyar Koalíció) úgyis mindig a mérleg nyelvét képezik a választásokon, most éppen jövőre. Nem kicsit, hanem nagyon.

Letter O (Oscar): azon sem lennénk meglepődve, ha a következő Oscar gálán valamennyi kategóriában a „Szabadság, szerelem” jönne ki győztesként.

Letter X (X-ray): a Korona ott hagyta a sugárzását, s az mind a mai napig mérhető. Nem kicsit, hanem nagyon.

Yankees, go home, the sooner, the better. The sooner you leave, the less you’re going to lose. No Hungary, No Cry.

(Jenkik, menjetek haza, minél előbb, annál jobb. Minél hamarabb elmentek, annál kevesebb lesz a veszteségetek. Ha nincs Magyarország a NATO-ban, nem lesz sírás. Ha ottmarad, s Ti is maradtok, lesz bizony „sírás, jajveszékelés, s fogcsikorgatás”, ahogyan azt Jézus mondja az evangéliumokban.)

A puding próbája az evés, majd megnézzük, mit forgat ki a történelem mindent pörgő csodamalma. Mindez hamarabb meglehet, mint gondolnánk.

P.S. Pedig ma (okt. 29.) még csak a gitárnál tartunk, s hátra van még a háromsebességű-fokozatú Korvin-orgona is (nem Sztálin-orgona, nem félreértés, hanem Korvin a Korvin közből).

Életkép a II-VH-ból. Az öregek mesélték, hogy az amcsik a háború végén bombáztak nálunk a környéken. A magyar légvédelem lelőtte a gépet, s a pilóta katapultált, s ejtőernyővel földet ért itt a falu határában (Szapárfalu). Színes bőrű volt. (Néger.) A helyi parasztok vasvillával körbeállták. Neki pisztolya volt. Nekik nem volt pisztolyuk, volt viszont vasvillájuk. S az szakrális eszköz, a parasztok azzal rakják a szénát az állatoknak, etetik azokat, s az állatok cserében őket is etetik, tejjel, hússal. A vasvillából élet fakad. A pisztolyból nem fakad élet, csak halál. S hiába volt tele az amcsi pilótának tele a tára (akár valamennyiüket is megölhette volna), mert nem tudta elsütni. A pisztoly ravaszán a Jóisten ujja volt. (Ezért nem félünk mi a világ legerősebb hadseregétől, amelynek akkora az ereje, mind a világ összes hadseregéé együttvéve. Kivéve a Korvin-közieket.) Mielőtt az ember meghal, elkezd lepörögni az életének a filmje, mert eldőlt, hogy meg fog halni, már nem marad ideje arra, hogy olyan ’apróságokkal’ törődjön, mint a mások életének elvétele.

Én szeretem a fekete bőrűeket, a sárga bőrűeket, de leginkább szeretem a saját népemet, s még annál is jobban a szabadságot s szerelmet. Mikor középiskolás voltam, Martin Luther Kingből feleltem angolból (I have a dream…), szeretem a fekete elnökjelölteket is, de leginkább azokat, akiket a saját népük, az amerikai nép, törvényesen, az USA alkotmányát tiszteletben tartva választ meg, s az elnöki székbe kerülvén, a saját népe érdekeit képviseli, ha már egyszer éppen ezért választották őt, s nem mást. Ilyen csak egy volt a XX. században az I-VH után: JFK). De az biztosan nem szolgálja semelyik nép érdekét, ha egymás utáni elnökök a saját népük-országuk nemzeti vagyonát éjszaka csak úgy kilopják a kincstárból. Nagyon nem.

A világnak már elege van abból, hogy van egy ország a Föld nevű bolygón (az USA), amely szinte sportot űz abból, hogy ne maradjon a Földön olyan ország, amelyet még nem bombázott. Egyszer ennek vége szakad. S ha a Korona – s általa a magyar nép – szót kér, a történelemben viszonylag visszafogottan, ritkán, akkor az csak egyet jelenthet: valaminek elérkezett a vége, s valamilyen új korszak kezdődik. (Most szót kért, mi meghallottuk a szavát, s feltételezhetően ezzel nem vagyunk egyedül.) S akkor egy dolgot szavatolni lehet: abba beleremeg a világegyetem, s összedőlnek világrendek. K.L.

Zenei aláfestés. Kormorán. „’Tartsatok ki, tartsatok ki, közel már a szabadság.’ Ezt harsogja Amerika hangja, … a művelt Nyugat segít a bajban…” Meghallgatható: 15 Szám 15.mp3

Folytatás (7. 8. 9. 10. 11. 12. koposószög) →


Prev Next »

Megnyitva 45912 alkalommal

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások