Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Szo2020Aug08

2009. Július 09., Csütörtök 02:21

Édesanya volt-e Mária-Magdala?

Még senki sem tette fel így ezt a kérdést. Azonban fel kell derítenünk mindent erre vonatkozólag. E sorok írója a tisztánlátással valójában a következő oldalon lévő kép jelentését akarja megtalálni, vagyis azt a "gyermeket", aki született nekünk. Felderítésemben, illetőleg e történelmi nyomozásban ugyanazt a módszert használom, amit leírtam , Jézus Királya Pártus Herceg" c. könyvemben eképpen:
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Július 08., Szerda 02:21

Boldogasszonyunk és „Isten Fia”

Badiny Jós Ferenc ÉLETMŰSOROZAT VIII. BOLDOGASSZONYUNK ÉS „ISTEN FIA” Ami hitvilágunk első Édesanyját - ISTEN -ANYÁNKAT – Szűz- Máriát csak nagyon későn fogadta el magáénak a Saultól indult ún. "keresztény,vallás". Miként leírom ,Jézus Királya Pártus Herceg"c. könyvemben, a 431-ben megtartott Ephezusi Zsinat adja meg Máriának az ISIS-i rangot, a "FÉNY-SZÜZE" méltóságát.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Július 07., Kedd 02:20

A Szentháromság védelmezője

Badiny Jós Ferenc ÉLETMŰSOROZAT VII. A SZENTHÁROMSÁG VÉDELMEZŐJE A „Sorsdöntő államalapítás" c. könyvem 72. oldalán írok a „két különböző Szentháromság küzdelméről". Már itt úgy mutatom be Atillát, mint a MI Szentháromságunk védelmezőjét. A „védelmezés" szükségességét azonban csak akkor értjük meg, ha megtudjuk azt a fondorlatos farizeusi módszert, amivel Saul rabbi megmásította a sokezer eves ATYA-ANYA-FIÚ Szentháromságot, a „Jahvei hármassághoz" való illesztés érdekében. Ittneki a legfontosabb volt az Istenanya Anyaisten kitaszítása, amit meg is tett.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Július 06., Hétfő 02:20

Felelet a sok miért-re

Badiny Jós Ferenc ÉLETMÛSOROZAT VI. FELELET A SOK MIÉRT-RE Jézus Urunk korában már törvényesített vallások uralják az életet. A minket érdeklő területeken a hitélet alapja mindenütt a "hagyomány". Ezeknek ereje és minősége viszont eredetük és ősiségük idejétől függ.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Július 05., Vasárnap 02:20

Nevek és történetek

Jézus Urunk korabeli történeteivel igen sok könyv foglalkozik. Változnak az elnevezések, nevek és a történelmi leírások nagyon sokszor mást mondanak, mint a "szent" evangéliumok. Csak az egyeztetésbõl szûrhetõ ki a Jézus Urunk földi életére vonatkozó történelmi igazság. Fõleg a régi írásokat kell alaposan tanulmányozni. Jó példa erre Máté Pseudo (hamis ... ?) Evangéliuma.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Július 04., Szombat 02:20

A Táltos Isten

Badiny Jós Ferenc ÉLETMŰSOROZAT IV. A TÁLTOS ISTEN Az evangéliumok úgy írják, hogy Jézus Urunk "kinyilatkoztatta magát az "Isten Fia vagyok", valamint az "Én és az Atya Egy vagyunk" (JÁN. 10/30.) mondataival. Ezzel a kijelentéssel azonban nem mondja meg Földre szállt isteni voltát. Ezt azért állítom, mert létezik - írásban is rögzítve - erre vonatkozó szava, beszéde.Jézus Urunk zsidó voltát bizonyítani akaró egyháziak: biblikusok és a judeológusok igyekeznek a fent idézett szavait a zsidók ,Jahve-Jehova" istenére vonatkoztatni, pedig Jézus Urunknak – pontosan ebben a Nap-Éj-egyenlőség idejében - végzett cselekedetei és elhangzott szavai szakítják el Őt teljesen a zsidóságtól. Ugyanis - miként az előbbiekben mondtam - Galileában nem laktak zsidók.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Július 03., Péntek 02:19

Egy gyermek született nekünk

Badiny Jós Ferenc ÉLETMŰSOROZAT III. EGY GYERMEK SZÜLETETT NEKÜNK Bemutatom itt a Pártus Birodalom egyik nagy városában HATRÁ-ban – talált szobrot, melynek keletkezési idejét I. II. Százdra teszik a régészek.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Július 02., Csütörtök 02:19

Eredetmondáink

Badiny Jós Ferenc ÉLETMŰSOROZAT II.a EREDETMONDÁlNK Az eredetmonda nem más, mint a nép ajkán élő történelem. A nép-eredet kérdésében tehát forrásként használandó. A mi legfontosabb eredetmondánk pedig nemcsak történelmi adattár, hanem tükrözi hatalmas népünknek, vagyis a szkíta-hun-avar-rnagyar népnek egységes és mindig a "jóság gyakorlására" hajló lelkivilágát.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Július 02., Csütörtök 02:19

A táltos

Badiny Jós Ferenc ÉLETMÛSOROZAT II. A TÁLTOS Azokról a bölcsekről fogunk beszélni, akik népünket a Magyarok Istenéhez vezették. Beláthatatlan időkből, tehát nagyon-nagyon régről ered a mi táltosaink tudása. A nevük így: TAL- TU-US megtalálható a ma sumérnak nevezett MAH-GAR őseinknéll10 jelentése: "az égi tudást értelemmé tenni". Ez a kötelessége a táltosnak. De az ékiratos szövegek azt is mutatják, hogy a "táltos" személyét az égi hatalom választja ki, mert a táltosok-táltosa maga a földre szállt Isten - ÉN -KI - miképpen azt a Deimel szótárból ide átvett ékjel és annak jelentése mutatja (az akkád il- EA = EN-KI, vagy BEL/BAL/: a Napisten).
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Július 01., Szerda 02:18

A Mágus

Badiny Jós Ferenc ÉLETMÛSOROZAT I. A MÁGUS Jó kétezer év óta találkozunk ezzel a szóval, vagy inkább a többes számú változatával, így: MAGI. Azokat a különleges képességekkel rendelkező embereket nevezték így, akik hatalmas népünk lelki vezetését, gyógyítását, mesterségbeli tudásának tanítását és összetartozásának (vagyis egymás szeretetének) kötelességét hirdették.Visszafelé nézve láthatjuk, hogy a mágus-név ilyen értelmezése csak a zsidó kereszténység által "pogánynak" nevezett népünknél élt. Vagyis a koppányiaknál. A mai és ezer éve létező "szentistvánosoknál" osztályon kívül álló kuruzslóknak, ördögűzőknek nevezik őket, és a tekergő, révülő "sámánokkal" azonosítják.
Kategória: Badiny Jós Ferenc

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 69.1%Norway 1.1%
Romania 5.3%Canada 1%
United States 4%Sweden 0.7%
Ukraine 3.4%France 0.7%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
United Kingdom 1.9%Australia 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.1%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Austria 1.3%Poland 0.1%

Today: 319
This Week: 2465
Last Week: 3299
This Month: 3527
Last Month: 18405
Total: 2446530

Belépés