Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

K2020Jan21

2012. Október 02., Kedd 22:31

Sumer, szumer vagy sumir

1844, a mezopotámiai sivatag homokja alól felbukkant évezredes szobrok ékiratos emlékek felfedezései óta különféleképpen ejtik Mezopotámia földjének és népének régi nevét. Holott igazán egyszerű, mert a nép soha nem hívta magát és országát sem sumernak, sem szumernak, de még sumirnak sem, hanem KI.EN.GI[1]-nek (=kangarnak). 
Kategória: Marton Veronika
2012. Szeptember 17., Hétfő 20:26

Álmos fejedelem neve az ékiratokban (IV.rész)

Az ókorban a Róma közelében a Tiberisbe ömlő patakot és magát a patak istenét Almo-nak (Álmos) hívták. Ragyogó tiszta vizében „Cybele (Kübele) istenasszony papnői egyetsmást mostak”.[1] A név minden bizonnyal etruszk[2] eredetű. Másképp nem magyarázható e kora-latin elnevezés, az Almo és a mezopotámiai AL.LA.MU stb. név nagymérvű hasonlatossága, továbbá a vízzel és az isten/szent kifejezéssel való kapcsolata. Ráadásul mindez egybevág Anonymus leírásával: Álmos „latinul annyi, mint szent” és Emese „méhéből (Álmosként) forrás fakad…” és „…az ő ivadékából szent királyok és vezérek voltak születendők.” [3].
Kategória: Marton Veronika
2012. Szeptember 15., Szombat 23:03

Álmos fejedelem neve az ékiratokban (III. rész)

A nippuri templomi könyvtár 1908-ban közzétett[1] istennév-táblái tartogatnak még egy-két, a magyar Álmos névvel összefüggésbe hozható ékjeles nevet.
Kategória: Marton Veronika
2012. Augusztus 25., Szombat 16:11

Álmos fejedelem neve az ékiratokban (II. rész)

A régiségben minden névnek megvolt a maga jelentése, sőt szükség szerint még meg is toldották, vagyis a név közölte ismeretet kiegészítették. A név a viselőjének valóságos „igazoló okmánya” volt. A mai ember a neveket már csak jelölésre használja, a jelentésüket elfeledte.
Kategória: Marton Veronika
2012. Augusztus 17., Péntek 19:28

Vértesszőlősi vagy a neandervölgyi...?

Vértes László 1965-ben a vértesszőlősi ősember koponyacsontját és pattintott kőszerszámait feltáró régész, továbbá László Gyula Gáboriné Csánk Vera , Gábori Miklós régész a hivatalostól eltérő véleménnyel voltak a kétlábon járó, gondolkodó ember kialakulásáról, elterjedéséről és földrajzi hovatartozásáról.
Kategória: Marton Veronika
2012. Augusztus 08., Szerda 18:39

A Nibelung-ének

A múlt század közepe óta tudatosan terjesztik, hogy a magyarságnak nem voltak a honfoglalás előtt keletkezett és magával hozott mondái, és minden hun történet, a székelyek Csaba-várása külföldi krónikákból, kéziratokból került hozzánk. Attila hun király históriáját legelőször német papok ismertették meg a magyar nemzettel, ők írták a hun mondát, ők a Nibelung-éneket, mondta Hunfalvy, alias Hunsdorfer Pál. A magyarországi nyelvészek, irodalomtudósok közül számosan csatlakoztak ehhez az elmélethez, annak ellenére, hogy voltak magyarok is, németek is, akik a hun-magyar rokonságot hirdették.
Kategória: Marton Veronika
Álmos fejedelem születésének körülményeit kisebb-nagyobb mértékben minden magyar krónika említi. A forrásszövegekben a név írásmódja a használt nyelvtől (latin, görög, magyar) függően különféle. Anonymus és Thuróczy latin szövegében „Almus”.
Kategória: Marton Veronika
2012. Július 19., Csütörtök 20:15

A csúsztatás magasiskolája

„Ha szabad… írni a Magyarok ellen, nékünk sem hagyhattya senki is nagy véteknek, ha magunkat hasonló fegyverrel védelmezzük, ’s ha mi-is valamennyire hangosabb magyarsággal kezdünk szóllani.” 
Kategória: Marton Veronika
2012. Június 24., Vasárnap 15:41

Nemzetvesztő királynék (V. rész)

"A magyarság ezredév alatt sem okult a régiek tévedéséből, pedig a történelme sugallja: A magyar egyedül nem, idegennel semmiképp sem, de összefogva győzedelmeskedik."  
Kategória: Marton Veronika
2012. Június 10., Vasárnap 22:01

Nemzetvesztő királynék (IV. rész)

Némely olvasó (eleinte jómagam is) hihetetlennek, képzelgésnek tartja a Nemzetvesztő királynék sorozatban leírtakat. Sajnos a latin nyelvű krónikáink sem a valós eseményeket hagyományozták ránk. Érdekes módon mindenik Mária Terézia uralkodása idején került elő a bécsi könyv- és levéltárból. Feltételezni, hogy minden megtörtént eseményt tényszerűen megírtak, képtelenség. A cenzúra működött.
Kategória: Marton Veronika

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 70%Sweden 1.1%
Romania 5.6%Canada 1%
United States 3.5%Norway 0.8%
Ukraine 3%Switzerland 0.4%
Russian Federation 2.8%France 0.3%
United Kingdom 2%Netherlands 0.3%
Slovakia 2%Kuwait 0.2%
Germany 1.9%Australia 0.2%
Serbia 1.3%Italy 0.2%
Austria 1.3%Spain 0.1%

Today: 55
This Week: 2714
Last Week: 54414
This Month: 66282
Last Month: 20632
Total: 2280220

Belépés