Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Szo2020Jan25

2013. Március 21., Csütörtök 18:06

Nagy áldomást tevének - fecerunt magnum aldumas

Réges-régen, amikor az első évezred a másodikba lépett[1], Borsúr, az istváni keresztény térítésnek utolsóként ellenálló magyar vezér a végső csatában elveszítette felserdült fiát és utolsó tíz hív emberét: „Ó, nyilas isten, magyarok istene! Tégy csodát!", fohászkodott.
Kategória: Marton Veronika
A réges-régi sumir városok pusztulását megörökítő siratóénekből[1] mélységes szomorúság, fájdalom és kétségbeesés árad. A vers írója szemére hányja az isteneknek, Enlilnek, Enkinek, hogy védelem nélkül hagyták kedves földjüket, sorsukra hagyták a városaikat: A haza idegen, szemita kézre került, eladdig virágzó földje elpusztult. A földdel lett egyenlővé SIR.BUR.LA.KI, Gudea városa, Uruk, Gilgames fallal kerített erőd-városa, Eridu, az egyetlen kőből épült város.
Kategória: Marton Veronika
A magyarság elődnépeinek történetében felsejlik a mai magyar sors. Tükörképként mutatja őseink útját a Kárpát-medencéből való 4-5 évezreddel ezelőtti talán az első kiáramlástól a Kr. u. 895 (!) évi hon-visszafoglalásig.[1] 
Kategória: Marton Veronika
Rendhagyó karácsonyi üdvözlet Ibbi-szin, az utolsó sumir uralkodó siratójával (I. rész)
Kategória: Marton Veronika
2012. December 22., Szombat 18:03

Hol vannak a magyar táltosok?

Nyáridőben a határban, az erdőben a magányos sétálgatón, vagy a hóval befútt ligetben a buckák közt botladózón (ha egyáltalán valaki észreveszi) sajnálkoznak az emberek: Bizonyára valami baja van! Kutyát nem sétáltat, zenét sem hallgat, sietős dolga sincs. Mily egyedül lehet!
Kategória: Marton Veronika
2012. December 19., Szerda 17:32

Hamisítás, netán gyerekes tréfa?

Jónéhány hete kereng az interneten az alábbi figyelemreméltó kép: Szoknyás káld-sumir férfialak mintha egy-egy a számítógép félét kezelne. A felületes szemlélő felujjong: Minő felfedezés! A Kr. e. 3400-2400 táján Mezopotámiában élt káld-sumirok ismerték és használták a számítógépet!?
Kategória: Marton Veronika
2012. November 24., Szombat 05:43

A káld-sumir nép mindennapjai

A Kr. e. 4000 táján Mezopotámiában a viselkedésmódjában, a szokásai ban a magyarsághoz hasonlító káld-sumir nép tökélyre vitte a növénytermesztést és az állattenyésztést. Mindkét nép ugyanazon háziállatokat tartotta: Szürkemarháik, rackajuhaik voltak, a nyájaikat puli és komondor ügyelte. A pecséthengerek tanúsága szerint a XVII. században nálunk kipusztult szalontai disznaik voltak.
Kategória: Marton Veronika
2012. November 10., Szombat 09:33

Miért káld-sumir a sumir? (II.rész)

A mezopotámiai toldalékoló nyelven beszélő nép műveltsége, anélkül, hogy bárkiben tudatosulna, korunkban is érezteti hatását. A XIX. századi tudósok vagy egy évtizedig vitatkoztak, mi névvel illessék, végül a francia Jules Oppert javaslatára a sumir/sumer/szumer nevet adták neki, annak ellenére, hogy Francois Lenormant, francia akadémikus kimutatta, a „sumir” elnevezés Kr. e. 2000 táján, Hammurabi korában bukkan fel először, amikor e népnek már híre-hamva sem volt Mezopotámiában: beolvadt, elvándorolt, elpusztíttatott.
Kategória: Marton Veronika
2012. Október 28., Vasárnap 14:17

Miért káld-sumir a sumir? (I. rész)

A XIX. század második felében, pár évtizeddel az első agyagtáblák felfedezése után a francia, angol stb. tudósok élénken vitáztak, miképp nevezzék a Kr. e. IV. évezredtől Mezopotámiát benépesítő, az önmagát KI.EN.GI-nek nevező írásfeltaláló népet és a nyelvét. Jobbára egyöntetűek voltak abban, hogy szkítafajú, közelebbről ural-altáji toldalékoló (agglutináló) nyelvű népről van szó.
Kategória: Marton Veronika
2012. Október 10., Szerda 06:08

Az aradi tizenhárom

Az 1848-49-es magyar forradalmat és szabadságharcot a Szent Szövetség égisze alatt az osztrák császári és az orosz cári haderők kegyetlenül vérbefojtották. A vitatott és szükségtelen világosi fegyverletétel után az osztrákok bosszúvágya nem ismert határt.
Kategória: Marton Veronika

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 70%Sweden 1.1%
Romania 5.6%Canada 1%
United States 3.5%Norway 0.8%
Ukraine 3%Switzerland 0.4%
Russian Federation 2.8%France 0.3%
United Kingdom 2%Netherlands 0.3%
Slovakia 2%Australia 0.2%
Germany 1.9%Kuwait 0.2%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Austria 1.3%Poland 0.1%

Today: 1110
This Week: 10694
Last Week: 54414
This Month: 74262
Last Month: 20558
Total: 2288200

Belépés