Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

H2020Feb24

2012. Szeptember 17., Hétfő 20:26

Álmos fejedelem neve az ékiratokban (IV.rész)

Az ókorban a Róma közelében a Tiberisbe ömlő patakot és magát a patak istenét Almo-nak (Álmos) hívták. Ragyogó tiszta vizében „Cybele (Kübele) istenasszony papnői egyetsmást mostak”.[1] A név minden bizonnyal etruszk[2] eredetű. Másképp nem magyarázható e kora-latin elnevezés, az Almo és a mezopotámiai AL.LA.MU stb. név nagymérvű hasonlatossága, továbbá a vízzel és az isten/szent kifejezéssel való kapcsolata. Ráadásul mindez egybevág Anonymus leírásával: Álmos „latinul annyi, mint szent” és Emese „méhéből (Álmosként) forrás fakad…” és „…az ő ivadékából szent királyok és vezérek voltak születendők.” [3].
Kategória: Marton Veronika
2012. Szeptember 15., Szombat 23:03

Álmos fejedelem neve az ékiratokban (III. rész)

A nippuri templomi könyvtár 1908-ban közzétett[1] istennév-táblái tartogatnak még egy-két, a magyar Álmos névvel összefüggésbe hozható ékjeles nevet.
Kategória: Marton Veronika
2012. Augusztus 25., Szombat 16:11

Álmos fejedelem neve az ékiratokban (II. rész)

A régiségben minden névnek megvolt a maga jelentése, sőt szükség szerint még meg is toldották, vagyis a név közölte ismeretet kiegészítették. A név a viselőjének valóságos „igazoló okmánya” volt. A mai ember a neveket már csak jelölésre használja, a jelentésüket elfeledte.
Kategória: Marton Veronika
Álmos fejedelem születésének körülményeit kisebb-nagyobb mértékben minden magyar krónika említi. A forrásszövegekben a név írásmódja a használt nyelvtől (latin, görög, magyar) függően különféle. Anonymus és Thuróczy latin szövegében „Almus”.
Kategória: Marton Veronika

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 70.1%Canada 1%
Romania 5.6%Sweden 0.9%
United States 3.4%Norway 0.9%
Ukraine 3.1%Switzerland 0.4%
Russian Federation 2.8%France 0.3%
United Kingdom 2%Netherlands 0.3%
Germany 2%Australia 0.2%
Slovakia 2%Kuwait 0.2%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Austria 1.3%Poland 0.1%

Today: 56
This Week: 56
Last Week: 4668
This Month: 17185
Last Month: 79286
Total: 2311308

Belépés