Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

H2020Jul13

2016. Május 19., Csütörtök 20:19

Amiért nem megyek el a “kvótáról szóló” népszavazásra! Segélykiáltás.

Írta:  Madarász László
Értékelés:
(17 szavazat)
Állítólagosan a „kötelező betelepítési kvótáról szóló", de valójában teljesen más célt szolgáló, országos népszavazás kérdése a következő: "Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?"

2016-05-14
Tehát a népszavazásra bocsátott kérdés, nem arról szól:

♦ Hozzájárul Ön ahhoz, hogy az Európai Unió előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő betelepítését?

vagy:

♦ Akarja Ön, hogy az országgyűlés kötelező jelleggel elutasítsa az Európai Unió azon döntését, mely nem magyar állampolgárok Magyarországra történő betelepítését irányozza elő?

A kérdés itt arról szól, hogy a választási ciklus félidejében Ön kedves-, vagy már kedvetlen állampolgár megerősíti-e az országgyűlés legitimitását, hogy az a Magyar nép nevében, a népszavazási eredmény birtokában szabadon döntsön a magyarság jövőbeni életéről, kiszolgáltatottságáról, vagy akár pusztulásáról!? A göbbelsi (eredeti írásmóddal: goebbelsi) propagandát is túlszárnyaló fideszes kommunikáció, előre megfontolt szándékkal, aljasul megtéveszti a népünket, amikor a feltett kérdésben „az Országgyűlés hozzájárulása nélkül” szókapcsolatot használja! Amennyiben a népszavazás sikeres, és többségben a „NEM” szavazatok lesznek, akkor a magyar Göbbels -a képünkbe vigyorogva- ezt úgy fogja lekommunikálni, hogy a magyarság megbízik az országgyűlés döntéseiben, legyen az bármilyen sorsdöntő is, vagyis a népszavazás eredményét kiterjesztően fogja a fidesz saját maga javára felhasználni! Ezek után előbb várhatóan meg fogják szavazni pl. akár:

  • Idegen katonai kontingens Magyarországra történő telepítését.
  • Az USA és az EU közötti szabadkereskedelmi egyezményt, a TTIP-et. Stb.
  • Majd ezek után, arra való hivatkozással, hogy a kötelező betelepítési kvóta elutasítása olyan hatalmas anyagi megterhelést jelentene az országnak, amit a költségvetés nem bír ki, megszavazzák a betelepítési kvótát is!

Hiszen felhatalmaznánk őket akár erre is, a népszavazással! Ők dönthetnek! Vagy így, vagy úgy. Az általuk kidolgozott népszavazási kezdeményezés ezt a célt szolgálja!

Én nem bízom meg a jelenlegi országgyűlésben! Ott most is hűséges pártkatonák vannak, akik némi anyagi morzsáért cserébe egyfajta szavazógépként működnek! A saját pénztárcájukon kívül semmi más nem érdekli őket, nemhogy az ország sorsa! Ott ki tudja, milyen arányban vannak kettős állampolgárok, akikről így azt sem lehet tudni, hogy szavazatukkal vajon magyar-, vagy esetleg más állam érdekeit képviselik a saját zsebükén kívül? Nem szabad elfelejteni, hogy az országnak csak olyan kormányfői voltak a „rendszerváltásnak” nevezett hatalom átmentés után, kik klasszikust idézve: „…hazudtunk reggel, éjjel, meg este.” „…elkurtuk. Nem kicsit, nagyon.”. A jelenlegi kormányfő saját bevallása szerint is ugyanezt csinálja, csak finomabban fogalmazott: „…ne figyeljenek oda arra, amit mondok, egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok.” És a népszavazásra feltett kérdés tanúsága szerint, most is tartja ezt az elvet! Mást kommunikálnak a népszavazás célját illetően, amikor az valójában teljesen másról, a korlátlan lehetőségeikről szól!

A népszavazásra nem fogok elmenni! Szavazatommal nem támogatom sem a kormányt, sem az országgyűlést a Magyar nép megtévesztésében! És erre biztatok mindenkit.

Helyette az alábbiakat kérem a teljes nemzeti oldaltól:

♦ Tegyék lehetővé, hogy széles körben megvitatásra kerülhessen az általam vázolt gondolatsor, mert én sem vagyok tévedhetetlen.

♦ Minden nemzetinek ismert oldalnak biztosítsuk a csatlakozási lehetőséget, és kifejezetten kérjük is fel erre őket.

♦ Fogjunk össze, és közösen fogalmazzunk meg a történelmünktől- és kultúránktól életidegen embercsoport bármely módon történő befogadásának elutasítására pl. egy petíciót, – vagy más jogilag megfelelő formát – és tegyük lehetővé annak aláírását a neten. Az összegyűjtött aláírásokat még a népszavazás lezárása előtt adjuk át az illetékeseknek, illetve közöljük le annak eredményét honlapjainkon.

♦ Kérjük fel azt a nemzeti oldalt, amely biztonságos külföldi (lehetőleg orosz, kínai, vagy egyéb távol keleti) szerverrel rendelkezik, biztosítson helyet az aláírások gyűjtésére.

♦ Folyamatosan tartsuk címlapon az aláírás lehetőségének helyét link formájában, és rendszeresen közöljük azt is: hányan írták azt már alá.

♦ Utasítsuk el bármelyik párt „segítő kezeit”!

Kérem, mostantól ne legyen jobb- vagy baloldali nemzeti erő! Csak Nemzeti oldal lehet, vagy belepusztulunk!

Madarász László

Admin: A fenti írás, teljes terjedelmében, szabadon továbbközölhető!

Forrás: http://magaspart.hu/?p=697


 Kiegészítés: SEGÉLYKIÁLTÁS: NEM MEGYEK EL A "KVÓTÁRÓL SZÓLÓ" NÉPSZAVAZÁSRA!

A NIF honlapján megjelent cikkemhez (linket lásd alább), igen széleskörű hozzászólásokra reagálva, a következőket szeretném közölni:

https://internetfigyelo.wordpress.com/2016/05/14/segelykialtas-nem-megyek-el-a-kvotarol-szolo-nepszavazasra/

  1. Valódi nevem a Madarász László.
  2. Magyar vagyok, a szó legnemesebb értelmében is, hazáját-, népét féltő magyar.
  3. Megértem a hozzászólók túlnyomó többségét! Higgyék el, nekem sem volt könnyű megírni véleményemet, az én dilemmám sem volt könnyebb, mint az Önöké! Pontosan ezért örülök sok érdemi hozzászólásnak!

Az alábbiakban a cikket szeretném kiegészíteni, mely talán egyfajta magyarázatul is szolgál írásom egyik hátterére:

A „magyar” országgyűlés 55/2015 (XI.6.) OGY számú határozatával megállapította, hogy Brüsszel kötelező betelepítési kvótájának rendelettervezete sérti a szubszidiaritás elvét! Ez alapján a „magyar” kormány az Európai Bíróságához fordult, vagyis pert indított a kötelező betelepítési kvóta ellen. Ezzel szemben Szlovákia, más oldalról közelítette meg a kérdést, azért perelt, mert az uniós belügyminiszterek tanácsának egyhangú-, és nem minősített többségi határozatára lett volna szükség a kötelező betelepítési kvóták elfogadásához, azaz jogsértés történt, hiszen Szlovákia, Magyarország, Románia és Csehország is a kötelező kvóta ellen szavazott, Finnország pedig tartózkodott akkor. Ugyan nemzetközi jogász sem vagyok, mégis úgy vélem, a szlovákok részben- vagy egészben megnyerik a pert maguknak, mi pedig bebukjuk! Ez annak a következménye, hogy a magyar álláspont esetében a kocsi megelőzte a lovakat! Vagyis: a szubszidiaritás elve szerint – szerintem – előbb az önkormányzatoknak, mint választott területi képviselőknek kellett volna elutasítani a kötelező kvótát, majd ezek többségi elutasításának birtokában az országgyűlésnek! Így már akár pert is nyerhettünk volna. Kormányunk viszont mindezt fordítva csinálta! A kérdés itt már csak az: szándékosan, vagy hanyagságból?

Nézzük, mind mond a fenti elvről az EUR-lex: „A szubszidiaritás elvének további célja az EU és polgárai közelítése a helyi szintű fellépés garantálásával, amennyiben az szükségesnek bizonyul. A szubszidiaritás elve ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a fellépést mindig a polgárokhoz legközelebbi szinten kell végrehajtani.” (kiemelés tőlem) Vagyis, a szubszidiaritás elve burkoltan kimondja: népszavazással, mint a polgárokhoz legközelebb álló szinten (különösen egy kormány által létrehozott népszavazással), nem lehet fellépni pl. egy uniós határozat ellen, miközben talán az lenne a legdemokratikusabb megoldás! (De beszélhetünk-e az unión belül valódi demokráciáról?) Azzal, hogy most Orbán a „néphez” fordul kvóta ügyben, szinte garancia arra, hogy az Európai Bíróság elutasítja a magyar keresetet! Tehát Orbán úgy lép fel Brüsszel és merkel ellen – látszólag -, hogy Brüsszel és Európa hóhérának törekvéseit támogatja! Ha valóban a kvóta ellen lenne, akkor az országgyűlés, az önkormányzatok kvóta elleni fellépésére hivatkozva, akár ma is elutasíthatná a kötelező betelepítési kvótát, mindennemű népszavazás nélkül! De nem teszi, inkább tovább ront helyzetünkön, miközben Hazánk megmentőjének kommunikálja le önmagát.

Ezek ismeretében a feltett kérdés: “Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”, teljesen más célokat szolgál, mint amiről a magyar Göbbels propagandája szól! Erre nem lehet jó választ adni! Ez a kérdés kis túlzással olyan, mintha azt kérdezné: Melyiket akarja ön? A tyúk piros, vagy kék tojást tojjon? Az viszont a népszavazás ellenére is csak tojásszínűt fog, persze a görbe mellett. Mint az utóbbi alakzat, olyat fog tenni Brüsszel is, pont a szubszidiaritás elve miatt a mi kis népszavazásunkkal…

Helyes kérdés az kb. így kerülne a szavazólapra: „Akarja Ön, hogy az Országgyűlés hozzon határozatot a nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítése ellen?” Én lennék az első, aki IGEN –nel szavazna erre a kérdésre, egyben mellszélességgel támogatnám a kormányt! Annak ellenére, hogy Brüsszel ezt is „letojná”, de legalább az országgyűlés kénytelen lenne elfogadni a döntését!

Ezt az egész „kvóta ügyet” kormányunk, klasszikusra hivatkozva: „elkurta. Nem kicsit, nagyon.”! Most, továbbra is ez zajlik Brüsszel irányába: „…ne figyeljenek oda arra, amit mondok, egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok.” És amit csinál, az merkel vezette EU oly módon történő támogatása, hogy az kemény fellépésnek tűnik itthonról nézve ellenük, a megtévesztett emberek szemében! Pedig: á, dehogy…

Az általam vázolt kezdeményezéssel sem lehet már a betelepítési kvóta ellen uniós jog szerint fellépni! De, amennyiben több százezer, vagy adná Isten millió igenlő aláírást össze tudnánk gyűjteni pl. a pirossal fentebb kiemelt kérdésre, az olyan folyamatokat indíthatna el az EU-ban, amely a valódi demokrácia irányába kényszerítené annak mai vezető urait. Nagyon valószínű, hogy Európa más országaiban is elindulna több ilyen kezdeményezés, mely oda vezetne, hogy végre saját kezünkbe vehetnénk az önteltségtől megvadult lovak gyeplőjét! Nem lenne rövid folyamat, de megelőzhetnénk a kontinens tragédiáját, ráadásul erőszakmentesen! Unokáink ezt várják el tőlünk!

Ajánlom még a részleteket kedvelő  olvasóknak az alábbi írást is a figyelmükbe, hátha én értettem félre valamit:

dr. Tárnok Balázs: A kötelező menekültkvóták szabályozása az Európai Unióban a szubszidiaritás elvének érvényesülése tükrében I.

NIF: Külön cikkben, 2 vagy 3 részben, lehozzuk egymást követő napokon!

Egyben köszönöm a NIF-nek, Magyarmegmaradasert.hu –nak, Bal-Rad-nak a cikk, mint vitaanyag megjelentetését! Sajnos, magukat (nagyon-nagyon) nemzeti honlapnak nyilvánító felületek úgy tettek az összefogást kérő írással, mint Brüsszel fog a mi népszavazásunkkal! Magasról…

Madarász László


NIF:

A felhívást támogatjuk! Kérünk minden nemzeti online oldalt, hogy ezt a felhívást vegyék át és ugyanúgy, ahogy mi, tegyék ki feltűnő helyre az oldalukon, hosszú időre. Kérjük Olvasóinkat, hogy osszák meg ezt a cikket minél nagyobb számban, küldjék tovább minden ismerősüknek, és terjesszék minden lehetséges módon! ! !

Frissítés 1:

A kérdés megfogalmazásának elvetése és egy korrekt kérdés kiírásának a kikényszerítése lenne a cél, és nem az, amit elhamarkodottan egyes hozzászólok feltételeznek, hogy mi a ránkvándorló kvóták elfogadását szorgalmazzuk. A FIDESZ csupa jogászokból áll és tipikus kifacsart kérdést nyögtek ki, amit meg is akarnak etetni velünk, a nemzeti oldallal, mivel az egész népszavazás nemzeti mázba van burkolva, vagyis azt színleli, hogy a nemzet megvédése az egyedüli Fidesz-érdek! Közben pedig burkoltan az önrendelkezési jogunktól akarnak bennünket megfosztani, és ezt a 2/3-os Fidesz-többségű országgyűlésre átruházni!!!

A FIDESZ-nek van ideje és 2/3-a, hogy a kérdést megváltoztassa, mégpedig úgy, hogy vegye tekintetbe a magyarság, mint nemzet önrendelkezési jogát, amit semmilyen körülmények között, ilyen horderejű kérdésekben nem lehet az országgyűlési képviselőkre átruháztatni!!!

Frissítés 2:

Egyébként Svájcban, ahol a lakosság sokkal aktívabban és közvetlenül irányítja az országot, a direkt demokrácia révén, egy ilyen esetben azonnal ellen-kezdeményezést indítanának és megszavaztatnák a néppel, egy népszavazás alatt, a helyes kérdést. Megvagyunk róla győződve, hogy a mi esetünkben a magyar választók a helyes kérdésre adnák le szavazatukat, mely szerint az országgyűlésnek nem adnák át az önrendelkezés jogát, mely csak magát a magyar népet illeti meg!!! Mi miért vagyunk oly lassúak és érdektelenek, hogy nem kezdeményezünk azonnal egy népszavazást a helyes kérdéssel???

Forrás: Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Megjelent: 3976 alkalommal

Hozzászólások  

 
Tronco Roni
#15 BudapestTronco Roni 2016-06-05 20:39
ári kötelességet mulaszt az aki nem megy el a népszavazásra!
AMagyar Történeti Alkotmány és szokásjog az Országgyűlés hatáskörébe tette a bevándorlás engedélyezését. Lásd a török kiűzési időszakában hozott törvényeket! (1000 év törvényei). A javaslat, hogy ezt népszavazással kell megerősíteni, erősíti a népképviseletet. Mi lenne ha gondolkozna valaki, mielőtt leír valamit.
Idézet
 
 
Zoli
#14 Frissítés! Folytatás: SEGÉLYKIÁLTÁS:Zoli 2016-05-25 17:46
Frissítés! Folytatás: SEGÉLYKIÁLTÁS: NEM MEGYEK EL A “KVÓTÁRÓL SZÓLÓ” NÉPSZAVAZÁSRA!

NIF: Tiszteletre méltó, nagy tudású geostratégák többször megjósolták, hogy Izrael jelentősége megszűnik az olajforrások kiapadásával párhuzamosan. Igy megjósolták, hogy legkésőbb 2040-ig Izrael a Közel-Keleten megszűnik létezni. Az arab népek tengere összeloccsan a fejük fölött. Ezt tudják Izrael stratégái is és a kiválasztott nép számára új hazát keresnek. -> internetfigyelo.wordpress.com/ .../...
Idézet
 
 
B.Éva
#13 Van már betelepítési kvótaB.Éva 2016-05-25 16:59
Emlékszik-e arra a T.Olvasóközönség, hogy 500 ezer .... állampolgár letelepítését Orbán Viktor valakinek megígérte?
Idézet
 
 
Zoli
#12 A "CÍM" szó a hozzászólásoknál!Zoli 2016-05-25 13:44
Kedves Honfitársaink!

A hozzászólásoknál ahol a "CÍM"-et kérjük ott a HOZZÁSZÓLÁS CÍMÉRE UTALUNK nem a hozzászóló lakkhely vagy drótposta címére! Az erre utaló utasítást megtaláljátok a "5. Hozzászólás lehetősége" (magyarmegmaradasert.hu/.../...) a HONLAP TÁJÉKOZTATÓKNÁL. (magyarmegmaradasert.hu/.../...)

Szeretettel: >Zoli
Idézet
 
 
B.Éva
#11 KismarosB.Éva 2016-05-25 12:35
Meggyőzött, tényleg nem kell elmenni. Az Országgyűlésnek MOST IS van lehetősége BÁRMIT megszavazni, a Jobbik ebben úgyis támogatja. Az EU felé milyen különbség lesz? Semmi ...
Idézet
 
 
#10 Folytatás: SEGÉLYKIÁLTÁS:Guest 2016-05-25 10:25
Az adminisztrátor törölte a hozzászólást
 
 
#9 1024 Budapest, Fillér u. 21.Guest 2016-05-24 20:56
Az adminisztrátor törölte a hozzászólást
 
 
Dobrova Éva
#8 Nagyon jó gondolatokDobrova Éva 2016-05-23 09:08
Nagyon jó gondolatok,és Őszinte Tiszteletem Madarász László Úrnak!!!Én sem fogok elmmenni,mert erre a bagázsra-amit "beszavaztunk" az Ország Házába-még egy kecskét sem biznék rá,mert az is elpusztulna!Ezek mindent megszavaznak,ha a pártjuk azt diktálja!Amit a Magyar Földdel tesznek,minden Magyarnak INTŐ PÉLDA!!!Kiárúsitják azt,ami a Szent Korona Tulajdona!!!Úgy hogy én biztosan nem fogok felhatalmazást adni arra,hogy ők(direkt kis betűvel)döntsenek helyettem!Haza és Nemzetárulók gyülekezte!Szép kis "népképviselet"!!Én nem erre adtam felhatalmazást!És ugyanezt fogják tenni,ha megadjuk a szabad utat a betelepitéssel kapcsolatban is!k
Idézet
 
 
Zoli
#7 Álmos tvZoli 2016-05-20 22:17
Kubinyi Tamás is a szavazásról beszélget a betelefonálókkal kb 1 óra 20 perctől Itt még nem tudták a pontos szöveget ... www.youtube.com/.../
Idézet
 
 
Madarász László
#6 Válasz Joe Wolfy-nakMadarász László 2016-05-18 17:58
Tisztelt Hozzászóló!
Amire Ön hivatkozik, az egy 2010 évben keletkezett kormányrendelet. Viszont 2012.01.01.-én életbelépett az un. Alaptörvény, melynek 47. cikke így szól: "(2) Az Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával dönt - a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - a Magyar Honvédség külföldi vagy magyarországi alkalmazásáról, külföldi állomásozásáról, valamint a külföldi fegyveres erők magyarországi vagy Magyarország területéről kiinduló alkalmazásáról, magyarországi állomásozásáról." Nem tudok arról, hogy az országgyűlés már döntött volna erről a kérdésről, de Hazánkba rakétavédelmi rendszer telepítéséről -mint pl. Romániában megtörtént már - talán biztosan nem. Legalábbis így tudom.
Üdvözlettel: Madarász László
Idézet
 
 
Zoli
#5 Másnak is furcsa a kérdésZoli 2016-05-17 21:48
Dr. Gaudi-Nagy Tamás is furcsállja a szavazásra bocsájtandó kiforgatott kérdést. Szerintem érdemes az egész videót megnézni nagyon fontos dolgok hangzanak el mint például erről a népszavazási csapdáról is amit hallani lehet kb. a 30.-dik perc után. Valahogy így hangzik;

" AZÉRT FURCSA. mert, hogy ha megkérdezik a népet, akkor arról kérdezik meg a népet, hogy az országgyűlés kezébe akarja e adni-e a döntést arról, hogy befogad e Magyarország menekülteket vagy sem.Tehát ha már a népet kérdezzük meg, akkor NE AZ ORSZÁGGYŰLÉS KEZÉBE ADJUNK ILYEN JOGOSÍTVÁNYOKAT"....

Vagyis szerinte is csapda van a népszavazásban

Szolgaságba taszítaná az EU a függetlenségükért küzdő tagállamokat, így hazánkat is? (Morvai és Gaudi) (Videóval) www.youtube.com/.../

.
Idézet
 
 
Alma
#4 Igen - NemAlma 2016-05-16 18:45
Valóban, a kérdésre adott elsöprő többségű "NEM" válasz senkit semmire nem kötelez, a végkifejletet tekintve közel semmi hatása nem lesz. Csak azért közel semmi, mert a médiavisszhang mégis elgondolkodtat majd olyanokat is, akik már ingadoznak. (Elsősorban az irigyelt nyugat polgáraira gondolok. Többüknek már volt/van szerencséjük "testközelből" megtapasztalni a következményekből adott ízelítőt.)
Amiben nem értek egyet: véleményem szerint sem a jelenlegi, sem az előző Országnyűlés, kormány és kormyányzati szerv nem vár semmi támogatást vagy helyeslést az érvényben lévő szabályozások korlátain belül végzett "munkájával" kapcsolatban.

"Erkölcstelen és etikátlan, de törvényes." ... és széles vigyor ...
Idézet
 
 
Joe Wolfy
#3 És mit tehetünk, amikor már eladták az országot a fejünk felől??Joe Wolfy 2016-05-16 12:47
Olvasom, hogy:
" Ezek után előbb várhatóan meg fogják szavazni pl. akár:
Idegen katonai kontingens Magyarországra történő telepítését."
Kedves László, egy kicsinyég lemaradt a történésekről.
Erről Bajnai Godon kormányrendeletben (55/2010. III.11.) mandátuma lejártának utolsó hetében gondoskodott.

Nem a gondolottal van bajom, hanem a felvezetés előrevetítésének elavult voltával. És igen, a felhívás megfontolandó, mert ez a jogcím nélküli rosszhiszeű terelet és jogbitorló társaságot már hatalomra kerülésük előtt ólombányába kellett volna zárni.

Joe Wolfy
Idézet
 
 
Gavallér János
#2 DebrecenGavallér János 2016-05-15 21:36
Logikus gondolatmenet, de ne felejtsük el, hogy az országgyűlés összetétele, ha hamis állítások és összeesküvések paktum-referenduma is, csak az egyetlen hivatalos népképviselet. Mivel sorsunkat hagytuk a bábelit kommunista gyermekeinek kezében, így az elnyomásunkat mondhatjuk jogfolytonosnak - ugyanus nem "tetszettek forradalmat csinálni" -, felfal bennünket a nyugatimádó kettős állampolgári akarat: (apám sem akarta szomszédjának a svábokat, de a labanc-magyar mindig többségben volt, van), gyermekeink szomszédja már muszlin lesz, vagy kínai, mert nem védjük a másik hátát. Célt ér a világ, kihal Hunor és Magor szeretet-akarata. "Akasszuk fel a királyokat" , vagy csámcsogjunk a római jogon, vegetálva itt a lélekugaron!!!
Idézet
 
 
Zoli
#1 Mit tett eddig az orbánkormány?Zoli 2016-05-14 13:44
Lacinak éles a meglátása és nemcsak megfontolandó hanem tettre hívó! Egy kis ízelítőt tennék ide A "Vizi Terápia" 86. adásából ahol ifj. Hegedűs Loránt és Hegedűs Lorántné nyilatkozik arról is valójában mit is tett eddig az orbánkormány -pontosabban a 20. percek után. huntv.info/tv/ifj-hegedus-lorant-es-hegedus-lorantne/ A riportot nem azért ajánlom mert a Jobbikot szeretném fényezni, hanem az itt elhangozottak a lényegek.
Szeretettel: >Zoli
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 69.3%Norway 1.2%
Romania 5.3%Canada 1%
United States 4%Sweden 0.7%
Ukraine 3.4%France 0.5%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
United Kingdom 2%Australia 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.2%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Austria 1.2%Poland 0.1%

Today: 4
This Week: 4
Last Week: 3590
This Month: 6509
Last Month: 24301
Total: 2434087

Belépés