Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

V2020Nov29

2020. Október 22., Csütörtök 08:03

Az államok feletti hatalom terve a lakosság militarizált ellenőrzésére

Írta:  MVSZ sajtószolgálat és Drábik János
Értékelés:
(17 szavazat)
A Magyarok Világszövetsége (MVSZ) meghívást kapott Amszterdamba, az új koronavírus okozta orvosi és erkölcsi vészhelyzetről szóló nemzetközi tanácskozásra (MEED - Medical and Ethical Emergency Deliberation).

Drábik János előadása az amszterdami COVID-19 tanácskozáson:

Dr. Drábik János angol nyelven megtartott előadását hosszan tartó vastapssal fogadták, majd ezt követően órákon keresztül válaszolt a kérdésekre. Alább közzétesszük előadásának teljes magyar szövegét.

2020. június 15-én már közreadta a Rockefeller Alapítvány a "National Covid-19 Testing Action Plan" nevű programját. Ebben megfogalmazza azt a stratégiát, hogy milyen lépéseket kell tenni a munkahelyek megnyitása és a közösségi élet újraindítása érdekében. Itt azonban nem egyszerűen egészségügyi intézkedésekről van szó, amit a terv elnevezése sugalmaz. Elkészítésében számos tekintélyes egyetem is részt vett, köztük a Harvard, a Yale, a John Hopkins és más neves intézmények. A szerzők egy hierarchikusan felépülő, erősen militarizált társadalmi modellt vázoltak fel.

A hierarchia csúcsán található a Pandemic Testing Board, PTB (Világjárvány Tesztelési Bizottság), amely ahhoz hasonló lenne, mint a második világháború alatt létrehozott War Production Board, azaz a Haditermelési Bizottság. A PTB-ben részt vennének az üzleti világ, a kormányzat és a tudományos élet felelős vezetői. A terv elolvasásából az is kiderül, hogy nem a közérdeket képviselő és alkotmányosan is felelősségre vonható kormányzat képviselői játszanák a vezető szerepet, hanem elsősorban a pénzügyi és a gazdasági szektor bizalmi emberei. A szervezett magánhatalom front-szervezete lenne a tervbe vett federális bizottság.

Ennek a felsőszintű tanácskozó testületnek a hatáskörébe tartozna a termelési és a szolgáltatási szektorra vonatkozó döntések meghozatala ahhoz hasonlóan, ahogyan az Egyesült Államok elnökét felhatalmazza a "Defense Production Act" (Védelmi Termelési Törvény) háború esetén. A Rockefeller Alapítvány által közreadott terv értelmében, kezdetben három millió amerikait tesztelnének COVID-19 diagnosztizálására hetente. Ez a szám hat hónapon belül heti harminc millióra növekedne. A cél, lehetővé tenni, hogy egy éven belül naponta lehessen harminc millió COVID-19 tesztet elvégezni. Valamennyi teszt elvégzéséért az állam piaci áron számítva, mintegy száz dollárt fizetne. Ehhez természetesen havonta több milliárd dollár közpénzre van szükség.

A Rockefeller Alapítvány és a vele együttműködő pénzügyi partner-szervezetek, segítenek létrehozni egy olyan hálózatot, amelyek garantálnák a hitel feltételeket és aláírnák a szállítókkal kötött szerződéseket. Ezek azok a nagyvállalatok, amelyek előállítják a gyógyszereket és az egészségügyi felszereléseket. 

Az Akcióterv szükségesnek tart felállítani egy "Pandemic Control Council" elnevezésű szervezetet, amely fel lenne jogosítva arra, hogy létrehozzon egy "Pandemic Response Corps" testületet, amely egy különleges erőszakszervezet lenne százezertől háromszáz ezerig terjedő résztvevővel. Ennek a kényszerítő erőnek a tagjait a Peace Corps és az Americorps önkénteseiből toboroznák. Ezt kiegészítenék a Nemzeti Gárda tagjaiból toborzott személyekkel is. A Pandemic Response Corps tagjai átlagosan évi negyvenezer dollár fizetést kapnának, ami 4-12 milliárd dollárral terhelné meg az állami költségvetést. A Járványra Válaszoló Testület fő feladata a lakosság feletti ellenőrzés katonai jellegű technikákkal, digitális nyomkövetéssel és azonosítási rendszerekkel, mind a munkahelyeken, mind az iskolarendszerben, valamint a lakókörzetekben, a közösségi helyeken és a közlekedési rendszer egészében. A Rockefeller Alapítvány stratégiai terve meg is jelöli, hogy elsősorban az Apple-el, a Google-al és a Facebook-al működnének együtt.

Kitér az Akcióterv arra, hogy milyen információkat gyűjtenének az egyes személyekről. Természetesen az egészségügyi állapotukra és a tevékenységi körükre vonatkozó adatokat gyűjtenék össze, de ezeket bizalmasan kezelnék, "amikor az lehetséges". Ezeket az adatokat központilag összegyűjtve egy digitális platformon kezelnék és felügyeletüket a szövetségi állam és a privát vállalatok közösen végeznék. A Pandemic Control Council döntené el időről időre, hogy az Egyesült Államok mely régiójában kell elrendelni kijárási korlátozásokat és ezeknek a korlátozásoknak milyen hosszú ideig kell tartaniuk.

A Rockefeller Alapítvány Akcióterve elsősorban az Egyesült Államok számára készült, de nyilvánvalóan a világ más államaira is alkalmaznák. Bármi is legyen a sorsa ennek az Akciótervnek, ha végrehajtanák, akár csak részlegesen is, az tovább központosítaná egy igen szűk hatalmi csoport számára a pénzügyi, gazdasági és politikai hatalmat. Egyértelműen az is kiderül, hogy a közérdeket és a közjót szolgáló közhatalom csak alárendelt szerepet játszana a felelősségre nem vonható szervezett-magánhatalom képviselőivel szemben.

A COVID-19 az államok feletti hatalom kísérlete a világkormányzásbevezetésére. A járvány az első szakaszában Kína elleni kereskedelmi háború volt. A Második szakaszában a pénzügyi összeomlás veszélyét túlszárnyalta a félelem és a pénzpiac manipulációja. A harmadik periódusban kerültek előtérbe a korlátozások, a házi fogságban tartás és a világgazdaság megbénítása.

Az első fázis nemcsak a kereskedelmi kapcsolatok felbomlasztását eredményezte Kínával, de részben az exportra termelő ipari szektort is leállította. Mindehhez Kína ellenes faji jellegű kampányok is kapcsolódtak. A járvány második szakaszában kibontakozott egy globális pénzügyi válság, amely 2020 februárjában érte el csúcspontját, és a pénzpiacok és a tőzsdék részbeni összeomlását eredményezte. A kőolaj világpiaci árának a drasztikus csökkenése rekord méretű volt. Mindez azonban nem spontán történt. A bennfentes kereskedelem és a beavatottak előzetes tájékoztatása a szakemberek számára tetten érhető volt. A tőzsdék és a pénzpiacok összeomlásában kulcsszerepet játszottak a félelemkeltést végző médiumok. 2020 februárjában mintegy hatezer milliárd dollár értékű részvény és értékpapír árzuhanása következett be. Igen sok kisjövedelmű amerikai megtakarítása ment veszendőbe, de tömegesen került sor vállalati csődökre is. A nagy intézményi befektetők számára ez viszont lehetőséget biztosított, hogy fedezeti alapjaik segítségével mélyen az értékük alatt vásárolhassák fel a fizetésképtelenné vált vállalatokat.

A harmadik szakasz 2020 márciusában kezdődött. Ennek a célja, hogy a tömeges korlátozások bevezetésével leállítsák a világgazdaságot és azt az előre megtervezett irányban alakítsák át. Az egyes államokban bevezetett korlátozások nem csak az adott ország gazdaságát bénították meg, de destabilizálták a világkereskedelmet, a nemzetközi közlekedést és a globális beruházási tevékenységet is. Világméretű stratégia indult be az egész emberiség ellen, amely elvezethet nagymértékű globális munkanélküliséghez és elszegényedéshez. Ahhoz, hogy ez a stratégia sikeres legyen, az irányítóknak el kellett érniük, hogy az emberek elhiggyék, minderre a korlátozásra szükség van az egészségügyi válság leküzdéséhez.

A politikusok és a pénzügyi oligarchia, köztük a "szupergazdag filantrópok" feladata, hogy végrehajtsák a világgazdaság globális újra strukturálását, amelyhez hozzá tartozik a gazdasági tevékenység világszintű befagyasztása. A demokrata pártiak Amerikában akadályozzák a gazdasági élet újraindítását, mert az nem szolgálja az elnökválasztási kampányban az ő érdekeiket. A "Big Money"-nak, Deep State-nek nevezett államok feletti hatalom ezért ambivalensen viszonyul a gazdasági élet újraindításához. A "Big Money" azt kívánta a politikusoktól, hogy ameddig lehet, tartsák az embereket karanténban, akadályozzák a mozgásukat és halasszák el a nemzetgazdaságok beindítását. Az emberek támogatását pedig a túldimenzionált félelemkampánnyal biztosítsák a maguk számára.

Az államok feletti hatalmat kiszolgáló politikusokat a nyáj ösztön is vezérli. Talán még ennél is rosszabb, hogy egyesek maguk is elhiszik azokat a hazugságokat, amelyeket az államok feletti hatalom és a tulajdonában álló tájékoztatás azért terjeszt, hogy a közvéleményt, a "nyájat", meggyőzzék. Szomorú tény, hogy a hazugság tömeges méretekben már igazságnak számít, és amikor politikusok engedelmesen végrehajtják az államok feletti hatalom utasításait, már maguk is elhiszik a saját hazugságaikat.

Valójában nem járványról van szó, hanem egy megtervezett világméretű akcióról. Mike Pompeo, az Egyesült Államok külügyminisztere, elszólta magát, amikor kijelentette: a COVID-19 valójában egy élőben lefolytatott gyakorlat. Egy gondosan előkészített stratégia élőben való kipróbálására került sor. Szinte egyik része sem spontán vagy véletlen. A gazdasági visszaesés is meg volt tervezve. Részt vett a válság előkészítésében a Pentagon és a NATO vezetése, valamint a hírszerző szervezetek közössége. Nem csak Kína, Oroszország és Irán meggyöngítéséről van szó, de a vazallus Európai Unió gazdasági helyzetének a destabilizálásáról is.

Kibontakozóban van a globális kapitalizmusnak egy újabb szakasza. Az államok feletti hatalom a globális kormányzásnak egy olyan rendszerére tér át, ahol a pénzügyi érdekcsoportok, köztük a korporációként működő óriásalapítványok és a washingtoni agytrösztök, felügyelik a döntéshozatalt, mind az egyes országok szintjén, mind világszinten. Valamennyi nemzetállamot alá akarnak rendelni a globális kormányzást végző, informálisan működő világkormánynak.

A koronavírus járvány átalakítja a világgazdaság szerkezetét. Világszinten meggyöngíti a kis- és közepes méretű vállalatokat, korlátoz egész szektorokat a globális gazdaságból, beleértve a légiközlekedést, a turizmust, a kiskereskedelmet, a fogyasztási termékek gyártását, egészen addig, amíg csődbe nem mennek. Vannak geopolitikai célkitűzései is. A koronavírus járvány érinti az Amerika és a NATO által viselt közel-keleti háborúkat Szíriában, Irakban, Afganisztánban és Jemenben. De célkeresztben van Irán és Venezuela is.

Az elhúzódó korlátozások, a lakosság otthonmaradásra kényszerítése következtében az emberek nélkülözhetetlen erőforrásai elváltak a termelő folyamatoktól. Az értéket előállító reálgazdaságot sikeresen leállították hosszabb időre. Ez persze megbénította a gazdasági élet és a többi életfunkció normális reprodukcióját. Itt nem csak az olyan élethez szükséges javak előállításáról van szó, mint az élelem vagy az egészségügyi szolgáltatások, az iskolaügy, a lakhatás, de szó van a társadalmi viszonyok egészének, a politikai intézményeknek, a kulturális életnek és a nemzeti önazonosságnak is a reprodukciójáról. A világ népei megtapasztalhatták a világjárvány tetőzésekor, hogy nem csak a gazdasági élet bénult meg, de a társadalmi élet egész struktúrája, beleértve az állami intézményeket is. Kiderült, hogy az állami tevékenység privatizálását is meg akarja valósítani az államok feletti hatalom, amely szervezett magánhatalom.

A főáramlatú tömegtájékoztatás kulcsintézményei, amelyek magántulajdonban vannak, nem számolnak be arról, hogy a szupergazdag pénzoligarchiák és a tulajdonukban lévő pénzrendszer intézményei egyre nyíltabban háborút viselnek az értékelőállító reálgazdaság ellen. Ebben a pénzügyi-gazdasági háborúban óriási előnyt jelent számukra az, hogy a magántulajdonukban lévő pénzrendszer hitelez mind az államoknak, mind a reálgazdaságban működő vállalatoknak. Ebből az is következik, hogy a "Big Money" oligarchái, akik természetesen a bankrendszernek is a tulajdonosai, a hitelezők, és az értékelőállító reálgazdaság szereplői pedig az adósok. Mindez lehetővé teszi a szupergazdag pénzoligarchák számára, hogy eltávolítsák az útból a kis- és közepes méretű vállalatokat. A megtervezett vírusjárvány segítségével azonban az államok feletti pénzhatalom sikerrel tudott megbénítani olyan világméretű cégeket is, amelyekhez tartoztak a legnagyobb légiközlekedési vállalatok, a nagy szálloda láncok, a hightech-laboratóriumok, a világszintű kereskedelmi hálózatok, az import-export cégek. Ezek most mind egy csapásra a csőd szélére jutottak.

Az államok feletti hatalmat gyakorló elit szabadulni akar a nemzetállamoktól és demokratikusan ellenőrzött intézményeitől. A nemzetgazdaságokat olyan nyílt gazdasági térséggé akarja átalakítani, amelyben a globális hatalmi elit érdekei a meghatározóak. A helyi háborúk, mind ezt a stratégiai célt szolgálták. Ez a helyzet annyiban változott, hogy 2020-ban már nem kell feltétlenül hadosztályokat küldeni az egyes országokba. Elég, ha a szervilis helyi kormányzatok leállítják a gazdasági életet egészségügyi és humanitárius okokra hivatkozva. Ezt a célt szolgálta korábban a "Responsibility to Protect" program, amikor közvetlen katonai beavatkozás nélkül számolták fel a nemzetállamok maradék önrendelkezését.

2020 júniusára már valóság lett, hogy a világgazdaság több mint a fele megbénult. Ez is arra utal, hogy itt egy világszinten érvényesülő birodalmi stratégiáról van szó. A globális elit a nemzetállamok privatizálásával a világgazdaság tulajdonosa akar lenni. Ezt előkészítette a nemzetállamok tudatosan megtervezett és végrehajtott eladósítása. A magántulajdonban lévő pénzrendszer legfőbb képviselői a Wall Street, a City of London, a katonai-ipari komplexum, a Big Pharma és a Big Oil. Ezt kiegészíti a magántulajdonban lévő tömegtájékoztatás és a digitális kommunikáció.

2020 szeptemberében úgy tűnik, hogy jelentkezett a járvány második hulláma. Ma már látható, hogy az új-koronavírus által okozott világjárvány valójában egy birodalmi stratégia az emberiség egésze feletti kontroll létrehozására. Ezt a stratégiát egy szupergazdag pénzoligarchia csoport hálózata irányítja. A globális kapitalizmus leszámol a nemzeti kapitalizmussal. A korlátlan önzésen alapuló talmudista rendszernek sikerült létrehoznia a világtörténelem legszélsőségesebb vagyoni és jövedelmi viszonyait. Ezt a helyzetet a globális hatalmi elit be akarja betonozni.

Olyan egy központból irányított világrend van kialakulóban, amely valamennyi nemzetállam gazdaságát és a világon működő valamennyi vállalatot az ellenőrzése alá akar vonni. Ha ezt a folyamatot le akarjuk állítani, akkor meg kell ismerkednünk az államok feletti hatalom irányítóival, mert csak így tudunk ellenállni nekik. Beazonosításukhoz nincs szükség a szupergazdag oligarchák megnevezésére. Ők irányítják a szervezett magánhatalom struktúráit és hálózatait, felrúgva a nemzetközi jog kialakult normáit. Ezen az államok feletti hatalmon belül is szüntelen folyik a nagyobb befolyásért való küzdelem. Abban azonban közösek, hogy valamennyi olyan egy pólusú világrendet akar, amelyben korlátlanul érvényesülhet a önző magánérdek.

Sustainable Development nem lehetséges. Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a kamattal működő pénzrendszer kényszernövekedésre van ítélve. Földünk viszont egy véges rendszer, amelyben semmilyen alrendszer nem működhet végtelenül. A környezetszennyezésnek pedig a legfőbb okozója a hadiipar és termékeinek a "hasznosítása", a 'jó kis háborúk'. A környezet-szennyeződés leállítását a hadi ipari komplexum tevékenységének a korlátozásával, illetve a leállításával kellene kezdeni, mert a hadiipar létezése a legnagyobb környezetszennyeződés.

Az Agenda 2021, amely az Agenda 2030 kiegészítőjének tekinthető, hivatalosan Davosban lesz meghirdetve 2021 januárjában. Ekkor teszi közzé a Világgazdasági Fórum The Great Reset című kiáltványát. Az itt meghirdetett világstratégia valójában 2020 januárjában kezdődött az új koronavírus világjárványnak a beindításával. Ezen a stratégián már több évtizede dolgoztak. Ennek az előkészítő munkának volt az egyik láthatóvá vált része a 2010-ben elkészült Rockefeller Report és a hozzá kapcsolható tanácskozás New York-ban 2019. október 18-án, amely az Event 201 elnevezést kapta.

Századunkban a bűnöző liberalizmus jutott világuralomra. Ez a liberalizmus már nem a szabadságot védelmezi mindenki számára, hanem a szabadsággal való visszaélés korlátlan szabadságát biztosítja a privilegizáltaknak. A degenerálódott liberalizmus segítségével a Globális Hatalmi Elit be akarja betonozni az általa létrehozott egypólusú világrendet. Ehhez tartozik a középosztály, az európai nemzetállamok felszámolása és a kevertfajú európai népesség mesterséges létrehozása. A talmudista államok feletti világbirodalom stratégiájának a része a megtervezett migráns-invázió, a klímahisztéria, a koronavírus-járvány, a Black Lives Matter anarchia és az Antifa terrorizmus. A cél világméretű káosz előidézése, hogy a globális nagytakarítás után a globális elit megszilárdíthassa a megfélemlített emberiség feletti uralmát. Az államok feletti hatalom olyan egypólusú világrendszert akar univerzális kényszer-kultúrával stabilizálni, amelyben az erős büntetlenül elkövethet mindent a gyengébbel szemben. A nemzeti kultúrájukhoz és identitásukhoz ragaszkodó népeknek ezért most fel kell állniuk és meg kell tagadniuk, hogy felvegyék ezt az univerzális szellemi kényszerzubbonyt.

Forrás: Paradigmaváltók
Beküldte Antal Miklós

Megjelent: 569 alkalommal

Hozzászólások  

 
PáLoS TReND
#2 SZEMITA INVÁZIÓ MAGYARORSZÁGON, azaz a COVID KÖD deKÓDja 10.PáLoS TReND 2020-11-03 16:03
ORSZÁGRONTÁS és HALÁLVESZÉLYES SZEMITA INVÁZIÓ MAGYARORSZÁGON, azaz a COVID KÖD deKÓDja 10.
A BRFK ÉPPEN ÚGY FEDEZI a LAKÁSMAFFIA HÍRHEDT KIFOSZTÓIT, MINT CSÁNYI SÁNDOR BANKÁR-RABBI a FELTÖREKVŐ CIONISTA POLITIKUS-HIÉNÁK NÉPIRTÁSÁT és BŰN-SOROZATAIT!!!
MIKÖZBEN az ÁLTALAM FELJELENTETT INTRUMRÓL és Q 13-ról is KÖZTUDOTT, HOGY VEZETŐIK (FELFALUSI PÉTER és STAUDER GYÖRGY!) MINDIG KÖZBEIKTATOTT CÉGEK RÉVÉN SZERZIK MEG POTOM ÖSSZEGÉRT a BANKOK ÁLTAL ILLEGÁLISAN (1/10 ÁRON!!!) ÁRVERÉSRE TŰZÖTT INGATLANOKAT!!!
MÁSIK GENNYES SEB, HOGY MAGA ORBÁN VIKTOR a POKOLI CSELŐ-PÓK (GEOLYCOSA VULTUOSA!!!) PÖFFESZKEDIK a LAKÁS-MAFFIA CÉGHÁLÓJÁNAK KÖZEPÉN…- PEDIG, FEJVESZTÉSÉNEK TERHE MELLETT!!!...- MÉG az ORBÁN ÁLTAL NYOMORBA DÖNTÖTT UNOKATESTVÉRE is DOKUMENTUMOK TÖMKELEGÉVEL TUDJA MINDEZT BIZONYÍTANI!!!
AZ is POLGÁR-PUKKASZTÓ, HOGY a MAGYARORSZÁGI TALMUDISTA BÍRÓSÁGOKON 97%-os LEHET a MAGYAR EMBEREK ELUTASÍTOTTSÁGA, PEREIK HATALMI SZABOTÁLÁSA, ELLEHETETLENÍTÉSE!!!
ÍGY LETT ORSZÁGOSAN ISMERT ŐRÜLET, HOGY a VELEJÉIG ROTHADT KÖZJEGYZŐ-MAFFIÁVAL KARÖLTVE RABOLJA és SEMMIZI KI az ORFK és a BRFK (ISTENTELEN DROIDJAIVAL!) a MAGYAR EMBEREKET!!!
NINCS MESE: "DEVIZAHITELEK" = IZRAELI NÉPESSÉGCSERE 2022-re!!!
FÁJÓ DE IGAZ ABSZURDÍTÁS az is, HOGY a MAGYAROK INGATLAN ELTULAJDONLÁSI PROGRAMJA (ELŐRE MEGTERVEZETT!!!) CION-NÁCI KISAJÁTÍTÁS, HON-RABLÁS a RÓZSADOMBI DIKTÁTUM ALAPJÁN, -…HOGY VÉGÉRVÉNYESEN IDEGEN JÉZUS-GYILKOSOK TÖMEGEIT OLTSÁK (COVIDOLJÁK!!!) NIMRÓD LESZÁRMAZOTTAINAK NEMZETTESTÉBE!!!...- VÉGLEG ÁTNEVEZVE MAGYARORSZÁGOT ún. ÚJ IZRAELLÉ!!!
A HÍR IGAZ: GIGÁSZI ISTEN-ÍTÉLET VAN KÉSZÜLŐBEN!!!

A Bíróságok és a BRFK 97%-os elutasítási aránya és az elutasítások nagy száma azt mutatja, hogy a panaszok elutasítását felső utasításra a Belügyminisztériumból végzik!

Ismétlem: bíróságok és közjegyzők, akiknek az elszámolási törvénnyel kapcsolatban ráadásul olyan kötelezést is tartalmazó jogosítványa van, ami akár megegyezik egy első fokú bírósági határozattal!

Az országunk “kilakoltatása” zajlik! Nagytőkés bankárok teszik földönfutóvá a magyarokat!

A magyar otthonok közel egyharmadát ma az izraeli érdekeltségű bankok birtokolják…- és ez még csak a kezdet…- a cél az, hogy kirakjanak minket a saját országunkból!!!

Szerintetek véletlen az, hogy Magyarországon minden csak elsorvad, miközben a teljes bankszektor, és a hozzájuk köthető oligarcha csoport szemlátomást dagadnak és gazdagodnak?!
A nemzetközi bankszektor már a „rendszerváltást” követően hihetetlen elemi erővel kezdte meg a gyarmatosítást!
Mindent és mindenkit kiszorítottak, ami nemzeti volt, és elkezdték behúzni a csőbe a magyar társadalom széplelkű és naiv lakosságát!
Mivel mi magyarok nem rendelkeztünk túlságosan nagy és erős pénzügyi kultúrával, lévén hogy az ezt megelőző évtizedeket is szintén megszállás alatt (bolsevik-zsidók!) töltöttük, különféle szolgai létben, így nem sejtettünk semmit!
Magyarok milliói sétáltak be a hitel nevű zsákutcába, nem is gondolva bele abba milyen óriási veszély leselkedik ránk ez által.
Ez volt a Rothschild keselyűk pénzügyi mesterterve Új Israel kiépítéséhez Magyarországon!
Az országok eladósításának efféle folyamata Magyarországon zajlott és zajlik mindvégig a legdrasztikusabb formában és ütemben!!!
Annak idején maga Kádár is aggódott azért, hogy az imperialista hiénák a nyugati világ bankár-terroristái túlságosan nagy befolyásra tesznek szert, és erőből fogják maguk alá gyűrni Európa Tündér Ilonkáját a még mindig világszépe Magyar Nemzetet!!!
A józanabb magyarok szerint a magyarországi, egymást követő nemzetinek álcázott zsidó-bérenc kormányok is mind benne voltak/vannak ebben a szabadkőműves világcsalásban!!!
Mi sem mutatja ezt a héber svindlit jobban, mint az, hogy egyetlen komolyan vett, ígért kormányrendelet nem sújtotta a nyugati bankrendszert, vagy annak különféle leányvállalatait, intézményrendszerét. (Sőt pont fordítva! Orbán az EBRD diktátum aláfirkantásával megvalósította a nemzeti hazaárulás intézményrendszerét!!! – palostrend -.)
A kormányok látszólag szabadságharcot vívtak a nyugati “szűzlányáldozókkal!”, azonban a nyugat által mélyen a magyar társadalomba és gazdaságba szúrt “sakterkéssel” – kivéreztették a látszatra még magyar Magyarországot, holott a mára 1,5 millióra duzzasztott zsidó és 2 millió cigány lakos: HUNMAG mibenlétünk és vérvonalunk teljes egészét veszélyeztetik!!!

www.youtube.com/.../
www.youtube.com/.../
www.youtube.com/.../
www.youtube.com/.../
www.youtube.com/.../
www.youtube.com/.../
www.youtube.com/.../
Idézet
 
 
MVSZ Sajtószolgálat
#1 Az államok feletti hatalom terve a lakosság militarizált ellenőrzéséreMVSZ Sajtószolgálat 2020-10-25 21:08
Időközben közzétettünk egy kiegészítést Drábik János beszédéhez. Ő ugyanis Amszterdamban, angol nyelvű előadásához konklúziókat is fűzött, amelyek nem szerepeltek az előzetesen elkészített magyar szövegben. A konklúziókat, amelyek igazán történelmivé teszik Drábik János előadását mi is utólag fűztük hozzá. Ajánljuk szíves figyelmükbe. Lásd itt: facebook.com/.../...

Illetve, ide is másoljuk:
Íme, ezeket a gondolatokat cenzúrázták ki Drábik János amszterdami előadásából!
Amint tegnapi közleményükben jeleztük, a koronavírus világzárvány orvosi és erkölcsi kérdéseit taglaló értekezletről (MEED) közzétett videón, a szervezők kicenzúrázták Drábik János előadásának a végén elhangzott, záró gondolatokat.
Sajtószolgálatunk az angol nyelvű előadás írott szövegében ugyan már korábban közzétette a teljes szöveget, benne Drábik Jánosnak a nagyközönség elől elhallgatott legfontosabb következtetéseivel, ám azok az általunk ugyancsak közzétett magyar nyelvű szövegből is hiányoztak. A szerző ugyanis ezt a részt később vetette papírra, azután, miután beszédének tervezett szövegét sajtószolgálatunkhoz eljuttatta.
Íme, tehát Drábik Jánosnak a kicenzúrázott záró gondolatai, amelyek amszterdami előadását történelmi jelentőségűvé teszik:
"Konklúzió:
Befejezésül összefoglalnám mondanivalómat. Ez a világjárvány egy kulturális háborúnak is a tünete. Nem a civilizációk közötti összecsapásról és a világrend újjáalakításáról beszélek, ahogyan azt Samuel Huntington értette. Van egy másik típusú háború is. Egy örökké tartó etikai háború. A reális gondolkodásmód jelentéktelennek tekintve mellőzi a politika erkölcsi és jogi ismérveit. De létezik egy másik gondolkodásmód is, amely figyelemmel van a szenvedélyre, az irracionalitásra, és a társadalmi erők emberbaráti motívumaira, valamint a nem állami cselekvő személyeknek a fontos szerepére.
Az emberiségnek választania kell két egymással versengő etikai világrend között. Az első ilyen etikai rend a szkíta-görög-római erkölcsi rend, amely a szereteten alapul és valamennyi emberi lény Igazi Egyetemes Szerető Istenén. A másik ilyen etikai rend a szemita erkölcsi rend, amely a Talmudon alapul, és az ő választott népének
a törzsi Istenén. Ennek az etikai rendnek a lényege, az erő abszolút elsőbbsége. A hatalom felruház jogokkal. A győztesnek hatalma van bármit megtenni a legyőzöttel. Nincsenek morális korlátok. Jaj a legyőzötteknek.
A szkíta-keresztény erkölcsi rend az ember legjobb tulajdonságain, a szereteten, az önzetlenségen, az emberbarátságon, és a nagylelkűségen alapul. Segíti az embert, hogy erősebb legyen a lelke és a szelleme, egész lénye, individuális és nemzeti identitása. A feltétel nélküli szeretet a létezés legmagasabb formája.
A szemita erkölcsi rend korlátlan előjogokat biztosít a kiválasztott nép számára. Mindenki egyenlő, de mindig lesznek, akik egyenlőbbek. Ez az erkölcsi rend spirituális minőségünk alsó szintjére támaszkodik. Ez előnyös céljai számára. Valamennyien hajlamosak vagyunk az önzésre, az egoizmusra, a lustaságra. Az emberi lény tudatbefolyásolással kegyetlenné, gonosszá, aljassá és bosszúállóvá is átalakítható."
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 67.1%Austria 1.3%
United States 5.9%Canada 1%
Romania 4.8%France 0.9%
Ukraine 3.5%Sweden 0.9%
Russian Federation 2.7%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.2%
United Kingdom 1.9%Australia 0.2%
Norway 1.5%Italy 0.1%
Serbia 1.3%Spain 0.1%

Today: 1292
This Week: 7353
Last Week: 7754
This Month: 31689
Last Month: 21813
Total: 2533044

Belépés