Nyomtatás
2019. Július 13., Szombat 19:34

Ahol egyetértés - ott győzelem

Írta:  v. Kövér György
Értékelés:
(10 szavazat)
MOTTO: Mindig van jövő, mindig sikerre vihetünk egy megújulást. Együtt, összefogva a jobb, szebb, értékesebb jövőért, nincs hiábavaló áldozat. 

UBI CONCORDA IBI VICTORIA (AHOL EGYETÉRTÉS - OTT GYŐZELEM)

Egy jóval korábbi irásom idézete: "Gyökeres, mindenható forradalmi változtatások nemes céljait aligha lehet erőszakos módszerekkel megvalósítani (lázadás, felkelés – ami értelmetlen polgárháborúhoz vezethet), se felvonulásokkal, sztrájkokkal, tömeges tüntetésekkel stb. kierőszakolni. A forradalmakat nagy lelkesedéssel, odaadással, ambícióval becsületes, tiszta erkölcsű önzetlen patrióták indítják (ezek eleinte mindig kisebbségben vannak), de az ellenfél aljasan negatív irányba terelve, önző módon saját hasznára fordítja. Lásd a nagy francia forradalmat, a nagy októberi szocialista forradalmat, és a legfrissebb példát – az ukrajnai Majdant. Itt, Amerika segítségével, amerikai befolyás alatt levő személyek kaparintották meg a hatalmat, végeredményben lezüllesztették az országot Azt a néhány nemzeti érzelmű egyént, akit kényszerűségből a hatalom közelébe engedtek, különböző módszerekkel sikerült elhallgattatni ismertségüket, tekintélyüket sikeresen a nép további butítására használni." (Ma Ukrajna Európa majdhogynem legszegényebb legelmaradottabb országává vált)

Sajnos a társadalmunk politikailag aktív részének csak  egy elenyésző hányada bátorkodik/képes a túlnyomó többséggel elfogadott vélemény ellen gondolkodni. Megérteni, hogy a mostani pártrendszeri államigazgatás elavult, ugyancsak mint a mai értelemben a demokrácia.  Minden ország, minden nemzet más demokráciát, más mértékű szabadságot igényel, olyat, ami megfelel a saját nemzeti, másokétól nagyon is eltérő mentalitásának, jellemének.

Az utóbbi időben mind több hazafias mozgalmak, pártok, szervezetek jönnek létre hazánkban. Ezek mindnyájan a rendszerváltozás szükségességét hangoztatják, Sajnos, a létszámuk kicsi, az ismeretségűk, a deklarált programjaik (amelyek majdhogynem azonosak) úgyszintén. Érthető módon a hatalom blokkolja őket. Az interneten néha megjelennek a hazánk sorsához nem közömbös okos személyek írásai. Ezek rámutatnak a hiányosságainkra, azok kiváltó okaira és általánosságban azt is, hogy mit is kéne tenni. Pd. megszabadulni a nem magyar érzelmű ránk települt un. politikusoktól, a haszonleső korrumpált személyektől, a pártok diktátumától, stb. Azt hangoztatják, hogy MIT, MIÉRT, de sehol sem azt, hogy HOGYAN. Konkrét cselekvési receptet idáig senki nem javasolt…

A megalakult és a bürokrata akadályokat legyőzve, hivatalosan bejegyezett NEmzetEgyesitőMozgalom (NEEM) kidolgozott konkrét, reálisan megvalósítható cselekvési programot ( vagy is a HOGYANt), amely kivitelezése csak az összes Hazafias szervezet együttes fellépésével valósítható meg, ami valóban gyökeres változásokat eredményezhet a közéletben és az államigazgatásban.

Ennek érdekében égető szükség van mihamarább összehívni egy egyeztető tanácskozást, amelyen részt vennének azon szervezetek vezetői, akiknek sikerül félre tenni a hiúságukat, a személyi ambíciójukat, (a babérokon majd ráérkezünk osztozni), és kidolgozni a részleteket, szétosztani a konkrét feladatokat. Biztos vagyok, hogy már a közeledő helyhatósági választásokon el lehet érni átütő sikert…

Az embereket elsősorban a személyi problémái, a helyi megoldandó feladatok, folyó ügyek foglakoztatják, és csak ezután az országos, és majd esetleg a nemzetközi ügyek. De a pártok egymást lejárató műveletei sem foglalkoztatják igazából.

Kezdetnek a települések önkormányzatait kell pártoktól függetlenné tenni – a megválasztott képviselők (a polgármester is) felfüggesszék a párttagságukat. A választók nem pártszimpátia alapján szavazzanak, hanem elsősorban a jelöltek rátermettségét, becsületességét vegyék figyelembe. Ily módon megszűnik a pártközi acsarkodás, és a pártok érdekei helyet közösen, egyesülve iparkodnak a választóik érdekében (független azok párthovatartozásaitól). A képviselők anyagi ösztönzési mértékét is felül vizsgálni, hogy egyesek nem meggazdagodni kívánjanak, hanem a tehetségüket a szorgalmukat első sorban a közösségük javára akarják fordítani.

Hogy lehet ezt megvalósítani? Indítsunk e kérdésben népszavazást. Pl. "AKARJA-E, HOGY A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FÜGGETLENEK LEGYENEK A PÁRTPOLITIKAI DIKTÁTUMÁTÓL ?"

A változtatásokat/reformokat felülről kell kezdeni. Vagyis új alapokra helyezni a törvényhozó testületet, a kormányt, az igazságszolgáltatást.

Elsősorban arra kell törekedni, hogy az államigazgatás minden színtjére magasan képzett magyar nemzetiségű keresztény vallású emberek kerüljenek, olyanok, akik a Haza, a Nemzet érdekeit a személyes érdekei elé helyezik. Meggyőződésem, Hazánk nem szűkölködík ilyen személyekben.

Mi, a nép választjuk a sorsunk meghatározóit - az országgyülési képviselőket - hát jogunk van alaposan megismerni a képviselőjelölteket. Kiszűrni az oda nem való egyéneket. Régi magyar bölcsesség szerint: "zsákba macskát ne vásároljunk".

Tehát kezdeményezzünk aláírásgyűjtést egy népszavazás (referendum) kiírására következő kérdésekkel:

1. Akarja-e, hogy kettős állampolgárok (a külhoni magyarok kivétel) ne lehessenek kormánytagok, sem képviselők, és ne állhassanak magyar állami intézmények élén? (hisz idegen országnak is elkötelezték magukat)

2. Akarja-e, hogy a képviselőjelöltek neve mellett (a nyílt teljes pártlistákon is) legyen feltünteve: előző neve, származása, vallása, régi és jelenlegi párttagsága, iskolai végzettsége, jelenlegi és múltbeli foglalkozásai, családi állapota.

3. Akarja-e, hogy a képviselők, kormánytagok/tisztviselők (kivéve néhány prominens személyt) fizetése ne legyen nagyobb mint a minimálbér 5 (?) - 7 (?) szerese? Hisz mi vagyunk a munkaadójuk, mi termeljük ki az őket fenntartó anyagiakat, a mi szolgálatunkban állnak, tehát mi állapitsuk meg a bérüket. (Ily módon a haszonorientált politikusok száma is lényegesen csökken).

4. Akarja-e, hogy a kormány nem a pártoknak legyen alárendelve, hanem pártfüggetlen magasan képzett szakemberekböl álljon. A kormánytagokat pályázati alapon jelölje ki a parlament által létrehozott bizttság, A jelöltek (beleértve a kormányfőt is) felfüggesztik párttagságukat. Pártelnök nem pályázhat.

Egy illyen széleskörű aláírásgyűjtésbe bekapcsolódhat minél több ember, ami kizökkenthei a társadalmunk összes rétegét a beletörődöttségéből, a média is kénytelen lesz foglalkozni a témával... De a becsűletes hazaszerető kormánytagok, tisztvíselők is elgondolkodhatnak...

Így a népünk többsége - beleértve azt az állitólag 35% közömbös, visszahuzódó pesszimistákat is - érezheti, hogy részesévé válhat a nemzete és jövője alakításában.

Isten minket úgy segéljen.!

A Hon megmaradásáért, Magyarország fényének ragyogásáért tisztelettel:

v.Kövér György

Megjelent: 525 alkalommal

Kapcsolódó elemek

Hozzászólások  

 
S. Tejfalussy András
#1 TISZTÁZÓDOTT AZ ELTITKOLT FŐ OKA, HOGY MIÉRT EGYRE TÖBB A NEMZŐKÉPTELEN MAGYAR:S. Tejfalussy András 2019-08-08 16:28
Mindenkit felkérek, hogy foglaljon állást az alábbi ügyben:
TISZTÁZÓDOTT AZ ELTITKOLT FŐ OKA, HOGY MIÉRT EGYRE TÖBB A NEMZŐKÉPTELEN MAGYAR:Aki magyar, tegye közzé a személyes állásfoglalását a bibliahamisításon is alapuló élelmiszer-törvény hamisításról. Biblia – a keresztény pápák szerint - az ember számára egyik legfontosabb dolog a só. A tiszta nátrium-klorid konyhasó. Az izraeliták átnevezték étkezési sónak a konyhasómentes, patkányméreg kálisót. Azóta Nemzeti Stop Só program, Chips-adó elnevezésű csalásokra alapozva, műtrágyaként, pl. izraeli kálium-nitrát, és étkezési sóként (pl. VIVEGA, BONSALT stb.) a magyar keresztényeket is gyilkoló, mérgező káliumsókat árusítják. Azt hangsúlyozva, hogy fő az egészség, a módszerrel néhány nemzedék ideje alatt teljesen nemzőképtelenné mérgezik a keresztényeket, köztük a magyarokat. Ez különös kegyetlenséggel elkövetett emberkínzás, politikai érdek mentén kialakított terrorizmus. A hazai és nemzetközi politikai „elit” felelőssége! Általánosan alkalmazott tömeggyilkosság a nyugati államokban. Ez a fő oka, hogy a tényleges okokat kereső, de „nem találó” Izraeli Haarec lap 2050-re valószínűsíti a „nyugati férfiak”, vagyis a káliummal ivartalanított magyar keresztények teljesen nemzőképtelenné torzulását is. Tehát a mi unokáink már csak nemzőképtelen buzik és kurvák lehetnek. Mivel az Aranybulla a mai napig is tiltja a sózás rontók kamarai tagságát, minden magyarnak az alábbi szövegű kitűző folyamatos viselését javaslom: „SÓMENETELÉS, ARANYBULLA, tisztaso.hu”.A MÁS MAGYAR HONLAPOKON TERJESZTÉSRE IS JAVASOLT NOBEL-DÍJAS, KONKRÉT BIOLÓGIAI HATÁSMÉRÉSI BIZONYÍTÉKOK ALAPJÁN MINDENKI MAGA IS MEGBIZONYOSODHAT RÓLA, HOGY A HAZAI KORMÁNYOK A „NEMZETI STOP SÓ PROGRAM”, „CHIPS ADÓ” ELNEVEZÉSES JOGI- ÉS KERESKEDELMI CSALÁSSAL A NEM MAGYAR EREDETŰ IZRAELITÁK HAZÁNKBA BETELEPÍTÉSÉVEL ARÁNYOSAN CSÖKKENTIK A KERESZTÉNY MAGYAROK NEMZŐKÉPESSÉGÉT, LÉTSZÁMÁT. NE HAGYJUK KIIRTANI A NEM ZSIDÓ MAGYAROKAT!Budapest, 2019. 08. 06. Tejfalussy AndrásKód: somenetelesi-javaslat-kozzetetele-190808Kiegészítés: Közzétehető „Banner” a bizonyítékokat tartalmazó tudományos honlapról:www.tejfalussy.comÜdv, András
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés