Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

H2020Jul13

2014. Március 06., Csütörtök 20:13

Tatár bifsztek tartármártásos palacsintával

Írta:  Nagykun-Kovács László
Értékelés:
(11 szavazat)
Míg Torkos csütörtökön mi a „bohócmosoly" desszertet kóstolgatjuk, addig a világpolitika szereplői-nek étlapján látható érdekes íz-világ (tatár bifsztek tartármártásos palacsintával) igencsak fur-csa.

Mindennapi Mátyás Királyunkat add meg nekünk ma!
avagy
A „krími krimi"-hez tatár bifsztek dukál tartármártásos palacsintával?

A szocsi olimpia holdudvarában az oroszok beindították az saját nagy fény-felszabadítási művele-tüket : palacsintahegyek gyártását jelenti, ugyanis ebben kívánnak rekordot felállítani . Persze más népeknek is vannak a saját konyhai fogásaik. Például mi, magyarok, a „bohócmosoly " nevű desszer¬tet ízlelget¬jük, amint azt a budapesti plakátok reklámozzák a Békemenet jóvoltából.

Itt megjegyezzük, hogy a történet itt most a sokkal nagyobb nagyságrendről szól. (Torkos Csütörtö­kön jó megtudni, hogy az idei, tehát 2014-es Húsvétkor a TORKOSBORZ HADMŰVELET [1] végül is nemcsak kis pitiáner [2] rablóbandát buktat meg, hanem az egész világrendszerüket.)

MERT VOLT 540 ÉVÜK ARRA, HOGY BIZONYÍTSANAK.
A SZAVATOSSÁGI IDEJÜK 2014-BEN LEJÁRT.

 Mi 1000 évig böjtöltük ezt a húsvéti feltámadást.

De hogy kerül a tatárbifsztek mellé tartármártásos palacsinta? Úgy, hogy Fomenko (Famankó) pro­fesszor (és kutatócsapata) nemcsak azt derítette ki a világ egyik legnagyobb összeesküvését felgön­gyölítő kutatásaiban (Ld. Tatárbifsztek I. szösszenetünket.), hogy a kétfejű sas Romanov-szárnya hogy tüntette el a világtérképekről a Földön valaha is létezett egyik legnagyobb világbirodalom nyo­mait, hanem: ugyanezeken a világtérképeken – kapaszkodjunk meg - a szibériai Tatárország Észak-Amerikában is óriási területeket birtokolt. Mi, magyarok, kik az igazság fénymagjával a szívünk­ben születtünk és élünk, meg kell, hogy hajoljunk Famankó professzor bizonyítékai előtt. Ezek ugyanis két dolog cáfolhatatlanul bizonyítanak:

 • Pl., hogy pl. Kalifornia „szigetét” nagyon sokáig az orosz ajkú Tatárország birtokolta. Ha az félsziget volt és az akkori általunk most Nyugatként ismert nyugat-európai hatalmak egész Dél-Amerikát és a világ többi részét minden négyzetcentiméteren adatolták és a világtérké­peken ezt fel is tüntették (szól Famankó érvelése), akkor hogyan fordulhatott elő a XVIII. század végén, hogy az egész világot gyarmatosítva megszálló nyugat-európai hajósok Kali­forniát szigetnek gondolták? Nyilván úgy, hogy nem tudták körbehajózni (ebben igaza kell, legyen Famankónak), mert valakik nem engedték oda őket.
 1. oS elgondolkodtató, hogy nemcsak Alaszkának van szláv neve, hanem az USA kellős közepén található NEBRESKA (НЕБРЕЖСКА[3]) államnak is, de a Massachusetts állam[4] végződése[5] is szláv képzőt sejtet.
 2. oSoroljuk fel tehát ezt a sort (Srbska – szerb föld; Česka- cseh föld; Slovenska – szlo­vén/szlovák föld; Polska – lengyelhon; Nebraska (nem part menti föld), Alaska, stb) [6].
 3. oPersze ez önmagában még semmire sem bizonyíték, viszont mindenképpen további kuta­tásokra sarkall. Az indián testvéreink [7] tudnak majd nekünk ebben segíteni [8].
 • A másik bizonyosság: ezt a tényt [9] – előttünk – a világ hatalmasságai valamilyen ismeretlen oknál fogva eltitkolták. Joggal kérdezzük, hogy vajon miért? Milyen érdekük fűződött hozzá?
 • S a harmadik már nem a bizonyosságok (azaz nem nyilvánvaló tények) kategóriájába tartozik, hanem – hangsúlyozzuk – csak Famankó professzor következtetése, s mi ebben a vonatkozó tényanyag vizsgálata nélkül egyelőre nem tudunk, de nem is akarunk állást foglalni, hogy
 • az akkori három db (!!!) Tatár világbirodalom (az akkori legnagyobb ország [10]) legyőzése után
 1. o(1) a nyugati (eurázsiai ) maradványaira a Romanovok csaptak le,
 2. o(2) a keletire (Észak-Amerika északi és nyugati része) pedig az akkor éppen ebből a célból létrehozott USA. Igen, kapaszkodjunk meg, Famankó nem kevesebbre követ­keztet, mint hogy: az USA nem a Brit Birodalom elleni lázadás részeként alakult meg, hanem azért, hogy elmarja a legyőzött szibériai Tatárország észak-amerikai maradványait az USA mai nyugati partvidékén és tegyük hozzá északon is. Alaszka csak kismiska ahhoz, amekkora területeket Tatár ország birtokolt. Meglepődtünk? Joggal. Nagyon úgy néz ki, hogy Famankónak akár igaza is lehet.

Lássuk csak ennek a híres-nevezetes hármas Tatárországnak a nyomait (Famankó prof. nyomán).

fmnkbizny 41

Első bizonyítékként a Brit Enciklopédia 1771-es kiadása számol be róla. (Csatoljuk a letölthető s egyben meg is nézendő PDF-fájlt.) Sőt ki is írjuk azt, amit az eredeti táblázatban be is karikáztunk.

Tehát:

 

országnév (angolul)

országnév (magyarul)

főváros

nagysága

(mérföld2)

4.

Italy

Olaszország

Róma

0,075,576

5.

Germany

Németország

Bécs (Vienna)

0,131,631

6.

Holland

Hollandia

Amszterdam

0,009,540

7.

Denmark

Dánia

Koppenhága

0,162,001

8.

Sweden

Svédország

Stockholm

0,228,715

9.

Russia

Oroszország

(St.) Pétervár [11]

1,103,485

10.

Poland

Lengyelország

Varsó

0,226,414

11.

Turkey in Europe

Törökország-01 Eur.

Konstantinápoly

0,212,240

12.

British Isles

Brit Szigetek

London

0,105,034

1.

Turkey in Asia

Törökország-02 Ázsia

Bursa

0,510,717

2.

Arábia

Arábia

Mekka

0,700,000

3.

Persia

Perzsia (Irán)

Ispahan

0,800,000

4.

India

India

Agra

1,857,500

5.

China

Kína

Pekin(g)

1,105,000

6.

Asiatic Isles

Ázsiai Szigetek

-----------

0,911,980

7-a.

Tartary (Chinese)

Kínai Tatárföld

Chinyan

0,644,000

7-B.

Tartary (Independent)

Független Tatárföld

Samarkand

0,778,290

7-C.

Tartary (Moscovite)

Moszkvai Tatárföld

Tobolsk

3,050,000 !!!

Az alábbi egyik 1772-ből származó térképen látható három Tatár birodalom

 • a szibériai Moszkovita Tatár-birodalom (székhely: Tobolszk, az Ural mellett)
 • a belső mongóliai Kitaj Tatár-birodalom (székhely: Chinjan, ma Kínában, Mandzsúria)
 • a Független Tatár-birodalom (székhely: Szamarkand, Közép-Ázsia)

Nos, ezek mind kőkemény tények. S az is tény, hogy valakik ennek az óriási birodalomnak még a leg­kisebb nyomait is eltüntették a térképekről. Mindössze egy kérdésünk van. Miért? Anélkül, hogy sze­retnünk kellene a tatárokat, hiszen nem is ismerjük őket, ill. alig tudunk róluk valamit. Ha elolvassuk az egyik-másik nyugat-európai középkori krónikaírót, aki rólunk is ír, akkor ledöbbenünk, mert ben­nünket, magyarokat egyenesen az ördögtől eredeztetett. Bennünket, akik hűségét népként az Jóisten Szent Koronával jutalmazta! Ilyen alapon a tatárok lehettek akár normális emberek is, ha nem is an­gyalok, mint mi. Persze ismerhetjük őket arról, hogy még a XVIII. század elején is be-betörtek Erdély­be és fosztogattak, de ebben nem voltak egyedül, mert ugyanezt tették az osztrákok is ugyanabban az Erdélyben és hát a törökök is szintén csak ugyanabban az Erdélyben. Nem is szólva arról, hogy a „művelt Nyugat” gyarmatosításai révén mind a mai napig uralmában tartja az ismert világ javaré­szét. Mit csináltak Kínában még száz éve is? Mit csináltak velünk Trianonban? Úgyhogy nagyon való­színű a tatárok eltúlzott mumusszerepe.

Tehát örüljünk, hogy a nagy összeesküvők lebuktak és ez jó hír az összes többi megcsalt népnek (ne­künk is, főleg). „Nincsen titok, mely nyilvánvaló ne lenne s nincs oly elrejtett dolog, mely ki nem tu­dódnék s világosságra ne jőne.” Vagyis fényfelszabadulás a precessziós (26 ezer éves) Nagyév-körben.

Amivel a néhai kormányfő ránk pirított 1992-ben, hogy „Tetszettek volna forradalmat csinálni”, az itt van előttünk kibontakozóban. Tetszünk forradalmat csinálni. Az igazság világforradalmát. 2014-ben. S ebben a forradalomban népként nem vagyunk egyedül. De a félreértések elkerülése végett leszögeznénk, hogy bár a kozákok (Fomenko) feladták a leckét a világnak s vele nekünk is, nem kell mindent készpénznek vennünk s nem kell megijednünk sem tőlük, mert az Isten velünk van. (Nekünk van Szent Koronánk, nekik nincs, illetve nem nekik van.)

A mai szent leckéből már csak egy tétel van hátra, még pedig az Észak-Amerika korabeli „talányos” térképei, ugyanis sok rajtuk a fehér folt. A láthatóság kedvéért pirossal bejelöltük rajta azokat a feliratokat, ahol az áll, hogy „ismeretlen” vagy „felfedezetlen” „terület(ek)”.

(É-Amerika, térkép)

Észak Amerika

Az általam pirossal bejelölt felirat a térképen: Parts undisco vered (felfedezetlen-feltáratlan terület)

 

fmnkbizny eamerka

S végezetül térjünk rá a mai szent lecke lényegére, amiért a Koronára hivatkozva s szent királyunk, az igazságos Hunyadi Mátyás nevét megidézve magunkhoz vonzottuk a Kedves Olvasó szíves figyelmét.

A nagy-nagy csobbanás. (Ami számunkra különösen lényeges.) A világutazó Benyovszky Móricz ép­pen 1771-ben került Szibériába, majd Kamcsatkára, ahonnan sikeresen megszökött, s így – legalábbis ha Famankó professzor elmélete igaz, akkor - éppen ő volt az utolsó külföldi, aki ezen a vidéken járt. (Még a Romanov-uralom előtt.) Még mielőtt 1772-1775-ös háborúban a Romanov-féle európai O­roszország háborúban legyőzte s elfoglalta, majd úgy eltüntette a térképekről ezt a három tatár biro­dalmat, hogy még a nyomait is alig sikerült megtalálni. (S ma már– mint egyebütt említettük) jószeri­vel csak a” tartármártás” őrzi a nevét. Tehát Benyovszky kulcsszereplője egy történelmi detektív-történetnek (a krími kriminek). Csak akkor van egy másik nagy gond is: kizárt, hogy hiteles legyen a Benyovszky-féle történet vagy legalábbis nem úgy, ahogy velünk mind a mai napig el akarják hitetni.

Ugyanis, a jelenleg elfogadott történet szerint Benyovszkyt Nagy Katalin cárnő utasítására száműzik Kamcsatkára. Akkor viszont az igaz valóságban ez a föld (mármint Szibéria s a hozzá tartozó Kam­­csatka s Alaszka meg esetleg Kalifornia) még a Pugacsov-féle szibériai Tatár Birodalom (Tobolszk székhellyel) része volt. Ez utóbbi csak a rákövetkező évben (1772-ben) indított támadást a szentpé­tervári székhelyű Oroszország ellen, a törökökkel szövetkezve, s sokáig nyomult előre, óriási terüle­teket elfoglalva Oroszországtól a Volgától felső folyásánál is, s majd csak azután vesztette el 1775-ben a háborút s kebelezték be a Romanovok, miután a török császár elárulta s különbékét kötött a Romanovokkal.

Tehát az ifjú titán titokfejtő nemzedéknek van mit kutatnia. Aki keres, az talál. Nosza, keressünk szor­galmasan. Amint Benyovszky esete is mutatja, a világ történelmében megkerülhetetlen tényező a világ jövőjét író és a világ múltját újjáíró magyar nemzet.

Örvendezzünk, mert ez a szösszenet sem jöhetett volna létre a Teremtő s Mátyás királyunk szelleme-lelke nélkül. Így mondjunk Hálát gyorsan nekik, és imádkozzunk, hogy segíthessenek, s hogy megma­radhassunk. Éljen a magyar megmaradás! Éljen Kossuth apánk, éljen a haza! Éljen az igazságos Mátyás Király. Éljen a magyar feltámadás!

 


[1] Amint azt Hunyadi Mátyásról Virágvasárnap megjelenő elemzésünkben megláthatjuk majd magyarmegmaradas.hu-n

[2] Azért pitiánerek, mert Csuda Buda nagykirály, aki már egy-két évtizede Magyarország macskaköveit koptatja (álruhájában), az előző életéből nem 240 millió Ft forrásfelhalmozására támaszkodik, hanem a világegyetem közel 1000 évig befelé érlelgetett-gyűjtögetett fényét hozza magával. Nincs fegyverük ellene. Ő a béke 1000 éves világbirodalmát fogja megteremteni. 1000 évig böjtöltünk rá.

[3] Ebben a szlávnak tűnő szóban a „part” jelentésű BEREG (БРЕГ-БРЕЖ) szógyök rejlik s ragyogóan jelentheti azt, hogy nem part menti. (Hát nem is, mert az USA kellős közepén található).

[4] Gondolhatunk pl. az egyik alapszóra, a hónap orosz (szláv) megfelelőjére: MESZJAC (МЕСЯЦ). ez akár benne is lehet a Massach- (kiejtve: MESZECS-) szógyökben Massachusetts szóból. A hangzóhasonulás a szláv nyelvek egyik leggyakoribb jelensége. A C-ből CS lesz és kiejtésben gyakran fordítva is.

[5] Az EC képző a szláv nyelvekben tucat-képző. Egy példa csak: a МОЛОД-ЕЦ (ejtsd: malagyec) szó, ami magya­rul annyit tesz, hogy nagy sikert elérő személy (ember).

[6] Azért –ska és nem pedig –sko, mert a szláv nyelvekben a „zemlja” (ld. orosz ЗЕМЛЯ szó) nőnemű.

[7] Ismét csak Pap Gábor jeles kutatóra tudok hivatkozni, aki felhívja figyelmünket, hogy míg mi a Saggitarius (más szóval Nyilas vagy Lövő) csillagkép népe vagyunk, addig az indiánok a tengelypárjaink, a Gemini (Ikrek csil­lagkép) képviselői. A vérrokonság elvileg nemcsak a japán testvéreinkkel tekinthető bizonyítottnak a nullás vércsoport révén, hanem az indiánokkal is.

[8] Nem árt tudni, hogy indiánkutatásban is világnagyhatalom vagyunk.

[9] Mármint hogy Kalifornia a szibériai Nagy Tartária (Tatár ország) birtokában volt hosszú ideig.

[10] Amint az táblázatunkból kitűnik, három párhuzamosan létező tatár birodalomról is szó van, amelyek területe külön-külön a Brit Encyclopaedia szerint vetekszik az akkori legnagyobb birodalmakkal. Ld. letölthető és elolvasandó csatolmányunkat. (Famankó-1 táblázat)

[11] Vegyük észre, hogy nem Szentpétervár. Ez – a személycsere révén (ld. Tatárbifsztek-I.) kb. olyan mint a táltos macska. Nem létezik.


Megjelent: 1551 alkalommal

Hozzászólások  

 
szikul
#1 szkitia.ingyenblog.huszikul 2018-01-09 19:30 Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 69.3%Norway 1.2%
Romania 5.3%Canada 1%
United States 4%Sweden 0.7%
Ukraine 3.4%France 0.5%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
United Kingdom 2%Australia 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.2%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Austria 1.2%Poland 0.1%

Today: 430
This Week: 960
Last Week: 3794
This Month: 6935
Last Month: 24301
Total: 2434513

Belépés