Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Sze2020Oct28

2008. Augusztus 15., Péntek 13:11

Folt hátán folt

Írta:  Gavallér János
Értékelés:
(3 szavazat)
„Az Európai Uniót a tagállamok kormányozzák, a kormányok érdeke azonban nem azonos az általuk kormányzott emberek érdekeivel." /Soros György/

Utálják az emberek a politikát? Csodálják? Szóval, a demokrácia a jogállamiság alapján elvárja tőlem, hogy szavazatommal hitelesítsem a fennálló rendszert. Teljesen mindegy, hogy kire szavazok, mert az általam választott demokratikus jogállam hatalom gyakorlói nem fogják az érdekeimet képviselni.

A globalista gazdaság (a világ gyarmatosításából kiépült jóléti államok alapja) önhizlaló, önterjeszkedő rendszerigénye felfalta a gazdasági kincsek által gyújtott fejlődést, így újra keresett egy lehetséges fehér foltot: Az emberi individuum ízléses behálózását, kimeríthetetlen habzsoló-motorja generálja. Igen, az ember lett a cél: A minél a humánosabb fajtából való, annál jobb, elv alapján kevésbé várható tőle a nyílt lázadás, hisz kompromisszum késsége, az eszmék könyörtelensége által kifosztottsága, nyilvánvaló.

Miért van szüksége a gazdaságilag virágzó mamut-oligarchiáknak az eladósodott, elszegényített, megalázott nemzetek polgárainak legitimációjára, felhatalmazására, további burjánzásra?

Foltok keletkeztek a hófehér kapitalista liberalizáció lelkiismeret zászlaján? A tükör torzít, vagy az álarc ragyás?
Kérdések és a strigula rakosgató elemzők, - akik a fizetésüket, azért kapják, hogy a strigulák akképp rakosgatása által bizonyítsák megrendelőik vegytiszta szándékait, amint a megrendelés kifizetésének aránya nő egzisztencia éhségük arányával- kifogástalan egyenletrendszerekben bizonyítják az emberek élhetetlenségére vonatkozó kutatásokat. Kinek? Miért? Hogyan?

Hogyan lehet gazdaságos, emberséges egy állandóan növekvő, egyre nagyobb igényeket szolgáló rendszerhálózat? Először ígér, majd kér, ígér, kér; 1ft-ot, 100-at, 1000-t, milliót, milliárdot, billiót stb.

Megszakadt a zászló, foltozni kénytelen a mammon. A legalkalmasabb szolgálni e rákos-hatalom burjánzását a kiszolgáltatott ember. Bizonyítani kell, hogy minden gazdasági intézkedést az emberi jogok nyilatkozata alapján szabad és önálló emberi akarat gerjeszt: Választásai útján, demokratikus joggyakorlatával, felhatalmazza a regnáló hatalmat, hogy probléma mentesen illeszkedjen be a globalista gazdasági folyamatokba. Egy központosított EU-s szabályzatrendszer hirdeti a szabad piac - „láthatatlan kéz” – mindent fölülíró ideológiáját. Értik? Egy minden tagállamra kiterjedő szabályzatrendszert követelő mamut-oligarchiák legfőbb érvrendszere, hogy a piacot nem kell szabályozni! Demokratikusan felhatalmazzuk a kormányokat az egységes szabályrendszer alkalmazására, mert a szabályozatlan piac a legjobban működő rendszer! Soros úr, ugye érti?

Követelnem kell, hogy a liberalizáció (szabad verseny, kereskedelem, eszme) teret nyerjen a mindennapjainkban. Mindent szabad, ha elfogadom a pénz mindenek-felettiségének hatalmát, azaz szabad önálló akaratomból kérem, hogy egyértelműen jelöljék ki, meddig terjed a szabadságom határa, így feloldoznak bűneim alól és lehetek rákos, kezelhetetlen beteg, hajléktalan, éhenhalhatok, sőt bírálhatom a rendszert, csak nem kérdőjelezhetem meg a demokratikus parlamentarizmust.
Bizonyítottan én követelem a hirdetett, megkérdőjelezhetetlen igazságot, miszerint a szabad piac a világ legjobban működő rendszer, ezért a nemzetek gazdasági termelését koordinálni kell: EU.

A jogaim kikövetelése után, szükségessé válik felismerni kötelességeimet is, azaz szolgálni, az általam kikövetelt mamut-törvénykezést. Mert ismerik az evolúció elméletét: A fejlettség legmagasabb fokán felismeri szükségleteit az ember és az alacsonyabb fokon lévőkből alakul a fejlettebb szervezet.
Lehet hogy az emberből kifejlődött az emberebb?

Ismerik a mesét a kisgömböcről? ( Csak a pukkanás, csak azt tudnám feledni!)

2008.08.07.

Megjelent: 3106 alkalommal

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 68.2%Austria 1.3%
Romania 5%Canada 1.1%
United States 4.5%France 0.9%
Ukraine 3.4%Sweden 0.8%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 2%Australia 0.2%
United Kingdom 1.9%Kuwait 0.1%
Norway 1.4%Italy 0.1%
Serbia 1.4%Poland 0.1%

Today: 196
This Week: 1720
Last Week: 5363
This Month: 19466
Last Month: 18513
Total: 2498859

Belépés