Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Szo2020Jan18

2008. Augusztus 15., Péntek 13:11

Folt hátán folt

Írta:  Gavallér János
Értékelés:
(3 szavazat)
„Az Európai Uniót a tagállamok kormányozzák, a kormányok érdeke azonban nem azonos az általuk kormányzott emberek érdekeivel." /Soros György/

Utálják az emberek a politikát? Csodálják? Szóval, a demokrácia a jogállamiság alapján elvárja tőlem, hogy szavazatommal hitelesítsem a fennálló rendszert. Teljesen mindegy, hogy kire szavazok, mert az általam választott demokratikus jogállam hatalom gyakorlói nem fogják az érdekeimet képviselni.

A globalista gazdaság (a világ gyarmatosításából kiépült jóléti államok alapja) önhizlaló, önterjeszkedő rendszerigénye felfalta a gazdasági kincsek által gyújtott fejlődést, így újra keresett egy lehetséges fehér foltot: Az emberi individuum ízléses behálózását, kimeríthetetlen habzsoló-motorja generálja. Igen, az ember lett a cél: A minél a humánosabb fajtából való, annál jobb, elv alapján kevésbé várható tőle a nyílt lázadás, hisz kompromisszum késsége, az eszmék könyörtelensége által kifosztottsága, nyilvánvaló.

Miért van szüksége a gazdaságilag virágzó mamut-oligarchiáknak az eladósodott, elszegényített, megalázott nemzetek polgárainak legitimációjára, felhatalmazására, további burjánzásra?

Foltok keletkeztek a hófehér kapitalista liberalizáció lelkiismeret zászlaján? A tükör torzít, vagy az álarc ragyás?
Kérdések és a strigula rakosgató elemzők, - akik a fizetésüket, azért kapják, hogy a strigulák akképp rakosgatása által bizonyítsák megrendelőik vegytiszta szándékait, amint a megrendelés kifizetésének aránya nő egzisztencia éhségük arányával- kifogástalan egyenletrendszerekben bizonyítják az emberek élhetetlenségére vonatkozó kutatásokat. Kinek? Miért? Hogyan?

Hogyan lehet gazdaságos, emberséges egy állandóan növekvő, egyre nagyobb igényeket szolgáló rendszerhálózat? Először ígér, majd kér, ígér, kér; 1ft-ot, 100-at, 1000-t, milliót, milliárdot, billiót stb.

Megszakadt a zászló, foltozni kénytelen a mammon. A legalkalmasabb szolgálni e rákos-hatalom burjánzását a kiszolgáltatott ember. Bizonyítani kell, hogy minden gazdasági intézkedést az emberi jogok nyilatkozata alapján szabad és önálló emberi akarat gerjeszt: Választásai útján, demokratikus joggyakorlatával, felhatalmazza a regnáló hatalmat, hogy probléma mentesen illeszkedjen be a globalista gazdasági folyamatokba. Egy központosított EU-s szabályzatrendszer hirdeti a szabad piac - „láthatatlan kéz” – mindent fölülíró ideológiáját. Értik? Egy minden tagállamra kiterjedő szabályzatrendszert követelő mamut-oligarchiák legfőbb érvrendszere, hogy a piacot nem kell szabályozni! Demokratikusan felhatalmazzuk a kormányokat az egységes szabályrendszer alkalmazására, mert a szabályozatlan piac a legjobban működő rendszer! Soros úr, ugye érti?

Követelnem kell, hogy a liberalizáció (szabad verseny, kereskedelem, eszme) teret nyerjen a mindennapjainkban. Mindent szabad, ha elfogadom a pénz mindenek-felettiségének hatalmát, azaz szabad önálló akaratomból kérem, hogy egyértelműen jelöljék ki, meddig terjed a szabadságom határa, így feloldoznak bűneim alól és lehetek rákos, kezelhetetlen beteg, hajléktalan, éhenhalhatok, sőt bírálhatom a rendszert, csak nem kérdőjelezhetem meg a demokratikus parlamentarizmust.
Bizonyítottan én követelem a hirdetett, megkérdőjelezhetetlen igazságot, miszerint a szabad piac a világ legjobban működő rendszer, ezért a nemzetek gazdasági termelését koordinálni kell: EU.

A jogaim kikövetelése után, szükségessé válik felismerni kötelességeimet is, azaz szolgálni, az általam kikövetelt mamut-törvénykezést. Mert ismerik az evolúció elméletét: A fejlettség legmagasabb fokán felismeri szükségleteit az ember és az alacsonyabb fokon lévőkből alakul a fejlettebb szervezet.
Lehet hogy az emberből kifejlődött az emberebb?

Ismerik a mesét a kisgömböcről? ( Csak a pukkanás, csak azt tudnám feledni!)

2008.08.07.

Megjelent: 2969 alkalommal

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 69.8%Sweden 1.2%
Romania 5.6%Canada 1%
United States 3.6%Norway 0.9%
Ukraine 3%Switzerland 0.4%
Russian Federation 2.7%France 0.3%
United Kingdom 2%Netherlands 0.3%
Slovakia 2%Kuwait 0.2%
Germany 1.9%Australia 0.2%
Serbia 1.4%Italy 0.2%
Austria 1.3%Spain 0.1%

Today: 624
This Week: 42766
Last Week: 5292
This Month: 51920
Last Month: 21317
Total: 2265858

Belépés