Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

P2020Dec04

2009. Július 27., Hétfő 16:01

A zsidó az nemzet, vallás, vagy soviniszta politikai mozgalom?

Írta:  Nagy Levente
Értékelés:
(16 szavazat)
Az utóbbi időben próbálom megérteni a zsidók logikáját, hogy ők miként reagálnak a világ dolgaira. Sok kérdés mozgatta a fantáziámat, de sikerült kibogozni az igazságot. Az egyik például az volt, miért került a legtöbb zsidó Magyarország és Lengyelország területére, amikor Izrael olyan lehetetlenül messzire esik ezekhez a területekhez - középkori technikai lehetőségekhez mérten. Miért van héber és jiddis nyelve egyazon népnek , ami nem is hasonlít egymásra? A héber afroázsiai nyelv, a jiddis pedig európai eredetű , erősen kevert nyelv...

 Az írásomat egy régi viccel kezdeném, ami jelen esetben nem vicc, hanem tanulságos történet. A szőke nő közlekedik. Valamilyen oknál fogva mindig az adott trend legbiztonságosabb katonai terepjárójában utazik, amolyan csúcstechnikával. Volt már neki Mercedes G terepjárója, Páncélozott UAZa. Most éppen az amerikai csúcsmodellel, a HUMMERrel közlekedik...
Mindig tudja, milyen gyártmányt kell választania... Soha nem veszi meg a járművet, az soha nem a saját tulajdona. Ha egy terepjárót totálkárosra tört, reklamál, kártérítést követel, majd újat lízingel. De ahány autóba beleül, annak soha nem lesz jó vége.
Szóval a szőke nő ráhajt az autópályára. Az autópályán folyamatos a dudálás, fékezés, csattanás körülötte, ő pedig néha nagyot ránt a volánon. Unottan hallgatja a rádiót, amikor hirtelen megszakítják az adást: "vigyázzon mindenki, mert egy őrült a terepjárójával szembe megy az autópályán a forgalommal !" A szőke nő dühösen megszólal: Mi az hogy EGY őrült? Senki sem normális itt! Hát mindegyik elmebeteg szembe jön a forgalommal!

 Ez egy félelmetes példa a mai korra.Mindannyian közlekedünk az autópályán és rettegünk, nehogy megint szembe találkozzunk a szőke nő nagy terepjárójával. Mellesleg a szőke nő hajszíne átlagos barna, csak szőkére van befestve...

 Az utóbbi időben próbálom megérteni a zsidók logikáját, hogy ők miként reagálnak a világ dolgaira. Sok kérdés mozgatta a fantáziámat, de sikerült kibogozni az igazságot. Az egyik például az volt, miért került a legtöbb zsidó Magyarország és Lengyelország területére, amikor Izrael olyan lehetetlenül messzire esik ezekhez a területekhez - középkori technikai lehetőségekhez mérten. Miért van héber és jiddis nyelve egyazon népnek , ami nem is hasonlít egymásra? A héber afroázsiai nyelv, a jiddis pedig európai eredetű , erősen kevert nyelv...

A válasz engem is megdöbbentett. A zsidó vallást követők legtöbbjének semmi, de semmi közük nincs Izrael államhoz. Arról van szó, hogy az Oroszország déli területén élő kazárok a 8-10.század között a judaizmust választották államvallássá. A kazárok országát innentől Zsidó Államnak nevezték, központja a manapság Szamoszgyelka nevezetű település mellet található a Volga folyó mellett, a Kaszpi-tenger közelében. Ez a hely Izraeltől sok ezer kilométer távolságra esik, sőt egy másik kontinensen. Feltárása folyamatban van. A régészeti feltárásban maximális segítséget nyújt a Moszkvai Zsidó Egyetem és az Orosz Zsidó Kongresszus.

De amikor ezt megtudtam, hidegzuhanyként ért a következtetés. A kazár egy türk nép, ami nem szemita népcsoport. Ha nem szemita nép, akkor őket elmarasztalóan kritizálni nem antiszemitizmus. Érti ezt valaki? Olyan ez, ha a magyarokra valaki azt mondaná: "te mocskos néger!" ... erre a magyarok ezt magukra vennék és iszonyatosan megharagudnának, világméretű felháborodást rendeznének. Hülyén hangzik, de ez a kiábrándító valóság.

Tehát a kazárok lehettek volna keresztények, mohamedánok, vagy bármik, de ők a judaizmust választották. Az egész folyamatnak az a lényege, ha a kazár felveszi az izraelita vallást,attól nem lesz vér szerint zsidó és nincs joga Izraelbe tömegével kiutazni. Benjamin Freedman amerikai zsidó politikus ezt úgy magyarázza meg, hogy ha a jelenleg élő 54 millió kínai ember felveszi a muzulmán vallást, attól nem válik arabbá, hanem kínai marad és nem lesz joga a vallásának központjában, Mekkában letelepedni. Egy Izraelben élő zsidó irodalmár, Israel Samír azt írja az egyik könyvében, hogy a világ zsidóságának 95%-a nem a Szentföldről származik, hanem kazár eredetű!! Akkor ezért él (és élt a II. Világháborúig) Kelet-Európában ennyi izraelita?! Magyarországra akkor érkeztek tömegével, amikor az orosz cár törvényi rendelettel igyekezett őket kiszorítani eredeti életterükből, az Orosz Birodalomból. Ennek során az izraelita vallású kazár etnikum a legkisebb ellenállás irányába, nyugat felé vándorolt. A vándorlásuk során Magyarországot kelet felől árasztották el. A magyar elpuhult arisztokrácia döbbenten látta, ahogy az ország gazdasági irányítását a beáramló zsidók kb. 15-20 év alatt átveszik.

Az az igazság, hogy elolvastam néhány zsidó vallásos könyvet is. Ezek a könyvek furcsa módon nagyrészt ismeretlen időben, ismeretlen szerzőktől származnak,de több ezer éves eredetet sugallnak. Sugallnak, nem bizonyítanak. (Az izraeli Shlomo Sand történész professzor a Hol és mikor találták fel a zsidó nép létezését? című könyvében azt állítja, a zsidó nép mai, hatalmas mítosza egy kb. százéves cionista hazugság. Dávid és Salamon története pedig csupán legenda. Ezt nem én állítom, hanem ő bizonyította be könyvében. Nem tudom, mi hogy éreznénk magunkat, ha kiderülne, Árpád és Attila története csak legenda...)

Egyébként rendkívül elgondolkodtató tényeket, útmutatásokat tartalmaznak. Olvastam más forrásból, hogy a Római Birodalom idejétől már nagyon sokan azt feszegették, hogy az izraelita vallás a közösségi szervezeteivel nem vallásnak, hanem politikai mozgalomnak tekinthető! Ezek a politikai-vallási jellegű könyvek ennek megfelelően tele vannak hasznos, gyakorlatban alkalmazandó tanácsokkal, amelyek a zsidók társadalmi érvényesülését segítik. Megadják a magánszféra viselkedési és a társadalmi boldogulás kőkemény irányelveit, majd az ezek során elkövetett erkölcsi hibák, bűnök alól feloldozást ad. Ezeknek a részleteiben nem akarok most elveszni, van erre elég irodalom.

Sokáig azt hittem, a manapság butának lefestett magyarok közül ezekre a tényekre senki nem jött rá. Aztán ahogy egyre jobban beleástam magamat a témába, kiderült, hogy Európát mi figyelmeztettük arra a veszélyre, ami mára már nem rémálom, hanem keserű valóság. A magyar történelem legnagyobb személyiségeinek olyan sorait olvastam, amiért mostanság megbélyegzés, ellehetetlenítés és súlyos, letöltendő börtönbüntetés várna. Iszonyatos dolgok ezek. Mára nagyon tudatlanná váltunk.

Cion bölcseinek jegyzőkönyvében le van írva - a mai kor elképzelése szerint természetesen ez a könyv is csak fikció -, hogy csak azt az információt, történelmi tények sorát engedik az emberekhez, ami "nekik" hasznos. Hmmm... Az alábbi idézeteket ezért nem találhatjuk meg egykönnyen manapság!

Mondandómmal kapcsolatban idézném Kossuth Lajos 1844. május 5-én Pesti Hírlapban írt vezércikkét. "A zsidókat nemcsak mi, hanem a zsidók is így nevezik: zsidó nép. Nem szoktuk mondani pedig: pápista nép, kálvinista nép, lutheránus nép, unitárius nép. Innen látszik, hogy e szó alatt 'zsidó' , több fekszik, mint csupán valláskülönbség. A zsidókat tehát NEM LEHET EMANCIPÁLNI, MERT VALLÁSUK POLITIKAI INSTITÚCIÓ THEOKRÁCIAI ALAPOKRA FEKTETVE, AMELY A FENNÁLLÓ ORSZÁGLÁSI RENDSZERREL POLITIKAILAG EGYBEHANGZÁSSAL NEM HOZHATÓ! VALLÁSUK NEMCSAK VALLÁS, HANEM POLITIKAI ORGANIZMUS IS..."

Tehát nincs új a Nap alatt, amire a rómaiak rájöttek, Kossuth Lajos megírta 1844-ben. Ha a judaizmus nem néphez köthető, hanem politikai mozgalom, akkor rögtön jön a logikus kérdés, hogy akkor bármely bőrszínhez, rasszhoz, nemzethez köthető és bárki lehet zsidó. Akár mi, magyarok is azzá válhatunk - mondaná a logika . Igen, nagyon sok kiemelkedő vallási-történelmi személy létezik, aki nem zsidónak született, a judaizmust élete során vette fel. Ők a "betért zsidók " - írják a vallásos könyvekben. Már a judaizmus legeslegelején több ilyen meghatározó személyt találunk. Már korábban megdöbbentem azon, hogy a tisztaságát és hitét hangoztató zsidóknak van egy ága, amelyik ébenfekete, vastagajkú néger. Falassáknak hívják őket és a világ zsidósága igen-igen gyűlöli ezeket e fekete zsidókat. Még "odahaza", Izraelben is negatív diszkrimináció alá esnek. Ők a Bibliáig és a Tóráig jutottak el, a Talmud tanításait nem tekintik magukra nézve érvényesnek. Azért, mert amikor zsidókká váltak eredeti szülőhelyükön, a közép-afrikai Etiópiában, még nem létezett a Talmud a Judaizmusban...

Hát, mit mondjak, elég érdekes dolog a fajtisztának mondott ébenfekete zsidó, aki Afrika középső részéről származik... Ettől sokkal jobban ledöbbentem, amikor Erdélyben Bözödújfalu környékén jártam. A székelyek egy kicsiny csoportja szombatos vallást vett fel ezen a vidéken. Ezt a vallást szimpatikusnak vélték és a kereszténységről áttértek a szombatista irányzatra.Vallást váltottak, akár a kazár nép már évszázadokkal korábban tette. Mint a négerek Afrikában. De Indiában is él izraelita vallású, barna bőrű közösség. Tehát a legmagyarabb magyarok vallást, világnézetet váltottak. Látható még működő szombatos székely templom. Héber írással a szószéken, piros-fehér-zöld színnel festett Dávid-csillaggal a templom homlokzatán...

Nem hittem a szememnek! Ezen áttért székelyek nagy részét elvitték a székely-magyarok Auschwitzba a II. világháború alatt. A szombatos székelyeket egyébként Ceaușescu is rendkívül gyűlölte, jobban az átlagos magyaroktól. ...és a döbbenet döbbenete: az üldözött szombatistává lett székely magyarok egy része Izraelbe költözött.

Azon tűnődök, melyik volt az a pillanat az életükben, amikor a bennszülött erdélyi székely emberből a zsidó nép tökéletes tagjává váltak Izraelben... Mert azzá lettek. Ha az én szüleim felvették volna a szombatos irányzatot, akkor én, mint igazi zsidó akár Izrael ország állampolgára lehetnék. Bizony! Mint a kiválasztott nép fia! Igazi liberalizmus ! Jól megfér odakint a néger zsidó a székely zsidóval. Bár érdekes ország lehet ez az Izrael, ahol a fiatalok egy kisebb (orosz ajkú) csoportja példaképnek tekinti Hitlert és nyíltan élteti. Ha valaki itt kezdi magát hülyének érezni és azt hiszi, ez az idiotizmus csúcspontja, szólnék, hogy javaslatok történtek arra, hogy Izrael az Európai Uniónak tagja lehessen... Persze nem csak úgy simán, hanem különleges, kedvező elbírálással, átlagon felüli kedvezményekkel. Szó szerint idézve a hivatalos írást: "... privilegizált partneri kapcsolat kialakításával ..." Egy afrikai ország az Európai Unió tagja.

A cionista zsidók minden törvényt felülírnak, legyen az fizikaii, politikai, vallási , földrajzi vagy bármi más? Lehet, a végén Ausztrália és Grönland is európai uniós ország lesz egyszer... Visszatérve a gondolatmenethez, a zsidók mivel indokolják az afrikai, a székely, sőt az Indiában és a ki tudja hol élő hittársakat? A válasz rendkívül egyszerű: a judaizmus mondavilágában létezik egy elveszett zsidó törzs. Igen, nem tévedés, egy, azaz egy törzs... De egyszerre ennyi helyen a Földön?

Annak idején Adolf Hitler, --- akit a zsidó terrorista - tömeggyilkos Menachen Beginhez hasonlóan Béke Nobel-díjra is javasoltak, csak Begin 1978-ban megkapta a Béke-Nobel díjat, Hitler pedig nem, --- orvosi vizsgálatokat végzett népcsoportokon. Azt találta, hogy az izraelita felekezetűek verbálisan jobbak mint a többiek, de semmiféle más tulajdonságban nem emelkednek az átlag fölé, se szellemi, se fizikai téren. Ez teljesen logikus minden értelmes ember számára!

Azokban a vallásos írásokban, amiket olvasgattam, volt egy határozott, nem titkolt cél: a világ különböző részein élő, eltérő nyelvet beszélő , látszólag egymástól teljesen független embereknek ápolni KELL a hagyományokat. A hagyományok ápolása a zsidóságtudatot életben tartja, ezáltal érvényesül a zsidó egység és a zsidó szolidaritás, ha erre szükségük van az élet során .Ezek a mondatok szintén egy zsidó könyv szó szerinti szavai , gyakorlatilag Kossuth Lajos is ezt állítja már 1844-ben. Azt hiszem, ebben a mondatban van benne a lényeg.

Csak ugyebár akkor vannak a zsidókkal, mint egységes néppel kapcsolatban kételyeim, amikor a kazárok, a szombatista székelyek ,a néger falassák és az indiai elveszett törzs eszembe ötlik... Mert ugye közben Indiában is megtalálták az elveszett zsidó törzset.... Azt az egyet... Már a harmadik kontinensen...

Ezek az egyetlen egy elveszett törzs mind-mind Izraelbe költöznek, illetve költöztek HAZA. Ezek a "haza"-váltások számomra rémisztően egyszerűen történnek... A falassákat, 15 ezer főt, 1991 május 25-én szombaton, egyetlen nap alatt repülővel szállították HAZA Izrael államba! Van néha olyan félelmem, mi lesz akkor, ha a kazárok az egyre élhetetlenebbnek tűnő Izraelből "visszavándorolnak", többek közt a Kárpát-medencébe!? Mert ugye a magyar(?) politikusok befogadási kötelezettséget vállaltak 500ezer izraeli lakos befogadására, ha azok veszélybe kerülnek! Nem tudom, mi köze van a magyar nemzetnek a zsidó néphez?

És amikor Bangladesben a tenger elönti a szárazföldet, --- mert el fogja önteni hamarosan ---, ideköltöztetjük a Bangladesieket is? Vagy az eszkimók már nem tudnak annyi fókát elejteni, hogy fenntartsák népüket, akkor őket is letelepítik a Kárpát-Medencébe? Mi közünk van nekünk egy másik kontinensen élő néphez? Napjainkban hazánkat zsidó gyarmattá tették (Ezek Balczó András szavai). Viszont aki belegondol Izrael állam helyzetére a elkövetkezendő néhány évtizedre, azt teljesen reménytelennek látja. A palesztinok már most többszörösen túlszaporodják a zsidókat.

Izrael feltétlen szolgája, a Föld legerősebb katonai és gazdasági hatalma, az USA az összeomlás szélén áll, fokozatosan gyengül. Irán erős, hatalmas ország, amely atomfegyvert fog előállítani belátható időn belül és gyűlöli a zsidó államot. Ha bárki megtámadja, nem győzi le villámháborúval, mivel ráadásul az oroszok is a szövetségesei...! Izrael egyébként a globális éghajlatváltozás miatt is egyre kevésbé lakható élettér...

Mindenki tudja, hogy Magyarország bizonyos esetekben meghatározott számú zsidó befogadására írt alá egyezményt. A lakóparkok még üresen várakoznak, bármikor benépesíthetőek. Akár a falassáknál.... Csak szervezés és technikai kivitelezés kérdése az egész? No meg persze valami indok? És itt kerül képbe a Kárpát-medence, az Új Édenkert, ahol amikor összeül a Parlament, egyre többen azt mondják: "megint tevékenykedik az ország legnagyobb zsinagógája a Duna partján"! A politika rövid és hosszútávú lépések vagyis stratégia és taktika összjátéka!

Hogy hazánk sorsának miért kellett így alakulnia, idéznék az egyik izraelita vallásos-(politikai) könyvből:

"A középső Királyság idején, amikor a héberek lejöttek Kánaánból Egyiptomba, ott a sivatagi hikszosz nép uralkodott.Ezzel magyarázható, hogy az "idegen" izraelita József ilyen magas állást ért el a hikszoszok által uralt Micrájimban, ahol nem volt rendhagyó, vagy pláne szégyellnivaló "idegennek" - lenni. Később a sivatagi hikszoszok helyett új dinasztia, fajtiszta, bennszülött egyiptomi "nemzeti királyság" került uralomra, melynek veleszületett idegengyűlölete a héberekben naprakész, ideális ellenséget látott. Ramszesz dolgoztatta a zsidókat, hatalmas magtárvárosokat építtetett velük, és a nőket igyekezett elválasztani a férfiaktól hogy megakadályozza a hatalmas létszámnövekedést."

A Bibliából tudjuk, hogy Ramszesz végül kiűzi a zsidó népet Egyiptomból. Attól függetlenül, hogy ez a történet igazság, vagy ősi legenda, kulcsfontosságú taktikai tanácsokkal lát el - mindezt vallási köntösbe bujtatva!!

Mindenki tisztában van azzal, ha a nagy létszámú zsidó beáramlása elkezdődik hazánkba, akkor nem lesz ellenőrzés az új honfoglalók létszámát illetően. Elárasztják a hazánkat és a palesztinok kegyetlen sorsára fogunk jutni, de valószínűleg eltűnne a magyar nemzet is, mivel már lassan se hitünk, se nemzeti öntudatunk, ellentétben a palesztinokkal ...

Erre az esetre Gróf Széchenyi István már 1844. április 24-i beszéde összefoglalja a lényeget. "Az angol nemzet egyenjogúsíthatta a zsidó fajt. Mert , ha például én egy palack tintát töltök egy nagy tóba, azért annak vize nem romlik el, és mindenki ártalom nélkül megihatja. A nagy angol elemben a zsidó elvegyülhet. Ugyanez áll Franciaországra nézve is. De ha a magyar levesbe az ember egy palack tintát tölt, megromlik a leves, és azt nem eheti meg már ember. Más példát is hozok fel. Egy bárkában ülök, és abban van a gyermekem és másnak a gyermeke, és a bárkába bejő a víz, s előttem apodictice áll, hogy e két gyermeket benn nem tarthatom. Az igaz, ha a magamét lököm ki és a másikat benn tartom, azt az újságban fogják hirdetni (( akkora logikátlan őrültség lenne)). De én bizony inkább a magam gyermekét tartom, és a másikét lököm ki. E TEKINTETBEN TEHÁT A LIBERALIZMUS EGYENESEN A (( magyar bennszülött )) NEMZETISÉG ROVÁSÁRA TÖRTÉNIK. És ez nem vélekedés, mert apodictice számszerűleg is be lehet bizonyítani,hogy minden ilyen kedvezés csorba a (( magyar, bennszülött )) nemzetiségre nézve."

Ajjaj, a MAZSIHISZ, az SZDSZ meg a többi liberálisnak hazudott cionista társulás vajon hogy értékelné ezeket a szavakat manapság?? - Ezek a szavak ma antiszemiták, kirekesztőek, fasisztoidok, stb. De ha Gróf Széchenyi István szó szerinti idézése bűncselekménnyé nyilváníthatóak, akkor vajon hogyan süllyedhettünk ilyen mélyre? Na, ez ismét a logika hatalmas csődje, nem?? Manapság hazánkban három kaszt létezik. A legkiváltságosabbak, a kiválasztottak - vagyis zsidók. Ha csak egy üzlet üvegét betörik Budapesten, a történelmi zsidónegyedben, már az egész világ médiája erről vonyít! Szalad a magyar (?) miniszterelnök, a miniszterek, sőt az EU-s politikusok is! Egy betört kirakatüveg miatt, a Hollán utcába....?? A virtuális erődemonstráció tökéletesre sikeredett!

A zsidó politikát (vallást) folytató turanid kazárokra rosszat szólni antiszemitizmus. A másik kaszt, az érinthetetlenek - akik a cigányok. A zsidóság és a cigányság összefonódását nap mint nap tapasztalhatjuk. Közös holokausztmegemlékezések, az SZDSZ megalkotja a "megélhetési bűnözés fogalmát" - amivel legalizálja a cigánybűnözést. Ezáltal a szegény cigányság szabadon, állami felhatalmazással fosztogathatja a magyar lakosságot! A Zsidó Nyári Fesztiválon egyetlen magyarországi kisebbség vesz részt évek óta, a cigány... De van már Zsidrom fesztivál, sőt Judrom együttes is...

Ha valaki azt hiszi, hogy Kolompér Orbánt börtönbe fogják csukni,mert sikkasztott van egy dühítő hírem... Ő már a gazdagabb cigányságból került ki,de ő is érinthetetlen... Farkas Flórián cigány politikust felelősségre kellett volna vonni sikkasztás és más bűncselekmények miatt. A bűncselekmények elkövetése egyértelműen bizonyított volt. Ami vele történt, a magyar jogrend provokatív megcsúfolása volt. A börtön helyett 1998. március 4-én Göncz Árpád köztársasági elnök kegyelemben részesítette. Nem tudni milyen oknál fogva...

Farkas Flórián jelenleg aktív fideszes politikus, a Lungo Drom elnöke és folyamatosan retteg a magyar fasisztáktól. A csúcs: a zámolyi lincselő gyilkosok politikai menedékjogot kaptak Franciaországban, a 18éves Kozák Rajmund agyonveri osztálytársát, de 3 hónap múlva kiengedik a börtönből. Az olaszliszkai cigány gyilkosok egymilliárdos kártérítést követelnek a "lincselés" szó per során történt használata miatt!

Az igazságügyi és rendészeti miniszter, Draskovics Tibor tüntetőleg elmegy az ismeretlenek által megölt cigányok temetésére, ezzel is hergelvén a cigány etnikumot a magyarok ellen! De bezzeg a cigány lincselés magyar áldozatainak temetésével nem foglalkozik... Vajon miért? A hab a tortán, ha létezik még ezt túllicitálni: Gyurcsány Ferenc kormányszóvivője ,a cigány Daróczi Choli József a neve teljesen véletlenül Daróczi Dávidra változik az idők során. Dávidra, mint a dávidcsillaggal megjelölt szerencsétlen nép fiai... Gondolom, ha a törökök itt lennének, a neve Daróczi Mohamed lenne, ha az oroszok itt maradtak volna, Daróczi Ivánnak hívnák! De így legalább egyértelmű, mi a trend, hogy modern szóval éljek... A cigányra rosszat mondani természetesen rasszizmus. És mi van a harmadik kaszttal?

Ez egy érdekes folyamat! A megosztott bennszülött magyar nemzet tagjai most kezdik megérteni, miről is van szó valójában. Sajnos, ez a történelem során többször megtörtént már. Utoljára 1956 környékén. Akkoriban felkötötték Rajk Lászlót, majd később Nagy Imrét. Fel akarták kötni Bibó Istvánt, elüldözték Mindszenty bíborost, a zsidók legnagyobb magyar segítőjét... és még sok humánus, baloldali érzelműt. Mai szemmel nézve MSZP-szimpatizánsok. Igen ám, de ha 1956-ban felkötötték, tönkretették a kiemelkedő baloldali gondolkodókat, akkor kié volt a valódi hatalom a szocializmusban?

A klasszikus baloldal akkor döbbent rá, hogy kik gyakorolják a hatalmat és miről van szó, amikor az esztelen magyarellenes ószövetségi bosszúhadjáratot megtapasztalták. Jelenleg az eredeti MSZP-szavazók tábora ezen a megvilágosodáson mennek keresztül... Ez az egész, ami itt folyik nem a bal és a jobb, vagy a liberálisok közötti politikai vetélkedésről szól. Ezért fél a hatalom a Magyar Gárdától is, mint a magyar önvédelem egyetlen megmaradt eszközétől! Érdekes módon a zsidó Tom Lantos ki akarta tiltani az USA területéről a Magyar Gárda tagjait, Izraelben pedig a magyar(?) miniszterelnök mindig mentegetőzik a Gárda léte miatt. Miért van ez? Amit megélünk, az egy egyre kevésbé leplezett modern népirtás, a XXI.század kifinomult eszközeivel.

Végezetül írásomat egy Kölcsey Ferenc idézettel zárnám le. Kölcsey Ferenc írta a Himnuszt, ami a magyarok nemzeti imádsága. "Amely országban a zsidók megszaporodnak, az vagyoni végromlás szélén áll." Az írásomban utaltam rá, hogy a világ zsidóságának döntő többsége nem zsidó, hanem izraelita vallást felvett személy. Ezen személyek között vannak olyanok, akik korábban keresztény magyar emberekként éltek. Ők azok, akik meggyőződésből, vagy az életben való jobb boldogulás reményében gyakorlatilag zsidóvá lettek. Tehát nem szabad minden izraelitát egy kalap alá venni!

Van egy igen agresszív, szélsőséges, soviniszta magjuk, amely bajt hoz a békés többségre, majd a bajban magára hagyja a hittársait. Ilyen szélsőséges csoportosulás a világ minden népében létezik, vallástól függetlenül.

Egy nagyon jó példa erre. Izraelben titokban atomfegyvert gyártanak,és erről nem más, mint egy ott dolgozó zsidó, Mordechai Vanunu tájékoztatta a világot. Ezért 18 évig ült börtönben, ebből 11 évet magánzárkában. Ebből látszik, az igazságérzet független bőrszíntől, vallástól, nemzettől, politikai beállítottságtól. De a zsidóságot sem lehet úgy meghatározni , mint egy nép, aki valaha elhagyta Izraelt, mert ez lenne a világ legnagyobb hazugsága!

Az írásom legelejét a szőke nős viccel kezdtem. A szőke nővel, aki nem is szőke, csak világosra festette a haját... A magyar nemzet legkiemelkedőbb személyeitől idéztem. Gyakorlatilag az idézetek adják a mondandómat, én csak egységes egésszé férceltem össze pár mondatommal. Szóval a szőke nő a forgalommal szembe haladva megint ütközni fog, mert szabálytalanul közlekedik. Én pedig inkább vallok olyan nézetet, mint Gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Kölcsey Ferenc vagy sorolhatnám még a legnagyobb magyarokat!

Ezeket a nézeteket vallom, mert ezek az emberek rengeteget adtak a nemzetünknek és igyekeztek naggyá tenni a hazát. Nem azt nézték, van-e abban pénzbeli haszon. A figyelmeztetéseik sajnos beigazolódtak. A szavaikat lassan idézni is bűncselekmény lesz. Ha engedjük, mert minden rajtunk múlik!

Dr. Nagy Levente
Kunhegyes

Beküldte: Melczer Lajos


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megjelent: 6063 alkalommal

Hozzászólások  

 
Pálos Trend
#20 NEMZETGYŰLÉS A HŐSÖK TERÉN!Pálos Trend 2018-08-03 19:30
2018. 08. 08-án 08.óra 08 perckor: MAGYAR NEMZETGYŰLÉS A HŐSÖK TERÉN!
Idegeneknek nem akarod odaadni a hazád, házad, otthonod? Akkor ott vagy!
Nem akarod, hogy a házadba hazátlan telepeseket telepítsenek? Akkor ott vagy!
Eleged van a rabszolgaságból? Akkor ott vagy!
Eleged van a kizsákmányolásból? Akkor ott vagy!
Eleged van a bankárkormányból? Akkor ott vagy!
Eleged van az öncélú burzsoázia törvénytelenségeiből? Akkor ott vagy!
Emberi jogaidat érvényesíteni akarod? Akkor ott vagy!
Vissza akarod kapni ellopott életedet? Akkor ott vagy!
Nem akarsz HAZÁNKBAN se ó és se új migráns telepest? Akkor ott vagy!
Nem akarsz kivándorolni uzsorás elnyomóink miatt? Akkor ott vagy!
Tisztességes munkáért európai béreket akarsz? Akkor ott vagy!
Ott a helyed Neked is ha eleged van abból, hogy vadidegen régi-új honfoglalók és kollaboráns hazaárulók lopják el Jó Istenünk hagyatékát!
JUSSUNK EL EGYÜTT KÖZÖSEN A CÉLIG!
MEGOSZTÓ PÁRTOK NÉLKÜL!
Minden magyar embernek egyetlen közös célja egy valóban magyar Magyarországért; - csakis az ALKOTMÁNYOZÓ NEMZETGYŰLÉS lehet!
MUTASD MEG A GYERMEKEIDNEK , hogy mi MAGOK VAGYUNK; - mert MAGYAROK vagyunk!

ORBÁN VIKTOR UNOKATESTVÉRÉNEK VALLOMÁSA A BANKÁRKORMÁNY LAKÁSMAFFIÁJÁRÓL ÉS AZ ISRAEL PARANCSÁRA ZAJLÓ MAGYAR IRTÁSRÓL!!!
www.youtube.com/.../
Idézet
 
 
te is add tovább
#19 te is add tovább 2012-06-20 11:00
Kedves Barátaink!

Az ország bajban van. Külső ellenségei az utolsó két évben megújult erővel támadnak bennünket. A kisebbségek helyzete egyre romlik. Idén a Trianoni Diktátum ellen Párisban tüntető honfitársainkat precedens nélküli módon zavarta a francia lovasrendőrség. Benn a nemzetellenes érdekek már Árpád Apánkat is kikezdték azzal, hogy zsidó volt, és mi is zsidók ivadékai vagyunk. Külpolitikában, belpolitikában, a gazdasági életben folyó háborúhoz most kultúr-háborút kezdtek, még jobban, szinte arcátlanul meghamisítani történelmünket, aláásni nemzettudatunkat, hogy a nemzet visszavonhatatlanul a megsemmisülés gödrébe zuhanjon.

Legújabb támadás egy nagyszabású, nyilván jól pénzelt Magyar Világtalálkozót hirdettek meg július elejére, ahol mindent lehet: enni, inni, szórakozni, előadásokat hallgatni, csak politizálni nem. Nem lesz program Trianonról, nem lesz program a napi problémákról, csak a rómaiak által is gyakorolt panem et circenses, kenyér és cirkusz, másba a nép ne szóljon bele. Nyilván az augusztusi, fontos magyar témákkal foglalkozó VIII. Világkongresszus elé rendeznek, hogy a külföldi látogatok, akik egyszer mennek haza a nyár folyamán, erre menjenek, ne az MVSZ által rendezettre.

Mint tudjátok, a Magyarok Világszövetsége az egyedüli magyarországi aktív szervezet, amely a világ magyarságát képviselve küzd a nemzeti érdekekért. Az MVSZ-t anyagilag lesemmizte az első Orbán kormány, és baloldali ellenségei azóta is többször perbe fogták, amit az MVSZ mind megnyert, és az utolsó döntés, formai szabálytalanságokra hivatkozva, új választást rendelt el. Azonban lényeges szabálytalanságot nem állapítottak meg, és senkit nem sújtottak büntetéssel.

Az új, bíróságilag előírt és ellenőrzött választáson a tagság lényegében visszaválasztotta a régi vezetőket. Azonban a vezetőséget és lecsökkentett személyzetet annyira lefoglalja az augusztusban tartandó VIII. Magyarok Világkongresszusa előkészítése, hogy a tagtoborzás a háttérbe került. Ezért, mivel Dr. Nádas Gyula elhalta után, mint a Magyar Nemzeti Világtanács fő tisztségviselője és főtitkára elhatároztam, hogy a nagy múltú Magyar Nemzeti Világtanács, és annak elődje, a Szabad Magyarok Világkongresszus szerepének és feladatának átvételére és folytatására felkérem az MVSZ elnökségét. Egyben, mint a MNVT utolsó akciója, felajánlom, hogy segítünk az MVSZ-nek tagokat és támogatókat toborozni a Magyar Nemzeti Világ Tanács tagjai és támogatói között. Egyben javaslom és kérem, hogy a nemzeti emigráció kiváló elhunyt képviselőit az MVSZ vegye figyelembe és állítson emléket nekik.

A Nemzeti Világtanács történetét és eddigi fontosabb tevékenységét alább ismertetem.

Első lépésünk egy nagyszabású közvélemény kutatás, hogy a világ magyarsága hogy vélekedik az MVSZ-ről és a problémáiról.

Ezért szeretnénk, ha válaszolna az alábbi kérdéseinkre, és a választ visszaküldené címemre. Ugyancsak kérem, hogy jelen akciót ismertesse barátai körében, akik esetleg ezt nem kapják meg.

Tisztelettel,
Dr. Balogh Sándor,
A Magyar Nemzeti Világtanács főtitkára.


Idézet
 
 
leszerelt
#18 leszerelt 2012-06-04 23:50
Kedves Karakter,

Ügyeskedésed lehet, hogy máshol tiszteletre méltó, de itt nem. Vitáról nem beszélhetünk, mert a vitaindítónak szánt kérdésre nem válaszoltál. Ahelyett körbetáncoltad rádkérdezésemet sok érvényes de a lényeget mindig kikerülő - és amiatt, jelentéktelen - idézettel és szónoklással, miközben egy számunkra undorító idegen ideológia és a már ismert dezinformáció fonalaival megpróbáltad befonni honlapunkon a magyar hitvilág és tudat fölújuló kibontakozását. Akinek, pedig, szerintünk nyílt vagy rejtett szándéka a magyar hit behálózása, az itt egy nemkívánatos látogató. Kérlek tekintsd magadat nemkívánatosnak és távozz békében.

Isten Veled.
Idézet
 
 
torpapa
#17 torpapa 2012-06-04 21:20
Idézet - Karakter:
Tiltakozom a hozzászólásaim korábbi törlése ellen! Ezért most újra beillesztettem őket. A tisztességes vita kereteibe a törléssel történő elhallgattatás nem fér bele!


A tisztességes párbeszéd kereteibe szerintem az nem fér bele, hogy valaki valótlant állít. Hozzászólást soha nem törlünk, csak visszavont állapotúra állítunk, ha szükséges. Emiatt a hozzászólások folyamatos sorszámozzással, ellenőrizhetően mind megvannak, a "töröltek" is. Ha lenne mi miatt tiltakozni, lehajtott fejjel búsulnék, hogy egyesek keresztbefekszenek a judaista gondolatok térhóditásának. A valóságban nincs olyan hozzászólás, ami miatt "tiltakozol". Szerintem a tiltakozást nemesebb célok érdekében kellene foganatosítani, van bőven ilyen cél. Szívesen ajánlok néhányt: jogtalan kilakoltatás, magyar gyerekek táplálékának megvonása, és hasonlók.

A gyűlöletvallás terjedésének elemzése nem honlapunk feladata, inkább ízletes, ehető dolgokat próbálunk felszolgálni büdös és hányingert keltő "szellemi étkek" helyett.

Igyekezeted tiszteletre méltó, de van, amit akárhogy kenünk, gyúrunk, bizony ugyanaz marad. Nem lesz belőle arany.
Idézet
 
 
Karakter
#16 Karakter 2012-06-04 20:05
Tiltakozom a hozzászólásaim korábbi törlése ellen! Ezért most újra beillesztettem őket. A tisztességes vita kereteibe a törléssel történő elhallgattatás nem fér bele!
Idézet
 
 
Karakter
#15 Karakter 2012-06-04 20:01
Idézet:
valószínűnek tartom, hogy a kazár birodalomban is fonták hálójukat, hogy ott is megpróbálták befonni a kazár vezérkart, pontosan úgy, ahogyan a történelem során mindenhol, ahova betették lábukat. Ez, viszont, közel sem bizonyítja, hogy bármiféle zsidó állam létezett volna azon a környéken. "zsidó... arab források kivételével, senki a világon nem tud kazáriai zsidó államról" (Lásd: www.youtube.com/.../
Dr. Zakar András: Talmudista államcsíny Kazáriában c. tanulmányában (betiltva.com/.../... az alábbiakat írja:
"Bulán, kazár előkelőség, 730 körül fölvette a zsidó vallást. Példáját lassanként a többi vezető is követte.
[...]
A zsidóság azonban egyre nagyobb hatalmat szerzett meg az ország vezetésében. A kagán mellé két keresztény, két zsidó, két mohamedán és egy pogány bírót állítottak, mint legfőbb tanácsosokat. Nemsokára azonban a zsidók az egész főhatalmat kezükbe akarták venni, holott a nép legnagyobb része idegenként állt szemben a zsidó vallással és a talmudi törvénykezés szellemével.
[...]
„Valószínűnek látszik, hogy az áttért Bulán leszármazottja, Obádja volt az, aki átvette a tényleges hatalmat, dinasztiát alapított, [...] Obadja a zsidó vallást tette uralkodóvá a hatalma alá tartozó területeken és a keresztény egyházi szervezet megsemmisítésére törekedett..." Ekkor törtek ki a magyarok a Volgán túlról, a Dontól nyugat felé. S ők is részt vettek a belháborúskodásban és a fölkelők oldalán állottak. [...]
A kazáriai talmudista államcsíny történetének részletes elemzése sok értékes következtetésre és tanulságra vezet. Világosság derül egyes népek áramlásának eddig ismeretlen gyökerére is. Tény, hogy a magyarságnak az a része, mely laza törzsszövetségben élt a kazár birodalomban, az államcsíny idején a leghatározottabban azoknak a kazároknak az oldalán állt akik föllázadtak a talmudi államvallás és törvénykezés ellen, és inkább kettészakadt."
"
(kiemelések tőlem)
Mindenki döntse el kinek hisz! Azoknak a kutatóknak-e akik emigrációban (Botos László), üldöztetést szenvedve (dr. Zakar András), vagy véleményének visszavonására kényszerítve (Bartha Antal), beosztásából megalázó leváltással büntetett a hatalom (Artamonov professzor), vagy annak, aki a rendszer támogatásával a magyar és nemzetközi véleményekkel szembemenve a magyarországi zsidóság származását és végső soron talmudista mentalitását tagadva keresi a kazár betelepülők és hazai szálláscsinálóik kegyeit.
Idézet
 
 
Karakter
#14 Karakter 2012-06-04 20:00
Idézet:
elvetem azt a zsidó koholmányt, mi szerint bármiféle zsidó uralom bármikor is létezett volna a kazár birodalom területén vagy idejében bárhol azon a környéken. ... valószínűnek tartom,
A koholmányra vonatkozó állítás bizonyítást igényel!

A valószínűség nem kimondottan jó érv akkor amikor neves, zsidó és nemzsidó történészek, különböző megközelítésben ugyan, de azonos véleményt fogalmaznak meg. Korábbi hozzászólásaimban zsidó forrásokat (Jack Bernstein, Arthur Koestler és Shlomo Sand, valamint www.szombat.org) mutattam fel az askenázi-szefárd zsidóság között létező különbségről, ellentétükről és a világpolitikában játszott szerepükről. Most nemzsidó kutatók munkáiból idézek, akik arra is rámutatnak, hogy a kazár belháborúra vonatkozó adatok nehezen hozzáférhetőek, illetve két történész esetében retorzió is történt.
Mihail Artamonov Illarionovich (1898-1972) orosz történész és régész foglalkozott a kazár belháború történetével. Botos László tanulmányában (www.magtudin.org/.../ Artamonovra hivatkozva az alábbiakat írja:
"A másik magyar csoport, amely a kazár civil belső háború miatt nyugat felé vándorolt, először Levédiában telepedett meg a Kuban-, Don- és a Dnyeper-folyók között, a 700-as években. A pogány kabarok – akik szintén ellenezték a zsidó vallás erőszakos kiterjesztését az egész Kazár Birodalomra – egyesültek az elvándorló elődeinkkel. A kazárok vezetői nem akarták, hogy őseink elmenjenek, mert a katonai erejük nagyon fontos volt a birodalom számára. Ezért kezdetben megpróbálták őket maradásra bírni. Felajánlották, hogy legyenek Kazária zsoldos katonái, de Álmos és emberei jól tudták, ha elfogadják ezt az ajánlatot, az nemzetük végét, kiveszését jelenti majd, mert az állandó belső zavargás felemésztette volna minden erejüket, mint ahogy ez meg is történt az úzokkal és a besenyőkkel, akik elfogadták ezt a megbízatást.
[...]
E történelmi eseményekről az adatok világviszonylatban tűnnek el, s ami megmaradt, ahhoz nehéz hozzájutni. Ugyanakkor a történészek, akik a kazár polgárháborút megemlítik, rendszerint kihagyják szövegükből az államcsínyt és annak következményeit: a magyarok két főcsoportra szakadását, és a nemzetirtást, ami a birodalmon belül ment végbe, s amelynek következtében a már említett úzok, besenyők, szittyák és részben a kunok megszűntek. Mi magyarok megosztódtunk és erősen megfogyatkoztunk.
Azok a történészek, akik a történelem e szakaszával foglalkoznak, elmondják, hogy Kazária milyen erős és civilizált nemzet volt, de nem említik, hogy csak addig, amíg a magyarok a birodalom részei voltak. Miután kiváltak, a Kazár Birodalom elvesztette hatalmát, s megszűnt létezni.
[...]
Zakar András írja, hogy a korabeli történelmi kútfők megemlítik a kazár polgárháború tragédiáját, de egyik sem említi a lázadás okát.
[...]
mikor Álmos ráeszmélt a zsidó államcsíny veszélyére, azonnal elrendelte a készülődést az új haza keresésére. [...] A vándorlásnak előkészületeit Dunlop, Marquart és Macartney írta meg. Artamonov professzor az előbb említett könyvében új adatfeldolgozást ismertet meg az olvasóval a zsidók kazáriai államcsínyéről. Bartha Antal, jól ismert történészünk, elfogadta ezt az értekezést, és 1964-ben közölt is erről egy cikket a „Századok” 4. számának, 807. oldalán. Sajnos 1968-ban Artamonovot leváltották az Ermitázs Múzeum állásáról, és még ugyanebben az évben Bartha Antal a „Történelmi Szemle” 1968. 1-2. novemberi számában visszavonta előbbi állításait, amit Artamonov kutatásai nyomán 1964-ben tett. A visszavonás oka még mindig ismeretlen."
Idézet
 
 
leszerelt
#13 leszerelt 2012-06-02 23:42
Honfitársak,

Csak hogy félreértés ne legyen, nem állítottam és most sem állítom, hogy a kazár birodalom vezetői bármikor is zsidók lettek volna vagy, hogy fölvették volna a zsidó "vallást". Sőt, én is elvetem azt a zsidó koholmányt, mi szerint bármiféle zsidó uralom bármikor is létezett volna a kazár birodalom területén vagy idejében bárhol azon a környéken. Magával a témával nem akartam foglalkozni - ezt az ámítást már sokan leleplezték - csak a megvezető logikai csúsztatásra akartam fölhívni a figyelmet.

Mivelhogy e téma mégis fölvetődött, valószínűnek tartom, hogy (sémi)faj-zsidók ellepték a kazár birodalmat, de csak a 9. század végén, amikor Perzsiából is Bizáncból is kikergették őket. Azt is valószínűnek tartom, hogy a kazár birodalomban is fonták hálójukat, hogy ott is megpróbálták befonni a kazár vezérkart, pontosan úgy, ahogyan a történelem során mindenhol, ahova betették lábukat. Ez, viszont, közel sem bizonyítja, hogy bármiféle zsidó állam létezett volna azon a környéken. Bakay Kornélt idézve, "zsidó... arab források kivételével, senki a világon nem tud kazáriai zsidó államról" (Lásd, Bakay Kornél: www.youtube.com/.../)
Idézet
 
 
Karakter
#12 Karakter 2012-05-20 23:37
Idézet - leszerelt:
Honfitársak,

Magánlevelezésben érkezett fölkérésre helyzetfölismerésemet közlöm azokkal közületek, akik azt időszerűnek tartják.


Nyilvános vitában magánlevelezésre hivatkozni ellenőrizhetetlen és emiatt tisztességtelen dolog. Amennyiben valakinek véleménye van a vitával kapcsolatban, annak kézenfekvő módja a hozzászólás az érdekelt fél közvetlen megszólításával, nem pedig postás szerepre felszólítani az adminisztrátort. Magára valamit is adó ember az ilyen felkérést udvariasan vissza is utasítja, hacsak nem saját magát szólítja meg ezen a módon.

A saját vélemény mellett pedig illik kiállni, különösen ha meg van valaki győződve az igazáról. Ezért felesleges ellenőrizhetetlen felkérésekre hivatkozni, különösen akkor, ha a jelen vitával kapcsolatba - valószínűleg - nem hozható.
Idézet
 
 
leszerelt
#11 leszerelt 2012-05-20 21:40
Honfitársak,

Magánlevelezésben érkezett fölkérésre helyzetfölismerésemet közlöm azokkal közületek, akik azt időszerűnek tartják.

Érvelési és szónoklási hibáknak nevezzük azokat a fogalmazás-elemeket és -összetételeket, melyek fölületesen józan hangzásúak de lényegükben ésszerűtlenek. Ezek lehetnek véletlen gondolkozási hibák, vagy szándékos, megtévesztést szolgáló eszközök. Így is úgy is, jobb esetben zűrzavart keltenek az őszinteséghez szokott hallgató gondolkozásában és gondolkodásában; rosszabb esetben tévhitre terelik.

A különbséget a véletlenül becsúszott és szándékosan becsúsztatott hibák közt úgy találjuk meg - többek közt -, hogy rákérdezünk az előadóra. Ha a hiba véletlen és az előadó őszinte és elfogulatlan, megköszöni a hiba megvilágítását, és vagy kijavítja hibáját vagy visszavonja fogalmazását. Ha, viszont, a hiba szándékos vagy az előadó becstelen vagy elfogult, elkerüli az egyenes választ, ismétléssel erőlteti a már megkérdőjelezett hibáját, megpróbálja eltereli a figyelmet, lényegtelen tényekkel áll elő, vagy hasonló további érvelési hibákat vet be. Ha ezen utóbbi hibák bevetése meghiúsul, egy újabb, szerinte hatásosabb módszert vesz ki eszköz táskájából: Kitér a rákérdezés útjából, és magát a rákérdezőt támadja meg, remélve annak védekezésbe kényszerítését, mely a kínos rákérdezést - reméli - a háttérbe fogja szorítani vagy mindenestül elfogja párologtatni. A támadást az arra kiképzett előadó a rákérdező valódi vagy vélt gyenge pontjai ellen veti be, és egyben megpróbálja a rákérdezőt elkülöníteni egységétől illetve egységét tőle. Az őszinteséghez szokott hallgató az effajta bomlasztást nem mindig veszi észre.

A szerkesztőség szerint bomlasztó szándékú anyag néha azért marad meg, mert segít ráismerni a bomlasztók módszereire. Mindig a jóindulat föltételezéséből induljunk ki, de ne ugorjuk át a rosszindulat jeleit. Mindenben amit hallunk vagy olvasunk az igazságot és az ésszerűséget keressük. Tanuljuk meg megfigyelni és vegyük számításba ráérzéseinket. Minden rossz érzés egy figyelmeztetés; óvatosságra int bennünket. Elemezzük a fogalmazások logikáját, érvényesítsük az érveléseket, és kövessük a közlések hangulatát. Hangulat változások a közlők indítékait általában új távlatokból teszik láthatóvá. Elsőként és utolsóként, pedig, tegyük föl magunknak a kérdést: "cui bono", "cui prodest" "kinek jó", "kinek érdeke".
Idézet
 
 
Karakter
#10 Karakter 2012-05-20 01:49
Kedves Leszerelt!

A hasonló viták elkerülése érdekében járatos megoldás annak állandó helyen való közzététele, miszerint a megjelentetett írásokban szereplő állítások mindegyikével nem feltétlenül ért egyet a szerkesztőség. Ennek hiányában a hozzászóló olvasókkal folytatni nyílt vitát a szerkesztőség vagy a moderátor eltérő álláspontjáról akkor is etikátlan, ha az olvasó a hozzászólásával belépett a ringbe.

Már korábban is felfigyeltem az állítások bizonyítása iránt való vonzalmadra, de felületességemben nem tulajdonítottam ennek túlzott jelentőséget, inkább a korrekt vita iránti megalapozott igénynek tekintettem. Most viszont kénytelen vagyok észlelni, hogy az oldalon megjelentetett írásban szereplő állítás bizonyítását attól a hozzászólótól várod, aki azt véleményének megalkotásában felhasználta és megismételte. Ezzel a hozzállásoddal dr. Nagy Levente idézett írását is megkérdőjelezed, mivel szerinted bizonyítatlan állítás van benne. Ezzel a magatartásoddal áttételesen, rontod az oldal presztízsét is.

Továbbá: Mivel széles körben általánosan ismert állításokra vársz bizonyítékot, ezzel a kérdésben tájékozatlannak tetteted magadat, ráadásul fenntartod a jogot arra, hogy a hivatkozott szerzőket és írásaikat csak létezésük tekintetében tekintsd bizonyítéknak, ezért alapos gyanúm van arra vonatkozóan, hogy szándékod nem ismereteid elmélyítése, nem az olvasók meggyőzése, hanem a tényekkel való szembehelyezkedés, az ismeretek megkérdőjelezése és a kevésbé tájékozott olvasók elbizonytalanítása.


Kedves Leszerelt!

A kérdésed alapjául szolgáló mondatomat egészben és két önálló állítást képező részében kívánod bizonyítva látni. Eddigi véleményedet ismerve tisztában vagyok azzal, hogy az alábbi mondatok csak azt bizonyítják számodra, hogy az interneten megtalálhatóak. Én azonban nem neked kívánom bizonyítani inkriminált mondatom igazságát, hanem az érdeklődő olvasóknak. Te az eddigi hozzáállásoddal és obstruktív (akadályozó/elzáró) magatartásoddal bizonyítottad számomra, hogy célod nem az olvasók és saját látóköröd bővítése, a vita tartalmasságának növelése, hanem ellenkezőleg.
Tevékenységed, a vitákban való szerepvállalásod a hozzászólók és az olvasók aktívitásának letörése irányába mutat. Ezzel eltávolítod az oldaltól az érdeklődőket, lerombolod az oldal tekintélyét.
Idézet
 
 
Karakter
#9 Karakter 2012-05-20 01:38
Idézet:
Ezen szabályok egyike, pedig, megköveteli az állítások bizonyítását.
Nézzük!

a bibliai semitákhoz legtöbbjüknek [zsidóknak] semmi köze nincsen, lévén turáni faj egyede

- Az Amerikában élő askenázi Jack Bernstein szerint "ma az Izraelben élő ’zsidók’ 94%-a askenázi, akik elnyomják a szemita széfarád zsidókat."
A bizonyos politikai okokból világon elterjedt antiszemita kifejezés helytelen. A mai világban élő zsidóság nagy része nem héber-izraelita-zsidó származású, tehát nem tartoznak a szemita népfajokhoz. A legnagyobb szemita népfajcsoport az arab. Ezt írja a budapesti születésű, később Angliában élő, de azóta elhunyt, az író Arthur Koestler (1905-1983) „A Tizenharmadik Törzs” című könyvében is így magyarázza:
"... az európai zsidók, Kr.u. 600 és 1000 között, a török fajú kazárok a Káspi-tenger térségében, Oroszország déli részén lévő hatalmas birodalmából származnak. A zsidó kereskedők hatalmas gazdaságra és befolyásra tettek szert, 740-ben a kazár uralkodókat sikerült meggyőzniük, hogy vegyék fel a zsidó vallást. Egy évszázaddal később különböző vándor népek megtörték a kazárok uralmát, és a népet szétszórták Kelet- és Közép-Európa minden sarkába, ahol zsidóknak ismerték őket. Manapság, legtöbb zsidó kelet-közép-európai eredetű, úgynevezett "askenázi zsidó", akik a zsidó vallást felvett kazárok leszármazottai, tehát nem is lehetnek szemiták....” forrás: www.hazankert.com/05apr4.html

"az askenáz szó a bibliában egy népre vonatkozik, amelyik valahol az Ararát hegye és Örményország szomszédságában élt. A név előfordul a Genesis 10, 3 és a Krónika I. könyve 1, 6, mint Gomer fiainak egyike, aki Jafet egyik fia volt. Askenáz Togarmah egyik fivére is (és Magóg unokaöccse), akit a kazárok József király szerint az ősüknek tartanak
...
Az előző fejezetekben idézett bizonyító anyag nyilvánvalóan olyan határozott álláspontot eredményez azoknak a modern történészeknek a javára - legyen az akár osztrák, izraeli vagy lengyel - akik egymástól függetlenül érvekkel támasztották alá, hogy a jelenkori zsidóság zöme nem palesztinai, hanem kaukázusi eredetű. A zsidó vándorlás fő árama nem a Földközi-tengertől folyt Franciaországon és Németországon keresztül kelet felé és azután ismét onnan vissza. Az áramlás folyamatosan nyugati irányban mozgott, a Kaukázustól Ukrajnán át Lengyelországba és onnan Közép-Európába. Amikor a példa nélkül álló tömeges letelepedés Lengyelországban létrejött, egyszerűen nem volt elég zsidó nyugaton, hogy azt arra lehetne visszavezetni, miközben keleten egy egész nemzet volt mozgásban új határok felé.

Persze esztelenség volna tagadni, hogy különböző eredetű zsidók szintén hozzájárultak a létező zsidó világközösséghez. A kazárok arányát a szemita és egyéb részesedéshez lehetetlen meghatározni. De a bizonyítékhalmazat hatására az ember hajlik arra, hogy egyetértsen lengyel történészek egyhangú véleményével, amely szerint "a korai időkben a fő tömeg Kazárországból származott" és ennek megfelelően a kazárok hozzájárulásának a zsidóság genetikai szerkezetéhez lényegesnek és minden valószínűség szerint dominánsnak kell lennie.
" Forrás: terebess.hu/.../13torzs_4.html

Arthur Koestler: A tizenharmadik törzs című könyvével kivívta Shlomo Sand zsidó történész professzor tiszteletét is, aki a nagy vihart kavart Hogyan alkották meg a zsidó népet? című művében Koestlert elődjének és példaképének nevezi. forrás: www.miep.hu/.../
Idézet
 
 
leszerelt
#8 leszerelt 2012-05-19 04:55
Kedves Karakter,

Köszönöm válaszodat. Nem tartom célszerűnek minden egyes állításod elemezését, de a föltételezett félreértéseket tisztázni szeretném. Hozzászólásod egyes részeivel egyetértek, de a célszerűtlen bólogatást fölösleges fecsegésnek tartom.

1. "nem pontosítottad kérdésedet, hogy ti. melyiket vitatod": Egybevéve idéztem, ergo, mind a kettőre kérdeztem, külön-külön is, egybevéve is. Nem vitattam, kérdeztem.

2. Juhász László idézett állítása, bár lehet, hogy megalapozott, se itt se idézett cikkében nem bizonyított, tehát nem tekinthető se forrásmunkának se kútfőnek. Ez nem azt jelenti, hogy föltétlenül értéktelen, csak azt, hogy nem bizonyítja állításodat.

3. Arra, hogy kérdésem sportszerűtlen-e csak azt tudom válaszolni, hogy, szerintem, aki belép a szorítóba, vállalja a meneteket, függetlenül attól, hogy ott mással hogyan bántak vagy bánnak. Állításoddal beléptél a szorítóba, és avval egyben e "sport" szabályai alá vetetted Magad. Ezen szabályok egyike, pedig, megköveteli az állítások bizonyítását.

4. Semmit sem kértem számon Tőled #3 hozzászólásod első mondatából.

5. A szombat.org nyilatkozatai vita szempontból jelentéktelenek. Bárki mondhat bármit. Megalapozás nélkül az ilyesmi csak azt bizonyítja, hogy ez vagy az ezt vagy azt nyilatkozta, és azt is csak akkor ha a nyilatkozat bizonyíthatóan az idézett forrásból ered. (Ezen utóbbi föltétel teljesítése itt lényegtelen.) Ugyanez mondható a többi idézett nyilatkozatra.

6. A félreértés elkerülése érdekében ideollózom kérdésemet: Mire alapozod azon állításodat, hogy "a bibliai semitákhoz legtöbbjüknek [zsidóknak] semmi köze nincsen, lévén turáni faj egyede"? Továbbá, a pontosítás érdekében, két, szerintem megfelelő alap közül (kutatómunka vagy kútfő) egy idézését kértem. Tehát, kérdeztem, mire alapozod állításodat? és kértem egy alap idézését. A kedves olvasó alanyisága határozza meg, hogy kinek mi "derül ki" ebből a kérdésből illetve, hogy mit kér az író. Sajnálom, de ennél egyszerűbben képtelen vagyok ilyesmit megkérdezni, és hogy Te ebből állítólag valami mást olvastál ki.

7. A "faj-zsidó" kifejezéssel a júdaizmus azon gyakorlóira utaltam, akik többségben az élőlények élettani rendszertan szerint csoportosított Homo sapiens nem (genus) sémi elágazása génjeit hordozzák. Mivelhogy itt csak többség - s nem kizárólagosság - figyelhető meg, egy közelebbről meghatározó "génkészlet" kifejezést alkalmaztam ott ahol a pontosság azt megkövetelte. A "faj-zsidó" helyett a "genetikai-zsidó" kifejezés is helytálló - ha úgy tetszik.

8. "Génkészletről beszélsz, holott korábban fajtól függetlennek tekintetted a júdaizmus követését": Igen. Szerintem, a júdaizmus követése fajtól független; de a judaizmus követői többsége a túlnyomó többségben sémi fajhoz tartozó zárt génkészlet hordozói közt található meg.

9. "Hiába próbálod ezt [A világ ugyanis elzsidósodásban van] tagadni...": Nem tagadtam, nem is foglalkoztam e témával.

"...azzal, hogy csak néhány vezető vette fel a zsidó vallást": Ilyesmit se nem állítottam, se nem tagadtam. Azt sugalltam, hogy logikai csúsztatás egy uralkodó viselkedéséből következtetni az uralt lakosság hitét vagy világnézetét.

Sajnálom ezt a holtszülött eszmecserét.
Idézet
 
 
Karakter
#7 Karakter 2012-05-18 01:03
Kedves Leszerelt! (3)

"Se a magyar nép, se a Szovjetunió lakóssága nem volt zsidó, most sem az, se genetikailag, se hitében, de még cselekedeteiben sem."

- Viszont a világban tapasztalható zsidó vélemény-diktatúra és szellemi-gazdasági irányítás a zsidókereszténységet felvett népek gondolkodását oly mértékben megfertőzte, hogy mára nagy többségük kiérdemelte a proto-zsidó jelzőt. A világ ugyanis elzsidósodásban van. Hiába próbálod ezt tagadni azzal, hogy csak néhány vezető vette fel a zsidó vallást. Nem a vallás, hanem a gondolkodás számít, az teszi az embert amint erre óvatosan te is utaltál. Fajtól, vallástól függetlenül! Egy szellemi mozgalom másképpen nem is működhet.

"A test nem számít semmit, a szellem az ami megelevenít."
Idézet
 
 
Karakter
#6 Karakter 2012-05-18 00:59
Kedves Leszerelt! (2)

Máshol:

"Az askenázik a jidis, a sefardok a héber nyelvet beszélik.
Az askenázik hatalomra törők és a cioni bölcsek könyve, valamint a talmud is főként az ő megírt törvényeik."

Forrás: erdekesvilaglap.blogspot.com/. ../...

Hozzám intézett kérdésedből az is kiderül, hogy számodra bizonyítatlan elmélet a két népcsoport különbsége és kételkedésed eloszlatását tőlem várod.
Nekem viszont, a hivatkozott hozzászólásod alapján, az a véleményem, hogy te rendesen kevered magadban a dolgokat, mivel először azt írod, hogy: "Zsidó az, aki a júdaizmussal megismerkedett, azt magáévá tette, és aszerint gondolkodik, fajtól, "vallás"-tól, stb. függetlenül." Később viszont a kazár vezetők által felvett júdai hitet a politikai vezetésre korlátozva felmentést adnál a megélhetési zsidóknak, akik nem tudtak megmaradni saját országaikban, mert a parasztokon való élősködésük miatt menekülniük kellett. Érdekes módon a menekültáradatot megindító pogromok zsidók ellen zajlottak! Tehát nem szabadságharcosok ellen, akik az önkényuralom ellen harcoltak. Egyértelműen zsidóellenes pogromok voltak ezek és a menekültek is zsidókként érkeztek a célországokba. Kiket is akarsz te felmenteni a zsidóság vádja alól mondván, hogy csak a vezetés volt zsidó? Azokat, akik a XIX. században Magyarországot is elözönlötték és előbb fellendítették az ipart és a kereskedelmet, majd két világháborúba és patkányforradalomba sodorták az országot, hogy egy szocialista-kommunista kalandtúrán át adósságcsapdába kergessék, végül elkótyavetyéljék a befogadó ország termelő vagyonát, természeti kincseit és nemzeti ereklyéit? Azokat az askenázi zsidókat, akik létrehozták Izrael államot és ott másodrendű állampolgárként tekintik a szefárd zsidókat? Azokat az askenáziakat, akik a cionizmust megalkották és éltetik? Ezeket akarod felmenteni a zsidóság alól? Hiszen magukat zsidónak tartják! Vagy te jobban tudod?
Ezen kívül abban is zavaros a gondolatmeneted, hogy megkülönbözteted a faj-zsidót a felvett vallásútól. Itt nem a különbségtétel, hanem a cimkézés a hibás. Akiket te faj-zsidónak nevezel, azok a Biblia szerint Sém leszármazottai, közkeletűen sémiták. A felvett vallásúak Jáfet leszármazottai, turanid, türk népesség. Őket nevezzük askenázi zsidóknak. Az askenázi csoport és az ókori zsidóság kialakulása közt több évszázados mértékű történelmi különbség van. A faj-zsidó meghatározás azért is hibás, mivel itt faji jellegű különbségre történik utalás, miközben magad is hangsúlyozod a zsidóság szellemi meghatározottságát, amint az a fenti idézetből is kiderül. Tehát itt csúsztatás történik, amikor egy szellemi mozgalmat faji kérdésként állítasz be.

"Azon zsidók, akik nem ezen génkészlet hordozói, azaz csak a júdaizmus tanításai szerint cselekszenek, többségben jellemtelen, kizárólag saját céljaikat űző, kivétel nélkül erkölcstelen (nincs értékrendjük) egyének; kisebbségben, pedig, megfélemlített emberek."
- Ebben a mondatodban több igazság van mint csúsztatás, de én most a hamisat mutatom fel. Génkészletről beszélsz, holott korábban fajtól függetlennek tekintetted a júdaizmus követését. Lásd fenti idézetet!

"3. lenin, kohn (kun), rosenfeld (rákosi) és társaik faj-zsidók voltak; míg sztálin, ceausescu, csermanek (kádár) valószínűleg nem."
- Itt is kevered a szezont a fazonnal, mert az első csoport nagy valószínűséggel askenázi, Sztálin viszont egyértelműen szefárd (grúz) zsidó volt. Sztálin zsidógyűlöletének oka is a bibliai zsidóság és a feltörekvő kazár zsidóság közti ellentét volt.
Idézet
 
 
Karakter
#5 Karakter 2012-05-18 00:58
Kedves Leszerelt! (1)

Bár az idézett mondatomban szereplő két állításomra vonatkozóan nem pontosítottad kérdésedet, hogy ti. melyiket vitatod, én mégis mindkettőre megadom a választ Nagy Levente szavaival, aki azt írja fentebb, hogy:

"A zsidó politikát (vallást) folytató turanid kazárokra rosszat szólni antiszemitizmus."

Korábban pedig így ír:

"Israel Samír azt írja az egyik könyvében, hogy a világ zsidóságának 95%-a nem a Szentföldről származik, hanem kazár eredetű!!"

A bibliai semiták viszont nem kazárok, ezért a mai napig használt megkülönböztető jelzőjük szerint ők a szefárdok. Nevüket a wikipédia a Szefarad helynévből származtatja, ahova II. Sarrukín (Szargón) mezopotámiai király i.e. 722-ben hurcoltatta el a zsidókat. A nevet az Ibériai-félszigeten élő zsidók vették át a középkorban. A www.szombat.org/.../h9712c.htm oldalon viszont azt írják, hogy: A "szefárd" az iszlám országokból bevándorolt zsidóság gyűjtőfogalma. (Általában idesorolják a jemeniket vagy az irakiakat is, holott ők nem az egykor Spanyolországból - héber nevén: Szfarad - elüldözött zsidók leszármazottai.) Tehát nem kazárok.

Azonban nézzünk másfelé is! Juhász László írja 'Egy Gallup jelentés margójára' című publicisztikájában: "csak mítosz a zsidó népesség faji jellege. A szefárd zsidók egy 3000 éve néppé lett közösség utódai, amely részben sémi nép volt, de alapvetően poligenetikus. Az askenázi zsidók pedig velünk rokon turáni nép, a kazár leszármazottai, akikkel szemben nevetséges is lenne faji előítélet. Épp olyan nevetséges, mint a szombatista székelyekkel szemben."

A fentiek értelmében nem értem, hogy miért nem a cikk írójától, Nagy Leventétől kéred számon az askenázi zsidókra vonatkozó állítását, ha már Juhász Lászlót csak én idézem? Vagy írhattál volna egy #0 jelzetű hsz-t, amiben a szerkesztőség eltérő véleményét közlöd. Így egy kicsit sportszerűtlennek érzem kérdésedet. Ezen a kifogásomon túl azonban, mivel hivatkozol egy másik hozzászólásodra melyben a kazár birodalom politikai jellegét hangsúlyoztad, szeretném figyelmedbe ajánlani Nagy Levente írásából általam elsőként idézett mondatot, melyben a zsidóságot politikai mozgalomként értelmezi. Ez pedig nincsen ellentmondásban a te véleményeddel, mégis tőlem kéred számon, holott én ezt nem vitattam.

Ha fenti válaszom nem győzött volna meg az askenázi és szefárd zsidóság közti különbségről, akkor eme különbségről valljanak maguk a zsidók:
"Kétségtelen tény az, hogy a mai izraeli társadalomban a keleti zsidók kedvezőtlenebb helyzetben vannak, mint askenázi testvéreik." (szombat.org idézett írása)
Idézet
 
 
leszerelt
#4 leszerelt 2012-05-17 06:51
Kedves Karakter,

Több kérdésem - és észrevételem - is lenne, de egyelőre csak egyet teszek föl:

Mire alapozod azon állításodat, hogy "a bibliai semitákhoz legtöbbjüknek [zsidóknak] semmi köze nincsen, lévén turáni faj egyede"? Légy kedves idézd kutatómunkádat vagy adj kútfőt. Ez az elmélet már évek óta járja a világhálót (az előtt a búvárlapokat járta), de meggyőző bizonyítékot tudtommal még senki sem hozott. Ha ez csak véleményed, azt tiszteletben tartom - ha nem is egyezek vele (és figyelmedbe szeretném ajánlani magyarmegmaradasert.hu/.../... #4 Hozzászólás). Azt, viszont, jó lenne pontosítani, mert így állításod bizonyítást megkövetelő tényként szerepel itt.
Idézet
 
 
Karakter
#3 Karakter 2012-05-15 22:06
A zsidóság faji kevertsége, a szellemi pályákra való rátelepedése, a közgondolkodás tematizálása és irányítása, nemzsidók zsidóként való gondolkodása és viselkedése, ezek a tények mind azt erősítik, hogy a zsidóság elsősorban szellemi alakulat és csak a gondolat (a LOGOS) teremtő erejének biológiai megnyilvánulásaként tekinthetjük az esetlegesen kimutatható genetikai különbségeket. Érdekes és paradox módon erősíti a zsidóság szellemi meghatározottságának tényét az, hogy a zsidók származási alapon tartják nyilván zsidóságukat, holott a bibliai semitákhoz legtöbbjüknek semmi köze nincsen, lévén turáni faj egyede. Láthatóan a származási azonosságtudat erőteljes hangsúlyozásával terelik el a nagy többség figyelmét a szellemi meghatározottságukról, miközben teljes erővel uralják az összes olyan területet, amely a gondolkodás alakításában tölt be szerepet. (Oktatás, tájékoztatás, szórakoztatás, könyvkiadás, egészségügy, stb.)

A feudalizmus jellege, miszerint a király egyszemélyi tulajdona az ország, és a hatalom származási vonalon öröklődik, ezek a jellemzői megteremtik/megteremtették (a történelem tanúsága szerint) a királyi család manipulálásának lehetőségét, erősítik a kontraszelekciót és a gyenge uralkodó hatalomra kerülésének lehetőségét, az utolsó fázisban pedig az ország vagyonának idegen kézbe kerülését. Ezek a jellemző vonások és a történelmileg igazolt eredmény a zsidó érdekek évezredes távlatban történő érvényesülését, tehát a zsidók érdekérvényesítő képességének évezredes meglétét és hatékonyságát mutatják.

Azonban az európai feudalizmus előzménye a Római Birodalom volt, amelynek birodalmi eszménye sokáig a Német-Római Birodalomban testesült meg, majd tetszhalálából az Európai Unió létrejöttével támadt fel. Ennek a birodalmi reneszánsznak a megvalósulásában nem nehéz a fentebb említett zsidó érdekérvényesítő képesség megvalósulását felismerni, amint az egyre nyilvánvalóbb politikai jelenlétükben is megnyilvánul.
Idézet
 
 
REKABEA
#2 REKABEA 2012-05-14 08:52
Zsidó székelyek (!?) - ez vagy nagyon nagy tudatlanságra vall, vagy egy nagyon gonosz faj káoszt és pusztitást kedvelö egyedének förtelmes hablatyolása,
ugy is mondhatnánk "hamuka" - nagyon veszélyes !!
Idézet
 
 
verscsaba@gmail.com
#1 verscsaba@gmail.com 2012-01-12 05:11
a zsidó egy olyan,gyülekezeti forma ami a kapitalista rendszerben nőtte ki magát igazán.Aljas módon képes saját ember ill hit társát feláldozni arra,hogy ő még jobban meggazdagodjon(nem érzelmileg) !
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 67%Austria 1.3%
United States 6.1%Canada 1%
Romania 4.7%France 0.9%
Ukraine 3.5%Sweden 0.9%
Russian Federation 2.7%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.2%
United Kingdom 1.9%Australia 0.2%
Norway 1.5%Italy 0.1%
Serbia 1.3%Spain 0.1%

Today: 514
This Week: 5003
Last Week: 7568
This Month: 3987
Last Month: 22603
Total: 2538262

Belépés