Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Cs2020Sep24

2008. Július 21., Hétfő 08:02

Kérdések a szégyen évtizedeiből

Írta:  Bokor Imre,
Értékelés:
(4 szavazat)
A Justitia Bizottság '56-os szovjet agresszióval kapcsolatos anyagát, valamint a Manifesztum című történelmi témájú dolgozatát,- a médiumok elsöprő többsége, a közjogi méltóságok és a parlamenti pártok "agyonhallgatják", miközben tizedrangú kérdésekkel terelik el a közvélemény figyelmét az ország égető gondjairól, addig egyet kell érteni azokkal, akik neofasiszta vagy neonáci veszélyt emlegetnek, mert a közel 40 ezer fős (legkorszerűbb technikával felszerelt rendőrség) eddigi (felülről irányított) tevékenysége, valamint a bíróságok és ügyészségek "maszatoló", időhúzó eljárása kísértetiesen hasonlít az egykori nácik és/vagy bolsevikok tevékenységéhez.  

 KÉRDÉSEK A SZÉGYEN ÉVTIZEDEIBŐL MILYEN ORSZÁG EZ?

MILYEN ORSZÁG EZ?

AHOL:
1.
Kun Béla és társai (a Szamuely Tibor vezette "Lenin" fiúk) bevezették a vörösterrort: gyilkoltak (főként akasztottak), raboltak és kitelepítések tömegét végezték. Uralkodásuk 133 napjának mindegyikén 4-5 ártatlan embert végeztek ki, mindennemű bírósági ítélet nélkül. A Tanácsköztársaság bukását követően, Kun Béla Ausztriába menekült és magával vitte az államkincstár teljes pénzkészletét. Tevékenysége elismeréseként,- 8 Kun Béla szobrot állítottak fel az országban (legismertebbet a Vér-mezőn 1986-ban), de a "hálás utókor" vörös vírussal fertőzött egyedeinek "köszönhetően", a mai napig (!) számos helységünkben utcanevek emlékeztetnek Kun és Szamuely elvtársakra.

AHOL:
2.
Horthy Miklós fékezte meg a vörösterrorért revánsot vevő különítményeseket, lelket öntött a trianoni sokktól megrendült állampolgárokba, rendbe tette az ország gazdaságát, európai és világhírű gyáróriások létesítését segítette, megreformálta az egészségügyet és az oktatási rendszert. Külkereskedelmi mérlegünk 1923-tól 1945-ig nullszaldós volt, a mezőgazdaság termékei kontinensünk minden országába eljutottak. A Koronát felváltó Pengő 1945-ig Európa egyik legjobb valutája volt. Horthy vagyona - kormányzóságának ideje alatt -, egyetlenegy fillérrel sem növekedett! És ezt az államférfit sározták be Rákosi és Kádár történészei, politikusai, közgazdászai, valamint katonai "stratégái" és jogászai.

AHOL :
3.
Horthy Miklós kormányzósága alatt, a magyar állampolgárságú és a külföldről idemenekült zsidók (a német megszállásig) a legnagyobb védelem alatt élhettek, miközben a németek által okkupált országok többségében - gyakorlatilag - kiirtották őket. Horthy Miklós volt az egyedüli államfő Európában, aki kétszer is "kesztyűt mert dobni" Hitlernek, nem engedte a német csapatok átvonulását országunkon Lengyelország felé, de a semleges Svédország például hozzájárult, hogy Norvégia lerohanására a németek haderő svéd útvonalakat használjon.

AHOL:
4.
A magyar állampolgárságú zsidók elleni atrocitást elkövetőkkel és gyanúsítottakkal szemben létrehozott dilettáns Népbíróság (negyed-művelt) tagjai szériában gyártották a jogszerűtlen ítéleteket, közvetett módon kiterjesztve az elítéltek családjára, barátaira és/vagy munkatársaira. Majd a mai napig emlegetik vélt vagy valós sérelmeiket olyanoknak címezve, akik már régen nem élnek, vagy akik még nem is éltek azokban az időkben. Legutóbb például Budapest házmestereit vádolták meg azzal, hogy egytől egyig a nyilasok szolgálatában álltak.

 

AHOL:
5.
Rákosi és bandája (Rajk László, Kádár János, Farkas Mihály, Gerő Ernő, Péter Gábor, Apró Antall,
Piros László, Marosán György, Korom Mihály, stb., stb.) 1945-től kezdve visszacsempészték a vörösterrort hazánkba, törvénytelenségek tömegét követték el, majd a hajuk szála sem görbült meg, miközben 1956-ban, az ellenük fellépő forradalmárokra és tüntetőkre sortűz, akasztófa, börtön és kiközösítés várt.

AHOL:
6.
A Quislingen is túltevő,- minden árulók és hazaárulók atyja: Kádár János, a Szovjetunió hőse,- Haynaut kisinassá degradálva ,- irányította a pufajkások és a szovjetek által támogatott megtorlást, több száz hazafit állíttatott a bitó alá, tízezreket nyomoríttatott meg és tartatott szabadságuktól megfosztva. Kádár "uralkodása" alatt valósították meg az új temetkezési formát: áldozataikat arccal a föld felé fordítva, hátradrótozott kézzel, koporsó nélkül, jeltelen gödrökbe "kaparták" el, a hozzátartozókat pedig sem az ítéletről, sem annak végrehajtásáról nem tájékoztatták, de "gondoskodtak" a társadalom perifériájára történő kirekesztésükről.

AHOL:
7.
Az eszét vesztett Kádár halálát követően, ezrek gyászolták az országot erkölcsileg és anyagilag tönkretevő, primitív (igénytelen), mérhetetlen hazug és jellemtelen despotát. Sokan emlékeznek ma is el-elcsukló hangon Kádár "emberi nagyságára", "államférfiúi képességére", a legvidámabb barakkra, ahol lehetett lopni, túlórázni (GMK-zni), kölcsönöket felvenni, csasztuskázni, egy pár "ingyen" virsliért és egy pohár "seritalért" felvonulni, és tapsolni annak, aki Rajk (elvtársa és barátja) felakasztását "élőben nézte" a fegyház második emeleti ablakából, majd "kóser pálinkával" koccintva, gratulált a bv. alezredesnek eredményes munkájáért, este pedig dunai hajókiránduláson vett részt Péter Gábor, Farkas Mihály és a KGB-s Bjelkin társaságában, hogy vidám tereferével búcsúztassák a fárasztó napot.

AHOL:
8.
Kádár után Grósz Károlyt "istenítették" az ortodox bolsevikok, majd a pufajkás Horn Gyulát, továbbá a KGB ellen "harcolt" Medgyessy Pétert, egykori "T" tisztet, Kádár helyettesét. Most pedig a Medgyessyt kiebrudaló Gyurcsány Ferencet zárta a szíve csücskébe a szemellenzősök népes - primitív - tábora.

AHOL:
9.
Felvehette a "kommunista" melléknevet egy "Tőkét" vesztett marxista párt, büszkén ünnepelve az egykori Tanácsköztársaságot, Károlyit, Kun Bélát, Kádárt, anélkül, hogy a bal vagy a jobboldali média egy enyhe kifogással élt volna olyan párttal szemben, amely (ezek szerint) azonosul 100 millió ártatlan ember haláláért felelős testvérpártjainak borzalmas (népirtó) tetteivel!

AHOL:
10.
A Gyurcsány-féle kormány (propaganda) nyomására, a választópolgárok (erkölcsileg lealacsonyult) része, a világtörténelemben példátlan módon (!), a 2004. december 5-i népszavazáskor, megtagadta a határainkon kívülre kirekesztett honfitársait, nemet mondott a kettős állampolgárságuk megadására. Ilyen mélyre csak azok süllyedhettek, akik politikai és erkölcsi vakságban szenvednek! Külföldiek szemében a magyarság ázsiója rohamosan csökkent, és ebbe a csökkenésbe (sajnos) azok is bekerültek, akik a másként gondolkodók (voksolók) táborába tartoznak.

AHOL:
11.
A normális agyműködésűnek nehezen mondható Gyurcsány: (a) "leqrvázta" az országot, (b) közhírré tette, hogy a kormányával másfél évig nem csinált semmit (SIC!), (c) kijelentette, hogy: "hazudtak reggel, este és éjszaka", (d) a dübörgő gazdaság meséjével és Lendvai Ildikó 19 ezer forintos (nyugdíjasoknak beígért) reklám papírkájával kapitális (!) választási csalást követett el, majd amikor észlelte, hogy az utcai tüntetéseken kívül semmi sem történik, akkor a hazug Gergényi főrendőr "talpasaival" (e) szétverette a békés tüntetőket. Vízágyúkkal, gumilövedékekkel, gránátvetőkkel, gumibotokkal, lovas rendőrökkel, farkaskutyákkal, viperákkal támadtak a felvonulókra és a felvonulókhoz nem tartozó járókelőkre. Könnygázfelhőbe burkoltatta a belvárost, elborult agyú, azonosíthatatlan rendőrök rugdosták a földön fekvőket vagy taposták a nemzeti színű zászlókat. Ezt "kapták" az EU új polgárai, és arra sem érdemesítették őket az EU parlament illetékesei, hogy egy csipetnyi tiltakozó nyilatkozattal kifejezzék elégedetlenségüket a nácikra vagy a fasisztákra jellemző diktatórikus fellépés ellen.

AHOL:
12.
A kormány és az MSZP, valamint az SZDSZ politikusai ország-világ előtt rikácsolják, hogy hazánkban fasiszta veszély van és antiszemitizmus dühöng, miközben azzal sincsenek tisztában, hogy mi a különbség a fasizmus, a nácizmus és a bolsevizmus között. Ezzel a magyarságot sértő és igaztalan politikájukkal viszont elterelik a figyelmet azokról az országokról, ahol valójában léteznek komoly rasszista megmozdulások (Franciaországban, Németországban, Szlovákiában, Romániában, Törökországban, Szlovéniában, Nagy-Britanniában, stb.,) és faji megkülönböztetések. A Benes dekrétum létezését és érvényesülését "megspékelték" egy Benes szoborral is, de a madárkorban szenvedő Ungár Klárának vagy Gusztos Péternek ehhez egy szavuk sem volt. Ezekben az országokban a sajtó előszeretettel foglalkozik a "kreált" magyar eseményekkel, és belső gondjaik feledtetése céljából a Magyar Gárdával ijesztgetik állampolgáraikat.

AHOL:
13.
Az SZDSZ egyes hangadói (Horn Gábor, Fodor Gábor, Kóka János, Ungár Klára, Gusztos Péter, stb.,) ősi címereink, zászlóink vagy szimbólumaink elleni nyilatkozataikkal szándékosan irritálják azokat a hazafiakat, akik túlfűtött érzelmeiktől vezérelve nem veszik észre, hogy ezek a magyargyűlölők erre "játszanak", és ezzel operálnak a hazai és külföldi tájékozatlanok felé, rossz hírünket keltve a világ közvéleménye előtt. A csapongó mentalitású Krausz Tamás történész is az újfasiszta áramlat magyarországi térnyerésével riogatja az embereket, de eszébe sem jut az "újbolsevik" veszély lassú terjedése.

AHOL:
14.
A sántakutya-díjas Demszky Gábor immár az ötödik választási ciklusban kelleti magát Budapest főpolgármestereként, de az elmúlt - mintegy - 19 év alatt egyetlenegy említésre méltó tevékenységéről sem lehet beszámolni. Fővárosunkat Magyarország összes városához viszonyítva, a legelmaradottabb fejlődés és a legmagasabb adóssághalmaz jellemzi. A városkép, a tömegközlekedés, a közbiztonság, a szolgáltatás és a közterületek állaga kritikán aluli, a zöldterületek radikálisan csökkentek, a kutyapiszkok, a kátyúk, a rongálók és a grafittisek felszámolására semmilyen hatékony intézkedés nem született. Demszky két kitüntetést adott a polgárokat tönkre verető hazug Gergényi főrendőrnek, szó nélkül hagyta a kiagyalt "műveleti terület" létrehozását, Petőfi szobra előtt rikácsolja el évente egyszer a felvonulókkal, valamint a véleménynyilvánítókkal szembeni vádaskodását.

AHOL:
15.
A "melegek" provokatív felvonulásának engedélyezésével vonják el a figyelmet az ország tragikus anyagi és erkölcsi helyzetéről. Mintegy 250 - 300 millió forintra becsülhető annak a rendőrségi tevékenységnek a költsége, amelyet a "másság" bemutatkozásának védelmére elköltöttek. Minden értelmes ember tisztában van azzal, hogy az állampolgároknak nem a született defektes személyekkel van gondjuk, hanem a gusztustalan, a közízlést sértő produkciójukkal, a kihívó magatartásukkal és az
erőszakos fellépésükkel. Ezeket védi a hatalom (állig felszerelt) rendőrsége, figyelmen kívül hagyva azt is, hogy a másság demonstratív (botrányos jellegű) felvonulása nem hogy javítaná, hanem rontja a közvélemény irányukban megnyilvánuló szimpátiáját. Ennek a megítélése
viszont jóval több észt igényel, mint amivel a jelenlegi felvonulás főszervezői és engedélyezői rendelkeznek. Ha ez a tendencia tovább folytatódik, akkor elképzelhető, hogy hamarosan a kisebbséghez tartozó nudisták, a zsebtolvajok, a grafittisek, a közterület rongálók, a kukkolók, a Gyurcsány, Lendvai, Horn, Demszky, Kóka-féle hazugok, a milliárdos sikkasztók és az övsömörben szenvedők felvonulásával is számolnunk kell.

AHOL:
16.
Király Béla személyében egy kapitális szélhámos, hazudozó, többszörös dezertőr, áruló, mindenkit kiszolgáló és cserbenhagyó, kitüntetéseket, díszpolgárságot, vitézi címet és pozíciókat gyűjtögető kaméleon lehetett: a Magyar Kommunista Párt tagja, a Hadiakadémia parancsnoka, Budapest katonai parancsnoka, a Nemzetőrség tiszteletbeli elnöke, országgyűlési képviselő, az SZDSZ frakció tagja, vezérezredes, a FIDESZ katonai főtanácsadója, professzor, tiszteletbeli doktor, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, történész, kiadó, szerkesztő és galambász. És aki minden bizonyíték ellenére meghívásokkal és kitüntetésekkel halmoznak el!

AHOL:
17.
A Szabadság téren felállított ereklyés országzászlónkat elbuldózeroló megszállókat dicsőítő emlékművet kordonnal, kamerákkal és rendőri erőkkel oltalmazzák, figyelmen kívül hagyva a történelmi tényeket, önérzetünket, nemzeti büszkeségünket és igazságérzetünket.

AHOL:
18.
A Justitia Bizottság '56-os szovjet agresszióval kapcsolatos anyagát, valamint a Manifesztum című történelmi témájú dolgozatát,- a médiumok elsöprő többsége, a közjogi méltóságok és a parlamenti pártok "agyonhallgatják", miközben tizedrangú kérdésekkel terelik el a közvélemény figyelmét az ország égető gondjairól, addig egyet kell érteni azokkal, akik neofasiszta vagy neonáci veszélyt emlegetnek, mert a közel 40 ezer fős (legkorszerűbb technikával felszerelt rendőrség) eddigi (felülről irányított) tevékenysége, valamint a bíróságok és ügyészségek "maszatoló", időhúzó eljárása kísértetiesen hasonlít az egykori nácik és/vagy bolsevikok tevékenységéhez.

Prof. Dr. Bokor Imre,
a Justitia Bizottság elnöke

Megjelent: 2655 alkalommal

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 68.6%Austria 1.3%
Romania 5.2%Canada 1.1%
United States 4.1%France 0.9%
Ukraine 3.4%Sweden 0.7%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 2%Australia 0.2%
United Kingdom 1.9%Kuwait 0.1%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Norway 1.3%Poland 0.1%

Today: 21
This Week: 2140
Last Week: 4572
This Month: 14074
Last Month: 17360
Total: 2475094

Belépés