Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

P2020Sep25

2010. Július 19., Hétfő 20:32

Akkor mitől magyar a Szent Korona - 2. oldal

Írta:  Dankó János
Értékelés:
(17 szavazat)

A Szent Korona pedig a MADAROK Istenének koronája, Nagyboldogasszonyunké, Babba Máriáé! (!!!) Kaphattak-e magyarok ilyen koronát bárki fiától, borjától? Úgy-e?

Nem! Persze, hogy nem! A részenkénti „adományozást" később azért találták ki, hogy vélt felsőbbségüket ránk erőltessék, tűzzel, vassal inkvizícióval!

Ha nem származhatott máshonnan a Szent Korona, akkor csakis magyar (hun) műhelyben készülhetett, és a (Mani által megújított) magyar kereszténység szellemiségét kell hordozza. Mindebből az következik, hogy kizárólag magyar (szkytha) személyiségeket, illetve istenséget láthatunk képi programjában. Ha már tudjuk, hogy A M(AGY)AR Istennőnek készült a Szent Korona, akkor logikusan és a legjobb meggyőződéssel kereshetjük szeretett személyét az ikonok között!

Aki keres az talál. Nem is egyszer! Nincs abban semmi meglepő, hogy Ő szerepel legtöbbször a Szent Koronán. Vegyük sorba:

Láthatjuk Őt az abroncson a nagy homlokzati cipó alakú (Kárpát –medencét formáló) drágakő jobb és baloldalán. Ez egy „sztereó" kép, mindkét profilból megmutatkozik. Korona-kutatóink még a nőt sem ismerik fel benne! Pedig bájos női arcról van szó! Egyik portréját elnevezték Michael arkangyalnak, a másikat meg Gábriel arkangyalnak. HAHA!

danko-7

A MADAR istennő a Szent Koronán. Még a szárnyak is ezt sugallják!

danko-10

Királynői ruhájában is megcsodálhatjuk a Szent Korona abroncsán hátul, azon az ikonon, amelyet hivatalosaink KON –képnek, bővebben pedig Bíborban született Konstantinnak tulajdonítanak! Bődületes! Ebből a három betűből! Megint nem veszik észre, vagy nem akarják látni, hogy nem férfi van a képen, hanem egy NŐ! Egy bájos női arc.

Egy királynő, illetve nekünk, magyaroknak: AZ ÉG KIRÁLYNŐJE! Koronával, királynői ruhában! Ő szüli meg Napunkat minden hajnalban amikor bíborban pirkad az ég. Ennyit a bíborról, meg Konstantinról. Egyébként más bizonyítéka is van annak, hogy ez az ikon nem ábrázolhatja Bíborban született Konstantint Bizánc császárát. Nem csak őt nem, egyiket sem!

danko-11

Van egy másik korona, amit Monomachosz néven emlegetnek. Zománc-technikája nagyon hasonlatos a Szent Koronáéhoz, ám durvább, elnagyoltabb kidolgozású. Azonban az látszik rajta, hogy egy műhelyben készíthették a Szent Koronával. Nos, ez a Monomachosz néven ismert Korona egyáltalán nem fejre készült, mivel kis lábacskái vannak neki, tehát asztalra, bútorra való közönséges tárgy. Egy kis „állatkertecske" a maga módján. Az oldalán ábrázolt személyek pedig a császári ház prominensei. Ez egy gúny-korona, amely szatírikusan ábrázolja a korrupt, romlott (ferde hajlamú) császári személyeket.

Ezek után kérdéses lehet-e, hogy származhatott-e a Szent Korona (vagy bármely eleme) Bizáncból? Teljesen kizárt

danko-12

A Magyar Istennő holdsarló szimbólumával is jelen van a Szent Koronán a pántokat összefogó négyzeten a ferde kereszt alatt az Atya oldalán.

danko-13

Akinek a felmenői MADAROK, az maga is csak MADAR lehet! Igen Őróla van szó, a fiú-istenről! Krisztus urunkat a pártában szemből nézve talán mindenki felismeri. Ítélkezik, kezében egy törvénykönyv. Vállára vetve egykori halotti leple látható, és hogy véletlenül se gondolhassunk másra, árulkodó részleteket is közöl velünk a lepelről. A törvénykönyv a szeretet és a természet törvényeinek tára.

danko-14

A Szent Korona hátsó oldalán van egy párta-elem az Atya szimbóluma (a nagy nyolcszög alakú drágakő) felett. A rajta szereplő személyiséget is idegennek tartja a korona-kutatás, történetesen egy másik bizánci császárnak tulajdonítják, Dukász Mihálynak. Azt fentebb már láttuk, hogy a magyarok miként gondolkodtak a császári udvarról, ezért ezt a lehetőséget nyugodtan kizárhatjuk. A bizonyítást elvégezte kiváló néhai Gulyás Miklós Jutas testvérünk, mégpedig annak a bizonyítását, hogy ez az ikon Krisztus urunkat ábrázolja királyi ruhájában, hiszen Ő király az Atya országában. Oldalán az Isten kardja, amelyet később megkap az a kiválasztott személy, akit Isten Ostora néven ismer meg a világ, (láthatjuk is a kardot az oldalán!) és aki azt a feladatot is megkapja a magyarok Urától, hogy elkészíttesse a Szent Koronát.

danko-16

Nem is kell elfordítanunk a Szent Koronát ahhoz, hogy ezt a személyt is láthassuk az ő ikonján, mert ott van az abroncson a nyolcszög alakú drágakő jobb oldalán. Ez az egyetlen személyiség, amelynek magyar eredetet tulajdonítanak a hivatalosok is, mert azt mondják, hogy ez az ikon Gézáé, I. István apjáé. Ezt az ikont Geobitzász ikonként emlegetik a felirat alapján. Ám, hogy ebből miként lett Géza, az rejtély!

Atilla királyunk van az ikonon, mellette a M(AGY)AROKNAK szóló legfelsőbb parancs olvasható latin és görög kevert betűs írással (nyilván rejtett üzenetként) A parancs azt mondja ki, hogy az ország KÖVIT (földjét) és a Szent Koronát minden körülmények között meg kell őriznie a magyarságnak! Egészen az Ő második eljöveteléig! Nem tudom, hogy ez sikerül-e, hiszen a rossz pénznek szolgáló pÁRTok szolgai módon igyekeznek a maradék Magyarországot átjátszani sóvár gazdájuknak. A nép meg alszik, egyik pÁRT karmaiból menekül a másikéba. A „bíró" azonban már a kertek alatt jár!

Azt a maradék kis időt meg majd' csak átvészeljük!

Az abroncson szereplő további személyiségek logikusan mind szkythák. Orvos, és katona-szentek. Az élet és a szabadság védelmezői. Nem pedig hódítók! Szent György, akinek híres szobrát is magyarok készítették el: a Kolozsvári testvérek. A különös jelek, „ékezetek" és a „Szent Kozma" felirat még megfejtőre várnak.

danko-16  danko-17

A Szent Korona abroncsa a földi sík, az anyagi világ szimbóluma is egyben. Itt az időnek is nagy jelentősége van. Az abroncs kerülete a kb. 26.000 éves precessziós évnek felel meg. Ugyanakkor közli a Szent Korona a világgal, hogy kinek is a tulajdona a Kárpát-medence a M(AGY)AR Éden!?

danko-18

A MADAROK ÉGI KIRÁLYNŐJE három helyen is nyomatékot ad ennek! A magyarok örök ellenségei napjainkban ismét lebecsülik Égi Patrónánk erejét, de „jön még kutyára dér!" Vagy esetleg e miatt volt (van) a „csillagháborús" program? Vajon párhuzamot vonhatunk Krisztus második eljövetele és a Nibiru érkezése között? Rövidesen megtudjuk, mert az idő közeleg!

Az éggömböt a földi sík felett a keresztpántok jelképezik. Maguk a keresztpántok pedig a Négy Elsődleges Teremtő Erőt is megszemélyesítik, melyeket a végtelen Energia, azaz Isten bocsát ki magából. A mi Napunkat is az Ő végtelen energiája élteti. Ami a Szent Koronán a négy pánt, az a címerünkben a vörös alapba (az Atya színe) vágott négy fehér/ezüst sáv. A Napisten alatt tehát nem az izzó anyagi Napot kell érteni, hanem a végtelen Energiát, ami nélkül semmi nem lenne, mi sem.

Az abroncs és az éggömböt formáló pántok határán van a pártázat. A két ikon a Fiú-Istent ábrázolja, aki vállalta a földi életet és a tanítást. A további pártaelemeken jól felismerhető a mi hármas-halom jelünk, amely a Nap három fázisának, azaz a felkelő, delelő és lenyugvó égitestnek az egyberótt szimbólikája. Azaz azt sugallja, azt ismétli, hogy: Napisten, Napisten, Napisten,.... Stb...

Szent Mária, azaz Adiabenei Mária, aki Krisztus földi anyjának feladatát kapta, szimbólikusan van jelen a Szent Koronán. A születésre a 9 pártaelem utal, Szent Máriára pedig a pártaelemek eltérő zománcozása, (ú. n. Mária-üveg alapúak) melyek kissé fluoreszkáló hatást keltenek megfelelő megvilágításban, utalva a szeplőtelen fogantatásra. Bizonyos fényképfelvételeken ezt a jelenséget kiválóan megfigyelhetjük!

Adiabenei Mária pártus hercegnő volt, vagy nevezzük inkább pártásnak? Hiszen már megismertük a Szent Koronát annyira, hogy tudjuk Róla, Pártás Korona valójában és éppen a viselője, tulajdonosa után! Márpedig csak egy nép van a világon, amelynek Istene mindig pártában van, - és aki nem más, mint az Ég Királynője, Nagyboldogasszonyunk, - mégis napokat szül, csillagokat : ez a magyar nép.

Az élősködés és a rablás, valamint a rabszolgatartás ráerőltetése az egész emberiségre régi vágyuk az ember-parazitáknak. Számos korábbi kísérlet után a Római Birodalom testesítette meg ezt a szűnni nem akaró törekvést. A mai „nyugat" minduntalan a római örökségre hivatkozik. Senki, de senki nem beszél azonban arról hogy volt egy másik birodalom a Közel-Keleten, egy hasonló erejű, DE ellentétes pólusú óriás: a Pártás Birodalom, amely a benne élő népeknek teljes szabadságot, és nyugalmat biztosított. Róma számtalanszor megtámadta, de soha sem tudta legyőzni. Itt volt a szigete a méltó emberi életnek 500 éven keresztül! Itt gyülekezett a sereg Pannónia, vagyis a Dunántúl rabszolgává tett testvérnépének felszabadítására. A felszabadító seregben ott volt Attila is, későbbi királyunk. Mindenkit arra biztatok: olvasson a Pártusokról, pártásokról! Legyünk végre büszkék a múltunkra, hiszen nekünk nincsen szégyellni valónk!

Elhagyva a pártát, még mindig a magyarok őseiről fogunk beszélni, de helyesebb, ha inkább a hun, vagy a szkytha neveket használjuk, mert az idegen népek ezeken a neveken ismerték eleinket akkoriban. Később pedig avarként is. Nézzük azonban a pántokat, kiket látunk rajtuk!

A felül szereplő apostolok a következők: Szent János, Szent Péter, Szent Jabab, és Szent Pál. Vegyük sorra őket, az ikonok díszítése egyebekről is tájékoztat!

danko-19_20

Szent János és Szent Péter apostolok

Szent János mindkét vállánál madarakat látunk, vagyis egyértelmű utalást kapunk arra, hogy a MADAR istennő híve, az ATYA szeretet-üzenetének hordozója. Atyától való:-apostol. Erősebb nagyításban láthatnánk, hogy az indavégek a már ismert hármas-halom alakú karéjokban végződnek. Már tudjuk mit mondanak: Napisten, Napisten,....stb

Szent Péter vállánál nem madarat találunk, hanem oroszlánokat. Nagyon hasonlóakat az „esztergomi" oroszlánokhoz. Természetesen egyik esetben sem közönséges állatokról van szó, hanem a Magyarok Istenéről, az Ég Királynőjéről! Valószínűleg ezen ok miatt nem látogatható az egyetlen megmaradt „oroszlán" az esztergomi királyi várban. E miatt nem akar befejeződni soha sem a restaurálgatás!

danko-21

Az oroszlán oldalán ismét a hármas-halom karéjait látjuk négyszer. Csodálatos, ám beszédes „keresztkódolás" ez a Szent Korona keresztpántjaival, az isteni teremtő erőkkel!

A Szent Korona tele van olyan –magyar keresztény- szimbólumokkal, amelyet a jelenlegi júdeo-keresztény egyházak „pogány" jelképeknek tartanak, és elutasítanak. Ilyen jelkép miatt maradtak távol a magukat történelmi egyházaknak nevező egyházak vezetői a verőcei kápolna-szenteléstől. A Vatikán hivatalos állásfoglalása szerint egyébként a Szent Korona nem katolikus „kegytárgy" ! Valóban nem az, és nem is kegytárgy! A kijelentés akkor hangzott el, amikor a Carter kormány előbb a Vatikánnak ajánlotta fel a Szent Koronát. Később azonban elnöki gépen utazott haza a MADAROK koronája amerikai emigrációjából.

A következő párosításban Szent Jakab, és Szent Pál apostolok ikonjait láthatjuk.

danko-22

Szent Jakab és Szent Pál apostolok

Jól láthatjuk mindkettejük ikonján a MADAR istennő jelképeit, az oroszlánt, illetve a madarat. Jakab mellett a kis arany köröcskék is a Napistent ismételgetik. Kezében is van egy jogar-szerű tárgy a hármas-halom karéjaival, vagyis megérthetjük, hogy Jakab a szeretet vallását hirdeti, Krisztus tanításait.

Szent Pál természetesen nem azonos a júdeo-kereszténységet megalapító Saul Pál rabbival, aki átírta (meghamisította!) a krisztusi tanokat. A mai bibliában nem sok maradt a szeretet tanaiból, legfeljebb annyi, hogy szeressük elnyomóinkat! A „történelmi" egyházaknak egyetlen szavuk sincsen a tömegek nyomorba taszítására, a pénzhatalom gátlástalan és módszeres emberirtására, a természetellenesség gát nélküli elburjánzására, a mérhetetlen szenvedésre, stb. Csoda-e, hogy üresen konganak a templomok?

Gulyás Miklós Jutas kiváló testvérünk, akinek nyomában haladok e sorok írásakor, egy zseniális meglátással mutatott rá egy nagyon messzire vezető összefüggésre.

Felfigyelt rá, hogy az ikonon egy nagyon öreg személyiség látható. Nem is biztos, hogy a tanítványok között kell keresni. Ő korábban élt, sokkal, sokkal korábban! Kiléte nem kétséges, ő is magyar, hiszen a vállainál lévő madarak ezt világosan közlik velünk.

danko-23Van egy helységnév Mexikóban az egykori maya kultúr-központban, amely így hangzik:

Palenque

A templom-együttes önmagában is elképesztő csillagászati és matematikai tudásról árulkodik.

 

 

Az egyik építmény alatt mélyen megtaláltak egy sírhelyet, benne egy szarkofággal, melynek fedőlapját egy különleges faragás dísziti.

 danko-24

Kettős keresztünk és napforgók a szarkofágfedélen

Összefoglalva a 2. kérdésre adható választ: Amennyiben a Magyarok Istene mindhárom személyiségében, azaz Atyaként, Anyaként és fiúként egyaránt magyarnak tekinthető, akkor bizony az ikonok nem nélkülözik a magyarok ábrázolását. A további személyek is magyarok, vagy hunok! Szkythák!

Hozzászólások az előző honlapról itt olvashatók

(2. oldal / 2)
Megjelent: 20736 alkalommal

Hozzászólások  

 
vérszittya
#4 Magyar-ázat.....vérszittya 2016-01-16 08:19
Kedves Magyar olvasók!

Daknó János cikke, érdekes, jó és nagyon jó alapokon nyugszik. Jóllehet nem tud adni kimérítő magyarázatot rövid terjedelme miatt.

Ezért javaslom az érdekődőknek, ha komolyan érdeklődnek, olvassák el Gulyás Miklós Jutas könyvét "A Szent Koronáról másként".

Ebben a könyvben nemcsak kimerítő magyarázatot kapunk, de többszörös bizonyítást is. A szerző egy elhivatott és nagyon felkészült kutató, aki az életét áldozta ennek a munkának.

Gulyás Miklós Jutas e munkában szinte megszégyenítő tudásról és éleslátásról tesz tanúbizonyságot a jelenlegi koronakutatókkal szemben (és itt nem a "hivatalos" kutatókra gondolok).

Nagyon nagy horderejű munka. Ezt a könyvet minden magyarnak olvasnia kéne....

Igaz a könyvet csak a már valamilyen szinten "felkészült" magyar értelem érti meg. És ez így van jól, mert ez egy titkos üzenet, csak kiválasztottaknak.

Isten áldása a Magyarokra!
Idézet
 
 
zerge
#3 kérdészerge 2013-11-28 19:40
Biztos bennem van a hiba, de a madarat sehogysem látom. Ebben kérnék segítséget.
Idézet
 
 
Hungarus1
#2 VÁ: Akkor mitől magyar a Szent KoronaHungarus1 2012-10-08 23:02
Kár, hogy 3 zománcképet amiről bizonyos, hogy utólag cseréltek ki az osztrákok( pl dukász mihály, meg a konstantin ) is bele magyaráz a cikk író fölöslegese dolgokat.
Azok cserélt képek, aranyműves mester emberek igazolták, az egyik korona is elmondta mikor vissza került a korona az osztrákoktól, meg amúgy is látszik rajtuk, ha jobban megnézi az ember ( nem fér bele a foglalatba, továbbá az egyik alatt elvan vágva a gyöngysor stb )

Hátul a Szent szűz anya képe volt, elöl meg Jézus képe, felül a kereszt alatt ugye maga az isten van.
Így jön ki a sajátos magyar szentháromság: Az atya a fiú és a Szűz anya ( vagy boldog asszony ).

Nemes gesztus a cikk írótól amit képviselni akar, de azért ilyen hibákat nem kéne ejteni.
Idézet
 
 
gleslie
#1 VÁ: AKKOR MITŐL MAGYAR A SZENTKORONA?gleslie 2011-10-23 15:28
Érdekes írás. Várom a folytatást.
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 68.6%Austria 1.3%
Romania 5.2%Canada 1.1%
United States 4.1%France 0.9%
Ukraine 3.4%Sweden 0.7%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 2%Australia 0.2%
United Kingdom 1.9%Kuwait 0.1%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Norway 1.3%Poland 0.1%

Today: 173
This Week: 2788
Last Week: 4572
This Month: 14722
Last Month: 17332
Total: 2475742

Belépés