Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

H2020Aug03

2011. Szeptember 20., Kedd 18:18

A székelyek eredete

A székelyek magukat a hunok ivadékainak tartják. Ezt a hitet őseiktől örökölték, ősi hagyománynak tartják, s ehhez szívósan ragaszkodnak. Ennek írott emlékei a XIII. évszázad elejéig vezethetők vissza; nyoma van a legrégibb magyar történetíróknál s emlegetik a későbbiek is. Több mint száz év éta élénk tudományos vita folyik a székelyek eredete felett, s ez máig sincs végérvényesen eldöntve.
Kategória: Származástan
2011. Augusztus 23., Kedd 07:05

KI A MAGYAR?

Ki a magyar? Lajdi Péter Ki a magyar? Ki számít nemzetünkhöz tartozónak? Melyek ennek feltételei? Erre kísérlem meg megadni a választ. A legkézenfekvőbb választ e kérdésekre mindenki ismeri. Attól függően, hogy igennel avagy nemmel feleltél a kérdésre: „Fáj-e neked Trianon?”, azonosultál a magyarsággal vagy elhatárolódtál tőle.
Kategória: Lajdi Péter
2011. Július 21., Csütörtök 15:08

Trianont, nem kell jóvá tenni?!!

Miért vagyunk "kicsik"? Nem szabad elfelejteni, hogy a pozsonyi csatában (907) Árpád fejedelmünk csapataival tönkreverte Európa egyesült hadseregét, s azt sem hogy Európa megvédése hány magyar katona életébe került? Amig ők gazdagodtak (gyarmatosítás, szabad-kereskedelem, új kontinensek felfedezése és kirablása stb.) mi a vérünkkel fizettünk s fogytunk. Ezt ismerte el TH. ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok volt elnöke, 1910-ben Magyarországon tett látogatásakor amikor kijelentette: "Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért". Aminek lerovásaként kaptuk a diktátumot.
Kategória: Trianon sebek
2011. Július 11., Hétfő 14:47

Trianon felülvizsgálata talán megkezdődhet

Indoklás:  - Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért egyedül a Magyar Királyságot büntették meg.
Kategória: Trianon sebek
2011. Július 11., Hétfő 12:13

Hamis „békeapostolok”.

Máskülönben nem ártana az úgynevezett "anyaországba" is, ha eltörölték a halálbüntetést, helyette be kellene újra vezetni az állampolgárság megvonását (vagyis a száműzetést, mert gazdaságosabb mint a fogva-tartás) bizonyos jogsértéseknél mint pl. a nemzetgyalázás, a nemzeti vagyonnak az eltékozlása vagy saját érdekekre való használata, az ország eladósítása, amit a néppel fizettetnek meg mostanában stb..Nem új a gondolat, még volt rá példa: „A mi országunkban nem mondjuk, hogy az az ember, akit nem érdekel országa sorsa, egyike azoknak, aki saját dolgaival törődik; mi azt mondjuk, hogy itt nincs helye neki”! (Thuküdidész görög történetíró)
Kategória: Trianon sebek
2011. Július 09., Szombat 11:56

Kiút Trianonból.

Köztudomású, hogy, a cárista Oroszország, a pánszlávterjeszkedést szervezte, és az Ortodox egyház támogatásával kereste, a háború kitörését, mert abban látta Magyarország megsemmisítését, hogy végre megvalósuljon az észak és déli szlávok egyesítése. Ebben a tervben a franciák is érdekelve voltak, mert Alsace Lotharingiát tervezték visszaszerezni a németektől, egy általános háborúval, tehát titkosan összejátszottak a cári oroszokkal. Ferdinánd herceg meggyilkolása a szerb és orosz tikos szervek terve szerint meg is történt, 
Kategória: Trianon sebek
Ha az Úr valamit ránk bízott, majd ad alkalmat s elég erőt, hogy meg is oldjuk azt, csak hinni kell benne. Nekünk csak fel kell készülnünk rá, idejében. A feltámadás metaforáját sem tartom helyénvalónak, mert a feltámadás után következik a mennybemenetel, amit sok ellenségünk kíván nekünk (már gyűlnek is a keselyük, mint: Izrael, Kína, Ausztria és mások). De mi nemadjukfel !!!
Kategória: Trianon sebek
2011. Június 18., Szombat 10:20

Gondolatok a M A G Y A R S Á G -ról

>> De bárhogyan is keresem a "felszabadulás" után még megmaradt magyar nemzet nyomát Magyarország mai lakosainak, főként politikai képviseletének megnyilatkozásaiban: nem lelem sehol. Mindössze egy "népet" látok ott csupán, egy meggyötört, sokat szenvedett népet, mely megtanulta, hogy bizalmatlan legyen és önző, amikor csak módja van hozzá.
Kategória: Trianon sebek
2011. Június 18., Szombat 09:40

Az egyik szemem nevet, a másik meg sír.

Teljes tudatában vagyok, hogy nem az én feladatom megítélni a történelem igazságosságát, sem a törvények milyenségét, de mivel szenvedő alanya vagyok/vagy leszek mindkettőnek, jogot tartok a jajkiáltásra, ha valami nagyon fáj (s „ordítok, mint a fába szorult féreg”). Még az a hit sem kisebbíti a fájdalmamat, hogy nem vagyok egyedül vele. Sőt ez csak bátorít, mert: MINDEN MAGYAR FELELŐS MINDEN MAGYARÉRT (Szabó Dezső) s erőt ad a szókimondásra.
Állításuk szerint a holokauszt idején Magyarország elrabolta kincseiket. Utána kell nézni: az állítólagos aranyvonat úgy amiért Izraelnek már fizeti a kárpótlást Amerika. Nem tudom, hány év alatt kapják meg a sok milliárdot. 2006-ban már kaptak belőle.
Kategória: Olvasóink írják

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 69.2%Norway 1.1%
Romania 5.3%Canada 1%
United States 4%Sweden 0.7%
Ukraine 3.4%France 0.6%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
United Kingdom 1.9%Australia 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.1%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Austria 1.3%Poland 0.1%

Today: 177
This Week: 177
Last Week: 3299
This Month: 1239
Last Month: 19391
Total: 2444242

Belépés