Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Sze2020Jul15

2009. Április 05., Vasárnap 02:16

A Magyar Nemzet történetének kis tükre 4

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETÉNEK KIS TÜKRE, RÉSZLETEK 4   K.: Mindenütt azt olvassuk a történelemkönyvekben, hogy a "gepidák" a gótok oldalán harcoltak, és tulajdonképpen ők "verték szét" a Hun Birodalmat ... Mi igaz ebből... ? F.: Már az előbbiekben ismertettem, hogy a Hun Birodalom "szétveréséről" szó sem lehet. A "gepida" néven ismert nép hovatartozandóságát is megismerjük rövidesen, amint követjük a történelmi eseményeket.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Április 03., Péntek 02:16

A Magyar Nemzet történetének kis tükre 3

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETÉNEK KIS TÜKRE, RÉSZLETEK 3   Hunkori népek s Atilla király nyomában Debrecen vidékén Dobridzeni a sarmaták nyelvén boldogságost jelent (Vályi A.: "Magyarország leírása" I. köt. 464. lap, Buda 1796). Novotny E. dr. szerint nem kétséges Debrecen nevének az ősi sumir nyelv segítségével történő megfejtése: DIB-RI-IDZU- EN = a Holdisten kezének megragadása. A sumirok ugyanis a Holdistent, ZU-EN-t hívták segítségül s ezt az ősi királyi szertartást nevezték így. Ebből következtethető tehát, hogy Debrecen a "pogány" korban már kultikus hely volt. Csakhogy történetíróink a sarmatákat nem ismerik a Tiszán túl fekvő országrészen, hanem csak a Duna-Tisza között elterülő síkságon, a jazigok társaságában. Mit keres akkor a SARMISEGETHUSA nevű régi város a Tisza keleti részén? Ez a város SARMISTEGESTE néven volt ismert, és úgy a SARMISE, mint a SARMISTE szavak a sarmaták népnevét tüntetik fel: a "GETHUSA" és "GTE" szavak pedig helyet jelentenek.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Április 02., Csütörtök 02:15

A magyar nemzet történetének kis tükre 2

 K.: Chersoni csata után tortént 442-ben a békekötés. Hogyan kerültek Atilla seregei Chersonba... hiszen az a Krím félszigeten van ... ? F.: Már említettem, hogy még Ruga királyságának idején, a hun királyfi - Atilla - szervezte meg a Duna hajózásának hun monopóliumát. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a hunoknak hatalmas hajóhaduk és szállító flottájuk volt, hanem azt is, hogy kikötővárosokat építettek. Atilla - amint a központi hatalmat kézbe vette és ő lett a király, testvérének - Budának adta ezt a feladatot addig, míg ő a hadjáratokkal volt elfoglalva.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Április 01., Szerda 02:15

A magyar nemzet történetének kis tükre 1

K: Mikor vezette Hunor népét a Kárpát-medencébe ... ? F.: A Tarihi Üngürüsz úgy mondja, hogy Nimrud korában, nem sokkal a vízözön után.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
Két gyermeket találtak egy koporsóban Felgyőnél Csongrád - Két avar kori sírt tártak fel a szakemberek Felgyő-Űrmös tanyánál. Az egyikben közös koporsóban két gyermek feküdt, összefont karokkal.
Kategória: Régészet
Badiny Jós Ferenc, ki életet adott múltnak és jövőnek Juhász László Az angyalok alászállottak az égből, és egy szombat délután szelíden magukkal vitték Feri bácsit. A nap is szelíden tekintett a földre, melyet a tavasz lehelete tölt be. Utoljára ezt vitte magával a jó öreg, mindannyiunk tanítómestere, ki életre keltette az elfelejtett múltat, és életet lehelt a jövőbe. Fáradt testét hagyták csak itt az angyalok, a föld jussát, lelkét a menybe vitték magukkal, de szelleme megsokszorozódva él közöttünk, az idők végezetéig, vagy azon is túl.
Isten áldja meg emlékét. Mi tudjuk, hogy csak félig volt tréfa mikor azt mondogattuk egy-egy gondolatát boncolgatva: bízzuk rá, ezt Ő jól tudja, hiszen Jézus Urunk barátja… Most már a fele sem tréfa. Ő ott ül mennyei barátja hajlékában, és helyettünk az angyalok hegyezik fülüket, ha megszólal.
2009. Január 23., Péntek 16:07

Torma Zsófia 4

12. MEGHAMISÍTÁSA Torma Zsófia jelentőségét egyesek elhallgatják, mások gondolatait céljaiknak megfelelően félremagyarázzák.
Kategória: Friedrich Klára
2009. Január 23., Péntek 15:56

Torma Zsófia 3

11. MELLŐZÉSE Torma Zsófia kitartott azon megállapításai mellett, amelyeket ő a leletek ásatása , gyűjtése , tanulmányozása, a társtudományok általa becsült kutatóinak véleménye alapján tett.Így több, a ranglétra csúcsán álló szaktekintéllyel került ellentétbe, s ezek egyike nem csak a régésznőnek , hanem az egész magyar őstörténet nemzetközi megítélésének máig ható kárt okozott.
Kategória: Friedrich Klára
2009. Január 23., Péntek 15:23

Torma Zsófia 2

TORMA ZSÓFIA 2 Friedrich Klára 7. Tudományos levelezése A komplex, sokoldalú és összehasonlító módszer mellett a szaktársakkal való levelezést is kutatói, tudományos szintre emelte. Ehhez legalább három nyelv ismerete és a régészet tudományához kapcsolódó nemzetközi szakszókincs ismeretére volt szükség.
Kategória: Friedrich Klára

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 69.2%Norway 1.2%
Romania 5.3%Canada 1%
United States 4%Sweden 0.7%
Ukraine 3.4%France 0.5%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
United Kingdom 2%Australia 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.2%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Austria 1.2%Poland 0.1%

Today: 196
This Week: 1127
Last Week: 3590
This Month: 7632
Last Month: 24017
Total: 2435210

Belépés